Konkursy zakończone

Trwa nabór Programie Kultura EOG: Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Celem Programu Kultura jest: społeczno - gospodarczy rozwój wzmocniony poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w dziedzinie kultury i poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.


Kto może złożyć wniosek?
-  publiczne instytucje kultury,
-  archiwa państwowe,
-  szkoły i uczelnie artystyczne,
-  kościoły i związki wyznaniowe,
-  organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
-  jednostki samorządu terytorialnego,
-  przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.


Termin składania wniosków
Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/313689-eog-program-kultura-dzialanie-2-poprawa-dostepu-do-kultury-i-sztuki.html

                                        AQxo1Ozk5bGKAAAAAElFTkSuQmCC                                         wcWOtZGzDCC8wAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-02-28

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery