Konkursy zakończone

MINIGRANTY - FIO 2020 dla województwa łódzkiego (wybrane powiaty)

„MINIGRANTY - FIO 2020 dla województwa łódzkiego” - Konkurs 2020-1 Łódzki Akcelerator Obywatelski jest inicjatywą instruktorów Okręgu Łódzkiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Celem tej inicjatywy jest m.in.:
- zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne,
- zwiększenie uczestnictwa obywateli w sprawach publicznych,
- zaangażowanie młodych ludzi w realizacje projektów obywatelskich,
- zwrócenie uwagi na ważność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kto może otrzymać wsparcie?
Wsparcie przewidziano dla młodych organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych realizujących działania ze sfery pożytku publicznego.


Termin składania wniosków
Nabór trwa od 01 maja 2020 roku od godz. 09:00, do 29 maja 2020 roku do godz. 15:00. (w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony)


Więcej informacji na stronie:
https://fundusze.ngo.pl/321740-minigranty-fio-2020-dla-wojewodztwa-lodzkiego-wybrane-powiaty.html

 

  • data: 2020-05-11

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery