Konkursy zakończone

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: konkurs na projekty sektorowe

W konkursie dotacyjnym na projekty sektorowe, za który odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, wsparcie mogą otrzymać organizacje prowadzące działania na rzecz rozwoju sektora organizacji społecznych i ruchów obywatelskich na poziomie ogólnopolskim, w poszczególnych regionach lub branżach.

Kto może złożyć wniosek
O dotacje mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i koła gospodyń wiejskich.


Na co można uzyskać dofinansowanie
Dotacje można otrzymać na następujące rodzaje działań:
•    świadczenie usług i organizowanie innych aktywności wspierających rozwój instytucjonalny organizacji społecznych i ruchów obywatelskich,
•    monitoring prawa,
•    rzecznictwo praw i interesów,
•    zwiększanie świadomości społecznej na temat roli i znaczenia sektora obywatelskiego oraz potrzeby włączania się w jego wspieranie,
•    badania, analizy, opinie i ekspertyzy.
Ważne jest, aby korzyści z realizowanych projektów były dostępne dla możliwie szerokich środowisk sektora obywatelskiego.

Termin składania wniosków
•    wnioski wstępne: od 6 maja od godz. 12.00 do 30 czerwca 2020 do godziny 12.00 w południe,
•    wnioski pełne: od 27 sierpnia od godz. 12.00 w południe do 26 października 2020 do godziny 12.00 w południe
 

Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/321812-aktywni-obywatele-fundusz-krajowy-konkurs-na-projekty-sektorowe.html

YBcpCUPLy1UAAAAASUVORK5CYII=                                                         A8kkTxkj0D5jAAAAAElFTkSuQmCC

 

  • data: 2020-06-12

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery