Konkursy zakończone

European Culture of Solidarity Fund: Kultura w solidarności, solidarność w kulturze

Fundusz, utworzony przez Europejską Fundację Kultury, ma na celu wspieranie  inicjatyw kulturalnych podejmowanych w trakcie trwania pandemii, których celem jest wzmocnienie solidarności Europejczyków oraz idei Europy jako wspólnej, otwartej dla obywateli przestrzeni.

Kto może złożyć wniosek
O dofinansowanie mogą ubiegać się: osoby indywidualne, w tym freelancerzy, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, prywatne przedsiębiorstwa i firmy sektora kreatywnego i innych, o ile posiadają możliwość realizacji założeń programu. Wniosków nie mogą składać partie polityczne.


Na co można uzyskać dofinansowanie
O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty mające na celu:
•    pokazanie Europy jako miejsca otwartego dla Europejczyków w sytuacji nasilenia się decyzji podejmowanych wewnętrznie, na poziomie narodowym;
•    wyrażanie solidarności z ludźmi, ze społecznościami po drugiej stronie zamkniętych granic;
•    dzielenie się doświadczeniami, wiedzą, umiejętnościami, źródłami informacji, a nawet ideami i opowieściami związanymi z solidarnością w Europie;
•    podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich ponad granicami, w odpowiedzi na restrykcje związane z podróżami i społeczną izolacją;
•    znalezienie sposobu na utrzymywanie aktywnego życia kulturalnego i społecznego o zasięgu europejskim pomimo ograniczeń w przemieszczaniu się;
•    przygotowanie gruntu pod ożywienie działań kulturalnych w Europie po zażegnaniu kryzysu związanego z pandemią;
•    opracowanie nowych metod pracy i współpracy w sektorze kultury, a także współpracy międzysektorowej, których rezultaty pomogą radzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez kryzys.

Termin składania wniosków
Nabór będzie prowadzony od 22.06 do 14.07.2020 r. godz: 23:59

Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/322451-european-culture-of-solidarity-fund-kultura-w-solidarnosci-solidarnosc-w-kulturze.html

                                                                                  wubrBdqcVNFSQAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-06-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery