Konkursy zakończone

Konkurs grantowy: „Fundacja PZU z Kulturą”

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Fundacja PZU z Kulturą”, którego celem jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół  branżowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz szkół policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców).  Szczególnie ważny jest tu dostęp do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie wiedzy uczestników projektu na temat dziedzictwa kulturowego.

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowaniem może być objęta organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, takich jak muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz z  towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.

Termin składania wniosków
Termin składania Wniosków upływa 30.08.2019 r.
(decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie https://fundacja.pzu.pl/).


Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/324991-konkurs-grantowy-fundacja-pzu-z-kultura.html

                                                                                          6kBU74AAAAASUVORK5CYII=

 

 

 

  • data: 2020-08-21

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery