Konkursy zakończone

PFRON: Nabór wniosków służących walce z COVID-19

W ramach naboru wniosków służących walce z COVID-19, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o powierzenie grantów w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt ma przyczynić się do zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ, jak również pracowników takich placówek.


Kto może złożyć wniosek?
Wnioski mogą składać:
•    podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
•    organizacje pozarządowe mające podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Na co można uzyskać dofinansowanie?
Środki uzyskane w ramach grantu mogą zostać przeznaczone na zakup środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników pracujących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi.

Termin składania wniosków
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku.

Więcej informacji pod adresem:
https://fundusze.ngo.pl/325949-pfron-nabor-wnioskow-sluzacych-walce-z-covid-19.html

                          X5KfXvK2UgAAAAABJRU5ErkJggg==

                                                                                      wFv3izyGaOzZREgkoIIESIEEElBhAgRAoikIEKECAFEUhAhQoQAIimIECFCAJEURIgQIYBICiJEiBBAJAURIkQIIJKCCBEiBBBJQYQIEQKIpCBChAgBRFIQIUKEAP8LZJ1XfgzPik0AAAAASUVORK5CYII=

 

  • data: 2020-08-24

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery