Aktualności

Szkoła twórczych umysłów

W Szkole Podstawowej nr 2 od kilku dni realizowany jest kolejny projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wyposażenie ucznia w taką wiedzę i umiejętności, aby z powodzeniem mógł dostać się do wymarzonej szkoły średniej, poznał swoje mocne strony i w przyszłości odnalazł się na rynku pracy.

Jest to więc inwestycja i w jakość, i w atrakcyjność kształcenia. Dla uczniów uruchomionych zostało szereg zajęć związanych z rozwojem zainteresowań, głównie z tematów matematyczno-przyrodniczych. Prowadzone są też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystko odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, którym dysponuje zarówno uczeń jak i nauczyciel. Kadra pedagogiczna również zyskała szansę na podniesienie swoich kwalifikacji, bo ważna jest aktualizacja wiedzy i stosowanie coraz to nowych rozwiązań i metod w systemie kształcenia.

Ponad milion złotych zainwestowanych w „Szkołę twórczych umysłów” przyniesie wymierne korzyści przede wszystkim obecnym, ale i przyszłym uczniom. Nowe pomoce dydaktyczne oraz bogatsza wiedza i doświadczenie nauczycieli zaprocentują w kształceniu kolejnych roczników młodych rawian.

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej w ramach zgłoszonego pierwotnie Projektu  Wykluczamy Wykluczenie- wysoka jakość edukacji pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ramach realizacji zadania zaplanowano prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności matematyczno- przyrodnicze, językowe i cyfrowe a także z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. Obecnie czekamy  podpisanie umowy, która będzie zawarta w związku z wnioskiem o dofinansowanie z 2018 roku. Wnioskowany okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Więcej na temat projektu w załączniku.

                                    

  • data: 2019-04-12
  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery