Strategia rozwoju elektromobilności

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030

W dniu 25 czerwca 2020 r. Uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka został przyjęty dokument pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Opracowanie powstało przy współudziale mieszkańców. Jest to  kompleksowy dokument strategiczny, którego celem jest rozpoznanie problemów oraz potrzeb występujących na terenie miasta a związanych z szeroko rozumianą mobilnością, a także analiza możliwych działań związanych z mobilnością i ograniczeniem emisyjności transportu oraz propozycje działań zmierzających do rozwoju elektromobilności w mieście. Przyjęcie strategii i jej wdrażanie ma się również przyczynić do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Strategia elektromobilności dla Rawy Mazowieckiej przewiduje m.in.:

  • podejmowanie działań pozwalających na stworzenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,
  • stworzenie bezpiecznej sieci dróg pieszych i rowerowych w mieście, wraz z inwestycjami poprawiającymi oświetlenie tych dróg.

Zadanie pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

  • data: 2020-07-03
  • Logo informujące o sfinansowaniu zadania przez NFOŚiGW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery