Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka, o którym informowano w ogłoszeniu z dnia 12 marca 2020 r. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i w trosce o zdrowie mieszkańców, od 17 marca 2020 r. została wyłączona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Nie jest więc możliwe udostępnienie Państwu projektu planu miejscowego w siedzibie Urzędu. Z uwagi na konieczność przestrzegania procedur określonych w obowiązujących przepisach, wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka zostanie zorganizowane w późniejszym terminie, o czym zostaną poinformowani Państwo kolejnym ogłoszeniem o wyłożeniu. Odwołanie wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu skutkuje także odwołaniem zaplanowanych konsultacji społecznych. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz konsultacje społeczne zostaną jednak zorganizowane w późniejszym terminie, tak by zapewnić należytą partycypację społeczną w procesie uchwalania planu miejscowego.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery