ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM

Prace rewitalizacyjne odsłoniły bogatą przeszłość miasta

Pierwsze roboty drogowe prowadzone w przestrzeni publicznej centrum, w ramach projektu rewitalizacyjnego, odkryły fragment rynku średniowiecznej Rawy. Trochę się tego spodziewaliśmy. Prace realizowane są w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, a miasto Rawa Mazowiecka ma przecież średniowieczny rodowód.

Co i gdzie odkryto?

Ulica Krakowska
Na długości około 30 m spod ziemi wyłoniły się drewniane konstrukcje. W oparciu o dostępne źródła pisane i znaleziony zabytkowy materiał, w tym kości zwierząt oraz fragmenty ceramiki, archeologowie pracujący na miejscu zidentyfikowali obiekt jako jatkę mięsną z okresu XIV/XV w.
W tamtym czasie główny plac był mniejszy niż dziś, miał kształt prostokąta, a na jego wyposażeniu były jatki mięsne (czyli dzisiejszy rzeźnik) oraz jatki piekarskie. Odnaleziono także części naczyń. Jest to piękna ceramika w kolorze grafitowym, misternie zdobiona, będąca elementem zastawy stołowej oraz naczynia wykorzystywane w kuchni do przechowywania i przyrządzania potraw.

Obecnie prowadzone są tzw. ratunkowe prace archeologiczne, których celem jest dokładne oczyszczenie drewnianego znaleziska, a następnie pobranie próbek drewna i poddanie ich badaniom dendrochronologicznym. Pozwolą one dokładnie datować obiekt i określić jego stan. Następnie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zapadnie decyzja co do dalszych losów dokonanego odkrycia. Wiadomo już, że zabytki ruchome, np. ceramika trafią do naszego muzeum.

Ulica Mazowiecka
Tutaj, niezależnie od działań rewitalizacyjnych Miasta, swoją inwestycję realizuje ZEC. Przy okazji budowy przez miejską spółkę ciepłociągu, w wykopach sondażowych odnaleziono m.in. szczątki 49 osób, w 3 poziomach, w układzie anatomicznym. Zapewne jest to fragment cmentarza przylegającego do świątyni. Odsłonięto bowiem dwa fundamenty kościoła katolickiego z cegieł gotyckich. Jest to pozostałość po kościele pw. Świętych Piotra i Pawła, następnie przebudowanego i zaadaptowanego na cerkiew. Dzisiaj w tym miejscu stoi bank. Przy jednym ze szczątków archeolodzy odnaleźli medalik z XVIII w. z wizerunkiem świętego. Wszystkie szczątki zostały ekshumowane i trafiły do pracowni archeologicznej, gdzie przejdą badania antropologiczne. Następnie z godnością i szacunkiem zostaną pochowane.

Ciekawa i wielowiekowa historia miasta
Dokonane odkrycia i pierwsze ich analizy przeprowadzone przez ekspertów dostarczają dowodów na dawną świetność Rawy. Odsłonięte drewniane konstrukcje jatek średniowiecznych to cenne znalezisko. Jednym z celów projektu rewitalizacji naszego miasta było wydobycie i podkreślenie wartości historycznych Rawy, wzmocnienie funkcji kulturowej i turystycznej miasta. W ramach przedsięwzięcia wyremontowano dotychczas siedzibę muzeum, zrewaloryzowano zabytkowy park miejski, wyremontowano i rozbudowano jatki z XIX w., a obecnie prowadzone są roboty w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej centralnej części Rawy – niegdyś średniowiecznego rynku miasta lokacyjnego i jego przedmieść. Odkryte zabytki wniosą istotny wkład do badań nad historią Rawy.

  • autor: Wydział RP.BS

fragment rynku średniowiecznego miasta lokacyjnego

  • jatka mięsna z okresu XIV/XV w. - część drewnianej konstrukcji
  • fragment drewnianej konstrukcji wykopany podczas prac wykopaliskowych
  • jatka mięsna z okresu XIV/XV w. - część rawskiego wykopaliska
  • wykopaliska prowadzone w ul. Krakowskiej przez grupę archeologów
  • fragment wykopów jatki mięsnej w ul. Krakowskiej
  • wykopaliska prowadzone w ul. Krakowskiej przez grupę archeologów

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery