Program "Moja Woda"

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi od dnia 01.07.2020 roku rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”. Pula środków przewidziana dla obecnego naboru wynosi 4.300.000 zł.


W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.lodz.pl/. Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z portalu.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć, wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, do:


           Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
           ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
           (godziny pracy 8:00 - 15:30)


Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku. Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą być identycznie i posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie. Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).


Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania, określone są w treści Programu oraz Regulaminie naboru wniosków.

Informacje pochodzą ze strony WFOŚiGW w Łodzi

 

                                                                        

 

 • data: 2020-07-01
 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...
 • Logotyp Ministerstwa Klimatu
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...
 • Grafika Programu Moja Woda
  100 000 000 zł dla polskich rodzin na instalacje do zagospodarowania wód opadowych
  Loga Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery