rok 2021

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 08 października 2020 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego zaopiniował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Dodatkowo w załącznikach znajdziecie Państwo wzory kart do głosowania wraz z oświadczeniem o zamieszkiwaniu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna osoby głosującej.

Wzór karty do głosowania w obszarze rewitalizacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wzór karty do głosowania poza obszarem rewitalizacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna głosującej osoby małoletniej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Zapraszamy do głosowania  w dniach 09 – 23 października 2020 roku.

O wynikach głosowania oraz projektach wybranych przez mieszkańców do realizacji w roku 2021 poinformujemy do dnia 30 października 2020 roku.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery