Stawki podatków w roku 2021

Stawki podatków w roku 2021

Stawki podatku od nieruchomości

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały Nr XIII/99/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 r. -w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych.

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały Nr XIII/100/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 r. - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Opłata targowa

Wymiar i pobór podatku odbywa się na postawie uchwały Nr XIII/101/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 r. - w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

deklaracja i załącznik na podatek od środków transportowych na 2021 rok

Banery

Kalendarium

Banery