CEEB

CEEB - pozostał tylko miesiąc na złożenie deklaracji

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać on-line lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.  

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 t.j.).

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi. Art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadza sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. 

Szczegółowe informacje na temat CEEB są umieszczone w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. Wzór deklaracji w wersji papierowej jest dostepny w Biurze Podawczym urzędu oraz w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery