Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar C - ulica Kościuszki, Obszar D - fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylnej, Księdza Skoupki i Krzywe Koło, skablowanie ulicy Mickiewicza

Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar C - ulica Kościuszki, Obszar D - fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylnej, Księdza Skoupki i Krzywe Koło, skablowanie ulicy Mickiewicza

Zadanie pn. "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka - Obszar C - ulica Kościuszki, Obszar D - fragmenty ulic: Polnej, Kilińskiego, Łowickiej, Zatylnej, Księdza Skoupki i Krzywe Koło, skablowanie ulicy Mickiewicza" jest dopełnieniem infrastrukturalnym projektu "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka". Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość  dofinansowania to 1 178 449,00 zł, a wartość całkowita zadania wynosi 2 832 048,44 zł.

 Zakres robót obejmuje:

  • branżę drogową (nowa pełna konstrukcja chodników, jezdni, zatok autobusowych i parkingowych),
  • branżę sanitarną (kanalizacja deszczowa, wodocią, sieć sanitarna),
  • branżę elektryczną (nowe oświetlenie uliczne, skablowanie sieci nN w ul. Mickiewicza), 
  • branżę architektura (wiata przystankowa, kosze na odpady i psie odchody).

Zadanie zaplanowane jest na lata 2020 - 2022.

  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Banery

Kalendarium

Banery