Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

Nazwa programu

Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne

Nazwa projektu

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej.
Moduł I - utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie

Dofinansowanie i wartość zadania

Zadanie realizowane w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Centra opiekuńczo- mieszkalne” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego zgodnie z umową  nr 2/COM/2021 z 07.12.2021 r. zawartą z Wojewodą Łódzkim.
Dofinansowanie: 3 055 520,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 540 314,66 zł

Cele projektu

Powstanie ośrodka wsparcia o charakterze opiekuńczo- mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością w obecnym stanie faktycznym (brak tego typu placówki na terenie powiatu) przyczyni się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stworzenie warunków do nawiązywania relacji innych niż rodzinne, relacji społecznych i interpersonalnych stanowić będzie szansę na zdobycie lub poprawę umiejętności w zakresie samodzielności odpowiadającej możliwościom osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie stworzenie warunków do korzystania z dziennej lub całodobowej usługi zamieszkiwania poza dotychczasowym miejscem pobytu osoby z niepełnosprawnością będzie stanowić wsparcie dla rodzin lub opiekunów tych osób. 
Centrum będzie świadczyło usługi dla dorosłych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Centrum zapewni:

 • 11 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego 
  od poniedziałku do piątku, przez co najmniej 8 godzin dziennie,
 • 9 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego 
  od poniedziałku do niedzieli.

Efekty projektu

Placówka będzie ośrodkiem wsparcia o charakterze otwartym, zapewniającym możliwość samostanowienia o sobie przez osoby z niepełnosprawnością, w tym decydowania o posiłkach oraz możliwość ich samodzielnego przygotowania, adekwatnie do ich potrzeb, możliwości i stanu psychofizycznego z uwagi na różnorodność niepełnosprawności jakimi mogą legitymować się potencjalni uczestnicy. Inwestycja znacząco poprawi jakość życia osób niepełnosprawnych w mieście. Zwiększenie dostępności do bazy mieszkalnej przyczyni się do wzmocnienia samodzielności i niezależności dla tych osób. 
Powstanie Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego umożliwi:

 • poszerzenie usług dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • kształtowanie umiarkowanej samodzielności osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji 
  w społeczeństwie,
 • zapewnienie godnych warunków w oparciu o indywidualne wymagania, możliwości psychofizyczne i zdrowotne uczestników,
 • odciążenie opiekunów, którzy na co dzień zmagają się z obowiązkami wynikającym z opieki nad osobą z niepełnosprawnością.
 • data: 2021-12-08
 • barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
 • logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Banery

Kalendarium

Banery