Aktualności BK

Planujesz inwestycję związaną ze swoją zabytkową nieruchomością? Możesz skorzystać z dotacji!

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o ogłoszeniu drugiej edycji naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wnioski będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2023 r.

Dotacje będą udzielane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, po uzyskaniu dofinansowania na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie z zasadami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Miasto może złożyć 10 wniosków z Programu w trzech kategoriach wartości dofinansowania: do 150.000 zł, do 500.000 zł i do 3.500.000 zł.

Więcej informacji o naborze wniosków można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: https://www.rawamazowiecka.pl/3378,nabor-wnioskow-w-2023-r?tresc=30661 lub w Wydziale Gospodarki Terenami, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. 468144305.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery