Aktualności BK

Program priorytetowy „Mój elektryk”

Mieszkańców zainteresowanych używaniem pojazdu elektrycznego informujemy o możliwości skorzystania z programu priorytetowego „Mój elektryk”. W roku 2024 nastąpiła kolejna zmiana programu - zwiększeniu o 100 mln zł uległy środki, które będą udostępnione bankom na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu. 
Przypominamy, że głównym celem programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów kategorii M1, czyli takich, w których do napędu wykorzystywana jest:
-  wyłącznie energia elektryczna akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;
 - energia elektryczna wytworzona z wodoru w zainstalowanych ogniwach paliwowych;
  - wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.
Dotacja wynosi nie więcej niż 18 750 zł lub nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny. Należy pamiętać, że koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).


Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Generator wniosków o dofinansowanie (nfosigw.gov.pl) w okresie od 12.07.2021 r.  do 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków.

  • elektryczny samochód 2 ładowarka

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery