Aktualności BK

Rusza kolejna edycja programu wieloletniego Senior +

Zadanie publiczne "Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+"" 
jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025.
Edycja 2024

Wartość dofinansowania: 109.440 zł
Całkowity koszt: 218.880 zł

Celem realizacji zadania jest zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej w 2024 roku, zapewniającego uczestnikom podstawowe usługi w tym pomocy w czynnościach dnia codziennego, jednego posiłku gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów w ramach 8-godzinnej oferty w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) poprzez udostępnienie 30 miejsc dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery