Nabór wniosków w 2023 r.

Informacja o wynikach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 r.

 

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zamieszczono na stronie internetowej: https://www.rawamazowiecka.pl/3378,nabor-wnioskow-w-2023-r oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 28 lutego 2023 r.
  2. Otwarcie wniosków nastąpiło w dniu 13 marca 2023 r. o godz. 13:00.
  3. Do dnia 10 marca (termin składania wniosków) wpłynęło 6 wniosków:

1) Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marsz. J. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4 – data złożenia wniosku – 1 marca 2023 r. – zadanie pn. „Remont dachu zabytkowych budynków położonych na działkach nr 276 i 277, w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4”;

2) Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 – data złożenia wniosku – 3 marca 2023 r. – zadanie pn. „Wykonanie projektu budowalnego dla przebudowy Klasztoru OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej”;

3) Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 – data złożenia wniosku – 3 marca 2023 r. – zadanie pn. „Remont i renowacja Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 3”;

4) Teresa Bartkiewicz, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 22 – data złożenia wniosku – 6 marca 2023 r. – zadanie pn. „Roboty konserwatorskie remontowo – budowalne w budynku j.w.”;

5) Parafia Ewangelicko – Augsburska, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 12 – data złożenia wniosku 6 marca 2023 r. – zadanie pn. „Remont elewacji i remont podłogi Dawnego Kościoła szpitalnego w Rawie Mazowieckiej”;

6) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej,
96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 9 – data złożenia wniosku 10 marca 2023 r. – zadanie pn. „Przywrócenie blasku i konserwacja dwóch kaplic zabytkowych”.

 

  1. Po przeanalizowaniu złożonych wniosków oraz ich uzupełnieniu, przedstawiono następujące wnioski:
  2. Zestawienie wniosków do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

 

Próg dofinansowania do 500.000 zł:

 

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Wnioskowana kwota dotacji

1

Wspólnota Mieszkaniowa Plac Marsz. J. Piłsudskiego 4

„Remont dachu zabytkowych budynków położonych na działkach 276 i 277, w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy PL. Piłsudskiego 4”

500.000,00 zł

3

Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

„Remont i renowacja Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rawie Mazowieckiej przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 3”

500.000,00 zł

 

 

Próg dofinansowania do 3.500.000 zł:

 

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Wnioskowana kwota dotacji

5

Parafia Ewangelicko - Augsburska

„Remont elewacji i remont podłogi Dawnego Kościoła szpitalnego w Rawie Mazowieckiej”

576.971,94 zł

6

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej

„Przywrócenie blasku i konserwacja dwóch kaplic zabytkowych”

1.208.621,89 zł

 

  1. Pozostałe wnioski:

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł wniosku

Uwagi

2

Dom Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej

 

„Wykonanie projektu budowalnego dla przebudowy Klasztoru OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej”

Wniosek nie spełnia wymogów dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

4

Teresa Bartkiewicz

„Roboty konserwatorskie remontowo – budowalne w budynku j.w.”

 

Wniosek wycofany w dniu
15 marca 2023 r.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery