Program "Ciepłe Mieszkanie"

Ciepłe Mieszkanie – dotacje dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych II nabór

Od dnia 01.02.2024 roku rozpoczyna się II nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami/ współwłaścicielami lub osobami posiadającymi ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Rawa Mazowiecka. Termin zakończenia II naboru to 31.08.2024 r. 

Ciepłe Mieszkanie – dotacje dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych

Od dnia 16.08.2023 roku rozpocznie się I nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami/ współwłaścicielami lub osobami posiadającymi ograniczone prawo rzeczowe do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym,  zlokalizowanego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Miastem Rawa Mazowiecka. Termin zakończenia naboru to 31.10.2023 r. lub do wyczerpania puli środków. 

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Banery

Kalendarium

Banery