2022

Rawskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek 13 października 2022 r. w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W czwartek 13 października 2022 r. w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły
się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan
Piotr Irla, Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pani Grażyna Dębska, Pan Artur Piotrowski
Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Pani Zofia Kalisz Starszy Wizytator Delegatury
Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Pani Celina Szczur Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pani Zofia Winiarska Prezes Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rawie Mazowieckiej złożyli serdeczne życzenia nauczycielom szkół i
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka. Podziękowano
również za trud jaki nauczyciele i wychowawcy, a także pozostali pracownicy placówek oświatowych
wkładają w wychowanie i naukę młodego pokolenia rawian.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były jednocześnie okazją do uhonorowania nagrodami Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli liczne sukcesy w
swej pracy zawodowej.
Nagrodzeni zostali:
 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:
Teresa Łucka – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Urszula Fedorowicz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Medal Złoty za długoletnią służbę:
Teresa Anna Piotrowska – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Nagrody Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka:
1. Anna Rzadkiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”
2. Joanna Wodzińska – Hurst – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1         „Tęczowa Jedyneczka”
3. Bożena Paterka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka”
4. Anna Rosińska – zastępca dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka”
5. Agata Popowicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
6. Karina Gajecka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Przedszkola Miejskiego Nr 3
  „Bajkowy Zakątek”
7. Jarosław Wasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
8. Hanna Stankiewicz – nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
9. Katarzyna Abramova – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza     Kościuszki
​10. Agnieszka Kołodzińska – nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
11. Magdalena Kępa – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
 Kościuszki
12. Zbigniew Golizda – Zastępca dyrektora, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
13. Monika Mierzejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
14. Bożena Socha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
15. Bogusława Gołuch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
16. Jolanta Wojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii
 Konopnickiej
17. Urszula Gonta – nauczyciel, terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
18. Iwona Kocik – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
19. Jolanta Lipska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
20. Irena Wiśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
21. Agnieszka Szostek – nauczyciel techniki, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa w
 Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
22. Marzena Mikołajczyk – psycholog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
23. Alina Krzemińska – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
24. Bogusława Jastrzębska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w Szkole
 Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Nauczyciele, którzy w 2022 r. otrzymali awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:
1. Michał Filipczak – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
2. Dorota Kryczka – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
3. Nina Batorek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
4. Monika Działak - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
5. Magdalena Pawlikowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
​6. Martyna Chlebicka - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
7. lona Kowalczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela   Makuszyńskiego
8. Magdalena Kaczorowska - nauczyciel współorganizujący w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela
 Makuszyńskiego
9. Izabela Stęplowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
10. Izabela Szczepańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
11. Paulina Frankowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
12. Karina Gajecka – nauczyciel wychowania przedszkolnego/logopeda w Przedszkolu Miejskim Nr 3
 „Bajkowy Zakątek”
 
Złote odznaki za zasługi dla ZNP wręczyła Pani Zofia Winiarska Prezes ZNP oddział w Rawie Mazowieckiej.
Nagrodzeni zostali:
Pani Aleksandra Macuda – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej
Renata Lusa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu.
 
Po oficjalnych uroczystościach dla wyróżnionych nauczycieli i pracowników oświaty wystąpił
Artur Andrus, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny i radiowy, aktor, pisarz, poeta, autor tekstów
piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer.

foty

  • _DSC1620-1
  • _DSC1630-1
  • _DSC1632-1
  • _DSC1766-1
  • _DSC1781-1
  • _DSC1790-1
  • _DSC1792-1

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery