Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2017

Program edukacji ekologicznej „W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy”

 

 

 

Przedszkole Miejskie nr 1 „ Tęczowa Jedyneczka” w lipcu 2016 roku przystąpił o do konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2016/ 2017” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Napisany Program edukacji ekologicznej „W Tęczowej Jedyneczce zdrowo jemy i ekosystemy poznajemy” realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Rawie Mazowieckiej znalazł się na liście zwycięskich programów i otrzymał dofinansowanie w kwocie 19 873 zł. jako jedyne przedszkole w powiecie rawskim. Beneficjentem projektu jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Program realizowany będzie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku w zakresie następujących obszarów:

1. Ochrona bioróżnorodności i funkcji ekosystemów, z uwzględnieniem promocji walorów przyrodniczych województwa łódzkiego.

2. Promowanie żywności ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania

Realizowane efekty rzeczowe zadania:

  1. Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 11 826 zł;

  2. Wycieczki autokarowe i zajęcia terenowe na łączną kwotę 2 855 z;

  3. Warsztaty kulinarne dla wszystkich dzieci (kwota 3300 zł) i prelekcja dla rodziców i pracowników (kwota 500 zł);

  4. Konkursy :

konkurs plastyczny „ Żyję zdrowo- zdrowe żywienie życia spełnieniem”, który odbył się 5 listopada.2016 roku. W konkursie wzięły udział wszystkie dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz po jednej grupie dzieci 5- letnich z Przedszkola Miejskiego nr 2 i nr3,

„Wiemy co jemy”- turnieje wiedzy o zdrowym żywieniu dla wszystkich dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 1 oraz dla grupy dzieci 5- letnich z Przedszkola Miejskiego nr 2 i nr 3, które odbyły się 5 i 6 listopada.2016 roku

„W obiektywie rodziny”- konkurs fotograficzny adresowany dla dzieci i rodziców z Przedszkola Miejskiego nr 1 – termin realizacji :09.2016- 28.04.2017

-„O przyrodzie śpiewająco”- konkurs piosenki ekologicznej skierowany dla zespołu dzieci 5- letnich z Przedszkola Miejskiego nr 1, zespołu dzieci 6- letnich ze Szkoły Podstawowej nr 1,2,4 oraz Punktu Przedszkolnego w Cielądzu- kwiecień 2017

Łączna kwota przewidziana na konkursy: 4 900 zł

Ponadto w ramach realizowanego programu ekologicznego dzieci 5- letnie z Przedszkola Miejskiego nr 1 w dniu 06.11.2016 roku zaprezentowały przedstawienie „Na straganie” przed dziećmi w Żłobku Miejskim „ Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej . Systematycznie w grupach odbywają się zajęcia wychowawczo- dydaktyczne o tematyce prozdrowotnej, raz w tygodniu dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe śniadanie. Organizowane są też piesze wycieczki w grupach, np. do parku, nad zalew, do sklepu warzywno- owocowego, na łąkę. W maju 2017 roku przewidziany jest przedszkolny konkurs pod hasłem „ Kolorowy ekodeser”.

Spodziewane efekty realizacji projektu to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej:

-wzrost świadomości ekologicznej wśród uczestników projektu,

-zwiększenie zainteresowania dzieci przyrodą i przestrzenią, w której funkcjonują,

-wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia w całych rodzinach i wśród pozostałych mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu,

-ograniczenie błędnych nawyków żywieniowych uczestników projektu.

 

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl  

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery