Podstrony strony Ogłoszenia

Ogłoszenia

Co z tymi śmieciami?

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm. ) Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej przypomina mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych ( domków jednorodzinnych) o konieczności wypowiedzenia umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z firmami prowadzącymi przedmiotową działalność  na terenie miasta Rawa  Mazowiecka .  Z dniem 1 lipca br. obowiązek przejęcia odpadów od mieszkańców nieruchomości  zamieszkałych spocznie na Gminie. Należy zweryfikować zapisy posiadanych umów pod kątem terminów wypowiedzenia, tak by na dzień wejścia w życie nowego systemu nie podlegać podwójnemu obowiązkowi płatniczemu.

  • autor: Katarzyna Przyłęcka wgk

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery