Regulamin

REGULAMIN „POCZTY BALONOWEJ”

organizowanej z okazji Dni Rawy Mazowieckiej i Rawskiej Fiesty

Balonowo – Spadochronowej 

  1. Organizatorem „Poczty Balonowej” są: Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi, Rejonowy Urząd Poczty w Skierniewicach oraz Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. 
  2. „Poczta Balonowa” zorganizowana zostanie w dniu 27.08.2005r. Przewóz przesyłek balonem nastąpi  pomiędzy Urzędem Pocztowym Rawa Mazowiecka 1 a Urzędem Pocztowym Rawa Mazowiecka 3.
  3. Do przewozu „Pocztą Balonową” dopuszczone zostaną listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z cennikiem opłat za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 
  4. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” odpowiednio zaadresowane, opłacone i oznaczone należy przesłać w specjalnej kopercie na adres Urząd Pocztowy, ul. Kościuszki 6; 96-200 Rawa Mazowiecka 1 w terminie do dnia 24 sierpnia 2005r. z dopiskiem na kopercie ”Poczta Balonowa”.  
  5. Przesyłki pocztowe dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną ostemplowane datownikiem okolicznościowym.  
  6. Urząd Pocztowy Rawa Mazowiecka 1 przekaże przesyłki upoważnionemu pilotowi celem przewiezienia ich balonem na trasie Urząd Pocztowy Rawa Mazowiecka 1 – Urząd Pocztowy Rawa mazowiecka 3. 
  7. Przesyłki po przewiezieniu „Pocztą Balonową” zostaną odebrane przez pracownika Urzędu Pocztowego Rawa mazowiecka 3 i ostemplowane specjalnym stemplem informacyjnym: „Przewieziono Pocztą Balonową”, a następnie przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi. 
  8. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek filatelistycznych „Pocztą Balonową odpowiada Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi oraz Rejonowy Urząd Poczty w Skierniewicach. 

 Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Pocztowe Centrum Filatelistyki w dniu 02.08.2005r.

Banery

Kalendarium

Banery