UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Niedziela, 21 Lipca 2019, Imieniny: Daniela, Andrzeja, Benedykta

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Strategie plany i programy lokalne » Strategia rozwoju miasta »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA - PROJEKT

Miasto Rawa Mazowiecka opracowuje Strategię Rozwoju Miasta. Strategia rozwoju jest dokumentem – narzędziem, które wspomaga prowadzenie i zarządzanie tymi dziedzinami działalności, które leżą w kompetencji samorządu. Strategia skupia się na określeniu, w pewnym stopniu ogólności, strategicznych kierunków rozwoju miasta, zmierzających do zrównoważonego i długotrwałego rozwoju. Planowania strategicznego dokonuje się na dłuższą perspektywę czasową.

Ramy instytucjonalne o charakterze zewnętrznym dla strategii rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka stanowi strategia rozwoju województwa łódzkiego, uwzględniająca w swojej treści priorytety Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Są to trzy dokumenty ramowe wyznaczające na najbliższy okres programowania Unii Europejskiej kierunki wspierania gospodarki kraju.

Na bazie diagnozy stanu wyjściowego Miasta Rawa Mazowiecka został przygotowany projekt Strategii Rozwoju Miasta, a w dniu 21 września 2005 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie nakreślenia kierunków, w jakich miasto powinno się rozwijać. Do współpracy zaproszono przedstawicieli jednostek organizacyjnych miasta oraz organizacji funkcjonujących na naszym terenie.

Po zapoznaniu się z treścią projektu prosimy wszelkie uwagi i spostrzeżenia przede wszystkim na temat oceny analizy SWOT, jak również celów i priorytetów strategii kierować na adres e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl

Wszystkich zainteresowanych problematyką tworzenia strategii rozwoju, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, prywatnych przedsiębiorców etc. zapraszamy do współpracy.

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.