Wydawnictwa informacyjno – promocyjne

Wydawnictwa informacyjno – promocyjne

  • na potrzeby promocji Miasta Rawa Mazowiecka przygotowywane są i wydawane materiały promujące miasto: foldery, mapy, materiały reklamowe i in. Materiały te wykorzystywane są najczęściej jako upominki dla gości burmistrza, dla uczestników różnych spotkań i konferencji, sportowców – zwycięzców zawodów, uczestników różnego rodzaju imprez integracyjnych i rekreacyjnych, dla kolekcjonerów i turystów odwiedzających bądź planujących odwiedzić Rawę Mazowiecką.

Foldery, mapy

  • na początku roku 2015 powstał folder promocyjny w nowej szacie graficznej, zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Rawa Mazowiecka
  • co trzy lata wydawany jest szczegółowy plan miasta w wersji składanej i w wersji ściennej, a na stronie internetowej skorzystać można z aktualnej wersji mapy miasta w wersji elektronicznej

Materiały reklamowo - promocyjne

  • przygotowywane są projekty i zamawiane są materiały promocyjne z herbem i logo Miasta (m.in. teczki kartonowe i introligatorskie, koszulki, kubki, długopisy, ołówki, reklamówki, notesy, smycze, proporczyki, torby papierowe, piłki, materiały odblaskowe)
  • wydawane są kalendarze ścienne, podkreślające walory turystyczne Miasta

Dokumentacja fotograficzna

  • na bieżąco gromadzona jest dokumentacja fotograficzna dotycząca realizowanych w mieście inwestycji, terenów inwestycyjnych, ważnych wydarzeń jak i organizowanych imprez w celu wykorzystania materiałów do promocji tych wydarzeń i przyszłych publikacji

Banery

Kalendarium

Banery