Imprezy promocyjne

Imprezy promocyjne

Święto miasta – Dni Rawy Mazowieckiej

Cykliczną imprezą, o największym zasięgu jest święto miasta – Dni Rawy Mazowieckiej, na które składa się szereg imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym. W programie znajdują się koncerty, konkursy i mnóstwo okazji do wspólnej zabawy mieszkańców i gości.
Przygotowania do imprezy i prace nad jej realizacją prowadzi zespół organizacyjny pod przewodnictwem koordynatora – Zastępcy Burmistrza Miasta.

W ramach organizacji tej imprezy do zadań promocyjnych należą w szczególności:

  • przygotowanie pism, pozyskanie sponsorów i bieżąca współpraca ze sponsorami,
  • wybór patronów medialnych oraz współpraca z dziennikarzami przed, w trakcie trwania i po imprezie,
  • uzyskanie patronatów i współdziałanie z patronami honorowymi imprezy.

Inne imprezy

Organizacja wydarzeń promocyjnych w Rawie Mazowieckiej ma duży wpływ na kształtowanie wizerunku miasta przyjaznego, atrakcyjnego i otwartego. Uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach i zawodach, współorganizacja wielu imprez oraz ich promocja przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności miasta. Wszystkie organizowane wydarzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym i kulturalnym znajdują się w kalendarzu imprez.

Banery

Kalendarium

Banery