Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Rawa Mazowiecka jest miastem otwartym na kontakty i współpracę z innymi krajami i miastami z Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowych rozwiązań,  chęć poznania kultury i obyczajów innych krajów i dążenie do faktycznej integracji europejskiej to argumenty, które intensyfikują działania zmierzające do nawiązania współpracy partnerskiej.
 
Rawa Mazowiecka nawiązała kontakty z miastami naszych południowych sąsiadów, z którymi spisano porozumienia o współpracy:

  • węgierskim Nyirbator - obszary współpracy oraz formy wzajemnych kontaktów zostały określone w umowie z dnia 18 września 2005 r.
  • czeskie miasto Boskovice - podpisanie umowy partnerskiej i nakreślenie ram współpracy pomiędzy miastami w dziedzinach kultury, sportu, szkolnictwa i turystyki nastąpiło 24 kwietnia 2006 r.

 

Banery

Kalendarium

Banery