2017

2017

Stronicowanie

 • Herb Rawy Mazowieckiej

  Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 (10.04.2024)

  W dniu 8 kwietnia 2024 roku wpłynęło oświadczenie autorki projektu „Ruch to zdrowie, ale i świetna zabawa” – zakup sprzętu dla dzieci ze stowarzyszenia „Dobro dzieci” o chęci realizacji projektu za pozostałą w Rawskim Budżecie Obywatelskim 2024 kwotę 10 000,00 złotych. Projekt ten cieszył się dużym poparciem mieszkańców i otrzymał 365 głosów. 

 • Otwarcie wystawy poświęconej wybitnej rawiance Halinie Konopackiej

  Otwarcie wystawy poświęconej wybitnej rawiance Halinie Konopackiej (08.04.2024)

  W dniu 05 kwietnia br. na Placu Piłsudskiego odbyło się otwarcie wystawy poświęconej wybitnej rawiance Halinie Konopackiej. 

 • % Nowa Honorowa Obywatelka Miasta Rawa Mazowiecka — Anna Krajewska

  Nowa Honorowa Obywatelka Miasta Rawa Mazowiecka — Anna Krajewska (28.03.2024)

  W dniu 28 marca, w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, odbyła się uroczystość o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Podczas uroczystej LX sesji VIII. Kadencji Rady Miasta, zakończeniu kadencji samorządu towarzyszyło niezwykle ważne wydarzenie — nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawy Mazowieckiej Pani Annie Krajewskiej. 

 • -

  Wyniki konkursów ofert (28.03.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:  wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi rawskiej, wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym, wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

 • % kobieta

  Profilaktyka zdrowia kobiet: spotkanie z profesorem Mariuszem Bidzińskim (27.03.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla, zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

 • % kobieta Halina Konopacka

  Wystawa poświęcona Pani Halinie Konopackiej (27.03.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Karol Piskorski, oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej, Marcin Broniarczyk, zapraszają wszystkich na uroczyste otwarcie wystawy poświęconej pierwszej polskiej medalistce olimpijskiej z naszego miasta, Pani Halinie Konopackiej.

   

 • % Plakat

  Zmiany w systemie rejestracji wejść i wyjść dzieci z placówek przedszkolnych: nowa aplikacja VULCAN (26.03.2024)

  Szanowni Rodzice! Z dniem 1 kwietnia 2024 roku zmienia się system rejestracji wejść i wyjść dzieci z placówek przedszkolnych. Od teraz rejestracja następować będzie przy pomocy aplikacji firmy VULCAN.

   

 • Zawiadomienie o LX sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

  Zawiadomienie o LX sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (21.03.2024)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) zwołuję LX. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 28 marca 2024 r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

 • Otwarty konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert (20.03.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

 • Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (15.03.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:
  zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery