Podstrony strony Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

0vYEbFYD0DsXgAAAAASUVORK5CYIIA

Projekt "Bon - apetyt na rozwój"

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jako partner Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt zatytułowany "Bon - apetyt na rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to program mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Bony mogą być przeznaczone na szkolenie przedsiębiorcy oraz jego pracowników.

Projekt "Od pomysłu do biznesu"

W ramach projektu "Od pomysłu do biznesu" Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. O pożyczkę mogą ubiegać się osoby pracujące, studenci, bezrobotni, osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego oraz osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy.

Projekt JEREMIE 2

W ramach projektu JEREMIE 2 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego uruchomiła dwa fundusze pożyczkowe dla przedsiębiorców Fundusz Pożyczkowy dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno- obrotowe- Mikropożyczka Inwestycyjno- Obrotowa oraz Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na cele inwestycyjne- Pożyczka Inwestycyjna.

Projekt "Kobieta w Biznesie"

W ramach projektu "Kobieta w Biznesie" Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego udzielane jest wsparcie szkoleniowo- doradcze. Projekt jest skierowany do kobiet po 29. roku życia, które pozostają bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo).

Banery

Kalendarium

Banery