2015

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy. Stanowi ono kolejny etap prac nad tym ważnym dokumentem. W poniedziałek, 12 października poznamy najistotniejsze części projektu Programu Rewitalizacji wraz z wynikami ankiet, które do 28 września składały zainteresowane udziałem w procesie rewitalizacji podmioty.

Opinię oraz uwagi na temat przedstawionego projektu Programu będzie można zgłaszać aż do dnia 16 listopada przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 12 października na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność 12 października, o godz. 17:00 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

  • autor: WRGPiIE

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery