2016

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

W większości nie dotyczyły one wprost zapisów programu rewitalizacji, ale odnosiły się w sposób ogólny do sytuacji miasta w wielu obszarach jego funkcjonowania. Burmistrz dziękuje za te wszystkie spostrzeżenia, a przede wszystkim za chęć podzielenia się przy okazji programu rewitalizacji, oczekiwaniami i pomysłami związanymi z rozwojem Rawy Mazowieckiej.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery