2018

Budżet obywatelski – zmiana harmonogramu

W związku z wpływem aż 27 wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok Zespół wniósł do burmistrza miasta wniosek o przedłużenie procedury oceny wniosków i przesunięcie terminów głosowania. Burmistrz przychylił się do wniosku Zespołu i przesunął terminy rozstrzygnięć.

Do 19 grudnia zostaną opublikowane ostateczne listy przyjętych wniosków. Od 20 grudnia rozpoczynamy promocje wniosków pozytywnie zaopiniowanych, a od 21 grudnia uruchamiamy głosowanie, które potrwa do 11 stycznia. Głosować można papierowo w Urzędzie Miasta i elektronicznie przez ePuap

Zespół policzy głosy i poda wyniki do 19 stycznia 2018 roku.

  • data: 2016-12-07

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery