2017

USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA PROJEKTY ZGŁOSZONE W RAMACH RAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 R.

Głosowanie odbyło się w dniach od 3 do 10 lipca 2017 r. W dniach 11-12 lipca, Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza dokonała przeliczenia głosów oddanych na poszczególne projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Łącznie na wszystkie projekty oddano 1578 głosów, Po weryfikacji kart do głosowania stwierdzono 22 głosy nieważne. Głosów ważnych oddano 1556

Głosowanie w Trzeciej Edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

W dniach 3 - 10 lipca, wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swój głos na wybrany projekt zgłoszony i zakwalifikowany do głosowania w Trzeciej Edycji Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Głosy wrzucamy do urny znajdującej się w budynku głównym Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej , Pl. Piłsudskiego 5.
Karta do głosowania jest imienna, wpisujemy na niej swoje imię, nazwisko, adres, opcjonalnie pesel oraz numer projektu z listy projektów zakwalifikowanych, na który oddajemy swój głos.

Szczegółowy harmonogram konsultacji społecznych- Budżet Obywatelski na 2017 rok.

Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
Etap 1. Od 8 – 14 maja 2017 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców o założeniach Budżetu Obywatelskiego 2017 Rawy Mazowieckiej
Etap II.
Od 15 – 29 maja 2017 r. mieszkańcy składają swoje projekty.

Banery

Kalendarium

Banery