Kultura i Edukacja

Fundusz Wsparcia Kultury

Fundusz Wsparcia Kultury jest kolejnym działaniem pomocowym polskiego rządu kierowanym do twórców i ludzi kultury. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Proponowane rozwiązanie, zostało zainicjowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce.

Banery

Kalendarium

Banery