Rawianie w sieci

Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta

Miasto Rawa Mazowiecka do końca bieżącego roku realizuje projekt bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Ze szkoleń skorzystało do tej pory 72 mieszkańców naszego miasta, którzy mogli poszerzyć swoje umiejętności w pracy z komputerem. W trakcie szkoleń można było dowiedzieć się o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu w trakcie wykonywania codziennych transakcji finansowych: zakupów online, planowania podróży, czy też korzystania z bankowości elektronicznej oraz z różnych form płatności, np. BLIK, google PAY, MasterPass. Mniej zaawansowani uczestnicy szkoleń mogli z kolei poznać podstawy korzystania z serwisów społecznościowych, czy z poczty elektronicznej.

Szkolenia odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Zapraszamy na kolejne szkolenia, w ramach których uczestnicy mają do wyboru jeden z trzech modułów szkoleniowych:

 • „Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
 • „Mój biznes w sieci” - przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
 • „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Najbliższe szkolenia odbędą się:

1) moduł "Rodzic w Internecie": 04-05.10.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Miła 2

2) moduł "Mój biznes w sieci":

 • 26-27.09.2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. 1 Maja 1A
 • 04-05.10.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Miła 2

3) moduł "Moje finanse i transakcje w sieci":

 • 23 - 24.09.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 ul. K. Wielkiego 28
 • 24 - 25.09.2019 r. w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Warszawskiej

UWAGA: miejsca i terminy szkoleń mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania danym modułem, o czym uczestnicy są na bieżąco informowani.

 

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bezpłatnie: materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering w trakcie szkoleń (serwis kawowy + obiad).

Wciąż dysponujemy wolnymi miejscami!

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@miastorawa.pl

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: https://www.rawamazowiecka.pl/2881,rawianie-w-sieci?tresc=20819

 

 

Projekt pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

 

 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta
 • Trwają bezpłatne szkolenia dla mieszkańców miasta

Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej ruszyły pierwsze szkolenia w ramach projektu "Rawianie w sieci" - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Dwie 12-osobowe grupy zainaugurowały projekt szkoleniem pt. Moje finanse i transakcje w sieci, w trakcie którego poznają nie tylko czy jest sam Internet, ale jak z niego korzystać w bezpieczny sposób, robiąc w nim zakupy i dokonując płatności elektronicznych, jak korzystać z usług e-administracji, czy jest bankowość elektroniczna, profil ePAUP, czy też jakie aplikacje można wykorzystać w codziennym życiu.

Szkolenia są prowadzone przez dwóch przeszkolonych instruktorów: Karola Łopatkę i Roberta Fedorowicza, w oparciu o przekazane przez Fundację Promocji Gmin Polskich materiały szkoleniowe oraz ich autorskie scenariusze szkoleń.

Zachęcamy pozostałych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 25 lat, aby korzystali z bezpłatnych szkoleń - najbliższe już 30 i 31 sierpnia 2019 r. również w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@miastorawa.pl

 

Projekt jest w całości finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

 

Z

 

 • data: 2019-08-23

Fot. A. Rataj

 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia
 • Rawianie w sieci - ruszyły bezpłatne szkolenia

Rawianie w sieci

Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało środki finansowe w wysokości  148 320,00 zł na realizację projektu pn. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Jest to konkurs grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

Operatorem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, realizatorem będzie Miasto Rawa Mazowiecka, a beneficjentami będą rawianie, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadają lub którzy chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W projekcie przewidujemy udział 288 osób z czego min. 5 osób to osoby niepełnosprawne i ok. 24 osób to osoby powyżej 65 roku życia.

W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 24 szkoleń w grupach 12 osobowych. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 dni x 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych (m.in. sale w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej, Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, Powiatowym Urzędzie Pracy). Nabór na szkolenia będzie prowadzony w systemie ciągłym, tzn. do momentu objęcia wsparciem 288 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych, które zostaną udostępnione uczestnikom szkoleń. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru jednego z 3 modułów szkoleniowych (przy czym jedna osoba będzie mogła wziąć udział tylko w jednym rodzaju szkolenia): 

 • „Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.
 • „Mój biznes w sieci” - przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
 • „Moje finanse i transakcje w sieci” - przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą prowadzone na udostępnionym uczestnikom sprzęcie komputerowym - zostaną zakupione 24 komputery przenośne z ekranem dotykowym, które zgodnie z założeniami programu po zakończeniu projektu trafią do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering w trakcie szkoleń (serwis kawowy + obiad).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@miastorawa.pl

Szczegółowy harmonogram szkoleń umieszczony będzie na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka i będzie aktualizowany na bieżąco.

Plan szkoleń

Publikujemy plan szkoleń w ramach projektu "Rawianie w sieci". Jednocześnie zaznaczamy, że może on ulec zmianie w zależności od zainteresowania projektem mieszkańców naszego miasta.

« poprzednia strona

Banery

Kalendarium

Banery