2020

„Strategia rozwoju elektromobilności w Rawie Mazowieckiej” – konsultacje społeczne

Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. Do udziału w przygotowaniu dokumentu chcemy zachęcić mieszkańców i różne grupy społeczne, w tym przedsiębiorców. W tym celu planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców, które będą mogły być uwzględnione w dokumencie przygotowywanym w ramach projektu.

Zgodnie z treścią Zarządzenia nr 9/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 lutego 2020 r., konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 lutego do dnia 6 kwietnia 2020 r. w trzech następujących formach: ankiety internetowej, punktu konsultacyjnego, otwartego spotkania konsultacyjnego.

Ankieta internetowa zostanie przeprowadzona w okresie od 17 do 27 lutego 2020 r. Link do niej będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka. Osoby, które nie mają dostępu do komputera, będą mogły skorzystać ze sprzętu, który zostanie udostępniony mieszkańcom w Biurze ds. Rewitalizacji  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w pokoju nr 9.

Punkt konsultacyjny zostanie zorganizowany w dniach od 23 marca do 3 kwietnia 2020 r. w Biurze ds. Rewitalizacji. W punkcie konsultacyjnym będzie można zgłaszać opinie i uwagi dotyczące zagadnień elektromobilności w Rawie Mazowieckiej.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w 6 kwietnia 2020 r. w Miejskim Domu Kultury. Na spotkaniu zostaną przekazane mieszkańcom wnioski z ankiety internetowej oraz punktu konsultacyjnego.

 Zapraszamy do licznego udziału w konsultacjach.

                                                                                     lByPrUBkOWmf8M2Nu2XVWfDckwH6krvZcu2nRrLh913p7lAW24s6RABNCqJYEmBBCtSTAhBCqJQEmhFAtCTAhhGpJgAkhVEsCTAihWhJgQgjVkgATQqiWBJgQQrUkwIQQqiUBJoRQLQkwIYRqSYAJIVRLAkwIoVoSYEII1ZIAE0KolgSYEEK1JMCEEKolASaEUC0JMCGEakmACSFUSwJMCKFaEmBCCNWSABNCqJYEmBBCtSTAhBCq9W8XM9bwRPpEQwAAAABJRU5ErkJggg==

 

  • data: 2020-02-10

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery