ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI CENTRUM

Zagospodarowanie przestrzeni centrum - ruszają prace rewitalizacyjne

Najpierw swoje działania na ulicy Mickiewicza rozpoczną elektrycy, ale nie będzie to miało wpływu na organizację ruchu. Ta zmieni się w momencie, gdy do prac przystąpią drogowcy. W pierwszej połowie lipca zostanie zamknięta ulica Krakowska na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza. W kolejnych tygodniach ciężki sprzęt wjedzie na ulice: Mickiewicza, Kopernika i Przechodnią. Prosimy wszystkich pieszych i zmotoryzowanych mieszkańców o zwracanie uwagi i stosowanie się do oznakowania.

Etapowanie prac

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego” jest ostatnim, 4. zadaniem z projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, dofinansowanego ze środków unijnych.

Ze względu na duży obszar i zakres planowanych robót, inwestycja dotycząca zagospodarowania przestrzeni będzie realizowana etapami. Pozwoli to na ograniczenie niedogodności i uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Do końca tego roku roboty będą toczyły się głównie na wymienionych wyżej ulicach.

W przyszłym roku z pracami przeniesiemy się do ścisłego centrum, obejmującego m.in. Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, ulicę Wyszyńskiego. I podobnie jak teraz, roboty będą prowadzone etapami, a nie równolegle na całym obszarze. Przed rozpoczęciem tej fazy inwestycji, zapoznamy Państwa z harmonogramem działań.

Najtrudniejsze zadanie od lat

Zagospodarowanie przestrzeni centrum jest inwestycją skomplikowaną. Zadanie potrwa blisko dwa lata. W tym miejscu dziękujemy wszystkim, którzy w fazie przygotowywania rewitalizacji, wzięli udział w konsultacjach programu rewitalizacji, jak również tego konkretnego projektu. Dziękujemy tym, którzy przekonywali nas do swoich racji, i którzy podjęli wówczas skuteczny dialog z projektantami. Realizowany obecnie projekt jest wynikiem kompromisu, który wspólnie osiągnęliśmy.

Najbliższe kilkanaście miesięcy nie będzie łatwe, choćby pod względem organizacji i koordynacji robót. Inwestycja obejmuje bowiem wiele branż. Oprócz drogowców, do pracy przystąpią elektrycy, ciepłownicy, wykonawcy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej i telekomunikacyjnej.

Zmieni się wiele

I nie chodzi tylko o estetykę, nowy układ drogowy, skablowane sieci energetyczne czy małą architekturę w postaci fontann czy ławeczki interaktywnej Paska. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój funkcji społeczno-gospodarczych na tym terenie. A ta kompleksowa zmiana zagospodarowania przestrzeni jest jednym ze środków do celu.

---------------------------------------------------------------------

Projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Wyremontowane muzeum, zrewaloryzowany park, wyremontowane i rozbudowane jatki miejski to trzy zadania tego projektu, zrealizowane dotychczas przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 

  • Etap 1 - zamknięcie ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza
    Etap 1 - zamknięcie ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Mickiewicza

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery