Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Zaproszenie na warsztaty Erasmus+ Sport | Łódź |

  Zaproszenie na warsztaty Erasmus+ Sport | Łódź | (13.12.2023)

  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie regionalnym Erasmus+ Sport pod nazwą „Od pomysłu do projektu w jeden dzień”, zorganizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź.

   

   

 • Przypomnienie o przesłaniu informacji o wyrobach zawierających azbest

  Przypomnienie o przesłaniu informacji o wyrobach zawierających azbest (12.12.2023)

  Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami są zobowiązane do przedkładania Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka informacji o wyrobach zawierających azbest w terminie do dnia 31 stycznia, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

 • % muzycy

  Koncert Świąteczny- Gwiazda na Gwiazdkę: Alchemik Big Band (12.12.2023)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla wraz z Miejskim Domem Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Rawie Mazowieckiej  serdecznie zapraszają na doroczny koncert Gwiazda na Gwiazdkę.

 • % długopis ręce papier

  Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów na terenie miasta Rawa Mazowiecka (12.12.2023)

  Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

   

 • -

  Zawiadomienie o LVII sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (11.12.2023)

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463) zwołuję LVII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 11 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 • % trzy wieże na czerwonym tle

  Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta XIV kadencji już wybrane (08.12.2023)

  W czwartek 7 grudnia 2023 r. Młodzieżowa Rada Miasta na swoim kolejnym posiedzeniu wybrała prezydium. 

   

   

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery