2023 1 kwartał

Kolejne drogowe inwestycje w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta podpisał umowę z wykonawcą dwóch kolejnych inwestycji drogowych w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego oraz remont ulicy Łowickiej. 
Przebudowa ul. Sobieskiego polegać będzie na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, budowie kanalizacji deszczowej, budowie kanału technologicznego, przebudowie linii oświetlenia ulicznego oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa dotyczyć będzie niewyremontowanego odcinka ul. Sobieskiego od posesji nr 83 do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego.Roboty potrwają od maja do listopada br.
Aktualny stan nawierzchni ul. Łowickiej również wymaga natychmiastowego remontu. Remont będzie prowadzony na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do skrzyżowania  z ul. Kolejową wraz z tym skrzyżowaniem. Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pełnej szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów. Prace powinny ruszyć w maju  br. i potrwają około 6 tygodni.
Realizacja tych drogowych inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego w naszym mieście. 
Inwestycja, której całkowity koszt wyniesie ok. 5 mln złotych uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 427 tys. zł.
Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera w Rawie Mazowieckiej. 

  • autor: Katarzyna Rochmińska
  • %3 Wykonawca i Burmistrz przekazują sobie umowę
  • %3 Wykonawca i Burmistrz podpisują umowę

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery