Programy rozwoju Miasta

 Programy rozwoju Miasta

Miasto Rawa Mazowiecka przygotowało dokumenty określające kierunki rozwoju oraz wspomagające zarządzanie miastem.
• Strategia Rozwoju Miasta

Przygotowane zostały również opracowania niezbędne do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
• Plan Rozwoju Lokalnego
• Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Rawie Mazowieckiej

Strategia Promocji Miasta

Na wniosek zgłoszony przez jednego z radnych pod koniec 2009 r. przystąpiono do opracowania dokumentu wiosną 2010 r. Prace nad Strategią Promocji Miasta przeprowadziła krakowska Agencja Eskadra MarketPlace. W ramach współpracy z Wykonawcą zostały przygotowane bazowe materiały  o mieście (prasa, monografie i inne publikacje, fotografie), zorganizowano sesje warsztatowe Zespołu ds. Marki, zorganizowano konsultacje społeczne (maj i wrzesień 2010 r.), indywidualne spotkania z tzw. lokalnymi liderami oraz akcję ankietową (ankiety dostępne były na stronie www miasta, w prasie, w siedzibie urzędu, bezpośrednio dystrybuowane wśród radnych i młodzieży szkolnej (za pośrednictwem MRM).  Ostateczna wersja Strategii Promocji powstała w październiku 2010 r.
 

Banery

Kalendarium

Banery