2016

2016

Stronicowanie

 • -

  Nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej (25.01.2024)

  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego z siedzibą przy ul. Kolejowej 2 w Rawie Mazowieckiej rozpoczyna nabór uczestników. Placówka dysponuje 20 miejscami w tym 11 w zakresie pobytu dziennego i 9 miejsc całodobowego pobytu.

 • pusta klasa

  Ogłoszenia o konkursach dla dyrektorów (24.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej.

 • % Plakat

  Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na spotkanie informacyjne w tematyce: Pilne Terminy Zadania Organizacji Pozarządowych. Spotkanie już 29 stycznia w Jatkach Miejskich o godz. 14:00. 

 • % bałwanek

  Rawska Feriada 2024 (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyną Dębską zapraszają na Rawską Feriadę 2024 w dniach 29.01.2024 r. - 11.02.2024 r. 

    • -

  Otwarty konkurs ofert (23.01.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
   dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025. Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery