Podstrony strony Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekt "Bon - apetyt na rozwój"

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. jako partner Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt zatytułowany "Bon - apetyt na rozwój" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to program mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Bony mogą być przeznaczone na szkolenie przedsiębiorcy oraz jego pracowników.

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A od 02.11.2017r jako partner Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt zatytułowany ,,Bon – apetyt na rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Jest to program mający na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie.        
Dofinansowanie wynosi
- 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samo zatrudnionych
- 70% dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 3 000 zł na 1 pracownika - max 50 bonów (wraz z wkładem własnym)
- maksymalnie 120 000 zł na 1 przedsiębiorstwo - max 2000 bonów (wraz z wkładem własnym)
Każdy Bon rozwojowy posiada unikalny numer oraz określoną datę ważności
 - bony z terminem 2 miesięcy, (termin liczony jest od dnia podpisania umowy)
Dla wszystkich kategorii usług zakłada się stosowanie jednego rodzaju Bonu rozwojowego o wartości 60 zł.
Jednakże jeden Bon rozwojowy uprawnia do skorzystania z:
- 1 godziny usługi szkoleniowej lub,
- ½ godziny usługi doradczej lub,
- 3 godzin studiów podyplomowych
Dofinansowanie obejmuję szkolenia max. 50 godzin za max. 60 zł/h  lub 150 godzin studiów podyplomowych za max. 20 zł/h
Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)   https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Baza ta jest otwarta i w każdej chwili  przedsiębiorcy mogą się tam zarejestrować.
Wybierając usługę należy zwrócić uwagę, że dofinansowane w ramach projektu są te usługi, które oznaczone są w BUR jako
,, współfinansowane z EFS”.
Przed złożeniem wniosku w pierwszej kolejności prosimy o zarejestrowanie firmy w BUR - Baza usług rozwojowych
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register
( w załączniku zawarta jest instrukcja - na dzień dzisiejszy czynności do nadania ID wsparcia )
najpierw jako uczestnik indywidualny, następnie kliknąć link aktywacyjny przesłany na adres mailowy i dopiero w tym momencie stworzyć profil uczestnika instytucjonalnego
Wniosek znajdą Państwo tutaj https: https://bony.larr.lodz.pl/
( w tym systemie rejestracja odbywa się przez podanie numeru NIP oraz  ustawienia hasła poprzez link wysłany na adres mailowy z ŁSBR)
Składając wniosek proszę o wybranie w kroku 4 punktu obsługi - ARRK.S.A z siedzibą w Kutnie
Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty dofinansowań szkoleń oraz studiów podyplomowych
W celu ułatwienia Państwu całej procedury uzyskania dofinansowania w załączniku zamieszczona jest bardzo szczegółowa instrukcja.
Dodatkowo zachęcam do skorzystania z indywidualnego bezpłatnego doradztwa.

Agata Błachowicz

Doradca Klienta
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. ul. Wyszyńskiego 11 w Kutnie
pn. - pt. 8:00 - 14:00
lub telefonicznie Doradca klienta Agata Błachowicz 881 77 88 37
a.blachowicz@arrk.pl

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
ul. Wyszyńskiego 11
99-300 Kutno
tel.: 24 355-74-50
faks 24 355-74-50
www.arrk.kutno.net.pl
KRS 0000036202; NIP 775- 00-22-535; REGON 610201858;
Wpisana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w Sądzie Gospodarczym XX w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod pozycją 0000036202
Kapitał zakładowy – 578 000 PLN
 
INFORMACJA O RODO
Szanowni Państwo,

Celem realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy, iż:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. z siedzibą w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11, tel. 24 355 74 50,arrk@kutno.net.pl.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zachowania lub nawiązania relacji biznesowych, określonych w statucie Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
3.    Oparte na zapisach prawnych, działania administratora, związane są z dostarczeniem informacji o przedsięwzięciach realizowanych w obszarze działalności statutowej.
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
5.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7.    Jeśli uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać od Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadomień, w formie pisemnej, telefonicznej i mailowej, o działaniach związanych z dostarczeniem informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Agencję, prosimy w odpowiedzi zwrotnej do niniejszego maila przesłać formułkę o treści: Proszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych osobowych przez Agencję rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., opatrzoną imieniem i nazwiskiem, pełnionym stanowiskiem oraz nazwą firmy. Wówczas Pani/Pana adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej

r+JSBnTCbzoAAAAASUVORK5CYII=agCpqIQWBZCKSkBRAKmoBBQFkIpKQFEAqagEFAWQikpAUQCpqAQUBZCKSkBRAKmoBJQIIhFEg39QUVEVWf8PxpOjbTIf+ScAAAAASUVORK5CYII=

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery