Podstrony strony Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej

Centrum Innowacji Biznesowej w Kutnie obejmuje swoim zasięgiem m. in. powiat rawski. Jego celem jest umożliwienie przedsiębiorcom z sektora MŚP dostępu do informacji o aktualnych mechanizmach wsparcia w postaci dotacji, szkoleń, udziału w krajowych i zagranicznych targach oraz pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy biznesem a instytucjami naukowymi i badawczymi województwa łódzkiego.

Doradcy Biznesu działający w Centrum Innowacji Biznesowej kontaktują się z przedsiębiorcą celem umówienia spotkania w siedzibie firmy, podczas którego dokonują diagnozy potrzeb i problemów, a na podstawie zebranych informacji przygotowują dla przedsiębiorcy indywidualną ofertę. Doradcy kontaktują przedsiębiorcę z odpowiednim partnerem biznesowym, ośrodkiem naukowym czy instytucją otoczenia biznesu. Usługi doradców finansowane są ze środków unijnych i krajowych, przedsiębiorca nie ponosi w związku z ich wizytą żądnych kosztów.

28eFEPrXMGAhhBBCCA0xDFgIIYQQQkMMAxZCCCGE0BDDgIUQQgghNMQwYCGEEEIIDTEMWAghhBBCQwwDFkIIIYTQEMOAhRBCCCE0xDBgIYQQQggNMQxYCCGEEEJDDAMWQgghhNAQw4CFEEIIITTEMGAhhBBCCA0xDFgIIYQQQkMMAxZCCCGE0BDDgIUQQgghNMQwYCGEEEIIDTEMWAghhBBCQwwDFkIIIYTQEMOAhRBCCCE0xDBgIYQQQggNMQxYCCGEEEJDDAMWQgghhNAQw4CFEEIIITTEMGAhhBBCCA0xDFgIIYQQQkMMAxZCCCGE0BDDgIUQQgghNMQwYCGEEEIIDTEMWAghhBBCQwwDFkIIIYTQEMOAhRBCCCE0xP4LYfSmwT4Wm6UAAAAASUVORK5CYIIA

http://ekutno.pl/pl/642_materialy_partnera/34859_centrum_innowacji_biznesowej_w_kutnie_zaprasza_przedsiebiorcow.html

 

Banery

Kalendarium

Banery