Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Aktualności Konkurs na elewacje w zrewitalizowanym centrum Rawy – czwarta edycja.

  Konkurs na elewacje w zrewitalizowanym centrum Rawy – czwarta edycja. (03.03.2023)

  Konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. 

 • Akcje edukacyjne w szkołach.

  Akcje edukacyjne w szkołach. (01.03.2023)

  W związku ze świadczeniem na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka, usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych, firma ENERIS Surowce S.A przeprowadziła trzy akcje edukacyjne w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta, w zakresie działań edukacyjnych.

 • zdjęcie kosza

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.03.2023 r. do 30.04.2023 r. (28.02.2023)

  Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

 • Zdjęcie części staromiejskiej miasta

  Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zabytki. (27.02.2023)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  Wnioski będą przyjmowane w terminie do dnia 10 marca 2023 r. 

 • Zdjęcie - młodzież przy okragłym stole

  Statut MRM po konsultacjach społecznych (27.02.2023)

  Od 6 do 13 lutego 2023 r. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka mieli możliwość przesyłania uwag i spostrzeżeń do projektu Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Informujemy, że żadne uwagi do ww. uchwały nie wpłynęły.

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery