Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • % Pani trzyma dokumenty

  Mosty współpracy: spotkanie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w ramach projektu: Building Bridges (22.02.2024)

  21 lutego 2024 r. w Jatkach Miejskich w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
  w ramach projektu Building Bridges. 
              

 • % urna wyborcza

  Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (19.02.2024)

  Informujemy, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Rawie Mazowieckiej została zmieniona z dotychczasowej: ZGO Aquarium Rawa, ul. Katowicka 20, Rawa Mazowiecka  na Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala "Tatar", znajdujący się przy ul. Tatar 1 A w Rawie Mazowieckiej.

   

 • Wyniki konkursów ofert

  Wyniki konkursów ofert (16.02.2024)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych  Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

 • %3 droga znak

  Komunikat w sprawie tymczasowego zamknięcia ul. Słowackiego (16.02.2024)

  Informujemy, że od dnia 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) skrzyżowanie ulic J. Słowackiego oraz Wyzwolenia będzie zamknięte dla ruchu samochodowego i pieszego przez okres 3 tygodni. 

 • -

  Zawiadomienie o LIX sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (15.02.2024)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) zwołuję LIX. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 22 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (14.02.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci  i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego w tym sportowców niepełnosprawnych

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery