Wszystkie aktualności

Wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • % pies i kot

  Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka (08.02.2024)

  Miasto Rawa Mazowiecka włącza się w akcję zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez dofinansowanie na zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów i psów. 

   

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (08.02.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: z zakresu pomocy społecznej, z zakresu działalności na rzecz rodziny, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 • % osoby

  Wsparcie dla przedsiębiorców – spotkanie już w lutym (06.02.2024)

  W piątek, 16 lutego przyjadą do Rawy eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W sposób syntetyczny i rzeczowy omówią dostępne formy wsparcia dla firm.

   

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (06.02.2024)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025. Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

 • % kobieta

  Ostatnie pożegnanie (05.02.2024)

  Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci naszej szanowanej koleżanki Małgorzaty Rudniak radnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka IV, V, VI i VIII Kadencji w latach 2002-2014 i 2018-2023, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta VIII Kadencji, Członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

   

 • % Plakat

  Zaproszenie na projekt "Bezpieczna Rawianka" (02.02.2024)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla, wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej serdecznie zaprasza na kolejną edycję projektu "Bezpieczna Rawianka"!

   

   

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery