Aktualności 2018

Nisko oprocentowane pożyczki na remont

Koniec roku jest dobrym momentem na podsumowania, bilanse i konkretyzowanie planów na przyszłość. Może się okazać, że w dobrze przemyślanej strategii przedsiębiorstwa brakuje tylko jednego – kapitału.

Różne instytucje otoczenia biznesu mogą nam przyjść z pomocą, oferując nisko oprocentowane pożyczki. Jak podaje Centrum Innowacji Biznesowej, w ramach tego instrumentu można sfinansować m.in.: remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, prace konserwatorskie, restauratorskie w przypadku zabytków; renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

W ramach tych pożyczek można sfinansować również zakup nieruchomości zabudowanej celem wykonania prac, o których mowa powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale tylko do kwoty 50% wartości pożyczki.


Przyjrzyjmy się pokrótce co i na jakich zasadach oferują poszczególne instytucje.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ– oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat; przy okresie spłaty powyżej 7 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,25 % w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat). Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 2 mln zł. 

Więcej informacji o pożyczce na modernizację.

Kontakt z ŁARR: Departament Pożyczek i Poręczeń, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel. 42 664 30 43

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

POŻYCZKA NA MODERNIZACJĘ – pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 1,5 mln zł. Oprocentowanie jest uzależnione od okresu spłaty i wynosi w przypadku warunków preferencyjnych: 0% przy pożyczkach do 36 mies. 0,5% przy okresie spłaty od 36 – 60 mies., 1% dla pożyczek udzielanych na okres od 60 – 90 mies., 1,5% dla pożyczek udzielanych na okres od 90-120 mies. Więcej informacji o pożyczce na modernizację.

POŻYCZKA INWESTYCYJNO - OBROTOWA - co do zasady nie może być wyższa niż 1 mln zł (próg min. nie został określony w Regulaminie). Więcej informacji o pożyczce inwestycyjno-obrotowej.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA - co do zasady nie może być niższa niż 300 tys. zł i nie powinna przekroczyć kwoty 3 mln zł. Maksymalny okres spłaty nie może być dłuższy niż 120 miesięcy. 
Więcej informacji o pożyczce inwestycyjnej.

Kontakt z KSWP: ul. Staszica 2A; 26-200 Końskie tel.: 41 375 14 55
 

 • autor: WRGPiIE

Pracownik twój skarb

Wprawdzie mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak nigdy nie wiadomo czy nie trafimy gorzej. Lepiej więc zadbać o potencjał kadrowy już dziś. Można to zrobić z udziałem środków zewnętrznych, angażując do tego tylko niewielkie zasoby przedsiębiorstwa.

Takie możliwości dają bony rozwojowe, których na terenie naszego województwa udziela kilku operatorów. Bony można przeznaczyć na szkolenia, kursy, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe i może z nich korzystać zarówno pracownik, jak i szef.

Bon rozwojowy to z jednej strony  świetna forma podnoszenia kwalifikacji pracowników, a więc zwiększania wydajności i konkurencyjności firmy, a z drugiej strony – doskonała forma systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie. Szef chcąc docenić swojego podwładnego, wykupi mu np. kurs rysunku, bo wie, że to jego hobby. Zadowolony pracownik to też bardziej wydajny pracownik.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o projektach, w ramach których można aplikować o bony rozwojowe dla swoich przedsiębiorstw:

 • Projekt Strefa RozwoYou prowadzony przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 6 000 pln (100 bonów) na jednego pracownika. Szersze informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://strefarozwoju.lodz.pl/. Kontakt do Doradcy: Katarzyna Rybak – tel.: 721 790 342
 • „Przepis na rozwój” prowadzony przez HRP Group Sp. z o.o., w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 7 200 pln na jednego pracownika (120 bonów). Więcej o projekcie na stronie: https://przepisnarozwoj.eu/ rejestrację do projektu należy przeprowadzić na stronie: https://przepisnarozwoj.pl/ 
 • Bon – apetyt na rozwój” prowadzony przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., w ramach którego można uzyskać dofinansowanie max. 3 000 pln (50 bonów) na jednego pracownika. Informacje o projekcie i rejestrację do projektu należy przeprowadzić na stronie: http://larr.pl/bony/. Kontakt do Doradcy tel.: 881 778 837
 • „Pracownik twój skarb” prowadzony przez ŁÓDZKI DOM BIZNESU Sp. z o.o. (ul. Piotrkowska 262/264; 90-361 Łódź) – posiadający limit na 1 pracownika w wysokości: 7 200 zł (120 BONÓW), nie mają limitu na przedsiębiorstwo, tzn. z dofinansowania może skorzystać dowolna liczba pracowników w przedsiębiorstwie; kontakt: Angelika Tuz tel.: 573 444 040; e-mail: angelika.tuz@pracowniktwojskarb.pl Więcej o projekcie: https://www.pracowniktwojskarb.pl/
 • KRAJOWE CENTRUM PRACY (ul. Stefana Jaracza 42 lok. 13; 90-252 Łódź) – posiadający limit na 1 pracownika również w wysokości: 7 200 zł (120 BONÓW), nie mają limitu na przedsiębiorstwo, tzn. z dofinansowania może skorzystać dowolna liczba pracowników w przedsiębiorstwie; kontakt: Przemysław Zieliński tel.: 697 606 789 – Pan Przemek stacjonuje w Kutnie i może do Państwa dojechać na miejsce. Więcej o projekcie: https://lorkk.pl/ 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bony u każdego z powyższych Operatorów. W ramach BONÓW ROZWOJOWYCH można uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 70-80% danego szkolenia/kursu. W ramach bonów rozwojowych mogą być dofinansowane tylko te usługi, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ (ważne, aby usługa miała zaznaczoną opcję dofinansowanie: TAK). Proszę zweryfikować czy szkolenia, którymi są Państwo zainteresowani znajdują się w tej bazie.
 
 

 • autor: WRGPiIE

Na Targi Slow Food do Stuttgartu

Został więcej niż tydzień na zgłoszenie swojej firmy do udziału w Międzynarodowych Targach Slow Food w Stuttgarcie. Ich celem jest prezentacja produktów żywnościowych występujących lokalnie, charakteryzujących się m. in. tradycyjnymi metodami wytwarzania. Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prosi zainteresowanych targami przedsiębiorców o nadsyłanie zgłoszeń na adres: hanna.maciejewska@lodzkie.pl . Termin mija 31 grudnia br. 

Więcej informacji o targach.

Natomiast już na przełomie stycznia i lutego zostanie ogłoszony konkurs GO TO BRAND. W jego ramach będzie można pozyskać dotację na internacjonalizację przedsiębiorstw. O szczegółach będziemy informować.

 • autor: WRGPiIE

24 grudnia - urząd nieczynny

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dla pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy.

Odpracowanie powyższego dnia nastąpiło w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota).

W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę o kontakt pod nr tel. 785 555 976.

 

Przedsiębiorco - skorzystaj!

Nawet jeśli nie miałeś czasu lub nie trafiła do Ciebie informacja o wczorajszym spotkaniu z doradcami biznesu – to nic straconego. Przedstawiamy skrót zagadnień prezentowanych przez doradców i dajemy kontakt do instytucji wsparcia Twojej firmy.

Środki na szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników

Ofertę tzw. bonów rozwojowych zaproponowało Centrum Innowacji Biznesowej. Wystarczy złożyć wniosek i zyskać do 80% dofinansowania do wartości szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla szefa i pracowników. W zależności od operatora jest to kwota od 3 tys. zł do 7.200 zł na osobę i co ważne – nie muszą to być szkolenia czy studia związane z profilem prowadzonej przez firmę działalności. Jest to więc świetny instrument systemu motywacyjnego przedsiębiorstwa, który pozwala pracownikowi na zdobycie nowych umiejętności lub rozwój własnego hobby. A zadowolony pracownik to wydajny pracownik. Doradca CIB pomoże także przedsiębiorcy w innych tematach, m.in. w rozpoczęciu lub wzmocnieniu eksportu, uzyskaniu dotacji na działania z sektora B+R (tutaj jest jeszcze sporo dostępnych środków, m.in. na infrastrukturę), innowacje, poprawę warunków pracy itp. Wachlarz działań i wsparcia CIB jest szeroki, warto umówić się z doradcą, wspólnie z nim zdiagnozować swoje potrzeby na miejscu w firmie i znaleźć najbardziej efektywne ścieżki ich rozwiązania. Więcej informacji na www.cib.lodzkie.pl

Biznes w sieci – skuteczne narzędzia dotarcia do klienta

Jeśli Twoja firma już działa w sieci albo chcesz dopiero wykorzystać potencjał Internetu w swojej działalności – projekt Google Internetowe Rewolucje jest dla Ciebie. Jeśli przystąpisz do projektu jeszcze w grudniu, to już w styczniu w Twojej siedzibie pojawi się ekspert Google, żeby omówić z Tobą dotychczasową strategię Twojej firmy i wzmocnić jej skuteczność lub jeżeli dopiero zamierzasz wykorzystać siłe Internetu – taką strategię przygotować. Doradca przedstawi zasady i mechanizmy funkcjonowania i pozycjonowania strony www, podpowie jak efektywnie wykorzystać social media i mapy Google w dotarciu do klienta i zbudowaniu marki firmy. Za takie spotkanie z doradcą nic nie płacisz, co więcej – jeszcze przez trzy kolejne miesiące możesz korzystać z konsultacji drogą mejlową lub telefoniczną. Skoro już wiesz, że właśnie takiej pomocy potrzebujesz, wejdź na g.co/InternetoweRewolucjeDlaFirm
Uwaga! – projekt skierowany jest także do organizacji pozarządowych.

Nowe zasady inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej

Dla tych, których zniechęcała konieczność ulokowania swojej firmy tylko na wybranych gruntach objętych SSE, jest dobra wiadomość. Od kilku miesięcy cała Polska jest strefą inwestycji, można więc planować swój biznes w dowolnym miejscu i uzyskać decyzję o zwolnieniu z podatku dochodowego. Zmienił się też katalog działalności, jaką można prowadzić w strefie. Oprócz produkcji, B+R pojawiły się także nowoczesne usługi dla biznesu. Ponadto, o pomoc publiczną mogą ubiegać się zarówno nowe przedsiębiorstwa, jak i te już istniejące, które po prostu zamierzają produkować więcej lub wprowadzić na rynek nowy produkt. Procedury uzyskania decyzji o wsparciu również zostały uproszczone. To są duże zmiany, dlatego warto skontaktować się z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną - przy założeniu, że firma ma powstać lub już funkcjonuje na terenie naszego województwa lub w części woj. mazowieckiego i wielkopolskiego - żeby osobiście zweryfikować nowe warunki i zasady zwolnień dla przedsiębiorcy. Namiary do Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora znajdziesz na www.sse.lodz.pl 

Burmistrz Piotr Irla, który otworzył wczorajsze spotkanie, dziękuje jego organizatorowi – Centrum Innowacji Biznesowej oraz przedstawicielom firm, które w tym spotkaniu uczestniczyły. Potwierdza też, że będzie ściślej współpracował z rawskimi przedsiębiorcami, których kondycja znacząco wpływa na standard życia mieszkańców i tempo rozwoju miasta.

Poniżej prezentacje udostępnione nam przez ŁSSE i Centrum Innowacji Biznesowej
 

 • autor: WRGPiIE

fot. Z. Urbański

 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.
 • spotkanie dla przedsiębiorców w Rawie, w dniu 13.12. 2018 r.

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 2 latach nie wykonywały tego badania. Badania odbędą się 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) przy ul. Krakowskiej 6c obok Miejskiego Domu Kultury.

Zapisy na badanie tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004, zapisy on-line: www.medica.org.pl

*do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu

 • plakat

Stypendia sportowe – termin składania wniosków

Przypominamy, że dnia 15 grudnia 2018 r. upływa termin składania wniosków na stypendia sportowe, przyznawane za wysokie osiągnięcia  zawodnikom rawskich klubów sportowych. Stypendia są formą wsparcia udzielanego uzdolnionej sportowo młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Stypendia będą przyznawane za osiągane  wyniki  począwszy od zawodów szczebla wojewódzkiego (złoty medal) do zawodów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. O stypendium mogą ubiegać się również sportowcy niepełnosprawni. Wnioski o stypendium mogą składać zainteresowane organizacje sportowe lub sami zawodnicy w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta. Poniżej zamieszczamy  wzór wniosku i tekst Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Wszelkich informacji dotyczących stypendiów sportowych udzielamy w Urzędzie Miasta pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr 781 700 509.

 • autor: Z. Urbański

„Rawa w kolorach jesieni” – wystawa pokonkursowa

W  środę 5 grudnia Młodzieżowa Rada Miasta podsumowała konkurs fotograficzny „Rawa w kolorach jesieni”. Młodzi, zdolni rawianie zaprezentowali nam nasze miasteczko w przepięknych barwach  jesieni. Swoje prace na wystawę przekazały następujące osoby: Julia Jadczak, Mateusz Biskupiak, Szymon Jakubik, Jakub Sadowski, Julita Matysiak, Ewelina Matysiak, Aleksandra Przyborek, Aleksandra Machnicka, Maryla Żabczyńska. Na konkurs wpłynęło 26 zdjęć.

Prace oceniała komisja w następującym składzie: przewodnicząca Komisji Konkursowej - Pani Małgorzata Jastrząbek – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 4 oraz członkowie Komisji: Pani Anna Dębska - nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 i 2, Pani Anna Kraćkowska - dziennikarz „Głosu Rawy i okolic”, Pani Katarzyna Gierach - opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, Maria Zimecka - przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Małgorzata Ornafa - Radna Młodzieżowej Rady Miasta.

Komisja przyznała pierwsze miejsce w konkursie Aleksandrze Machnickiej  za przepiękny komplet zdjęć jesiennych, drugie miejsce - Maryli Żabczyńskiej, za równie ciekawy komplet zdjęć, trzecie miejsce zajął Jakub Sadowski za zdjęcie zalewu Tatar.
Komisja postanowiła ponadto wyróżnić trzy osoby za bardzo ciekawe fotografie: Julitę Matysiak za urokliwe zdjęcie rzeki Rawki, Szymona Kubika za zdjęcie kapliczki, Ewelinę Matysiak za zdjęcie parku. Laureaci konkursu otrzymali nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, komisji konkursowej oraz dyrektorowi i pracownikom Miejskiego Domu Kultury za pomoc w organizacji wystawy.

Przepiękne jesienne zdjęcia Rawy można podziwiać w holu wystawowym Miejskiego Domu Kultury do 12 grudnia.

 

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta

fot. Z. Urbański

 • napis na sztaludze "Rawa w kolorach jesieni"
 • prace przesłane przez zwycięzców I i II miejsca, po trzy zdjęcia w antyramach
 • laureaci konkursu oglądają prace, hol wystawowy MDK
 • hol wystawowy MDK, z-ca przewodniczącej Rady Miasta, dyrektor MDK, organizatorzy, laureaci
 • z-ca przewodniczącej Rady Miasta i przewodnicząca MRM, obok na stoliku nagrody
 • z-ca przewodniczącej Rady Miasta i przewodnicząca MRM wręczjaą nagrodę
 • zdobywczyni I miejsca w konkursie
 • laureatki I i II miejsca w konkusie przy swoich pacach konkursowych
 • I, II i III miejsce w konkursie, laureaci przy swoich pracach
 • troje lauratów konkursu
 • hol wystawowy MDK, z-ca przewodniczącej Rady Miasta, dyrektor MDK, organizatorzy, laureaci
 • laureaci konkursu z upominkami

Strona internetowa poświęcona tematyce rewitalizacji

Na początku listopada została uruchomiona nowa strona poświęcona tematyce rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. Na stronie umieszczone są informacje, które mogą być interesujące dla mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. Mieszkańcy mogą dowiedzieć się o wydarzeniach organizowanych na obszarze rewitalizowanym. Przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą znaleźć informacje dotyczące szkoleń, doradztwa lub dofinansowań oraz Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Można zapoznać się z aktami prawnymi, w oparciu o które jest wdrażany proces rewitalizacji. W osobnej zakładce umieszczono mapy obszarów zdegradowanych w Rawie Mazowieckiej oraz mapę obszaru rewitalizacji. Zostały także szczegółowo opisane projekty rewitalizacyjne, zarówno podstawowe jak i uzupełniające.

Strona dostępna jest pod adresem: www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl. Na  stronę można się także przenieść klikając w  zakładkę: Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka na stronie Urzędu Miasta. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową. 

 • autor: WR
 • strona rewitalizacji

Mikołajkowa edycja Coronea Cup

Rawscy karatecy dobrze czują się w Kielcach i ze Świętokrzyskiej Ligi Karate zawsze wracają z medalami. Nie inaczej było również i w tym roku. W kieleckim turnieju wystartowała dwójka naszych zawodników: Mariusz Bednarek w kumie i Antonina Pacho w kata. W sumie w zawodach wystąpiło 250 karateków z całej Polski. Rawianie spisali się bardzo dobrze, przywożąc do domu dwa brązowe medale. Na szczególne wyróżnienie zasłużył Mariusz Bednarek, który pomimo kontuzji, w kategorii kumite Masters +35 Open i po pięknych walkach zajął trzecie miejsce. Atmosfera była wspaniała, wszyscy senpai dostali od Mikołaja paczki, piękne medale i dyplomy. 

Równie udany start ma na koncie wychowanek tomaszowskiej filii RKKK, Jakub Rychlak, który zdobył dwa brązowe medale w Otwartych Mistrzostwach Śląska w Ju-Jitsu Sportowym Mysłowice 2018. Kuba startował w dwóch formułach: Light Contact i Point Fighting.

Gratulujemy zawodnikom i trenerom, i oczywiście czekamy na więcej.

 • autor: WRGPiIE

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorców zapraszamy na kolejną edycję projektu Google Internetowe Rewolucje, który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi i rozwiązań internetowych. Polega on na tym, że dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz z nimi przeanalizować konkretne działania w internecie. Na podstawie tej analizy przygotowywany jest plan indywidualnych działań, pozwalający przedsiębiorcom skuteczniej eksponować i rozwijać ich biznes w sieci.

Ponadto uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Centrum Innowacji Biznesowej będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla swoich pracowników i/lub dla siebie. Podczas networkingu zapraszamy do rozmowy z operatorami bonów.

Dodatkowo podczas spotkania odbędzie się prezentacja narzędzi wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którą przedstawi Doradca Biznesu Centrum Innowacji Biznesowej,

Warsztaty odbędą się 13 grudnia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury przy ul. Krakowska 6C w Rawie Mazowieckiej o godz. 10:00.

Spotkanie jest bezpłatne. Zapisy na szkolenie.

Na wydarzenie zaprasza Centrum Innowacji Biznesowej oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

 

 • plakat

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Liderów organizacji pozarządowych zapraszamy na szkolenie „Motywacja i budowanie zespołu”, które odbędzie się 8 grudnia 2018 r., w godz. 9.00-17.00 w Rawie Mazowieckiej, w Restauracji Adar przy ul. Tomaszowskiej.

Link do rejestracji na warsztaty w Rawie https://goo.gl/forms/E1iTEnklpdKMtSG82

Szkolenie zostało przygotowane w taki sposób, aby przygotować uczestników do wyzwań jakimi są: zbudowanie i rozwijanie zespołu, praca z grupą oraz bycie liderem.

Będziemy pracować metodami aktywnymi, jeżeli pogoda pozwoli również na dworze, dlatego załóż wygodny strój – marynarki i krawaty zdecydowanie zostawiamy w domu.

Na początku szkolenia uczestnicy zostaną zaproszeni do wzajemnego poznania się. W tym celu wykonamy kilka ćwiczeń, a w przeprowadzeniu jednego z nich niezbędna jest Twoja pomoc: przynieś ze sobą na szkolenie 5 przedmiotów, które Cię opisują, są ważne dla Ciebie, jakoś o Tobie świadczą.

Agenda sobotniego szkolenia
 
08.45-09.00 Rejestracja, odbiór materiałów, podpisanie klauzuli RODO
09.00-10.45 Ćwiczenia: Poznajmy się! - Jak zainicjować i katalizować przebieg procesu grupowego?. Kontrakt grupowy - zasady i wartości w grupie
10.45-11.00 Przerwa
11.00-13.15 Doświadczenie grupy, wyodrębnianie się ról, umiejętność aktywnego angażowania. Forma: 3 ćwiczenia w grupach
13.15-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-15.30 Warunki skutecznej współpracy i motywowania, Kwestionariusz ról grupowych Meredith Belbin. Najczęstsze błędy w budowaniu i motywowaniu Zespołu. Czym jest czarna godzina projektu, a czym świętowanie sukcesu? Jak wprowadzić Lessons Learned?
15.30-15.45 Przerwa
15.45-16.45 Rozwiązywanie konfliktów, przekazywanie funkcji lidera
16.45-17.00 Podsumowanie i ewaluacja
17.00 Zakończenie
 

 

 • autor: ZDR 3Plus
 • plakat

Stypendia sportowe – termin składania wniosków

Przypominamy, że dnia 15 grudnia 2017 r. upływa termin składania wniosków na stypendia przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie zagranicznym i krajowym.

Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyznanie stypendium wraz z tekstem Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka, w której zostały określone zasady przyznawania stypendiów sportowych.

Wnioski, które zostaną złożone po 15 grudnia 2017 r. po godz. 15.00 nie będą rozpatrywane.

 • autor: Z. Urbański

Spotkanie ze św. Mikołajem w Rawie

2 grudnia 2018 r. od godz. 14.00 św. Mikołaj z zaprzęgiem reniferów czekał na wszystkie dzieci przed Miejskim Domem Kultury. Po spotkaniu ze św. Mikołajem maluchy udały się do świata baśni w spektaklu „Zajączek Bączek”, który bardzo poruszył małych widzów, uczył dzieci jak ważna jest przyjaźń, miłość, pokazując jak bezpiecznie bawić się w zimowych warunkach. Dzieci w czasie spektaklu wspólnie z aktorami tańczyli i śpiewali bardzo angażując się w bajkę.  

Przed wejściem do domu kultury gości witały postacie Anioła i Diabła, Renifera Rudolfa w świątecznym kubraczku, które zachęcały dzieci do wspólnej zabawy i dbały o ich dobry nastrój. W Miejskim Domu Kultury ogromnym powodzeniem cieszyły się wspólnie ozdabiane pierniki o różnych kształtach za pomocą lukru i innych ozdób spożywczych. Dzieci wraz z rodzicami mogli napisać list do św. Mikołaja by następnie wysłać go za pomocą magicznej skrzynki pocztowej. Podczas mikołajkowego spotkania nie brakowało gorącej czekolady i uśmiechów przesyłanych w świątecznej fotobudce. „Bajkowa loteria” - niezwykła atrakcja dla najmłodszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem podczas imprezy mikołajkowej gdzie dzieci odpowiadając na pytania przygotowane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Rawie Mazowieckiej. Nagrodami dla dzieci były książki.

Pozytywne emocje, wspaniałą zabawę i ruch na świeżym powietrzu dla całej rodziny zapewniła super atrakcja SNOWTUBING – sztuczny stok, który gości przed Miejskim Domem Kultury do 6 grudnia.
A na koniec wszyscy wzięli udział w rozświetleniu świątecznej choinki przy śpiewie świątecznych piosenek w wykonaniu uczniów z rawskich szkół podstawowych.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla dziękuje wszystkim maluchom i ich rodzicom za wspólne, wyjątkowe mikołajkowe spotkanie. Był to dzień pełen radości i uśmiechów. Teraz już wszyscy czekamy na Święta Bożego Narodzenia...

 

 • autor: WOKZiS

fot. A. Rataj

 • dziewczynka siedzi w saniach ze św. Mikoajem
 • sztuczny stok, dzieci zjeżdżają na specjalnych oponach
 • diwe panie pod biało-czerwonym namiotem wydają dzieciom gorącą czekoladę
 • kilkanaścioro dzieci przed MDK w czapkach św. Mikołaja, za nimi burmistrz miasta
 • kilkanaścioro dzieci przed MDK w czapkach św. Mikołaja, za nimi burmistrz miasta
 • rozświetlona choinka i bombka przed MDK

VI Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym

W ostatnią niedzielę na hali sportowej Tatar odbyły się VI Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym. Mistrzostwa rozegrano w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategorii szkół podstawowych. Ogółem we wszystkich kategoriach wystartowało 60 uczestników z Rzeczycy, Łowicza, Skierniewic, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Moszczenicy, Gorzkowic, Warszawy i Rawy Mazowieckiej. W zawodach wzięli również udział goszczący w Rawie na krótkim zgrupowaniu treningowym zawodnicy z Kaliningradu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

W kategorii kobiet wystartowało 7 zawodniczek, które grały systemem każdy z każdym.  Po bardzo zaciętych stojących na wysokim poziomie pojedynkach mistrzynią Rawy Mazowieckiej została Eliza Brzęczek przed Wiktorią Wrzosek i Pauliną Stachecką.

W kategorii mężczyzn bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci rawskiej Dwójki, którzy w komplecie awansowali do półfinałów. W meczu o I miejsce zagrali Damian Rybak i Jakub Polański. Jakub pokonał swojego klubowego kolegę w stosunku 3:1 i tym samym został Mistrzem Rawy Mazowieckiej. W meczu o III miejsce Jakub Gierach  pokonał Marcela Błaszczyka.

W mistrzostwach  rozegrano również turniej w kategorii dzieci w rocznikach 2006 – 2008 oraz 2009 i młodszych.
W kategorii dziewcząt młodszych zwyciężyła: Vera Kurdiashova przed Poliną Kopyliov i Wiktorią Kocik. W tej samej kategorii w grupie chłopców zwyciężył Natan Błaszczyk. Kolejne miejsca zajęli: II Adam Kwapiś, III Danił Grusha.

W kategorii dzieci starszych wśród chłopców zwyciężył Arsenii Gorłach przed Andriejem Kletsko i Bartoszem Adamiakiem. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Kinga Mikulska, II - Zuzanna Wieczorek, III - Marta Wolska. Zwycięzcy kategorii open otrzymali z rąk Burmistrza Rawy Mazowieckiej pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.
Zwycięzcy młodszych kategorii otrzymali pamiątkowe statuetki i drobne upominki. Nagrody ufundowało miasto Rawa Mazowiecka.

Nasi tenisiści dzień wcześniej rozgrywali swoje spotkania ligowe. Pierwszoligowa drużyna kobiet odniosła bardzo ważne zwycięstwo, pokonując na wyjeździe KS Noteć Inowrocław w stosunku 6:4. Grająca w II Lidze drużyna mężczyzn pokonała 8:2 Stomil Bełchatów umacniając się na pozycji wicelidera w swojej grupie rozgrywkowej.

 

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • kilkanaście stołów tenisowych, przy nich grają zawodnicy
 • cztery tenisistki pozują do zdjęcia na tle baneru promocyjnego Rawy
 • hala sportowa, uczestnicy zawodów, do całej grupy przez mikrofon przemawia burmistrz
 • podium w kategorii chłopców, po prawej stronie podium stoi burmistrz, po lewej trener drużyny
 • najlepsi tenisiści i tenisistki z pucharamai i dyplomami z burmistrzem i trenerem

SP2 - mistrzem województwa w tenisie stołowym

W  ostatnią środę na hali sportowej OSiR Tatar zostały rozegrane Drużynowe Mistrzostwa Województwa Szkół Podstawowych w tenisie stołowym, w kategorii chłopców. Miło nam zakomunikować, że zwycięzcą tych zawodów została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 z Rawy Mazowieckiej. Reprezentanci rawskiej Dwójki w drodze do zwycięstwa pokonali drużyny z Bełchatowa, Sulejowa, Pawlikowic i Gorzkowic. W turnieju wystartowało 31 zawodników reprezentujących 12 powiatów województwa łódzkiego.

Zdobywając pierwsze miejsce rawski zespół wywalczył prawo udziału w finale ogólnopolskim, który najprawdopodobniej zostanie rozegrany w naszym mieście w maju przyszłego roku. Rawianie wystąpili w składzie: Marcel Błaszczyk i Szymon Puchalski. Nauczycielem w-f  i trenerem jest Zbigniew Bajan.

Serdecznie gratulujemy i życzymy medalu w Mistrzostwach Polski.

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • gra deblowa tenisistów przy stole tenisowym
 • gra pojedyncza przy stole tenisowym
 • gra pojedyncza przy stole tenisowym

Rawianin Sukcesu – Alojzy Świderek

W dniu 28 listopada w sali widowiskowej rawskiego MDKu odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej pod hasłem Rawianin Sukcesu. Gościem spotkania był wybitny sportowiec i trener piłki siatkowej Alojzy Świderek. Swoją przygodę z siatkówką, która trwa do chwili obecnej, Alojzy Świderek rozpoczął w 1966 r. w klubie sportowym „MKS Ravia” Rawa Mazowiecka pod kierunkiem Wojciecha Zembowicza. Jak mówi sam bohater wczorajszego spotkania na początku nic nie wskazywało, że jego przygoda ze sportem będzie trwać przez całe życie.

Za najważniejsze sukcesy sportowe w swojej karierze Alojzy uważa zdobycie medalu Mistrzostw Europy w kategorii juniorów (pierwszy medal w historii polskiej siatkówki w tej kategorii wiekowej), udział w igrzyskach olimpijskich w Monachium - 1972 r. (najmłodszy zawodnik reprezentacji Polski), Mistrzostwo Polski w 1975 r. (Resovia Rzeszów) i tytuł najlepszego siatkarza Polski w klasyfikacji Przeglądu Sportowego w 1981 r.

Za największy sukces w swojej karierze trenerskiej Alojzy Świderek uważa wywalczenie tytułu Mistrzyń Polski z drużyną Winiary Kalisz. W drużynie z Kalisza grała między innymi rawianka,  również wychowanka Wojciecha Zembowicza, Edyta Kucharska. Warto przypomnieć, że w swoim dorobku trenerskim Alojzy ma wywalczony z reprezentacją Polski kobiet złoty medal Mistrzostw Europy (Asystent Andrzeja Niemczyka) i wicemistrzostwo świata z reprezentacją mężczyzn (Asystent Raula Lozano).

Środowe spotkanie miało również wymiar sentymentalny. Na sali rawskiego MDKu stawili się koledzy Alka (tak go nazywają) ze szkolnej ławy i siatkarskiego boiska. Oficjalne spotkanie przerodziło się w cykl wspomnień z lat młodzieńczych. Nie brakło żartów i anegdot z czasów kiedy panowie wspólnie jeździli na mecze siatkówki. Jednym z  zaproszonych gości był inny Rawianin Sukcesu Ryszard Wolski, który specjalnie na tę okazję napisał wiersz o Alojzym Świderku. Prowadzącą to wyjątkowe spotkanie była Pani Elżbieta Górska.

Całość uświetniły występy grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem  Renaty Węgrzynowskiej i pary tanecznej tomaszowskiego klubu tańca towarzyskiego Cantinero.

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • Alojzy Świderek i Przewodnicząca TWZR
 • Alojzy Świderek i Przewodnicząca TWZR, scena sali widowiskowej MDK
 • Alojzy Świderek i Przewodnicząca TWZR i prowadzący, scena sali widowiskowej MDK
 • Alojzy Świderek przyjmuje bukiet białych róż
 • Alojzy Świderek z uczestnikami spotkania, sala widowiskowa MDK
 • Alojzy Świderek z dyplomem i prowadzącym

Park po rewaloryzacji

Przed kilkoma dniami zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej” wchodzącego w skład dużego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. 

Na realizację tego zadania Miasto otrzymało, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość uzyskanego dofinansowania to około 1,5 mln złotych.

Ponadto, Miasto uzyskało dotację w wysokości blisko 2,2 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Stypendia sportowe – termin składania wniosków

Przypominamy, że dnia 15 grudnia 2018 r. upływa termin składania wniosków na stypendia sportowe, przyznawane za wysokie osiągnięcia zawodnikom rawskich klubów sportowych. Stypendia są formą wsparcia udzielanego uzdolnionej sportowo młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Stypendia będą przyznawane za osiągane  wyniki  począwszy od zawodów szczebla wojewódzkiego (złoty medal) do zawodów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. O stypendium mogą ubiegać się również sportowcy niepełnosprawni. Wnioski o stypendium mogą składać zainteresowane organizacje sportowe lub sami zawodnicy w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta. Poniżej zamieszczamy  wzór wniosku i tekst Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.

Wszelkich informacji dotyczących stypendiów sportowych udzielamy w Urzędzie Miasta pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr 781 700 509.

 • autor: Z. Urbański

Otwarte Mistrzostwa Rawy w Tenisie Stołowym

W niedzielę 2 grudnia na hali sportowej Tatar odbędą się Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Tenisie Stołowym . Zawody zostaną rozegrane w trzech kategoriach: open kobiet i mężczyzn oraz w kategorii dzieci (dziewczęta i chłopcy).
Zgłoszenia do turnieju należy wysyłać na adres e-mail z.bajan@op.pl do dnia 1 grudnia, a w dniu zawodów, 2 grudnia osobiście do godz. 9.00. Pierwsze gry rozpoczną się o  godz. 9.30.

Na zwycięzców czekają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe. Niewątpliwie atrakcją turnieju będzie udział zawodniczek i zawodników pierwszej i drugiej ligi, reprezentujących rawską „Dwójkę”. Honorowy patronat nad mistrzostwami objął Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy sympatyków tenisa do kibicowania, a zawodników do startu w mistrzostwach.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin imprezy.

 

 

 • autor: Z. Urbański

Alojzy Świderek - rawianin sukcesu

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej zapraszamy w środę do Miejskiego Domu Kultury na spotkanie z Alojzym Świderkiem. "Sport - moja pasja" to motyw przewodni nadchodzącego wydarzenia organizowanego przez TPZR w ramach cyklu "Rawianie sukcesu".

Przypomnijmy, że Alojzy Świderek był trenerem piłki siatkowej reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn w latach 2003, 2005-2008, 2011-2012. Reprezentował także nasz kraj w drużynie biorącej udział w igrzyskach olimpijskich w Monachium w 1972 r. Aktualnie sprawuje funkcję dyrektora Akademii Polskiej Siatkówki.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00.

Spotkanie ze św. Mikołajem - „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”

Dzieci w Rawie Mazowieckiej z niecierpliwością wyczekują Świętego Mikołaja. Maluchów i ich rodziców, którzy chcą się z nim spotkać osobiście zapraszamy już 2 grudnia na parking przy Miejskim Domu Kultury w godz. 14-18.

W programie: spotkanie ze świętym Mikołajem, zagroda z żywymi reniferami, świąteczna fotobudka, świąteczne animacje plastyczne, biuro św. Mikołaja, spektakle dla dzieci „Zajączek bączek” o godz. 14.30 i 16.00, gorąca czekolada, a na koniec iluminacja świątecznej choinki.

W dniach 2-6 grudnia 2018 r. zapraszamy na super atrakcję przy Miejskim Domu Kultury – SNOWTUBING.

Maluchów z rodzicami i dziadkami, na wyjątkowe mikołajki, zaprasza Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. To już prawdziwy przedsmak Bożego Narodzenia… Poczujmy niepowtarzalną atmosferę świąt!

 

 • plakat imprezy

Uczniowie rawskiej „Jedynki” w Nyirbator

W dniach 12-16 listopada 2018 r. uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej gościli z wizytą u węgierskich przyjaciół w Nyirbator. Pojechali tam na zaproszenie dyrekcji i uczniów tamtejszej szkoły. W ramach pobytu zwiedzili miasto i okolice: zamek w Miszkolcu, oceanarium w Nyiregyhaza, jaskinie w Lillafured. Wyjazd zorganizowany był  w ramach projektu Fundacji polsko-węgierskiej imienia Wacława Felczaka.

Uczniowie zaprzyjaźnili się ze swoimi rówieśnikami. Młodzież bez żadnych problemów językowych komunikowała się ze sobą w języku angielskim. Na każdym kroku spotykali się z wielką gościnnością naszych bratanków Węgrów. Uczniowie wspólnie gotowali potrawy kuchni polskiej i węgierskiej. Najbardziej smakował Węgrom polski żurek z kiełbasą. Młodzież bawiła  się także podczas dyskoteki przygotowanej przez rodziców węgierskich uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 zaprezentowali program artystyczny po polsku i węgiersku. Szczególne wrażenie na gospodarzach zrobiła wiązanka węgierskich piosenek śpiewana przez naszą młodzież po węgiersku.

Reportaż lokalnej telewizji Nyirbator, z pobytu naszych uczniów na Węgrzech, do obejrzenia pod linkiem: rawska Szkoła Podstawowa nr 1 w Nyirbator . Polecamy zwłaszcza miłośnikom języka węgierskiego i przyszłym jego adeptom :)

W marcu oczekujemy rewizyty uczniów z Nyirbator w Rawie Mazowieckiej.

 

 • autor: Info: Z. Golizda

fot. SP1

 • kilkunastoosobowa grupa flecistów w biało-czarnych strojach, występ w pracowni klasowej
 • duża grupa dzieciaków w kościele
 • grupa młodzieży przed pomnikiem
 • dziewięcioosobowa grupa młodzieży z instrumentami
 • grupa uczniów z kolorowymi chustami ustawiona w okregu, w środku nauczycielką z chustą różową
 • młodzież przy stołach spożywa posiłek
 • pracownia, uczniowie siedzą przy ławkach
 • uczniowie szkoły, kilkanaście osób
 • uczniowie szkoły w kościele

Anna Wyszkoni w świątecznym koncercie

Już za chwilę kolejny świąteczny, refleksyjny koncert, który jak co roku wprowadzi nas w atmosferę bożonarodzeniowych świąt, a równocześnie może stać się symbolicznym podsumowaniem kalendarzowego roku. Tym razem burmistrz miasta zaprasza mieszkańców Rawy Mazowieckiej na występ Anny Wyszkoni, znanej i lubianej wokalistki, która od ponad 20 lat przebywa na polskiej scenie muzyki rozrywkowej. Ma w swoim dorobku imponującą ilość przebojów, nagród i wyróżnień oraz ponad pół miliona sprzedanych płyt. Jesienią ukazała się platynowa edycja albumu „Jestem tu nowa”, a dopełnia ją dodatkowa płyta, będąca zapisem koncertowych spotkań artystki z publicznością – „The Best of Acoustic Live 2018”.

Dlaczego warto wybrać się na koncert Anny Wyszkoni? Czy tylko dlatego, że bilety są po 20 zł? To może być jeden z powodów, lecz to co naprawdę przyciąga rawskich fanów tego cyklicznego wydarzenia do Miejskiego Domu Kultury to niepowtarzalna, świąteczna atmosfera i wspaniali muzycy, których zazwyczaj mamy okazję podziwiać na szklanym ekranie. Tym razem trzeba być przygotowanym również na niepowtarzalne widowisko. Warto też wspomnieć, że artystce będzie towarzyszył doświadczony zespół muzyków z Markiem Raduli na czele - znakomitym polskim gitarzystą.

A zatem przed nami niesamowite spotkania z Anną Wyszkoni, które odbędą się 16 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 i 19.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Zapraszamy!

Bilety do nabycia od soboty 24.11.2018 r. od godz. 10.00 w kasie MDK. Nie przyjmujemy rezerwacji.

 

 • plakat

Tenisowe wieści

Ostatni weekend był niezwykle udany dla rawskich drużyn występujących w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi tenisa stołowego. Wysokie zwycięstwo odniosła drużyna mężczyzn, która pokonała zespól Energetyka Łódź w stosunku 9:1 co pozwoliło na utrzymanie  II miejsca  w  rozgrywkach Łódzko-Świętokrzyskiej II ligi. Bardzo wartościowe zwycięstwo odniosły nasze panie. Grająca w grupie północnej I ligi drużyna MLUKS Dwójka pokonała 7:3 drużynę GOSiR Luzino. Wynik sobotniego spotkania może mieć bardzo duże znaczenie w decydującej fazie rozgrywek o utrzymanie w I lidze, gdyż oba zespoły mają taką samą ilość punktów i zajmują sąsiadujące miejsca w tabeli. Rawskie drużyny występują w rozgrywkach ligowych w następujących składach:  kobiety – Katarzyna Gierach, Paulina Stachecka, Wiktoria Wrzosek, Eliza Brzęczek, Julia Bachura, Hanna Prusińska i Julia Bartuszek, mężczyźni -  Jakub Gierach, Jakub Polański, Kuba Kwapiś, Przemysław Zwierz i Damian Rybak. Bardzo dobry występ zanotował również  nasz najmłodszy reprezentacyjny tenisista Marcel Błaszczyk, który w rozegranym w Gdańsku II Grand Prix Polski Młodzików zajął drugie miejsce ulegając w finale swojemu reprezentacyjnemu koledze Alanowi Kulczyckiemu.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych startach.

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • tenisista gra przy stole
 • rawska tenisistka
 • stły do tenisa ustawione na sali, przy nich grają tenisiści

Sukces Wojtka Sowika

Wojtek Sowik, wychowanek klubu lekkoatletycznego MLUKS RAWA i trenera Jarosława Wasiaka a obecnie AZS Łódź (trener Piotr Kuczkowski) spełnia swoje marzenia, zdobywa srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegach przełajowych i dostaje powołanie do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy jakie na początku grudnia odbędą się w Tilburgu. Podczas MMP w Namysłowie Wojtek po świetnym biegu stanął na drugim stopniu podium ulegając jedynie Darkowi Boratyńskiemu. PZLA podjął decyzję o starcie w ME polskiej drużyny w biegach przełajowych, a to oznaczało powołanie do reprezentacji dla pierwszej trójki MP.

Wojtek pierwszą część sezonu przygotowywał się jeszcze w rawskim klubie, uzyskując między innymi świetny czas na 1500 m ( 3.48.80 - 4 wynik w Polsce ) podczas halowego mityngu w Spale. Na początku maja po ponad 12 latach reprezentowania barw rawskiego przeszedł do AZS Łódź.

Wojtek Sowik to po Kamilu Budziejewskim (Igrzyska Olimpijskie, Halowe mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy) kolejny wychowanek klubu MLUKS RAWA, który uzyskuje awans do Reprezentacji Polski na oficjalną imprezę mistrzowską w najstarszych kategoriach wiekowych.

 • autor: Info: Mluks Rawa

fot. Mluks Rawa

 • podium z trzema zawodnikami, Wojtek Sowik na drugim stopniu podium

Małgorzata Szejnert gościem rawskiego klubu książki

Reportażystka, pisarka, opiekunka i mentorka wybitnych reporterów młodego pokolenia (m.in. Jacek Hugo-Bader, Wojciech Tochman) zaszczyci swoją obecnością spotkanie organizowane przez rawski Dyskusyjny Klub Książki. Wiele mówi się w tym roku o polskiej drodze do niepodległości, niedawno w naszym mieście uroczyście obchodziliśmy 11 Listopada, przypominając walkę przeszłych pokoleń o powrót Polski na mapę Europy.

W tym kontekście warto wspomnieć, że Małgorzata Szejnert została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy w Polsce. Nie jest to jedyne wyróżnienie na koncie pisarki. Była też dwukrotnie wśród finalistów Literackiej Nagrody Nike. Została również uhonorowana Nagrodą Osobną za niepowtarzalny charakter twórczości w ramach Nagrody Literackiej Gdynia. Natomiast już za kilkanaście dni odbierze nagrodę Stowarzyszenia Mediatory i Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa UJ, za całokształt pracy dziennikarskiej. Tak zdecydowali studenci dziennikarstwa z całej Polski, przyznając jej tytuł AuTORytetu. Profesjonalizm, rzetelność oraz najwyższe standardy to wizytówka Małgorzaty Szejnert.

Najbliższy czwartek (22 listopada), godzina 17.00, Miejska Biblioteka Publiczna – rzadka okazja do spotkania na żywo z Małgorzatą Szejnert, podpytania o warsztat pracy, inspiracje, wartości, wolność… Zapraszamy, w ślad za rawskim Dyskusyjnym Klubem Książki.
 

 • autor: WRGPiIE

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019

Zakończyło się głosowanie mieszkańców Rawy Mazowieckiej na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego podsumował wyniki. Z urny wyjęto 3869 kart, z czego trzy okazały się kartami na projekty do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego. Po wstępnej selekcji okazało się, że 34 karty zostały niepodpisane lub nie wskazano żadnego z projektów. Następnie przez ponad tydzień pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich, szczegółowo weryfikowali, czy głosy oddane zostały przez uprawnionych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W wyniku szczegółowej weryfikacji odrzucono kolejnych 231 głosów. W sumie pozytywnie zweryfikowano 3601 głosów.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego na posiedzeniu w dniu 13 listopada ostatecznie zatwierdził wyniki zweryfikowane przez pracowników WSO.

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przedstawiono Burmistrzowi projekty wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania, które otrzymały największą liczbę ważnych głosów w poszczególnych kategoriach.

Projekty rewitalizacyjne: Koncert Luigi Pagano - 20 000 zł.
Projekty pozostałe – ogólne: Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej – 14.000 zł, „EKO praca nad zalewem” – 70.000 zł, Widzew łączy pokolenia – 40.000 zł, Aktywizacja dzieci i młodzieży na boiskach Orlik, stadionie OSiR oraz Hali Millenium – 25.000 zł.

 • autor: Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Reprezentacyjne występy tenisistów stołowych

O tym jak trudne jest życie sportowca wyczynowego przekonują się  reprezentanci rawskiej Dwójki, którzy mimo trwającego w pełni sezonu ligowego występują również w reprezentacji narodowej. Wiktoria Wrzosek reprezentowała nasz kraj w turnieju Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit na Węgrzech. Niezwykle udany występ zanotował Marcel Błaszczyk, który w turnieju nadziei olimpijskich (Budapeszt 8-11 listopada) wywalczył w grze indywidualnej srebrny medal i złoto w grze drużynowej. Nie do końca zadowolony z występów swojego zawodnika jest Zbigniew Bajan, gdyż Marcel w meczu o pierwsze miejsce w singlu uległ Alanowi Kulczyckiemu, którego dwa tygodnie wcześniej pokonał w finale Grand Prix Polski Młodzików. Gratulujemy bardzo naszemu zawodnikowi tego wielkiego osiągnięcia jak i całej naszej reprezentacji biorącej udział w tych zawodach.

Wszystkich sympatyków tenisa stołowego zapraszamy w sobotę 17 listopada na godz. 16.00 do hali sportowej OSiR Tatar, gdzie zostaną rozegrane mecze pierwszej i drugiej ligi. Na doping kibiców liczą zwłaszcza nasze zawodniczki, które zmierzą się z bezpośrednio sąsiadującą w tabeli drużyną GOSiR Luzino.

 • autor: Z. Urbański

fot. PZTS

 • złota drużyna z Rawy na najwyższym stopniu podium
 • tenisiści pozują do zdjęcia
 • podium z zawodnikami

Bezpłatna mammografia

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  i NZOZ Medica w Łodzi zapraszają na bezpłatną mammografię w technologii cyfrowej.
Badania odbędą się 16 listopada 2018 r. (piątek) w Rawie Mazowieckiej przy Miejskim Domu Kultury, ul. Krakowska 6c.

Mammografia skierowana jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały badania w tym zakresie. Zapisy na badania pod nr tel. 42 254 64 10, 517 544 004. Do rejestracji telefonicznej prosimy przygotować nr telefonu i numer Pesel.

 

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Rawie

W niedzielę 11 listopada Rawa Mazowiecka uroczyście świętowała 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. O godz. 9.30 Burmistrz Miasta złożył wieniec na rawskim cmentarzu wojskowym upamiętniając żołnierzy, którzy zginęli w walkach o niepodległą Polskę. O godz. 10 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy św. poczty sztandarowe i wszyscy uczestnicy obchodów przeszli na Plac Piłsudskiego. Przed ratuszem została odsłonięta tablica upamiętniająca 100-lecie Odzyskania Niepodległości z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – honorowego obywatela Rawy Mazowieckiej. O godz. 12, razem z całą Polską, odśpiewaliśmy wspólnie Mazurka Dąbrowskiego oraz Legiony. Rawskie dzieciaki przygotowały występ 100 fletów na 100-lecie i zagrały utwór „Przybyli Ułani”. Miejskie obchody uświetniła również Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, która wykonała kilka pieśni patriotycznych.

W 100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, szefowie i szefowe z 1. i 2. Szczepu Rawskiego zorganizowali grę miejską ph. “Symbole narodowe”. Była to rekonstrukcja historyczna - niepodległościowy happening w śródmieściu. Wzięli w niej udział harcerze i harcerki z drużyn rawskich, a także młodzież z miasta - razem 50 uczestników. Rywalizujące zastępy tworzyli Polacy wcieleni do armii rosyjskiej lub niemieckiej. Po decydującym starciu, symbolizującym koniec wojny, żołnierze - Polacy wspólnie tworzyli zalążki Armii Polskiej. Ich zadaniem było również szukanie symboli narodowych oraz łapanie i rozbrajanie napotkanych patroli niemieckich. Uczestnicy gry ćwiczyli się w opatrywaniu osób rannych w potyczkach ulicznych i przenoszeniu ich do szpitala w Ratuszu Miejskim, który służył także jako więzienie dla wrogów i siedziba dowództwa Armii Polskiej. Podobnie jak sto lat temu, pogoda nie rozpieszczała, na młodzież czekała w ratuszu gorąca herbata i ciastka. Realcja fotograficzna z przebiegu gry znajduje się pod linkami: Relacja fotograficzna z imprezy 1. i Relacja fotograficzna z imprezy 2.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej dziękuje wszystkim mieszkańcom naszego miasta za tak liczne uczestnictwo w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

fot. Foto Milejka

 • trzyosobowa delegacja władz miasta składa biało-czerwony wieniec na cmentarzu wojskowym
 • obelisk na cmentarzu wojskowym, wiązanka z biało-czerwonych kwiatów pod obeliskiem, flagi Polski
 • biało-czerwone kotyliony
 • władze miasta, powiatu i ks. Karp przed ratuszem miasta
 • burmistrz miasta, przewodnicząca Rady Seniorów i przewodnicząca MRM odsłaniają tablicę J. Piłsudskiego
 • burmistrz ustawia biało-czerwony wieniec pod tablicą J. Piłsudskiego
 • ks. Karp święci tablicę J. Piłsudskiego, w tle mieszkańcy miasta - uczestnicy uroczystości
 • grupa dzieci gra na fletach, z tyłu mieszkańcy miasta
 • duet dziewczyna i chłopak śpiewają do mikrofonów przed ratuszem
 • wieża zegarowa na rawskim ratuszu
 • cztery nauczycielki śpiewają pieść patriotyczną
 • orkiestra OSP z instrumentami muzycznymi

Dąb w setną rocznicę odzyskania niepodległości

Od dzisiaj, specjalny okaz - drzewo symbolizujące potęgę, odwagę i długowieczność będzie rosło w rewaloryzowanym parku. Dąb Niepodległości, posadzony w imieniu wszystkich mieszkańców przez burmistrza Dariusza Misztala i trójkę młodych rawian: Arka, Norberta i Jaśka, upamiętni obchodzoną w tych dniach 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość skromna, bo prowadzona jeszcze w trakcie prac, miała jednak wymiar symboliczny.
Rawski park został założony w okresie zaborów, prawie 200 lat temu. Obecnie przechodzi gruntowną rewaloryzację, odzyskując swój pierwotny charakter. A wszystko to w roku okrągłego jubileuszu, który w sposób szczególny przypomina nam o wolności i cenie, jaką przeszłe pokolenia zapłaciły za niepodległą Polskę, w której mamy szczęście żyć, pracować i uczyć się.
Dąb Niepodległości jest wyrazem umiłowania idei wolności i niezawisłości przekazywanej kolejnym pokoleniom rawian.
 

 • autor: WRGPiIE

fot. Foto Milejka

 • tabliczka z napisem Dąb Niepodległości
 • uczniowie - uczestnicy sadzenia dębu niepodległości
 • burmistrz i trzech uczniów sadzą dąb niepodległości

Święto Niepodległości w „Tęczowej Jedyneczce”

Nie sposób ocenić jak ważne jest kształtowanie świadomości narodowej wśród dzieci. Wychowanie patriotyczne jest ważnym elementem edukacji w „Tęczowej Jedyneczce”. W przedszkolu realizowany jest program własny nauczycieli „Mój dom, moja miejscowość, moja ojczyzna” . Treści programowe realizowane są w ciągu całego roku, a szczególnie w okresie poprzedzającym ważne święta państwowe.

W Przedszkolu Miejskim nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”  w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, dzieci realizowały kilka zaplanowanych na tą okazję projektów: ,,Biało-czerwoni!’’, ,,100 stron lektury na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości’’, ,,Wierszyk dla Niepodległej’’. We wszystkich grupach wiekowych dzieci poznawały wiersze o tematyce patriotycznej: „Powiewa Flaga”, „Barwy Ojczyste”, „Katechizm polskiego dziecka”, „Co to jest Polska?”, „Ojczyzna”. Dzieci z każdej grupy wykonywały kotyliony na akademię przedszkolną, uczyły się czterech zwrotek hymnu polskiego ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ oraz  piosenki ,,Jestem Polką i Polakiem’’. Oglądały filmy edukacyjne o tematyce patriotycznej ,,Jestem Polką i Polakiem’’ oraz ,,Symbole narodowe’’.
We wszystkich salach zajęć i w szatni wykonane zostały gazetki patriotyczne, udekorowano korytarze i sale w biało-czerwone barwy (flagi, kwiaty, godła i inne prace wykonane przez dzieci).

Dzieci z grupy ,,Żabki’’ na dzisiaj przygotowały program artystyczny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości uczestniczą wszystkie dzieci, pracownicy przedszkola i przedstawiciele rodziców.

 

 • autor: Info: Przedszkole nr 1
 • siedem prac dzieci rozłożonych na stole, na czerwonym tle biały orzeł
 • kilkanascioro dzieci siedzi na podłodze, odwrócone są tyłem do fotografującego
 • na stole ustawione są w słoiku biało-czerwone flagi wykonane przez dzieci, w wazoniku biało-czerwone goździki
 • tablica z pracami grupy Papużki: godła Polski i mapa Polski
 • tablica prac grupy Motyle: herb miasta Rawa Mazowiecka
 • tablica z pracami grupy Żabki: ulubione miejsca w Rawie zamek, zalew

Młodzież z „Jedynki” z wizytą w Nyirbator

Szkoła Podstawowa nr 1 nawiązała współpracę z węgierską szkołą w zaprzyjaźnionym z Rawą Mazowiecką – Nyirbator /Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola/. W ramach współpracy do Nyirbator pojedzie 15 uczniów klas siódmych z rawskiej „Jedynki”. Wycieczkę finansuje polsko-węgierska Fundacja im. Wacława Felczaka, a w organizacji pomaga Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema na Węgrzech. 

Wycieczka odbędzie się w dniach 12-16 listopada 2018 roku. Uczniowie odwiedzą szkołę, będą zwiedzać miasto Nyirbator i północno-wschodnie Węgry, nawiążą kontakty z rówieśnikami z Nyirbator. W programie również: wspólne przygotowanie dań kuchni węgierskiej i polskiej w szkolnej oraz lekcja historii po angielsku. Kontakty z uczniami będą odbywać się w języku  angielskim.

Młodzieży życzymy owocnych kontaktów i wspaniałych wrażeń.

 

 • autor: Info: SP nr 1

Oświadczenie

Z rosnącym niepokojem zauważam pojawiające się w obiegu publicznym informacje dotyczące Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” i działań jego obecnego Zarządu. Nie sposób zaakceptować faktu, że toczący się konflikt pomiędzy władzami klubu, a rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia domagających się transparentności i jawności działań klubu przybiera aż tak drastyczne formy.

Należy wskazać, że Miasto Rawa Mazowiecka przyznaje klubom sportowym odpowiednie środki na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w wielu różnych dyscyplinach sportowych na podstawie ofert złożonych przez kluby. Beneficjenci dotacji w zawartej umowie zobowiązują się do realizacji powierzonego im zadania publicznego w sposób rzetelny i prawidłowy, poddając się jednocześnie kontroli ze strony jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wydatkowania dotacji.

Informuję, że w bieżącym roku Urząd Miasta przeprowadził kontrole prawidłowości wydatkowania przyznanej klubowi Mazovia na rok 2017 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu „Wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych – piłka nożna”. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono pewne  nieprawidłowości i decyzją z 6.11.2018 r.  orzeczono o obowiązku zwrotu przez klub kwoty 13.520 zł z ogólnej kwoty 140.000 zł jako dotacji pobranej i wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku z zaistniałą sytuacją władze miasta będą dokładnie monitorowały dalszy rozwój sytuacji w Rawskim Klubie Sportowym „Mazovia”, a w szczególności dokładnej weryfikacji w zakresie planowanych działań i wydatków poddane zostaną nowe wnioski tego klubu o przyznanie dotacji ze środków publicznych na szkolenie dzieci i młodzieży na kolejne okresy.

Dariusz Misztal
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

„Bajkowy zakątek” dla Niepodległej

Wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 Przedszkole nr 3 „Bajkowy Zakątek” rozpoczęło działania związane z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski. Celem projektów i konkursów realizowanych w przedszkolu jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności.

W przedszkolu realizowany jest ogólnopolski program „Piękna Nasza Polska Cała” oraz programy własne „Mały Patriota” i „Nutka Danutka poznaje Polskę” (nauczycielki prowadzące Agata i Katarzyna Kierner).
Odbyły się również liczne konkursy: recytatorski „Kto ty jesteś – Polak mały” (nauczycielki Magdalena Sujka, Monika Bendkowska), plastyczny „Moje Miasto w barwach jesieni”(nauczycielka Marianna Wieprzkowicz), „Stulecie Niepodległości Polski” (nauczycielka Izabela Szczepańska).

9 listopada o godzinie 11:11 blisko 180 wychowanków przedszkola weźmie udział w ogólnopolskiej akcji wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Akcja jest częścią obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed wspólnym występem dzieci będą śpiewać, a także recytować wiersze patriotyczne. Odbędzie się również „Pokaz mody patriotycznej”.

Fotografie przedstawiają prace plastyczne dzieci.

 

 • autor: Info: Przedszkole "Bajkowy zakątek"
 • siedem prac dzieci z mapą Polski
 • tablica z napisem Polska Ojczyzna z mapą Polski i herbem Rawy
 • kontury Polski, w nich troje dzieci, bocian, góry i napis Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała
 • mapa Polski i tekst Mazurka Dąbrowskiego
 • tablica z ośmioma pracami pod hasłem "Moje miasto w barwach jesieni"

Dyplom dla Marszałka Piłsudskiego

Zbliżające się Święto Niepodległości będzie okazją do wyeksponowania kopii dyplomu, dokumentującego decyzję ówczesnej Rady Miejskiej o przyznaniu Marszałkowi Honorowego Obywatelstwa Rawy Mazowieckiej.
Oryginał dyplomu znajduje się w Belwederze, natomiast mieszkańcy Rawy i goście obecni 11 listopada na miejskiej uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości, obejrzą wydruk tego cennego eksponatu wykonany w powiększeniu. Od wtorku 13 listopada, kopia dyplomu będzie dostępna w Muzeum Ziemi Rawskiej.
 

 • autor: WRGPiIE

kopia dyplomu

 • kopia dyplomu

Złoto Piotra Czyrki

Piotr Czyrka zdobył złoty medal w MMA w Amatorskim Turnieju Sztuk Walki WCA Fighting League w Warszawie, wygrywając w pięknym stylu, do tego w K1 Kuba Klasztorny dorzucił srebro, pozostała trójka: Adam Kmita, Rafał Kmita, Kuba Kaźmierczak niestety poza podium, niemniej szacunek za serducho i godne reprezentowanie rawskiego klubu.

Jest potencjał, który z pewnością wkrótce zaprocentuje. Przed naszymi zawodnikami Mistrzostwa Polski Amatorskiej Ligi MMA w Sochaczewie, a więc już trzymajcie kciuki! Raz jeszcze gratulacje dla naszych znakomitych fighterów i najlepszego duetu trenerskiego Marcin Kopczyński - Adrian Bajan.

tekst - Zbigniew Pacho

 • fot. z archiwum RKKK - złoty Paweł Czyrka i dwóch zawodników

„Jedynka” dla Niepodległej

Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości korytarze i sale lekcyjne Szkoły Podstawowej nr 1 wypełniły się pracami uczniów o tematyce patriotycznej. Każdy kto odwiedzi  szkołę będzie mógł podziwiać  wspaniałe efekty pracy uczniów i wczuć się w atmosferę nadchodzącego święta, którego główne obchody  w Rawie Mazowieckiej rozpoczynamy już 8 listopada.

Aranżację przestrzenną  wykonały Panie: Anna Dębska, Barbara Gmaj i  Agnieszka Kołodzińska.

 • autor: Info: SP nr 1
 • tablica pt. Ojcowie Niepodległości z sylwetkami Piłsudskiego, Dmowskiego etc.
 • białe i czerwone skrzynki drewniane, na nich albumy pt. Piękna nasza Polska cała
 • tablica poświęcona 100-leciu Odzyskania Niepodległości przez Polskę
 • sześć prac dzieci na 100-lecie Niepodległości
 • cztery prace dzieci na 100-lecie Niepodległości
 • praca plastyczna godło Polski
 • trzy tablice wykonane na 100-lecie Niepodległości
 • tablica Polska Moją Ojczyzną z godłami Polski, flagą
 • tablica 100 lat Niepodległości

Rawa na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Rawa Mazowiecka przygotowuje się do obchodów upamiętnienia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wraz z jednostkami kultury i szkołami przygotowali bogaty program obchodów tego wyjątkowego Święta w Rawie Mazowieckiej.

W programie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbędą się: VII Festiwal Pieśni Patriotycznej „Biało-Czerwone Nuty” (8 listopada, godz. 9), Gala Rawa dla Niepodległej – wręczenie nagród w konkursach, koncert laureatów (9 listopada, godz. 9), koncert Śpiewamy Biało-Czerwonej – koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych (10 listopada, godz. 18).

10 listopada w Muzeum Ziemi Rawskiej w ramach projektu „Rawa dla Niepodległej” odbędzie się: otwarcie wystawy plenerowej „Rawskie drogi do niepodległości”, promocja książki wspomnień rawianki Zofii Lisickiej z czasów dwudziestolecia międzywojennego oraz Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Impresja”. Wydarzenia w Muzeum Ziemi Rawskiej rozpoczną się w sobotę o godz. 15.

11 listopada zapraszamy na uroczystości miejskie. Rozpoczynamy od Mszy św. w intencji Ojczyzny (godz. 10) w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP. Po Mszy św. zapraszamy na Plac Piłsudskiego na: odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie Odzyskania Niepodległości oraz wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego i innych pieśni patriotycznych. Rawskie dzieciaki przygotowują występ 100 fletów na 100-lecie i zagrają utwór „Przybyli Ułani”. Miejskie obchody uświetni również Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, która wykona kilka pieśni patriotycznych.

Po uroczystościach na Placu Piłsudskiego Skauci Europy przeprowadzą na terenie miasta grę uliczną - rekonstrukcję wydarzeń z 11 listopada 1918 roku - „Niepodległościowy happening w śródmieściu” (obszar rewitalizacji).
Harcerki i harcerze na początku wcielą się w postaci Polaków walczących w armii Cesarstwa Niemieckiego raz armii Imperium Rosyjskiego, by za chwilę tworzyć zręby Armii Polskiej, rozbrajając Niemców i poszukując zagubionych symboli narodowych - flagi, godła oraz hymnu. Podczas „rozbrajania żołnierzy niemieckich” będzie słychać odgłosy strzałów z kapiszonowców. Bazą dowództwa oddziałów polskich, szpitalem oraz więzieniem dla Niemców stanie się tego dnia rawski magistrat.

Wszystkich mieszkańców naszego miasta zapraszamy do licznego uczestnictwa w uroczystych obchodach. Niech nasza obecność będzie wyrazem pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

 • plakat obchodów
 • zaproszenie na obchody

Minister Sportu i Turystyki z wizytą w Rawie

W dniu dzisiejszym, tj. 30 października 2018 roku Rawę Mazowiecką odwiedził Minister Sportu i Turystyki Pan Witold Bańka. Na zorganizowanej na stadionie miejskim konferencji prasowej Pan Minister zapoznał się z koncepcją przebudowy stadionu miejskiego, polegającej na budowie 4-torowej bieżni o długości 400 m oraz utworzeniu na polach za bramkami terenu do rozgrywania i trenowania dyscyplin lekkoatletycznych, takich jak: rzut oszczepem, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą.

Minister zapoznał się również z koncepcją budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Pan Minister Witold Bańka zapewnił, że w najbliższych latach będą środki w budżecie państwa na takie inwestycje jakie proponuje pan Dariusz Misztal Burmistrz Rawy Mazowieckiej, pod warunkiem, że będą one spełniać określone standardy oraz muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

 

fot. Z. Urbański

 • minister, burmistrz miasta w okolicach Zamku Książąt Mazowieckich
 • minister, burmistrz i pozostali członkowie delegacji na stadionie Mazovii
 • minister, burmistrz i pozostali członkowie delegacji na stadionie Mazovii
 • minister, burmistrz, pozostali członkowie delegacji oraz media na stadionie Mazovii
 • minister, burmistrz na stadionie Mazovii przy tablicy z projektem boiska
 • minister, burmistrz na stadionie Mazovii przy tablicy z projektem
 • minister, burmistrz i radny Rady Miasta na stadionie Mazovii
 • minister i burmistrz ściskają dłonie
 • minister i burmistrz ściskają dłonie w gabinecie burmistrza

Kolejne podium dla rawskich karateków

Kalisz okazał się miejscem, które na pewno miło będą wspominać zawodnicy z Rawskiego Kluby Karate Kyokushin. Szóstka naszych sportowców wywalczyła tam sześć medali.

Złote medale turnieju Calisia Cup zawisły na szyi: Marcela Pietraszka Martyny Gasińskiej, Pawła Krajewskiego i Katarzyny Pacho. Srebro wywalczyły: Martyna Berezowska i Antonina Pacho. Karateków prowadzi sensei Marcin Kopczyński. Gratulacje!

 • autor: WRGPiIE
 • fot. M. Gasiński grupa rawskich karateków z dyplomami
 • fot. M. Gasiński grupa rawskich karateków z dyplomami
 • fot. M. Gasiński uczestnicy zawodów

Nowy rozkład jazdy autobusu miejskiego w dniach 31.10 - 02.11.2018 r.

Informujemy, że od dnia 31 października do 2 listopada 2018 r. autobus komunikacji miejskiej, z uwagi na święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, będzie kursował według nowego rozkładu.

Szczegółowy rozkład jazdy do pobrania poniżej.

Pinpongowe marzenia z PSE w Rawie

W Rawie Mazowieckiej wystartował Program Pingpongowe Marzenia z PSE, mający rozwijać talenty sportowe młodych tenisistów stołowych z Rawy Mazowieckiej i okolic, będących nadzieją na przyszłe sukcesy Polski na arenie europejskiej i światowej.

„Pingpongowe Marzenia z PSE to unikatowy program szkoleniowy dla uczniów szkół podstawowych, realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, dający niespotykane dotychczas możliwości rozwoju młodym sportowcom.” - powiedział Jakub Otyś, koordynator projektu z ramienia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Do wzięcia udziału w Programie wytypowane zostało 70 klubów tenisa stołowego z całej Polski w tym MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka. Przy wyborze kierowano się takimi kryteriami jak: sukcesy sportowe klubów, liczba posiadanych przez klub, aktywnych licencji zawodniczych oraz liczba zdobytych punktów rankingowych w klasyfikacji ogólnopolskiej.
 
Program realizowany będzie w latach 2018-2020 i stanowi element „Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego” realizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Zadaniem programu jest umożliwienie bezpłatnego udziału dzieciom ze szkół podstawowych w zajęciach sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego.

„Tenis stołowy jest też jednym z najbardziej popularnych i lubianych sportów w Polsce. Jest wiele powodów dla których warto rozwijać tenis stołowy w naszym kraju:  jest to najlepszy sport dla mózgu wg D.G. Amen, najlepszy sport dla koordynacji ciała i umysłu wg P. Tsang, a także najlepszy sport do utrzymania zdrowia w dobrej kondycji na całe życie wg W. Wingera.” - pisze Jerzy Grycan, były trener reprezentacji Polski w tenisie stołowym, w „Narodowym Programie Rozwoju Tenisa Stołowego”.

W ramach Projektu Pingpongowe Marzenia z PSE prowadzone jest finansowanie pracy trenerów tenisa stołowego, zakup sprzętu sportowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych trenerów pracujących z dziećmi, a także organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników, biorących udział w programie.
      
Program prowadzony jest przy udziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki Partnerowi Programu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., operatorowi systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce.

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie http://pzts.pl/pingpongowe-marzenia-z-pse

 

„Rawa w kolorach jesieni” – konkurs fotograficzny MRM

Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Rawa w kolorach jesieni”.
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Zachęcamy do uchwycenia piękna naszego miasta w barwach jesieni. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 fotografie. Prace należy składać w formie elektronicznej oraz w wersji papierowej w formacie 15x21cm do 23 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 13. Fotografie można przekazać również radnemu Młodzieżowej Rady Miasta ze swojej szkoły.

W grudniu komisja powołana przez MRM wyłoni zwycięzców konkursu. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród laureatom poinformujemy każdego uczestnika drogą mailową oraz na fb Młodzieżowej Rady Miasta.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta
 • plakat

Sukces rawskiego judoki

Dużym sukcesem dla UKS JUDO RAWA zakończył się start w Mistrzostwach Polski Młodzików rozgrywanych w Rybniku 21 października. Startujący w kategorii wagowej 42 Jakub Borowski wywalczył brązowy medal.

Udział w MP zapewnił sobie miesiąc wcześniej zajmując pierwsze miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sochaczewie. W trakcie zawodów, w rundzie eliminacyjnej rawski judoka wygrał dwie walki przed czasem. W półfinale po dobrej walce przegrał z zawodnikiem z Gliwic, który jak się później okazało, w finale wywalczył złoty medal. Równie trudna była walka o brązowy medal. Przeciwnikiem Kuby był zawodnik z Elbląga,  a wyrównany pojedynek rozstrzygnął się po 2 minutach walki, kiedy to rawianin wykonał udany rzut oceniony na „wazari” i ten wynik udało się utrzymać do końca walki.

To pierwszy medal Kuby na zawodach rangi Mistrzostw Polski, ale kolejny po medalach Joanny Stankiewicz i Gabrieli Witek w dorobku UKS JUDO RAWA. 

 • autor: Info: Judo

Podziękowanie Burmistrza Dariusza Misztala

Szanowni Mieszkańcy, drodzy rawianie

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu za zaufanie, którym obdarzyliście mnie głosując za moją kandydaturą w wyborach na burmistrza miasta Rawa Mazowiecka. Osiągnięty przeze mnie wynik ponad 2.800 głosów napawa mnie dumą i pozwala z ostrożnym optymizmem spoglądać w przyszłość. Wierzę, że powtórne udzielenie mi przez Państwa poparcia w dniu 4 listopada br. pozwoli mi na ponowne objęcie funkcji burmistrza naszego miasta, w tym na kontynuowanie dotychczasowych działań i prowadzonych inwestycji oraz pozwoli na podjęcie nowych projektów i zamierzeń.

Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym, zarówno wieloletnim i doświadczonym samorządowcom, jak i tym, którzy tę zaszczytną funkcję sprawować będą po raz pierwszy. Wierzę, że w przypadku mojego ewentualnego wyboru będziemy zawsze zgodnie i harmonijnie współpracowali dla dobra mieszkańców i naszego ukochanego miasta. Ja ze swojej strony pragnę zadeklarować pełną i bezwarunkową współpracę z Radą Miasta Rawa Mazowiecka. Niech szyldy partyjne czy jakiekolwiek inne nie dzielą nas lecz niech przyczynią się raczej do wzmożenia wysiłków i zacieśnienia współpracy nas wszystkich, działających przecież z takiego samego mandatu społeczeństwa wyrażonego w wolnych, demokratycznych i bezpośrednich wyborach – dla dobra Rawy i jej lokalnej społeczności.

Z poważaniem
Dariusz Misztal

 

Srebro ponownie w rękach rawian

Z tytułem wicemistrza federacji Uechi-Ryu wrócił z turnieju w Częstochowie rawski klub karate. Nasi zawodnicy spisali się znakomicie, broniąc wywalczonej w ubiegłym roku pozycji. Na koncie rawskich karateków przybyło 36 medali: 21 złotych, 9 srebrnych i 6 brązowych. Na sukces RKKK złożyła się praca i umiejętności samych sportowców, a także doświadczenie i kompetencje trenerów: Marcina Kopczyńskiego i Adriana Bajana.

Relację z zawodów przedstawia Zbigniew Pacho: "Na VII Ogólnopolskim Turnieju Uechi-Ryu Karate-Do Okinawa 2018, rawski klub KK reprezentowało 27 zawodników. W sumie, na częstochowskich matach, stawiło się 200 miłośników wschodnich sztuk walki z kilku federacji  z całej Polski. Większość naszych karateków startowało w dwóch z możliwych konkurencji czyli w sumo-grapplingu i karate. Natomiast starsi fighterzy: Adam Kmita, Rafał Kmita i Jakub Kaźmierczak stoczyli walki w K1 i MMA (dwie rundy po 3 min.) i po bardzo efektownych pojedynkach wszyscy trzej zwyciężyli.

W karate, jak zawsze, młodzi fighterzy pokazali swój kunszt, zdobywając wyłącznie pierwsze lub drugie miejsca. W sumo-grapplingu, które jest połączeniem zapasów i judo, nasi senpai, choć dopiero od niedawna i sporadycznie próbują swoich sił w tej dyscyplinie, także mają powody do zadowolenia. Świadczy o tym liczba medali.

Warto dodać, iż kolejny raz na częstochowskim Turnieju zawodnicy rywalizowali miedzy sobą o certyfikowane pasy mistrzowskie. Każdy zawodnik za zdobycie pierwszego miejsca w konkurencji karate, MMA i K1 otrzymał w nagrodę pas mistrzowski z certyfikatem potwierdzającym jego posiadanie.

Klasyfikacja drużynowa:
1.    Częstochowska Akademia Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji
2.    Rawski Klub Karate Kyokushin
3.    Oyama Karate – Krakowska Akademia Sportu

 

Nasi medaliści MMA - Rafał Kmita – złoty medal, K1- Adam Kmita – złoty medal, Jakub Kaźmierczak – złoty medal
 

Nasi medaliści karate
Złote medale
Zuzanna Szczepanik
Marcel Pietraszek
Filip Mazurkiewicz
Tosia Pacho
Damian Gierach
Mikołaj Sitarek
Blanka Włodarczyk
Martyna Gasińska
Aleksander Kopczyński
Katarzyna Pacho
Maja Kucharska
Paweł Krajewski
Srebrne medale
Patrycja Dziubałtowska
Julia Męcina
Piotr Bednarek
Michalina Cichowicz
Bartłomiej Słomka
Martyna Berezowska
Julita Kopczyńska
Brązowe medale
Dawid Sobczyński
Adam Karalus

 

Nasi medaliści sumo-grappling
Złote medale
Marcel Pietraszek
Filip Mazurkiewicz
Mikołaj Sitarek
Adam Karalus
Michalina Cichowicz
Aleksander Kopczyński
Srebrne medale
Tosia Pacho
Piotr Bednarek
Brązowe medale
Julia Męcina
Wiktor Galiński
Filip Grochowalski
Maja Kucharska

Gratulacje dla naszych super wojowników i ich trenerów!"

 • autor: WRGPiIE

fot. archiwum RKKK

 • podium z trenerami z dyplomami i pucharami, rawski trener na drugim miejscu podium
 • drużyna karateków na hali z flagą miasta
 • pasy i medale ułożone na stole
 • drużyna z Rawy z medalami i dyplomami

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Miasto Rawa Mazowiecka zapraszają członków organizacji pozarządowych do udziału w warsztatach pt. „Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego". Warsztaty odbędą się 20 października 2018 r. w godz. 9-17 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C.

Kontakt: Sylwia Skóra 667-636-466 lub sylwia.skora@3plus.pl.

Link do rejestracji uczestników.

 

 • autor: Info: ZDR "Trzy Plus"
 • plakat

„Dodajmy rodzinom skrzydeł” – spotkanie już w poniedziałek

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal oraz Rada ds. Rodziny zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na spotkanie z panami Arturem Wolskim oraz Pawłem Kwaśniakiem. Spotkanie pod hasłem „Dodajmy rodzinom skrzydeł" odbędzie się 22 października (poniedziałek) o godz. 18.30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Artur Wolski prezes Fundacji Skrzydła Chwały oraz Paweł Kwaśniak prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny podzielą się z rawianami doświadczeniami z pracy na rzecz rodzin. Obaj panowie proponują atrakcyjne sposoby wspierania rozwoju młodego pokolenia. Aby dowiedzieć się więcej serdecznie zapraszamy na spotkanie.

 • autor: Info: Rada ds. Rodziny
 • plakat

Nasi zawodnicy z medalami

Mowa o młodych karatekach, którzy wrócili z Końskich z medalami. Przed kilkoma dniami został tam rozegrany turniej o Puchar z Żeliwa. Wzięło w nim udział ponad 300 zawodników z całej Polski. Rawski klub reprezentowało siedmioro zawodników. Każdy z nich dał z siebie wszystko i wykazał się ogromnym sercem do walki. Przyniosło to efekt w postaci medali. Sensei Marcin Kopczyński może być zadowolony ze swoich podopiecznych. O występie rawian opowiada Zbigniew Pacho z RKKK:

"Dozwolone były prawie wszystkie techniki używane w karate kyokushin. Podział w grupach był tylko na dwie lub trzy kategorie wagowe, stąd nawet po 20 przeciwników w kategorii i co najmniej cztery walki, by dostać się do strefy medalowej. Na szczególne wyróżnienie zasługują: Martyna Gasińska i Katarzyna Pacho, które uległy dopiero w finałach i zdobyły srebrne medale. Wspaniale również walczyli nasi brązowi medaliści: Antonina Pacho i Marcel Pietraszek (filia Tomaszów Maz.), którzy zostali zatrzymani dopiero w walkach o wejście do finału. Nasi pozostali fighterzy: Michalina Cichowicz, Adam Karalus i Tymoteusz Wojtasik (filia Tomaszów Maz.) otarli się o strefę medalową, kończąc zawody na miejscach 4-5.

Duży i wymagający oraz - co warto podkreślić - znakomicie zorganizowany konecki turniej pokazał, że liczymy się na polskiej mapie karate kyokushin. Każdy z zawodników otrzymał piękny pamiątkowy medal z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości."

 • autor: WRGPiIE

fot. M. Gasiński

 • rawscy karatecy z trenerem i flagą miasta
 • uczestnicy zawodów w hali w białych strojach i publiczność
 • uczestnicy zawodów w hali w białych strojach i publiczność
 • karatecy na podium
 • czwórka rawskich karateków z nagrodami

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam podziękowania i wyrazy największego uznania dla dyrektorów, grona pedagogicznego i pracowników rawskich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych za codzienny trud oraz wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży.

W rawskich placówkach na pierwszym miejscu stawiany jest uczeń. To dzięki Państwa wielkiemu zaangażowaniu w wychowanie i kształcenie nasze dzieci mają szansę doskonalić się i rozwijać swoje pasje, a dzięki wytrwałej pracy osiągają wiele sukcesów naukowych i sportowych.

Życzę Państwu wytrwałości w kontynuowaniu dzieła. Niech nie braknie Wam sił, by dalej utrzymywać wysoki poziom edukacji, ale i czerpać radość z tego, co robicie. Życzę satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dariusz Misztal
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

Warsztaty dla organizacji pozarządowych

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz Miasto Rawa Mazowiecka zapraszają członków organizacji pozarządowych do udziału w warsztatach pt. „Skuteczne metody promocji i podstawy marketingu internetowego". Warsztaty odbędą się 13 października 2018 r. w godz. 9-17 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6C.

Kontakt: Sylwia Skóra 667-636-466 lub sylwia.skora@3plus.pl.

Link do rejestracji uczestników.

 

 • autor: Info: ZDR "Trzy Plus"
 • plakat

„Rawskie Wietrzenie Szafy” – kiermasz rzeczy używanych

W sobotę 13 października Młodzieżowa Rada Miasta zaprasza na kiermasz „Rawskie Wietrzenie Szafy”. Wszystkich chętnych, którym w szafie zalegają ubrania, buty, dodatki w dobrym stanie i chcieliby je odsprzedać lub wymienić na inne zapraszamy do udziału w naszej akcji. Zainteresowani muszą zapoznać się z regulaminem, zgłosić swoje uczestnictwo wysyłając kartę zgłoszeniową na adres mailowy rawskiewietrzenieszafy@wp.pl do dnia 10 października, a w dniu 13 października zorganizować stoisko w wyznaczonym przez MRM miejscu na hali Tatar.

Najważniejsze założenia kiermaszu dla wystawców:

 1. zainteresowani samodzielnie przygotowują swoje stoisko „handlowe”, według własnej koncepcji i przy wykorzystaniu własnego wyposażenia,
 2. stan sprzedawanych lub wymienianych rzeczy musi być co najmniej dobry, rzeczy muszą być czyste,
 3. maksymalna cena za wystawiony towar nie może przekraczać 30 zł.

Kiermasz odbędzie w godzinach 10-14 na Hali OSiR Tatar przy ul. Tatar 1A. Chętnych zapraszamy do zgłaszania, a zainteresowanych zakupami do czynnego udziału w kiermaszu już w następną sobotę.

 

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta
 • plakat

RKKK - mocny akcent na rozpoczęcie sezonu

O osiągnięciach rawskich zawodników w formule MMA słychać coraz częściej. Jest to efekt talentu i dobrej pracy naszych sportowców oraz ich trenerów: Marcina Kopczyńskiego i Adriana Bajana. O ostatnich sukcesach rawian oraz o przygotowaniach karateków do sezonu opowiada Zbigniew Pacho z RKKK:

"Rozpoczynamy galą Wirtuoz Challenge I – Początek, która odbyła się 22 września w Wolborzu. Adrian Bartosiński (3-0-0) ponownie staje do walki w oktagonie, by stoczyć swoja trzecią zawodową walkę. Pojedynek odbył się w formule MMA w limicie wagowym - 84 kg. Przeciwnikiem Adriana był Jarosław Lech reprezentujący Klub Sportów Walki Ofensywa Myszków. Bartosiński podszedł do tej walki bardzo mocno skoncentrowany, a jego trenerzy: Marcin Kopczyński i Adrian Bajan byli spokojni o wynik pojedynku. Pierwsza runda to pełna kontrola „Bartosa”, wspaniałe obalenia, ale i pewna walka w stójce, która dała mu znaczącą przewagę. W drugiej rundzie Adrian nie dał już przeciwnikowi chwili na oddech i w trzeciej minucie, po gradzie ciosów na głowę przeciwnika, sędzia przerwał walkę. Nokaut techniczny! Gratulacje dla naszego zawodnika oraz trenerów Marcina Kopczyńskiego i Adriana Bajana. Postawa i przygotowanie Adriana nie umknęła organizatorom i obserwatorom gali. Wszyscy zgodnie podkreślali, że przed nim boje o najwyższe laury w najmocniejszych federacjach.

W wakacje, 18 sierpnia nasz drugi podopieczny Krystian Krawczyk, również stoczył swój  trzeci zawodowy pojedynek. Krystian (2-1-0) stanął naprzeciw Dominika Gierowskiego  reprezentującego gdyńskie kluby Piranha Grappling Team i Mighty Bulls. Walka odbyła się w Międzyzdrojach podczas Gali Babilon MMA 5 i była zakontraktowana na dystansie trzech rund w wadze piórkowej 66 kg. Po znakomitej pierwszej rundzie, w drugiej wkradł się mały błąd, który niestety okazał się poważny w konsekwencjach. Gierowski doszedł do dźwigni na nogę i właśnie skrętówką poddał Krystiana w połowie drugiej rundy. Niemniej gratulacje za piękną walkę i serdeucho dla Krisa oraz sztabu trenerskiego: Hubert Wójcik, Marcin Kopczyński, Adrian Bajan za świetną robotę. Krystian nie schodzi z ringu i już przygotowuje się do swojej kolejnej walki.

Na koniec warto dodać, że walki rawskich fighterów były poprzedzone mocnymi przygotowaniami. Druga edycja Fight Camp'u zorganizowanego przez RKKK w Centralnym Ośrodku przygotowań Olimpijskich Spała dla zawodników 16+ walczących w formułach K1. MMA i BJJ oraz w tym roku także dla naszych starszych karateków, zaczyna procentować. Pięć dni wytężonej pracy pod okiem naszych trenerów: Sensei Marcina Kopczyńskiego i Adriana Bajana oraz znakomite seminarium z Marcinem „Bombą” Bandelem i hektolitry wylanego potu na spalskich matach, z pewnością przyniosą jeszcze większe sukcesy w sezonie 2018/2019. 

Karatecy, oprócz spalskiego obozu, uczestniczyli w 28. edycji Letniej Szkoły Karate Kyokushin w Solinie. Starty naszych wojowników w białych kimonach już niebawem. Zaczynamy od Pucharu z Żeliwa w Końskich (06.10), a następnie jedziemy walczyć o pasy mistrzowskie federacji Uechy-Ryu do Częstochowy (14.10). Trzymajcie kciuki za naszych wojowników!"
 

BO Łódzkiego - ruszyło głosowanie

Od dzisiaj można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego naszego województwa. Zadania dotyczące Rawy i okolic przypisane są do subregionu wschodniego i pod tym hasłem ich szukajmy. Głosowanie, w zależności od formy jaką wybierzemy, trwa przez cały październik.

Podstawowe zasady głosowania: 

Głosujemy tylko jeden raz,

 1. elektronicznie na stronie: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ - do 31 października br.,
 2. albo pisemnie, poprzez kartę do głosowania - do 22 października br.:
 • osobiście - wrzucając wypełnioną kartę do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania
 • korespondencyjnie - wysyłając wydrukowaną i wypełnioną kartę do głosowania na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

W załączniku znajduje się pełna lista projektów. Więcej o BO samorządu województwa łódzkiego znajduje się na stronie www.bo.lodzkie.pl 

 • autor: WRGPiIE

Spacerem po Rawie... wirtualnie

Oddajemy do Państwa dyspozycji spacer wirtualny po Rawie Mazowieckiej. Piękne zakątki naszego miasta możemy podziwiać, nie wychodząc z domu. Nie taki jednak cel przyświecał nam, kiedy  przygotowywaliśmy ten wyjątkowy spacer. Chcemy, by te przepiękne widoki zachęciły wszystkich do wyjścia z domu i spojrzenia ponownie na nasze piękne miasteczko. Może to być fascynujące doświadczenie. Mamy nadzieję, że turyści, którzy w Rawie jeszcze nie byli, zainspirowani wirtualną wersją spaceru, zdecydują się na przyjazd do Rawy i jej realne zwiedzenie.

Nie wszystkie walory Rawy możemy Państwu zaprezentować. Chociażby Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, który jest w trakcie rewitalizacji, park miejski - obecnie rewaloryzowany. W Zamku Książąt Mazowieckich również trwają prace konserwatorskie. Nowe oblicza tych miejsc i obiektów uzupełnimy po zakończeniu inwestycji, czyli w nadchodzącym - 2019 roku.

A tymczasem życzymy przyjemnego oglądania. Ruszajmy w wirtualną podróż po Rawie.

 • baner spaceru

 

Jak poruszać się po spacerze?

Spacer po Rawie Mazowieckiej składa się z 87 panoram. Obsługa wirtualnego spaceru i zwiedzanie miasta jest bardzo intuicyjne i nie powinno sprawić trudności  żadnemu użytkownikowi. Po Rawie Mazowieckiej można przespacerować się wirtualnie wchodząc na stronę internetową www.spacer.rawamazowiecka.pl

Po spacerze można przemieszczać się na 3 sposoby:

 • z listy obiektów znajdującej się po prawej stronie okna głównego spaceru (listę można zamknąć naciskając krzyżyk znajdujący się nad tą listą), ponownie na listę wchodzimy naciskając przycisk obiekty,
 • klikając na konkretną panoramę wyświetlającą się na dole strony wśród miniatur (miniatury na dolnym pasku można zamknąć naciskając ikonę miniatury na górnym pasku menu),
 • za pomocą mapy, na której zaznaczone są wszystkie panoramy.

Jak poruszać się po panoramach poprowadzą Państwa panele nawigacyjne w dolnej części ekranu. W górnym panelu nawigacyjnym znajduje się automatyczna wycieczka (panorama sama powoli się przesuwa), przybliżanie i oddalanie obrazu oraz możliwość przejścia do trybu pełnoekranowego. Po panoramach można poruszać się również za pomocą myszy komputerowej.

Pod ikoną Info znajdą Państwo krótkie informacje na temat oglądanych miejsc/obiektów. Informacji tych można wysłuchać włączając dźwięk – wtedy przeczyta je dla Państwa lektor.
Przycisk WWW przekieruje Państwa na stronę internetową miasta www.rawamazowiecka.pl.
Spacer zawiera również galerię wybranych zdjęć naszego uroczego miasteczka.

Wersja mobilna, którą mogą Państwo obejrzeć na smartfonie/tablecie jest przeznaczona dla bardziej mobilnych użytkowników. Menu na dole ekranu zawiera wszystkie niezbędne ikony umożliwiające oglądanie wirtualnego spaceru, czyli: stronę startową, listę obiektów, galerię zdjęć, wejście na stronę miasta, mapę, informacje o obiektach, miniatury, dźwięk/lektora, automatyczną wycieczkę.

 • autor: WRGPiIE

Turniej Tańca Towarzyskiego w Rawie już w sobotę

29 września 2018 r. zapraszamy wszystkich miłośników tańca na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Turniej odbędzie się w Hali Sportowej Milenium przy ul. K. Wielkiego 28.

W turnieju biorą udział pary taneczne z całego kraju od kategorii dziecięcych do dorosłych. Impreza podzielona jest na 4 bloki taneczne. W porannych blokach wezmą udział najmłodsi tancerze od lat 7 do 12, a w godzinach popołudniowych odbędzie się turniej dla par tanecznych powyżej 14 roku życia.

Jury turnieju to zawodowi sędziowie tańca towarzyskiego. Przyjadą m.in z Warszawy, Łodzi, Sochaczewa, Nowego Sącza, Krakowa i Łomży. Turniej jest bezpłatnym wydarzeniem dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej (za okazaniem dokumentu poświadczającego zamieszkanie na terenie miasta Rawa Mazowiecka). Rywalizacja turniejowa rozgrywana będzie w dwóch stylach: latynoamerykańskim (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive), standardowe (walc angielski, tango, walc wiedeński, slowfox, quickstep i dla dzieci dodatkowo polka).

Początek imprezy o godzinie 9.00. Gala wieczorna planowana jest na godzinę 18.00.

Organizatorami turnieju są: Studio Tańca Paso a Paso, Miasto Rawa Mazowiecka, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury oraz Zakład Energetyki Cieplnej.

Serdecznie zapraszamy do kibicowania.

 

 • plakat

Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau z wizytą w Rawie

W środę 19 września wojewoda łódzki profesor Zbigniew Rau odwiedził Szkołę Podstawową nr 1 w Rawie. Zapoznał się w jaki sposób wykorzystano środki z przyznanej dotacji w wysokości 150 tys. zł na remont zaplecza socjalnego. Wizyta była też okazją do porozmawiania z uczniami, nauczycielami oraz dyrekcją szkoły o ich sukcesach i problemach.

fot. A. Rataj

 • wojewoda i burmistrz w rawskim ratuszu
 • wojewoda podczas lekcji z uczniami w jednej z rawskich szkół
 • wojewoda podczas lekcji z uczniami w jednej z rawskich szkół, burmistrz, dyreketor SP1 i nauczycielka
 • wojewoda i burmistrz wizytują przedszkole
 • wojewoda i burmistrz wizytują szkołę, na lekcji w klasie młodszej
 • wojewoda i burmistrz przed budynkiem firmy Food-Service

Drogi Seniorze, powiedz grypie STOP – zaszczep się

W naszym mieście rozpoczęły się bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogą z nich skorzystać mieszkańcy w wieku od 60 lat i osoby starsze, gdyż właśnie one są szczególnie narażone na powikłania pogrypowe, także z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali.

Szczepienia odbywają się w następujących zakładach opieki zdrowotnej: NZOZ Centrum Medyczne Verbena, NZOZ Remedium, NZOZ Gadent, NZOZ Raw-Medica, SPZOZ przy ul. Niepodległości.

 

 • autor: T. Sekuter
 • plakat

Jak skutecznie można uchronić sie przed chorobą?

Aby zwiększyć odporność zadbaj o urozmaiconą dietę bogatą w składniki odżywcze, witaminy oraz minerały. Zadbaj również o zdrowy, długi sen, a wolny czas spędzaj aktywnie na świeżym powietrzu. Dopasuj ubiór odpowiednio do temperatury otoczenia - nie przegrzewaj i nie wychładzaj organizmu, a w deszczowy dzień załóż nieprzemakalne obuwie. Zaszczep się przeciwko grypie sezonowej, ale pamiętaj, że z uwagi na szybką mutację wirusa, szczepienia ochronne należy powtarzać corocznie.

Zadbaj o higienę!

 • myj ręce jak najczęściej - po każdej wizycie w toalecie, przed jedzeniem, po kontakcie z żywnością, zwierzętami oraz po kontakcie z chorą osobą. Pamiętaj, że jest to najlepsza metoda na ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;
 • nie zapominaj o prawidłowej technice mycia rąk - myj je mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, rozprowadzając dokładnie po wszystkich powierzchniach dłoni i palców;
 • w przypadku braku dostępu do bieżącej wody np. w podróży używaj chusteczek nasączonych środkami czystości na bazie alkoholu;
 • podczas kichania i kasłania zasłaniaj nos i usta chusteczką higieniczną, a w miarę potrzeby staraj się oczyszczać nos z wydzieliny;
 • pamiętaj, aby po zużyciu chusteczki higienicznej wyrzucić ją jak najszybciej do kosza, by nie stanowiła źródła zakażenia;
 • unikaj dotykania rękami śluzówek oczu, nosa i ust, ponieważ zwiększasz prawdopodobieństwo przeniesienia zarazków na powierzchnie użytkowe;
 • wietrz pomieszczenie, w którym przebywasz - nawet 3-4 razy dziennie przez 10 minut;
 • jeśli masz objawy grypy (kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, biegunka) najlepiej zostań w domu - unikaj dużych skupisk ludzi, gdyż wirus łatwo przenosi się drogą kropelkową na inne osoby - i jak najszybciej zgłoś się do lekarza.

 

Program CZYSTE POWIETRZE - spotkanie

Spotkanie informacyjne w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

24 września 2018 r. o godz. 18 w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie programu CZYSTE POWIETRZE.

Jest to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na nowe bardziej ekologiczne oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Organizatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, w ramach którego będzie można zadać pytania, w sprawach dotyczących przedmiotowego Programu.

Poniżej zamieszamy broszurę informacyjną dotycząca przedmiotowego Programu. W wersji papierowej jest ona również dostępna przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5.

 

 • autor: WR
 • logo Ministerstwa Środowiska
 • logo NFOŚiGW

VIII Memoriał im. Wojciecha Zembowicza za nami

W ostatni weekend na halach sportowych OSiR Tatar i Hotelu Tatar został rozegrany VIII Memoriał im Wojciecha Zembowicza. W turnieju wystartowało dziewięć zespołów z Warszawy, Białej Podlaskiej, Białegostoku, Strzelec Opolskich, Siedlec, Tomaszowa Mazowieckiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Bełchatowa i Rawy Mazowieckiej.

W pierwszym dniu turnieju przeprowadzono rozgrywki grupowe, które decydowały o awansie do półfinałów. W tej fazie rozgrywek znalazły się drużyny z Siedlec, Warszawy, Tomaszowa i Białej Podlaskiej. Pierwszy półfinał, w którym zmierzyły się zespoły Lechii Tomaszów Mazowiecki i UKS Serbinów Biała Podlaska zakończył się zwycięstwem Tomaszowian wynikiem 2:0. W drugim półfinale wystąpili siatkarze KPS Siedlce i MOS Wola Warszawa. Ten mecz miał dużo bardziej zacięty przebieg. O ostatecznym zwycięstwie decydował Ti-break , w którym lepsi okazali się  młodzi siatkarze z Siedlec. W meczu finałowym spotkały się więc zespoły z Tomaszowa i Siedlec. Pomimo wyniku 2:0, zwycięstwo drużynie KPS Siedlce nie przyszło łatwo. Młodzi siatkarze obu zespołów zaprezentowali  duże umiejętności i walczyli bardzo ambitnie o ostateczne zwycięstwo. W meczu o trzecie miejsce  zawodnicy z Warszawy pokonali zespół Białej Podlaskiej również w stosunku 2:0. Warto podkreślić, że zwycięski zespół z Siedlec nie poniósł w turnieju żadnej porażki wygrywając wszystkie mecze wynikiem 2:0. Kolejne miejsca zajęli V Skra Bełchatów, VI UKS Strzelce Opolskie, VII BAS Białystok, VIII Juvenia Rawa Mazowiecka, IX Volley Piotrków Trybunalski.

Przyznano również nagrody indywidualne najlepszym zawodnikom VIII Memoriału im W. Zembowicza. MVP turnieju został zawodnik KPS Siedlce Kamil Kryszczuk, nagrodę dla najlepszego zawodnika na pozycji rozgrywającego otrzymał również zawodnik KPS Siedlce Rafał Skóra. Za najlepszego zawodnika w ataku uznano reprezentanta MOS Wola Warszawa Kacpra Chodzińskiego. Nagroda dla najlepszego zawodnika na pozycji Libero przypadła Damianowi Fałkowi z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Mateusz Stankiewicz (MOS Wola Warszawa), Rafał Grzybek (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Rafał Żurowski (UKS Serbinów Biała Podlaska), Oskar Pałubski (Volley Piotrków Trybunalski), Dawid Mielczar (Skra Bełchatów), Patryk Zych (UKS Strzelce Opolskie) i Michał Wójcik (Juvenia Rawa Mazowiecka).

Głównym organizatorem turnieju i fundatorem nagród było Miasto Rawa Mazowiecka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na kolejny memoriał.

 

 • autor: Z. Urbański

Zabytkowe jatki – co w nich będzie po remoncie

Przez dziesięciolecia w zabytkowych jatkach przy ul. Mickiewicza prowadzono handel różnymi artykułami, choć sam budynek powstał pierwotnie (połowa XIX w.) na potrzeby straży pożarnej i magazynu sprzętu gaśniczego. Od pół wieku jest objęty ochroną konserwatora zabytków, ale trzeba przyznać, że w tym okresie niewiele zrobiono, aby zapobiec niszczeniu obiektu i zatarciu jego historycznego charakteru. Prowadzone prace pozwolą zachować i podkreślić zabytkową wartość jatek, a nowa funkcja szerzej otworzy obiekt dla mieszkańców i przyjezdnych.

Wyremontowany i rozbudowany budynek stanie się częścią rawskiego muzeum, mieszczącego się obecnie w małej willi przy ul. Łowickiej. Bolączką obecnej lokalizacji muzeum jest skromna powierzchnia wystawiennicza i magazynowa, niedająca możliwości zaproponowania odwiedzającym bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej.

Rawski ZEC w gronie najlepszych

W dniu 10 września 2018 r. w czasie trwania XXII Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach, zostały przyznane LAURY CIEPŁOWNICTWA. To zaszczytne wyróżnienie, porównywalne w środowisku ciepłowników do Oskarów, jest przyznawane przez niezależną Kapitułę Laurów.

Laury są przyznawane zgodnie z zasadą „pierwszy wśród równych", w kategoriach:

 • LAUR HONOROWY - dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju ciepłownictwa w Polsce,
 • LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży rocznej ciepła poniżej  200 000 GJ/rok,
 • LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła w granicach  200 001 ~ 1 000 000 GJ/rok,
 • LAUR w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ/rok,
 • LAUR w kategorii wiodąca firma współpracująca z sektorem ciepłowniczym.

Kapituła oceniała wyniki finansowe, wydajność pracy, zaangażowanie przedsiębiorstw w działalność społeczną, realizację misji i wiele innych czynników. Obrady Kapituły były tajne, a wyniki zostały ogłoszone na uroczystym posiedzeniu plenarnym XXII Forum Ciepłowników przez Prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

ZEC RAWA MAZOWIECKA  Sp. z o.o. został nominowany do LAURU w kategorii przedsiębiorstw ciepłowniczych o sprzedaży ciepła mniejszej niż 200 000 GJ/rok wraz z firmami: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku.

Już sama nominacja stawia ZEC w gronie 3 najlepszych firm w kraju, co świadczy o bardzo dobrej pracy pracowników i Zarządu Spółki. Dzięki wysiłkom obecnego Zarządu, który w sposób znaczący obniżył koszty wytwarzania ciepła. Ciepło rawskiego ZECu jest wytwarzane w sposób racjonalny po kosztach ekonomicznie uzasadnionych i niejednokrotnie taniej niż w kotłowniach węglowych. Zarząd ZEC dąży do tego, aby konkurowało ono cenowo z ciepłem wytwarzanym w indywidualnych kotłowniach.

Wyrażamy nadzieję, że w najbliższej perspektywie czasu  wysoka jakość  dostaw ciepła przyczyni się do tego, że wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej  będą ogrzewani ciepłem systemowym produkowanym w kotłowniach ZEC, które pozostają w gotowości do sprzedawania ciepła wszystkim chętnym przez cały rok.

 

 • autor: Info: ZEC
 • nominacja dla ZEC Rawa Mazowiecka
 • LAUR dla ZEC Rawa Mazowiecka

VIII Memoriał im. Wojciecha Zembowicza w piłce siatkowej

W najbliższą sobotę 15 września młodzi siatkarze  po raz ósmy będą rywalizowali w zawodach o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej, upamiętniających postać rawskiego trenera i działacza sportowego Wojciecha Zembowicza.  W tegorocznym Memoriale wystąpi 12 zespołów w kategorii juniorów młodszych.

Mecze rozgrywane będą 15 i 16 września (sobota, niedziela)  na halach sportowych OSiR Tatar i Hotelu Tatar. Pierwsze mecze zostaną rozegrane o godz. 10.00. Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi w sobotę o godz. 14.30 na hali sportowej przy hotelu Tatar. Drużyny uczestniczące w zawodach zostaną podzielone na dwie grupy rozgrywkowe. Pierwszego dnia zostaną rozegrane mecze eliminacyjne. Natomiast drugiego  dnia poznamy zwycięzców VIII Memoriału im. W. Zembowicza oraz najlepszych zawodników wybranych przez trenerów poszczególnych zespołów. Wszystkich miłośników sportu zapraszamy do kibicowania.

Zapowiada się naprawdę emocjonujący siatkarski weekend w Rawie Mazowieckiej.

 

 

 • autor: Z. Urbański

Srebro Magdy Ciołak

W dniu 11 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie Burmistrza Rawy Mazowieckiej z Magdaleną Ciołak i jej trenerem Jarosławem Wasiakiem. Powodem tej sympatycznej uroczystości  było zdobycie przez rawską biegaczkę srebrnego medalu Mistrzostw Polski juniorów młodszych na dystansie 1500 m.  To już drugi tytuł wicemistrzowski w karierze tej utalentowanej zawodniczki trenującej na co dzień pod kierunkiem Jarosława Wasiaka w klubie sportowym MLUKS Rawa. Warto podkreślić, że reprezentantka naszego miasta uległa  tylko dwukrotnej Mistrzyni Europy na dystansie 1500 m Klaudii Kaźmierskiej. W tym roku oprócz srebrnego medalu na stadionie otwartym Magda wywalczyła dwa szóste miejsca w halowych Mistrzostwach Polski i w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych.

Obecny na spotkaniu Prezes Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki Pan dr Lech Leszczyński podkreślał talent i pracowitość rawskiej zawodniczki oraz jej przynależność do ścisłej czołówki krajowej w kategorii juniorów młodszych. W trakcie rozmów poruszono również temat budowy bieżni lekkoatletycznej na istniejącym stadionie OSiR. Prezes Leszczyński zapewnił o pełnym poparciu związku dla planowanej inwestycji w Rawie Mazowieckiej. Burmistrz ze swej strony zapewnił, że nadal będzie wspierał rozwój rawskiego sportu od strony finansowej jak i poprzez rozbudowę sportowej infrastruktury. Magda i jej trener otrzymali listy gratulacyjne i nagrody ufundowane przez Miasto Rawa Mazowiecka.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -

Kwadrans na ratunek

Podaruj ten czas innym. Tylko tyle trwa oddanie krwi, która może uratować życie trzem osobom. Będzie to można zrobić w środę 19 września, na parkingu przed Bricomarche, w godz. od 10.00 do 13.00. Wystarczy dobrze się wyspać, zjeść lekkostrawne śniadanie i wypić więcej niż zwykle płynów: wody czy herbaty. Opis tej krótkie procedury znajduje się w załączniku.

Zobacz jakie to łatwe i ile dobrego możesz zrobić w ciągu 15 minut.

 • autor: WRGPiIE

Trud, kurz, pęd – intensywny maraton Mazovii w Rawie

Ślicznie ulokowane nad zalewem Tatar rowerowe miasteczko pękało w szwach od zawodniczek i zawodników chcących zmierzyć się z trasami przyszykowanymi przez Cezarego Zamanę. Frekwencja znacznie przekroczyła ubiegłoroczny wynik. To oznacza tylko jedno: jeszcze więcej zadowolonych kolarzy, wracających po maratonie do swoich domów.

Powodów do zadowolenia nie brakło. Wszyscy, którzy oczekiwali intensywnej jazdy, urozmaiconych wyzwań i zaciekłej rywalizacji, w której trzeba było wykazać się niemałymi umiejętnościami, musieli się czuć usatysfakcjonowani. Pozytywnych wrażeń dostarczała też organizacja całego maratonu: począwszy od świetnie pomyślanej lokalizacji biura zawodów tuż nad zalewem Tatar, przez przyjacielską atmosferę tam panującą, a kończąc na ciekawie zaplanowanych oraz starannie oznaczonych trasach. Tak właściwie, powód do narzekań mógł być tylko jeden: że niedzielny maraton w Rawie Mazowieckiej skończył się tak szybko.

Niemała w tym zasługa samych zawodniczek i zawodników, którzy trasy przygotowane przez kolarskiego mistrza Polski Cezarego Zamanę pokonali w zawrotnym tempie. Nie przeszkodziły im ani tumany kurzu, zdradliwe łachy piachu czy też złośliwie przyczajone korzenie, ani wreszcie męcząca i wymagająca ciągłej uwagi interwałowa trasa. Dyrektor sportowy Cisowianka Mazovia MTB Marathon tak sprytnie zaplanował jej przebieg, aby kolarze mieli okazję wykorzystać całe spektrum swoich sportowych umiejętności. Przy licznych pagórkach przydała się technika, a na szerszych fragmentach trzeba było błysnąć siłą w nogach i przyspieszeniem.

Najlepiej z tyloma wyzwaniami poradził sobie na dystansie Pro Bartek Borowicz, który 60 km pokonał z czasem 02:13:43. Wśród kobiet najszybsza była Barbara Kleczaj z czasem 02:30:38. Na dystansie ½Pro zwyciężył Paweł Baranek, który 37 km pokonał z czasem 01:18:12. Wśród kobiet najlepsza była Julia Zięba z czasem 01:29:14.

Tradycyjnie już, przeprowadzono odrębną klasyfikację dla  najlepszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Na dystansie Pro zwyciężył Michał Fydrych (02:32:11), który wyprzedził o 11 minut drugiego na mecie Adama Młynarczyka. Na ½ Pro bezkonkurencyjny okazał się Piotr Sypuła (01:23:46) przed Łukaszem Karalusem i Łukaszem Kucharskim. Na dystansie FIT pierwszy na metę wpadł Maciej Pietrzak przed Szymonem Froncem i Gustawem Pietrzakiem. Na tym samym dystansie w kategorii pań zwyciężyła Jolanta Kłos, która wyprzedziła Annę Majchrzyk i Judytę Pietrzak. Dystans Hobby najszybciej pokonał Jakub Kłos przed Michałem Majchrzykiem i Aleksandrem Jędrzejczykiem.   

Podobnie jak setki zawodników i wspierających ich rodzin, sam Cezary Zamana też nie krył zadowolenia po maratonie w Rawie Mazowieckiej. „Przyjemnie było zobaczyć, z jaką mocą Mazovia porusza ludzi do MTB. Frekwencja na starcie była wyraźnie wyższa od tej ubiegłorocznej, a na dystansie Hobby mieliśmy ponad 100 młodych zawodników. To był naprawdę mocny maraton” – cieszył się triumfator Tour de Pologne.

Uśmiechu nie krył też Dariusz Misztal, burmistrz Rawy Mazowieckiej, który dopingował zawodników od startu aż do ceremonii wręczania nagród dla najlepszych. Na własne oczy mógł przekonać się, jak wielki sportowy potencjał tkwi w zarządzanym przez niego mieście. To przecież tu swoich umiejętności przyjechały spróbować setki kolarek i kolarzy z całej Polski. Współorganizatorem maratonu było także Nadleśnictwo Skierniewice, które pomogło w przygotowaniu interesującej trasy.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Mazovia

 • -
 • -

fot. Foto Milejka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nasi milusińscy na „Witaj Przedszkolaku”

W niedzielę 9 września 2018 r. najmłodsi mieszkańcy Rawy Mazowieckiej bawili się podczas dziewiątej edycji festynu „Witaj Przedszkolaku” na terenie Centrum Kupieckiego „Rawiak”.

W trakcie festynu na scenie zaprezentowali się: dzieci z oddziału przedszkolnego (0C - Motylki) ze Szkoły Podstawowej Nr 1 pod przewodnictwem Pani Marleny Grygorowicz i Pani Beaty Sekreckiej w wykonaniu piosenki pt. „Na wakacjach było miło”; dzieci z oddziału przedszkolnego (0A - Rybki, 0B - Misie, 0C - Żabki) w Szkole Podstawowej Nr 2 pod przewodnictwem: Anety Przybylskiej, Renaty Szostek, Ilony Chmieleckiej, Marty Dębskiej-Pawłosik Aleksandry Pietrzak i Moniki Wojciechowskiej w wykonaniu piosenki pt. „Dżungla”; uczniowie z klasy IA i IB ze Szkoły Podstawowej Nr 4 pod przewodnictwem Ilony Kowalczyk i Beaty Szymańskiej w układzie tanecznym – taniec hiszpański.

Dla każdego coś miłego, czyli wspólnie bawiliśmy się korzystając z przygotowanych stanowisk do zabawy. Dzieci mogły skakać, zjeżdżać, pływać łódkami w basenie. W trakcie zabawy naszych najmłodszych odwiedzili niesamowici bohaterowie z kultowego filmu „Trolle”. Wyjątkową atrakcją był pokaz trików i sztuczek piłkarskich w wykonaniu Roberta Guzika Mistrza Polski 2016 w kategorii Iron Man i Brązowego Medalisty Mistrzostw Świata SuperBall 2017 w kategorii Iron Man. Podczas zabawy przeprowadzono wśród dzieci szereg konkursów i animacji poprowadzonych przez wodzireja. Nie brakowało elementów humoru, wywołujących salwy śmiechu. Rodzice i dziadkowie również mogli wystartować w licznych konkursach z nagrodami, przenieść się w atmosferę beztroskiej zabawy. Organizatorzy festynu wszystkie atrakcje zapewnili bezpłatne.                                      

Organizatorem imprezy było Miasto Rawa Mazowiecka wspólnie z Miejskim Domem Kultury i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Sponsorami imprezy byli: ZGO Aquarium, EUROSPAR w Rawie Mazowieckiej, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, Eneris Surowce, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pojazdy prezentowali: Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej. ANI-MED zapewniło opiekę medyczną podczas festynu.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji festynu pt. ”Witaj Przedszkolaku”. Dzięki wspólnemu wysiłkowi sprawiliśmy radość najmłodszym mieszkańcom naszego miasta i ich rodzinom. Wszyscy przeżyliśmy niezapomniane chwile, które tworzą historię wielu rodzin, poczucie więzi i przynależności do społeczności lokalnej. Wyrazy uznania dla uczestników festynu, dla których ten dzień był dniem dobrej zabawy, niezapomnianych wrażeń i emocji.

Podziękowania za okazane wsparcie i pomoc w organizacji festynu przekazujemy dla: dzieci z oddziału przedszkolnego (0C - Motylki) ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Pani Marleny Grygorowicz i Pani Beaty Sekreckiej; dzieci z oddziału przedszkolnego (0A - Rybki, 0B - Misie, 0C - Żabki) w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz Pani Anety Przybylskiej, Renaty Szostek, Ilony Chmieleckiej, Marty Dębskiej-Pawłosik, Aleksandry Pietrzak i Moniki Wojciechowskiej; uczniów z klasy IA i IB ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Pani Ilony Kowalczyk i Beaty Szymańskiej; Pani Katarzyny Wróbel EUROSPAR, Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Eneris Surowce S.A., ZGO Aquarium Sp. z o.o., Miejskiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, ANI-MED Tomasz Budek, AN-PIK Agencja Artystyczna.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy sprawić radość dzieciom i ich rodzicom.

 

 • autor: M. Janeczek

fot. Foto Milejka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Program „Czyste Powietrze”

Resort środowiska rozpoczyna cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Ministerstwo Środowiska w porozumieniu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynku.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste powietrze” będzie można uzyskać podczas planowanego spotkania organizowanego w najbliższym czasie dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka. O terminie i miejscu spotkania będziemy informować na bieżąco.

Informacje na temat programu i warunków dofinansowania można pobrać ze strony internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w formie papierowej przy Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5.

 • -

Spotkanie w sprawie rozbudowy Food Service

Burmistrz Dariusz Misztal zaprasza mieszkańców ulicy Mszczonowskiej na spotkanie w sprawie rozbudowy firmy Food Service. Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek 17 września, na godz. 18.00, w Miejskim Domu Kultury.

Szczegóły w załączniku.

Zdrowie pań

W poniedziałek 10 września nadarzy się kolejna okazja, aby wykonać mammografię. Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do pań w wieku 50-69 lat, które mogą wykonać badanie bezpłatnie. Wystarczy tylko zadzwonić pod numery telefonów: 517 544  004 i 42/254 64 10 i umówić się na wizytę. Akcja "Łączy nas kobiecość" zostanie powtórzona w Rawie w październiku, chociaż czy warto tak długo czekać?

Mammobus stanie na parkingu Miejskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c. Zapraszamy!

 • autor: WRGPiIE
 • -

Rowerowa niedziela w Rawie

W najbliższą niedzielę 9 września w Rawie odbędzie się impreza rowerowa Mazovia MTB Marathon. Jest to już 7. edycja wydarzenia, którego organizatorem jest Cezary Zamana, historyczny zwycięzca Tour de Pologne i triumfator wielu międzynarodowych imprez kolarskich.

Setki kolarzy - pasjonatów MTB - wyruszy na trasę, żeby rywalizować ze sobą na czterech zróżnicowanych dystansach – Hobby (7 km), Fit (20 km), ½ Pro (40 km) i Pro (60 km). Zawody skierowane są do wszystkich dbających o swoje zdrowie i kondycję. Oprócz samego wyścigu, na terenie miasteczka sportowego odbędą się  także wydarzenia towarzyszące dla dzieci.
Dla najmłodszych zawodników (do lat 6) zorganizowany zostanie specjalny wyścig MiniMini+ Mazovia. Na starcie pojawi się znana wszystkim dzieciom z ekranów telewizyjnych rybka MiniMini. Stacja telewizyjna MiniMini+, która patronuje całemu wydarzeniu przygotuje dla dzieci ciekawe konkursy z nagrodami oraz upominki. W biurze zawodów będzie można również odebrać dyplom uczestnictwa w zawodach.

Zorganizowana będzie klasyfikacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Zostanie wyłoniony najlepszy rawianin w kategorii Open na dystansach Hobby, Fit, Mega i Giga z podziałem na płeć. Mieszkańcom Rawy, za okazaniem w biurze zawodów dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie miasta Rawa Mazowiecka, przysługuje zniżka  przy opłacie startowej.
Pozostałe kwestie dotyczące udziału w maratonie opisane są w regulaminie Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2018.
Podczas zawodów do pomiaru czasu zastosowany będzie nowoczesny system chipów aktywnych Mylaps Prochip, który używany jest przez organizatorów zawodowych wyścigów kolarskich. Zapowiada się prawdziwa rowerowa uczta.

Szczegóły na stronach organizatora http://www.mazoviamtb.pl

 

 • autor: Z. Urbański
 • -
 • -
 • -

fot. D. Polyak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Puchar Burmistrza w tenisie ziemnym

W najbliższy weekend 1-2 września na kortach nad zalewem Tatar zostanie rozegrany Turniej Tenisa Ziemnego w kategorii mężczyzn o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Zawody o Puchar Burmistrza w tenisie ziemnym mają już dwudziestoletnią tradycję i są najstarszym turniejem rozgrywanym w Rawie Mazowieckiej w tej dyscyplinie sportu. W turniejach biorą udział zawodnicy z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic, Białej Rawskiej i najliczniejsza grupa z Rawy Mazowieckiej. Do tegorocznych zawodów zgłosiło się już 22 zawodników. Początek turnieju zaplanowany jest na sobotę 1 września na godz. 9.00.

 

 • autor: Z. Urbański

Rowerowe zakończenie wakacji

W ostatnią sobotę odbył się Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku była to już 18 edycja tej imprezy, która rokrocznie gromadzi na starcie wielu miłośników jazdy na dwóch kółkach. Pomimo nie najlepszych warunków atmosferycznych 28-kilometrową trasę rajdu przejechało ponad 650 uczestników, których na mecie czekała smaczna grochówka i atrakcyjne nagrody.

Tradycyjnie rozstrzygnięto konkursy na najstarszą uczestniczkę i uczestnika, najciekawszą konstrukcję rowerową, najbardziej oryginalny strój i konkurs na najliczniejszą rodzinę. Najstarszą uczestniczką rajdu została Pani Stanisława Biernacka. Najstarszym uczestnikiem został Pan Zdzisław Żebrowski. W konkursie na najliczniejszą rodzinę zwyciężyli Państwo Stępień/Woszczyk/Chojnowscy, którzy pokonali trasę rajdu w 11-osobowym składzie. Konkurencję na najbardziej oryginalną konstrukcję rowerową wygrali: Liwia Walkowska (jednorożec), Laura Walkowska (Flaming) oraz Jakub Kłos (rower Droga do Niepodległości). Wyróżnienia otrzymali: Filip Grochowalski (rower robot), Daria Wróblewska (rower czarownicy) i Stanisław Pocentek (rower statek). W konkursie na najciekawszy ubiór rowerowy zwyciężył Stanisław Pocentek przed Dominiką Grzyb i Szymonem Saganem. Kilkudziesięciu najmłodszych uczestników rajdu otrzymało zestawy do kolorowania i plecaki. Pozostali „rajdowicze” mieli szansę na wygranie atrakcyjnych nagród, wśród których znalazło się 16 rowerów ufundowanych przez sponsorów i Miasto Rawa Mazowiecka. Składamy podziękowania i gratulacje wszystkim  uczestnikom, których nie odstraszyła poranna ulewa. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie i przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację 18. Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Dziękujemy w szczególności sponsorowi głównemu - firmie DITTA SERIA za ufundowanie wspaniałych koszulek i rowerów. Składamy również podziękowania pozostałym sponsorom, bez pomocy których nie byłoby możliwe przeprowadzenie rajdu. Sponsorami rajdu byli: WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE, TABO, CLEVRO, RAW-POL, METALBUD, AQUARIUM, ZUST, EUROSPAR, HAGMED, RAW-DACH, PUBLIMA, BLISS, EMKA INVEST, SKIER GAZ, FOOD - SERVICE, RAW – MEDICA, MIRTEX, NETTO, RAWi K i ZEC, ORAF, RODEZ, RAWA – MODE, Salon Rowerowy TEAM, PAPIRUS.

Dziękujemy również służbom porządkowym, które czuwały nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego rajdu, a w szczególności funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej i Straży Miejskiej, którzy profesjonalnie zabezpieczyli przejazd rowerzystów. Dziękujemy również patronom medialnym rajdu. Patronat medialny nad rajdem objęli: Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy,  Radio VICTORIA, Dziennik Łódzki Wiadomości Dnia oraz portal internetowy erawa.pl.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Foto Milejka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Trwają prace w zabytkowych jatkach

Zgodnie z zapowiedziami, w te wakacje rozpoczęła się realizacja kolejnego zadania z projektu rewitalizacyjnego. Gruntowny remont przechodzi zabytkowy budynek parterowy jatek miejskich, wybudowany ok. 1860 r. na planie wydłużonego prostokąta.
Jatki nie mają ani podpiwniczenia, ani użytkowego poddasza. Obiekt, na przestrzeni 150 lat, służył głównie celom handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również mocno zniszczony w trakcie II wojny światowej.

Urodziny w węgierskim Nyirbator

Dzień 20 sierpnia na Węgrzech jest świętem narodowym. Mieszkańcy Nyirbator celebrowali je w tym roku szczególnie uroczyście, bo obchodzili 45. urodziny swojego miasta, a w zasadzie jubileusz ponownego nadania praw miejskich. Sam Nyirbator był bowiem miastem, i to o dużym znaczeniu, przez długie stulecia. Stracił ten status na skutek kryzysu i zmian administracyjnych w XIX w. Odzyskał rangę miasta 45 lat temu.

Był więc tort dla mieszkańców, występ miejscowych mażoretek, a wieczorem koncert kultowego dla Węgrów i znanego dobrze też w Polsce zespołu LokomotivGT. Oddano również do użytku skwer, na którym stanął pomnik upamiętniający obchodzoną rocznicę. Jego autorem jest Janos Megyeri, który zaprojektował przed kilkoma laty m.in. Panoptikum – wystawę figur woskowych w tamtejszym Pałacu Batorych.

Władze miasta przygotowały ponadto dla swoich mieszkańców kapsułę czasu, wmurowaną blisko jubileuszowego pomnika. W kapsule znalazły się m.in. życzenia od burmistrza Rawy Dariusza Misztala, który wraz z delegacją brał udział w uroczystościach. Urodziny Nyirbator świętowali również, wspólnie ze swoimi węgierskimi kolegami, członkowie Rawskiego Klubu Motocyklowego. Warto dodać, że w przyszłym roku, na oddanym skwerze, stanie drugi pomnik upamiętniający 740. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Nyirbator. Plan zagospodarowania tego terenu przewiduje także instalację fontanny.

Oprócz wydarzeń rocznicowych w programie znalazło się spotkanie czterech miast, w tym dwóch z Rumunii, która właśnie przygotowuje się do kolejnego okresu programowania i przyjęcia dotychczas największych środków strukturalnych z Unii Europejskiej. W trakcie prezentacji omówiono projekty o dużym znaczeniu dla poszczególnych miast, podzielono się problemami z ich realizacją, ale i zastosowanymi rozwiązaniami. Przedstawiono także plany na przyszłość. To był wartościowy czas dla wszystkich uczestników tego panelu.

W przyszłym tygodniu, w sobotę 1 września, zapraszamy do Domu Kultury na spotkania artystyczne miast partnerskich. Rawa będzie gościła utalentowaną młodzież z węgierskiego Nyirbator i czeskich Boskovic.
 

 • autor: WRGPiIE

fot. V. Toth

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plener malarski i Spotkania Artystyczne miast partnerskich

W dniach 28-31 sierpnia 2018 r. w Rawie Mazowieckiej odbędzie się plener malarski z udziałem partnerskich miast Rawy Mazowieckiej, tj. z węgierskim Nyirbator i czeskimi Boskovicami. Plener malarski od początku kontaktów z naszymi partnerami jest organizowany w Rawie co dwa lata.
 
Tematem przewodnim dla kilkunastu artystów w roku bieżącym będzie „Pejzaż rawski”, a prace będą wykonywane dwoma technikami malarskimi: akryl oraz pastele.

Podsumowanie pleneru i zarazem koncert finałowy Spotkań Artystycznych odbędzie się 1 września 2018 r. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury. Na scenie sali widowiskowej zaprezentują swój artystyczny kunszt zespoły z zaprzyjaźnionych miast: mażoretki z Nyirbator, Orkiestra Symfoniczna miasta Boskovice oraz zespół Podchlebnicki, który będzie reprezentował Rawę Mazowiecką.  
Wtedy też zostanie otwarta wystawa prac uczestników pleneru malarskiego. Przekonamy się jak młodzi artyści z Rawy, Boskovic i Nyirbator widzą najciekawsze pejzaże naszego miasta.

Już dziś zapraszamy do wypatrywania w Rawie młodych artystów i udział w koncercie finałowym 1 września.

 

 • autor: MDK
 • -

Festiwal Noc Mazurka 2018 – ostatni koncert

25 sierpnia przy ul. Miłej 4 w domu FIDEO odbędzie się ostatni koncert z wakacyjnego cyklu Noc Mazurka. Wstęp wolny. Projekt Noc Mazurka 2018 jest współfinansowany ze środków Miasta Rawa Mazowiecka.

Organizatorami festiwalu jest Fundacja Fideo, Nieformalne Stowarzyszenie Artystów Rawskich i Klub Miła 4. Współorganizatorem jest Akademia Muzyczna im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi.

Program festiwalu:
godz. 17: 00 - spotkanie z Małgorzatą Sokołowicz „Wschodnie krainy dziś ujrzałem we śnie. Malarze-podróżnicy wyruszają na Wschód”,
godz. 17:50 - występ zespołu Fairies (Agnieszka i Małgorzata Findysz),
godz. 18:10 - program muzyczny "Piosenka jest dobra na.. (koniec)!" w wykonaniu artystów łódzkich - Martyny Henke, Marty Kosiorek i Krzysztof Jaszczaka,
Wieczór zakończy wernisaż wystawy nowych prac Kamila Dziubińskiego, artysty, którego prace znają i cenią mieszkańcy Rawy.

Zapraszamy na Miłą 4 w ostatnią sobotę sierpnia.

 

 • autor: info: FIDEO

XVIII Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

Już 25 sierpnia, w najbliższą sobotę, zapraszamy na XVIII Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, nad którym honorowy patronat objął burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal. Organizatorami rajdu są: Miasto Rawa Mazowiecka, klub sportowy MLUKS Dwójka i Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, a zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

Start rajdu nastąpi z ulicy Tatar przy hali sportowej OSiR. Zapisy przyjmowane są na przystani nad zalewem Tatar oraz w hali sportowej Milenium przy ul. K. Wielkiego 28 w godz. 10.00 – 18.00 do 23 sierpnia oraz w dniu 25 sierpnia w biurze rajdu na placu przy hali sportowej OSiR (tylko w przypadku nie zamknięcia listy startowej w poprzednich dniach) od godz. 8.30 do godz. 9.30. Uczestników rajdu czekają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe koszulki i ciepły posiłek na zakończenie imprezy.

Trasa tegorocznego rajdu wynosi 28 km i będzie przebiegała przez następujące miejscowości: Chrusty, Podkonice, Wólkę Jagielczyńską, Turobów, Stanisławów Lipski, Dziurdzioły, Zarzecze, ponownie przez Chrusty do ul. Katowickiej z metą przy hali sportowej OSiR Tatar.
Tegoroczna trasa przebiega wyłącznie drogami o nawierzchni asfaltowej. Uczestnicy będą musieli zmierzyć się jednak z kilkoma podjazdami wymagającymi nieco więcej wysiłku dlatego też zalecamy przynajmniej minimalne przygotowanie do sobotniej imprezy.

Zapraszamy na 18. edycję rawskiego rajdu.

 

 • autor: Z. Urbański
 • -
 • -

Prace brukarskie na głównych alejach

Na ulicy Parkowej i Armii Krajowej trwają prace brukarskie. Nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona kostką bazaltową, która będzie pasowała do charakteru XIX w. parku. Na istniejącym mostku stalowo-drewnianym z lat 30 XIX w. trwają prace renowacyjne. Wykonawca przystąpił do wymiany starej konstrukcji drewnianej mostu tj. konstrukcji pomostu i balustrady, na nową drewnianą z odtworzeniem historycznego wyglądu obiektu. 

Niedziela na ludowo

Zbliża się impreza, która ma już swoich stałych wielbicieli. Minione lata pokazały, że jesteśmy coraz bardziej ciekawi lokalnej tradycji ludowej, dawnych obrzędów. Zapraszamy więc do Domu Kultury na kolejną edycję imprezy „Raz Na Ludowo”.

Na co tym razem mogą liczyć wielbiciele szeroko pojętej sztuki ludowej? Otóż w programie naszpikowanym atrakcjami znalazły się m.in. trzy konkursy - chętni będą mogli stanąć do boju w konkursie na najciekawszą piosenkę o wianku, tancerze zetrą się na deskach naszej sceny w zawodach tanecznych, a ci, którzy czują się regionalnymi mistrzami w rękodzielnictwie zapewne zechcą zaprezentować swój kunszt w konkursie na najładniejszą… rózgę rawską! Czeka nas także energetyczna potańcówka, którą poprzedzi nauka tańców regionalnych.

Ponadto każdy z nas, i to bez względu na predyspozycje, będzie mógł wziąć udział w warsztatach m.in. wikliniarskich, garncarskich, wycinankarskich etc. Poprowadzą je nasi ludowi artyści. 

W okolicy MDK-u pojawią się, jak grzyby po deszczu, wioski tematyczne, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych gości. Dzięki nim poznamy tajemnice naszego regionu - świata muzyki, sztuki ludowej, kuchni, którą nie pogardziłby sam Makłowicz! Przez cały czas trwania imprezy „Raz Na Ludowo” będą nam towarzyszyły dwie autentyczne wiejskie kapele, pomiędzy którymi dojdzie do rywalizacji, ich muzyka na pewno wypełni po brzegi dobrą atmosferą nasz dom kultury.

W ramach tego wydarzenia pojawi się okolicznościowa wystawa, a jej dopełnieniem stanie się prelekcja multimedialna pt. „Tradycje ludowe regionu rawskiego”.

Gwiazdą kolejnej edycji „Raz Na Ludowo” będzie Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej TRAMBLANKA. Działa on przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie, a powstał w 1958 roku przy Zakładach Płytek Ceramicznych. Od 50 lat wykorzystuje w swoich programach folklor muzyczny i taneczny z regionu opoczyńskiego, ale nie tylko, w jego repertuarze znajdują się również odniesienia do folkloru sieradzkiego, łowickiego, a nawet krakowskiego, czy górali żywieckich. 

Chcieliśmy też poinformować, że naszą imprezę dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA 2018. 

Wstęp bezpłatny!

Miejski Dom Kultury

 • autor: WRGPiIE
 • -

Bezpłatna mammografia

Lato i trochę wolniejsze tempo życia sprzyja nie tylko odpoczynkowi, ale także zadbaniu o swoje zdrowie. Zapraszamy wszystkie panie w wieku 50 – 69 lat do skorzystania z bezpłatnego badania piersi. Będzie je można wykonać we wtorek 14 sierpnia, w mammobusie, zaparkowanym przy Miejskim Domu Kultury, ul. Krakowska 6C. 

Panie, które są w innym wieku niż podany wyżej, też mogą wykonać mammografię. Wówczas koszt badania wynosi 80 zł. Wszystkie zainteresowane badaniem panie proszone są o wcześniejszą rejestrację pod nr telefonów: 42/254 64 10, 517 54 40 04 lub przez stronę internetową: www.medica.org.pl

Lepiej zatroszczyć się o siebie już dziś - dla siebie, dla swoich bliskich, dla swojej przyszłości.
 

 • autor: WRGPiIE

Uczczono pamięć powstańców

W środę, 1 sierpnia 2018 r. obchodziliśmy 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na zaproszenie burmistrza Dariusza Misztala w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów, mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, dyrektorzy szkół, przedszkoli, prezesi spółek miejskich. Do tego ważnego dla naszej Ojczyzny wydarzenia przyłączyli się również mieszkańcy Rawy Mazowieckiej oraz działające na naszym terenie organizacje społeczne.

Uroczystości, które odbyły się na cmentarzu w Rawie Mazowieckiej, podobnie jak w całej Polsce, zapoczątkował sygnał alarmowy emitowany w godzinie "W". Następnie odśpiewano hymn państwowy, a krótką prelekcję historyczną na temat wydarzeń w trakcie Powstania Warszawskiego wygłosił Pan dr Marcin Broniarczyk - Zarządca Muzeum Ziemi Rawskiej, modlitwę za poległych powstańców odmówili: ksiądz prałat dr Bogumił Karp, ojciec Leonard Załoga oraz kleryk Przemysław Kocik. Następnie złożono wiązanki kwiatów w imieniu Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w imieniu mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Urzędu Miasta, szkół, przedszkoli, żłobka, instytucji kultury oraz spółek miejskich. Kwiaty złożyli również przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacji społecznych i Rawsko - Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Po oficjalnej części uroczystości zapalono znicze na grobach Powstańców Warszawskich spoczywających na rawskim cmentarzu:

- Henryka Aptapskiego,

- Bohdana Gajowniczka,

- Krystyny Okołów,

- Stanisławy Berent Derleckiej,

- Jana Klejna.

Na zakończenie obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego została odprawiona msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, w intencji poległych i żołnierzy Powstania Warszawskiego. Homilię wygłosił ojciec Leonard Załoga.

Uroczystość odbyła się przy asyście pocztu sztandarowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz przy akompaniamencie werbla Antoniny Pacho. Wartę honorową przy pomniku ofiar II wojny światowej pełnili harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Hufiec Rawski.

Wszystkim uczestnikom uroczystości Burmistrz składa serdeczne podziękowania.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Noc filmowa z Juliuszem Machulskim

Noc filmowa z Juliuszem Machulskim, to kolejna propozycja rawskiego MDK-u dla wszystkich kinomaniaków, a zwłaszcza tych, którzy uwielbiają polskie komedie. Serdecznie zapraszamy do kina MDK 10 sierpnia 2018 r. na godz. 21.00. Bilety w cenie 10 zł.

W ramach tego filmowego seansu pojawią się dwa obrazy tego reżysera.

Pierwszy z nich to „Volta”. Jednym z głównych bohaterów jest tytułowy Bruno Volta, tajemniczy typ, którego pasją jest rozwiązywanie trudnych zagadek i manipulowanie ludźmi.
Pewnego dnia jego zmysł kombinowania i zarabiania zostaje postawiony w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka Agnieszka w niecodziennych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta nie może przepuścić wartej miliony okazji. Wspólnie z „cwaniakowatym” ochroniarzem Dychą postanawia zagrać vabank i jest gotowy na wszystko, aby wejść w posiadanie niezwykłej rzeczy. Nie będzie to jednak łatwe, bo niewinnie wyglądająca Wiki to w istocie godny rywal, a nie jakaś tam „słaba płeć”!

Natomiast „Superprodukcja" to groteskowa satyra na środowisko filmowe.  Opowiada o pewnym krytyku filmowym, Yanku Drzazdze, który już ma dość nieudanych, żałosnych polskich produkcji. Na pokazach prasowych nudzi się niemiłosiernie. Mści się jednak na filmowcach bronią straszną: gwiazdkami, które zamieszcza przy swych druzgoczących recenzjach. Gwiazdek tych producenci i reżyserzy boją się najbardziej. Przecież na film, który dostał jedną gwiazdkę nie pójdą nawet szkoły! Kolejną, ważną postacią w tym filmie jest Donata, prywatnie narzeczona podwarszawskiego gangstera. Marzy się jej bycie filmową gwiazdą. Wrażliwy bandyta nie chce jednak, by Donatka zagrała w jakiejś ramocie, lecz w porządnym filmie. Cóż z tego, skoro z lektury recenzji wynika, że nikt w Polsce nie umie robić filmów. Nikt?! Nikt z filmowców. Jest przecież ktoś, kto wie, jak należy robić filmy.
I ten ktoś nawet się z tym nie ukrywa, lecz co tydzień publikuje swoje teorie w gazecie... Akcja nabiera szalonego tempa, gdy Pan Gangster trafia do Yanka Drzazgi i po prostu zleca mu napisanie scenariusza, a potem zrealizowanie arcydzieła. Machina filmowa rusza więc z kopyta, jednak niezwykła produkcja kinowego hitu zamienia się z czasem w walkę o życie.

 

 • autor: Miejski Dom Kultury
 • -

Projekt budżetu obywatelskiego „Grajkowie uliczni” nad rawskim zalewem

Kolejna odsłona projektu Budżetu Obywatelskiego 2018 pn. „Grajkowie uliczni”, odbyła się 29 lipca 2018 r. na pasażu spacerowym przy zalewie Tatar w Rawie Mazowieckiej. Ujęli nas swoim występem wykonawcy prezentujący utwory muzyczne na akordeonie i tubie. Duet zaprezentował szeroki przekrój muzycznych stylów, gatunków ale i umiejętności, ich misją jest dzielenie się radością z muzyki.
Kolejne odsłony projektu Budżetu Obywatelskiego już 4 sierpnia (sobota) w godz. 17.00-20.00. i 12 sierpnia (niedziela) w godz. 15.00-19.00. 

 • -

Triathloniści pokazali charakter

W morderczym upale przyszło triathlonistom rywalizować o najwyższe lokaty. Sukcesem było już samo ukończenie zawodów i za to należy się wszystkim sportowcom szacunek. Wykazali się niezwykłą wolą walki, hartem ducha i determinacją. Sytuację na dystansach biegowych ratowała kurtyna wodna, która choć przez chwilę dawała wytchnienie.

Publiczność z podziwem patrzyła też na najmłodszych, kilku – i kilkunastoletnich uczestników, którzy dzielnie pobiegli i popłynęli na swoich dystansach. Trzeba podkreślić, że świetnie zaprezentowali się tutaj rawianie, zajmując premiowane miejsca.

Wśród startujących byli tacy, którzy po raz kolejny wzięli udział w rawskim triathlonie. Należał do nich mi.in. Robert Filipiak z Łodzi, który powtórzył swój sukces z ubiegłego roku i ponownie zwyciężył na dystansie olimpijskim.

Zwycięzcy rawskich zawodów triathlonowych

Zawody o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej na dystansie 1/10 IM - startowały 153 osoby
1. Jakub Woźniak  - Kraków    
1. Anna Sierpińska – Serock

lokaty rawian: Jacek Woźniak (33), Mateusz Wróblewski (36), Mariusz Wołk (37), Mirosław Kalarus (86), Robert Markowicz (104), Tomasz Stańczyk (110).

Rywalizacja na dystansie olimpijskim - wystartowały 93 osoby
1. Robert Filipiak – Łódź
1. Aleksandra Marcinek – Zalesie Górne 

lokaty rawian: Krzysztof Pocentek (18),Tomasz Sudakowski (74).

Zawody w aquathlonie
kategoria 7-9 lat
1. Daria Wróblewska – Rawa Mazowiecka
1. Maciej Pietrzak – Rawa Mazowiecka

kategoria 10-12 lat
1. Jarosław Jankiewicz Delgado - Skierniewice
1. Oliwia Kłos – Rawa Mazowiecka

kategoria 13-15 lat
1. Kacper Klimczak – Łódź
1. Martyna Gasińska – Rawa Mazowiecka

Organizatorem zawodów był rawski klub sportowy Triathlon Rawa.

Zawody zostały dofinansowane z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
 

 • autor: WRGPiIE, Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

W sprawie "790. urodzin Rawy Mazowieckiej"

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA NA TEMAT IMPREZY POD NAZWĄ „790. URODZINY RAWY MAZOWIECKIEJ”

W nawiązaniu do rozmów prowadzonych ze Stowarzyszeniem „Rawa i Przyjaciele” w sprawie organizacji imprezy pod nazwą „790. Urodziny Rawy Mazowieckiej”, pragnę przedstawić publicznie swoje stanowisko w tej kwestii.

Przyjmuję z radością każdą inicjatywę skierowaną do mieszkańców naszego miasta, proponowaną przez organizacje pozarządowe. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że przy podejmowaniu decyzji o organizacji imprezy jubileuszowej, pewne sprawy nie zostały do końca należycie przeanalizowane i określone.

Zasadniczą w tym zakresie kwestią jest uwzględnienie wyników prowadzonych aktualnie badań historycznych, z których wynika, że pierwsze wzmianki o miejscowości Rawa datowane są nie na 1228 r., jak się zwykło do tej pory uważać, ale znacznie wcześniej, bo na rok 1160. Tym samym, w bieżącym roku obchodzimy nie 790. a 858. rocznicę pierwszej wzmianki o miejscowości Rawa. Mając ten fakt na uwadze, Urząd Miasta nie planował na 2018 r. żadnych obchodów  rocznicowych dotyczących miasta.

Świętowanie rocznicy pierwszej wzmianki o Rawie jest oczywiście prawem każdego zainteresowanego, ale należy na tę sprawę spojrzeć nieco szerzej, zważywszy na fakt, że pierwsza odnotowana wzmianka o Rawie pojawiła się 68 lat wcześniej niż do tej pory sądzono oraz z uwagi na to, że istnieją poważne przypuszczenia, że datowana na 1228 r. wzmianka o Rawie dotyczy miejscowości, która nosi obecnie nazwę Stara Rawa w gminie Nowy Kawęczyn, a nie stricte miasta Rawa Mazowiecka. Jak twierdzą historycy, na podstawie badań źródeł historycznych, Stara Rawa (znana i funkcjonująca na początku pod nazwą „Rawa”) jest jednym z najstarszych osiedli ludzkich na terenie zachodniego Mazowsza. 

Kolejną kwestią jest określenie „urodziny miasta”, które w myśl reguł językowych i funkcjonalnych odnosi się do daty nadania praw miejskich (lokacji miasta), bo właśnie wtedy powstaje (rodzi się) miasto. W odniesieniu do Rawy Mazowieckiej data nadania praw miejskich nie jest jednoznacznie określona. Znamy natomiast datę pierwszej wzmianki o Rawie jako mieście i jest to rok 1321. Data ta nie jest w jakimkolwiek stopniu kwestionowana, dlatego naszym zdaniem, powinniśmy planować na 2021 rok uroczyste obchody 700-lecia istnienia miasta Rawa. 

Dodatkowo podkreślić należy, że pomimo zgłaszanych przeze mnie wątpliwości co do historycznych podstaw świętowania takiego jubileuszu,  deklarowałem kilkukrotnie w trakcie rozmów z reprezentantami stowarzyszenia, gotowość do włączenia się Miasta w przygotowanie i przeprowadzenie tej imprezy w charakterze współorganizatora. Umożliwiłoby to szersze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i materiałowych gminy miejskiej w organizacji tej imprezy. Niestety, propozycja ta została zdecydowanie przez pomysłodawcę odrzucona. Stowarzyszenie „Rawa i Przyjaciele” przewidziało dla „jubilata” - Miasta Rawa Mazowiecka - co najwyżej rolę sponsora kosztów obsługi technicznej i ochrony oraz rolę enigmatycznego „Partnera Wydarzenia”. 

Znamienne jest również to, że pomysłodawca najpierw ustalił nazwę, termin, główne punkty programu i miejsce tej imprezy, zapraszając do współpracy Urząd Marszałkowski w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, a dopiero na koniec poinformował o tym Miasto Rawa Mazowiecka, oczekując dofinansowania całego przedsięwzięcia poprzez przekazanie środków w kwocie 40.000 zł. W propozycji programowej planowanej imprezy nie ma też zbyt wielu elementów nawiązujących do długiej i bogatej historii miasta Rawa, a rozważana przez organizatorów gotowość przeniesienia wydarzenia z zabytkowej i historycznej strefy miasta nad zalew wskazuje, że Stowarzyszeniu bardziej zależy  na organizacji imprezy jako takiej, mającej raczej charakter festynu, a nie obchodów tak doniosłego jubileuszu. Uważam ponadto, że do pracy nad koncepcją i organizacją jakichkolwiek obchodów rocznicowych Miasta powinny zostać zaproszone także inne rawskie instytucje i stowarzyszenia, bo wszyscy żyjemy i działamy w Rawie, i jesteśmy dumni z jej wielowiekowej historii. Monopolizowanie takiego doniosłego wydarzenia przez jeden podmiot wydaje się zatem wysoce kontrowersyjne.

Oczywistym jest, że na tak określoną przez pomysłodawcę formę współpracy, Miasto Rawa Mazowiecka nie mogło się zgodzić. Trudno bowiem zaakceptować sytuację, że obchodzimy - trzymając się konwencji zaproponowanej przez organizatora - „urodziny” Miasta, a „jubilat” nie ma wpływu na program i  organizację tego wydarzenia (oczywiście poza zgłoszonym postulatem dofinansowania tej imprezy). 

Chcę wierzyć, że powyższe niezręczności wynikają z faktu, że jest to pierwsza impreza organizowana przez nowo powstałe Stowarzyszenie i są to pewnego rodzaju „błędy okresu dziecięcego”, a nie celowe i zamierzone pomijanie, a wręcz lekceważenie Miasta. Mam również nadzieję, że forsowanie przez Stowarzyszenie takiej formy świętowania „790 Urodzin Rawy Mazowieckiej”, mimo występowania potwierdzonych i oczywistych niezgodności historycznych co do daty pierwszej wzmianki o Rawie oraz opisanych poważnych wątpliwości co do planowanego udziału Miasta, nie są spowodowane potrzebami zaplanowanej przed tegorocznymi wyborami samorządowymi kampanii wyborczej, co pobrzmiewa w piśmie Stowarzyszenia z dnia 24 lipca br. w części dotyczącej „ewentualnych pytań w kampanii wyborczej o powody niewłączenia się Miasta w organizację imprezy”. 

Jestem przekonany, że wszelkie uroczystości i obchody rocznic ważnych dla naszego miasta winny być wolne od bieżącej polityki i jednoczyć wszystkich we wspólnym świętowaniu bez niepotrzebnych sporów i podziałów.

Reasumując, Miasto Rawa Mazowiecka jest otwarte na każdą inicjatywę służącą mieszkańcom i promującą naszą małą ojczyznę, jednakże współpraca w tym zakresie nie może opierać się na takich zasadach jak zaproponowali inicjatorzy i pomysłodawcy proponowanej imprezy. 

                        Dariusz Misztal
                        Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka


Wszystkich zainteresowanych historią naszego miasta zapraszamy do zapoznania się z esejem historycznym na temat początków miasta Rawa Mazowiecka w świetle źródeł i opracowań, autorstwa dr. M. Broniarczyka: „Kilka uwag w sprawie najwcześniejszych wzmianek o Rawie Mazowieckiej”.

Dotacja dla rawskiej OSP

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal podpisał umowę z Zarządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla rawskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek, Dariusz Klimczak. 

Dzięki dotacji z budżetu województwa w wysokości 12 tys. zł, nasi strażacy ochotnicy zostaną zaopatrzeni w defibrylator i suche skafandry z ocieplaczem. Przydadzą się one zwłaszcza jesienią i zimą w trakcie akcji prowadzonych na wodzie. A trzeba przypomnieć, że OSP w Rawie – jako jedna z nielicznych jednostek ratowniczych w regionie – dysponuje sekcją nurków. Nowe wyposażenie wpłynie więc na bezpieczeństwo i skuteczność działań strażaków, a tym samym powodzenie akcji ratowniczych.

 • autor: WRGPiIE

Podpisanie umowy na dotację

 • fot. Głos Rawy
 • fot. Głos Rawy
 • fot. Głos Rawy

Kolejny sukces Kuby Kwapisia

Kuba Kwapiś nie zwalnia tempa. Po zdobyciu trzech złotych medali Mistrzostw Polski, które zaowocowały powołaniem do reprezentacji narodowej w kategorii kadetów, rawski tenisista wraz z kolegami z reprezentacji, wywalczył brązowy medal Mistrzostw Europy w grze drużynowej.

Jest to pierwszy, historyczny sukces tej rangi, odniesiony przez reprezentanta rawskiego klubu sportowego. W turnieju drużynowym reprezentacja Polski wystąpiła w składzie: Kuba Kwapiś (MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka), Maciej Kubik (ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz), Szymon Kolasa (KS GORCE Nowy Targ) i Dawid Kosmal (UKS PŁOMIEŃ Limanowa). Fazę grupową zawodnicy zakończyli zdobywając komplet punktów i awansując z pierwszego miejsca do turnieju głównego. Na tym etapie tenisiści pewnie pokonali Holendrów (3:0) i Niemców (3:1), wkraczając do strefy medalowej. W meczu półfinałowym, po zaciętej walce, Polacy musieli uznać wyższość drużyny z Belgii, ulegając nieznacznie swoim przeciwnikom 3:2, zajmując tym samym trzecie miejsce w turnieju. 

Bardzo dobrze Kuba zaprezentował się w grze mieszanej, w której wystąpił z Elżbietą Kwiatkowską (MKS ROKITA Brzeg Dolny). Po emocjonującej walce, nasz para mieszana w meczu o ćwierćfinał uległa rozstawionym z numerem 7 niemieckim zawodnikom Hollo Mike i Klee Sophia, przegrywając 3:2.
W grze podwójnej Kuba występował z Dawidem Kosmalem. Chłopcy dotarli do drugiej rundy, gdzie ich przeciwnikiem był ponownie Hollo Mike i Senkebil Vincent.
W rozgrywkach indywidualnych Kuba pokonał w pierwszej rundzie włoskiego przeciwnika Bassi Leonardo, natomiast w rundzie drugiej uległ tenisiście z Hiszpanii.
Wspaniale na mistrzostwach zaprezentował się reprezentacyjny kolega Kuby, Maciek Kubik, który zwyciężył w singlu zdobywając tytuł Mistrza Europy. 

Polska reprezentacja zdobyła ogółem cztery medale: dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy.

W dniu 27 lipca reprezentanci Polski najpierw spotkają się z Wiceministrem Sportu i Turystyki, panem Jarosławem Stawiarskim, a następnie wezmą udział konferencji prasowej. Rawski tenisista nie ma jednak zbyt wiele czasu na świętowanie.

W dniu dzisiejszym dołączył do reprezentacji województwa łódzkiego, która przebywa na zgrupowaniu szkoleniowym w naszym mieście. Zgrupowanie prowadzi Zbigniew Bajan trener MLUKS Dwójka, którego wychowankiem i zawodnikiem jest Kuba Kwapiś.

Składamy serdeczne gratulacje Kubie Kwapisiowi i panu Zbigniewowi Bajanowi oraz życzymy co najmniej powtórzenia tegorocznych sukcesów w latach następnych.
 

 • autor: Z. Urbański
 • fot. MLUKS Dwójka - Brązowi medaliści Mistrzostw Europy
 • fot. Z. Urbański - Brązowy medalista w drużynie - Kuba Kwapiś
 • fot. Z. Urbański - Kuba Kwapiś ze swoim trenerem Zbigniewem Bajanem
 • fot. Z. Urbański
 • fot. Z. Urbański
 • fot. Z. Urbański

3 w 1 - zawody dla twardzieli

Od kilku lat w Rawie spotykają się zawodnicy, rywalizujący w pływaniu, jeździe na rowerze i bieganiu. To domena triathlonistów - sportowców słynących z nieprzeciętnej wytrzymałości. Ta na pewno będzie potrzebna tym bardziej, że prognozy pogody zapowiadają upalną nadchodzącą niedzielę, dzień Ogólnopolskich Zawodów Tiathlonowych w Rawie.

Od rana do wczesnego popołudnia odbędą się wszystkie konkurencje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Tradycyjnie najmłodsi wystartują w aquathlonie (pływanie i bieg), natomiast dla dorosłych organizatorzy proponują dystans olimpijski, 1/10 IM i sztafetę samorządową na dystansie olimpijskim.

Tych, którzy czują się na siłach, zapraszamy na start, a tych, którzy po prostu lubią sportowe emocje - do intensywnego dopingu na wszystkich trasach. Warto przypomnieć, że Rawa gości triathlonistów już po raz dziewiąty i wielu zawodników przyjeżdża do nas kolejny raz.

Organizatorem zawodów jest klub sportowy Triathlon Rawa. 

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Więcej na http://zawody.triathlonrawa.pl/

W załączeniu harmonogram zawodów.

 • autor: WRGPiIE

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -

Koncert inny niż wszystkie

To już za kilka dni na Miłej 4. Wszystko za sprawą duetu HarpBeat, który tworzą dwie niezwykłe artystki: Anna Kłos i Ewelina Hajda, grające na harfie i marimbie. Rzadko mamy okazję posłuchać utworów na tych instrumentach, a jeszcze rzadziej usłyszeć je razem. Repertuar też nie jest standardowy, bo instrumentalistki zaprezentują nam zarówno utwory muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej. Zadowoleni będą też ci, którzy lubią ścieżkę dźwiękową do filmów „Fortepian” i „La La Land”. Zapowiada się więc nietuzinkowe, artystyczne wydarzenie.

W imieniu organizatorów tego kolejnego koncertu, odbywającego się w ramach Nocy Mazurka, fundacji FIDEO, zapraszamy do jej siedziby w sobotę, 28 lipca, na godz. 18.00. Wstęp wolny.

Więcej o koncercie tutaj https://www.facebook.com/events/208173030029555/

Projekt został dofinansowany ze środków budżetu miasta Rawa Mazowiecka
 

 • autor: WRGPiIE
 • -

Poezja śpiewana nad rawskim zalewem

W minione niedzielne popołudnie, do spacerujących nad zalewem, docierały dźwięki poezji śpiewanej. To była kolejna odsłona projektu "Grajkowie uliczni", realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. "Zachwycił nas ten artysta. Przepiękne utwory przy akompaniamencie gitary". To jedna z opinii odpoczywających nad wodą. Muzyk prezentował m.in. własną twórczość. 

W innym klimacie upłynie następna niedziela, kiedy przy pasażu spacerowym zabrzmi akordeon i saksofon. Zapraszamy 29 lipca, od godz. 15.00.

 • autor: M. Janeczek
 • -

Popłynęli w maratonie

W minioną sobotę, na wodach zalewu Tatar, odbył się Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna. To już 24. edycja tej imprezy, poświęcona pamięci zmarłego przedwcześnie instruktora i ratownika WOPR.

Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie 37 zawodniczek i zawodników, którzy popłynęli w ośmiu kategoriach, na dystansach od 500 do 3000 m. Na poszczególnych dystansach zwyciężyli: 500 - m Dominika Skonieczna (WOPR Rawa Mazowiecka), Maciej Nieczyporuk (UKS Ósemka Siedlce), 1000 m – Zuzanna Nowakowska - Pałka  i Bartosz Stefanowski,  oboje UKS Nawa Skierniewice, 2000 m Pamela Boniarek (UKS Nawa Skierniewice) i Krzysztof Pazurek (Zgiersko-Łęczycko-Ozorkowskie WOPR), 3000 m Karolina Wieczorek (UKS Niska Warszawa), Szymon Dębski (UKS Nawa Skierniewice). 

Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk Burmistrza Rawy Mazowieckiej Dariusza Misztala oraz żony i córki Pawła Pioruna, patrona zawodów.

Ponadto radny Rady Miasta Piotr Irla ufundował nagrody dla najmłodszego zawodnika – Kacpra Piątka i najstarszego zawodnika maratonu – Henryka Adamusa. Również rawskie WOPR nagrodziło najmłodszego i najstarszego zawodnika spośród startujących członków WOPR: najmłodszy zawodnik to Magdalena Kucharska i najstarszy zawodnik - Krzysztof Pazurek.

Dziękujemy wszystkim za udział w 24. rawskim Maratonie i już dziś zapraszamy za rok, na jubileuszową edycję zawodów.

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Interwencja Burmistrza w sprawie rawskiego szpitala

Szanowni Państwo,

w związku z rozwiązaniem, w trybie natychmiastowym, przez Zarząd Powiatu Rawskiego umowy dzierżawy Szpitala św. Ducha z firmą AMG, pragnę Państwa poinformować o moich działaniach podjętych w NFZ w sprawie zabezpieczenia mieszkańców Rawy Mazowieckiej oraz powiatu rawskiego w podstawowe świadczenia medyczne oraz zabezpieczenia podstawowych świadczeń dla personelu szpitalnego.

W załączeniu: pismo skierowane do NFZ w Łodzi oraz odpowiedź Dyrektora NFZ.

Dariusz Misztal
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Konkurs foto dla rodzin

„JESTEŚMY EKO – AKTYWNIE DBAMY O ZASOBY WODY W NASZYM MIEŚCIE” - to idea konkursu fotograficznego, organizowanego przez Rawskie Wodociągi i Kanalizację. Prace konkursowe można składać do 6 sierpnia br. Na laureatów czekają wartościowe nagrody. Zwycięzców konkursu poznamy podczas pikniku "Na wodną nutę", na który zapraszamy nad zalew Tatar, w niedzielę 12 sierpnia.

Szczegóły znajdą Państwo na załączonym plakacie i w regulaminie konkursu.
 

 • autor: WRGPiIE
 • -

Rawa Gra Szanty - tak było

 W miniony weekend, na scenie przy hali Tatar, mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogli posłuchać szant, ale nie tylko. Wśród uznanych zespołów można było zobaczyć i usłyszeć m.in.: Dlaczego Nie – laureata Rawa Gra Szanty - edycji 2017, Flash Creep, Czerwony Tulipan, Glassgo, Tomasza "Grom" Paciorka, Słodki Całus od Buby, Cztery Refy, NORTH CAPE.

W konkursie o "Złotą Szeklę Burmistrza Rawy Mazowieckiej" zwyciężyli "TAK ZWANI MORDERCY"
2 miejsce - Nocny Lot;
3 miejsce - Arkadiusz Piechowski.

Grę terenową "Pirackim szlakiem",  rozgrywaną na wzburzonych wodach zalewu Tatar, wygrała drużyna „Gniazdo piratów”, przed „Rybkami” , a trzecie zaszczytne miejsce na podium zajął „Samotny Wilk Morski” - Tomek Walas.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.

 • autor: Z. Karpiński

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Duo Wójcicki na Nocy Mazurka

W tym roku, w ramach dobrzej już znanej rawianom Nocy Mazurka, zagra duet znakomitych muzyków. Łukasz Wojcicki i Agnieszka Sucheniak-Wójcicka w najbliższą sobotę wykonają na saksofonie i fortepianie utwory m.in. Bacha i  Piazolli. Repertuar jest bogaty, można o nim przeczytać pod linkiem https://www.facebook.com/events/272576746830179/ . Koncert "Muzyczna kooperacja" rozpocznie się w siedzibie organizatora - Fundacji FIDEO - przy ul. Miłej 4, o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.

 • autor: WRGPiIE

XXIV Maraton Pływacki już w sobotę

Przed nami 24. edycja Maratonu Pływackiego o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej, organizowanego na naszym zalewie przez rawski WOPR,. Chętnych do udziału w zawodach oraz kibiców zapraszamy 21 lipca, na godz. 13.00 - przystań Zalewu Tatar.

Zawodnicy będą rywalizowali w następujących kategoriach:

dziewcząt do 12 lat – 500 m, chłopców do 12 lat – 500 m, dziewcząt od lat 13 do 16 – 1000 m, chłopców od lat 13 do 16 – 1000 m, open kobiet –2000 m, open mężczyzn – dystans 3000 m, masters kobiet – pow. 40 lat – 2000 m, masters mężczyzn – pow. 50 lat – 2000 m. Poszczególne kategorie zostaną rozegrane przy udziale minimum 5 osób. Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii.

Zapisy na listy startowe:

osobiście w biurze Okręgowego WOPR w Rawie Mazowieckiej przy ul. Katowickiej 20, korespondencyjnie - wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: jankes21@poczta.onet.eu lub osobiście w dniu zawodów - na przystani od godz. 11.00 do godz. 12.45.

Warunkiem startu w maratonie jest:
- wpłata wpisowego w wys. 25 zł powyżej 18 lat i 15 zł poniżej 18 lat (liczy się data urodzenia),
- dostarczenie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia o dobrym stanie zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży - oświadczenia rodziców (do pobrania ze strony www.woprrawa.pl),
Zawodnicy do lat 18 muszą posiadać zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na start w maratonie.

Organizację XXIV Maratonu Pływackiego im. Pawła Pioruna wspiera Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie „Topory” oraz Miasto Rawa Mazowiecka.

więcej na https://www.facebook.com/events/477423122697496/

 • autor: Z. Urbański

Rawa Gra Szanty już w ten weekend

Stowarzyszenie TOPORY serdecznie zaprasza wszystkich, którzy kochają muzykę na żywo i klimat żeglarski, na tegoroczną edycję Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej „Rawa Gra Szanty”. Impreza odbędzie się w dniach 13-14 lipca, nad zalewem Tatar, na scenie obok ośrodka OSiR. 

PROGRAM

Piątek, 13 LIPCA

Od godziny 18.00:
1) Otwarcie festiwalowych punktów gastronomicznych

Od godziny 20.00: 
1) Rozpoczęcie festiwalu
2) I koncert –Dlaczego Nie ( laureat I nagrody z ubiegłego roku)
Godzina 21.30:
II koncert wieczoru – Flash Creep
Godzina 22.30:
 III koncert wieczoru – Czerwony Tulipan
Godzina 23.30:
 IV koncert wieczoru – Glassgo

Sobota, 14 LIPCA

Od godziny 10.00:
1) Otwarcie festiwalowych punktów gastronomicznych
Od godziny 12.00: 
1) Próby sceniczne konkursowiczów
2) Próby wykonawców koncertu wieczornego
Od godziny 12.00:
1) Gra terenowa na ulicach Rawy
Od godziny 15.00:
1) Rozpoczęcie Konkursu festiwalowego
2) Przesłuchania zgłoszonych artystów
3) Kiermasz Regionalny 
Godzina 19.00:
1) Zakończenie konkursu festiwalowego
Godzina 20.00:
1) Podanie wyników konkursu
2) Występ zwycięzcy konkursu
Godzina 21.00:
I wykonanie w Koncercie Wieczornym – Tomasz GROM Paciorek
Godzina 22.00:
II wykonanie w Koncercie wieczornym - Słodki Całus od Buby
Godzina 23.00:
III wykonanie w Koncercie wieczornym - Cztery Refy
Godzina 24.00:
IV wykonanie w Koncercie wieczornym – North Cape
Godzina 01.00:
1) Zakończenie Koncertu wieczornego
2) Zakończenie Festiwalu Piosenki turystycznej i żeglarskiej RAWA GRA SZANTY 

Na terenie miasteczka festiwalowego będzie dostępne bezpłatne pole namiotowe, gastronomia, kiermasz regionalny oraz będzie można zakupić gadżety festiwalowe. Wszelkie szczegóły są dostępne na profilu fb https://m.facebook.com/RawaGraSzanty/ oraz w wydarzeniu https://www.facebook.com/events/164479464264643/?ti=icl .

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.

 • -
 • -

Z historii zabytkowych jatek

Starsi mieszkańcy Rawy pamiętają dawne jatki i prawidłowo wskazują na zabytkowy budynek przy ul. Mickiewicza 11. Niewielu jednak zna jego pierwotną funkcję i ponadstuletnią historię budynku. Jak wykazały wyniki kwerendy źródłowej, przeprowadzonej przez mgr Annę Michalską, obiekt powstał najprawdopodobniej w 1860 r. jako skład sprzętu przeciwpożarowego. Budynek na planie prostokąta składał się z trzech części: w środkowej, najwyższej, urządzono pomieszczenie na pompy, być może wjeżdżał tam też i konny wóz strażacki, natomiast skrzydła mieściły beczki z wodą.

Bezpłatna mammografia

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań mammograficznych. Wszystkie panie w wieku 50 - 69 lat, które zdecydują się wziąć udział w badaniu, proszone są o uprzednią rejestrację telefoniczną bądź przez stronę internetową www.medica.org.pl .

Badania będą prowadzone w piątek 13 lipca, w zaparkowanym przy Miejskim Domu Kultury, przy ul. Krakowskiej 6c, mammobusie.

Szczegóły na plakacie.

 • -

Tego lata ruszą prace przy zabytkowych jatkach miejskich.

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca kolejnego zadania z projektu pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. Zadanie, które będzie realizowało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane ZAWISZA to „Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej.” Prace rozpoczną się jeszcze w te wakacje i potrwają do jesieni przyszłego roku.

Cel inwestycji
Budynek, wpisany do rejestru zabytków w 1967 r., zostanie poddany kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, zostanie też rozbudowany. Po zakończeniu robót, jatki będą służyły rawskiemu muzeum do rozwoju jego statutowej działalności, będą też miejscem spotkań i działalności pasjonatów lokalnej tradycji i historii. Z bogatszej oferty muzeum skorzystają też uczniowie naszych i okolicznych szkół, dla których lekcje historii przybiorą mniej tradycyjną, a przez to ciekawszą formę.

Gala Mistrzów  - najlepsi sportowcy

W dniu 18 czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miasta z uczniami rawskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie i nauce.
W tym roku nagrody i listy gratulacyjne otrzymało ponad 190 laureatów, w tym 90-osobowa grupa sportowców i ich trenerów. Młodzi sportowcy wkraczali na scenę w asyście swoich rodziców, którym symboliczne róże wręczali Burmistrz Dariusz Misztal  i Przewodniczący Komisji Oświaty Leszek Jarosiński. 

Poczet sportowych laureatów rozpoczęli reprezentanci Rawskiego Klubu Karate Kyokushin, zwycięzcy wielu ogólnopolskich zawodów w tej dyscyplinie. Kolejne wyróżnienia otrzymali czołowi rawscy lekkoatleci, zawodniczki i zawodnicy MLUKS Rawa i Szkoły Podstawowej nr 1, wśród których znaleźli się medaliści Mistrzostw Polski: Magdalena Ciołak i Kacper Gos. Kolejna grupa sportowców to przedstawiciele gier zespołowych, klubów MUKS Juvenia (dziewczęta) i MUKS Jedynka (chłopcy) - srebrni medaliści Mistrzostw Województwa w piłce siatkowej. Nagrody otrzymały również reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 4, medalistki zawodów wojewódzkich SZS i LZS. W gronie laureatów znaleźli się również zawodnicy rawskiego WOPR  - medaliści mistrzostw województwa w zawodach pływackich.

Jako ostatni na scenę wkroczyli reprezentanci klubu sportowego MLUKS Dwójka, wśród których znaleźli się multimedaliści Mistrzostw Polski (6 złotych medali): Brajan Błaszczyk i Kuba Kwapiś. Zawodniczki i zawodnicy Dwójki wywalczyli w tym roku 8 medali Mistrzostw polski w zawodach Polskiego Związku Tenisa Stołowego i 5 medali Mistrzostw Polski w zawodach LZS.  

Podziękowania z rąk Burmistrza odebrali również trenerzy wyróżnionych sportowców: Zbigniew Bajan ( MLUKS Dójka – tenis stołowy), Jarosław Wasiak (MLUKS Rawa – lekka atletyka), Elżbieta Majcher (lekka atletyka), Piotr Zimecki ( WOPR – pływanie), Paweł Dębski (MUKS Juvenia – piłka siatkowa dziewcząt), Renata Milczarek-Madej (MUKS Jedynka – piłka siatkowa chłopców), Marcin Kopczyński i Adrian Bajan (RKK Kyokushin).

Jeszcze raz składamy wszystkim laureatom serdeczne gratulacje i życzymy co najmniej powtórzenia wyników sportowych, jakie osiągnęli w dotychczasowej karierze.

 • autor: Z. Urbański WOKZiS

fot. Foto Milejka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Niecodzienny widok

Średniowieczne mury naszego zamku były świadkami wielu wydarzeń i różnych zmagań. Ostatnio, zamiast rycerzy zakutych w zbroje, gościły współczesnych, młodych wojowników.

Na zamkowym dziedzińcu, korzystając z pięknej pogody, swój trening odbyli nasi karatecy. Sportowcy ćwiczyli pod czujnym okiem swojego sensei Marcina Kopczyńskiego.

Duch walki odżył w tym historycznym i symbolicznym dla Rawy miejscu. Być może pomysłowi wojownicy trafili swoim plenerowym treningiem do kolejnych adeptów karate kyokushin.

 • autor: WRGPiIE

fot. Marek Gasiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Rawy Mazowieckiej na spotkanie  w sprawie Rawskiego Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Na spotkanie zapraszamy w najbliższą środę, 27 czerwca, na godz. 15.00 do pokoju nr 5 Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5. 

Oferta dla firm - dotacje na szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym „Przedsiębiorco, czas na rozwój – nowe możliwości dofinansowania usług szkoleniowych i doradczych dla firm”, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2018 r., w godzinach 10:00 – 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Plac Wolności 1.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/2655-spotkanie-informacyjne-pn-przedsiebiorco-czas-na-rozwoj-nowe-mozliwosci-dofinansowania-uslug-szkoleniowych-i-doradczych-dla-firm, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.
Spotkanie informacyjne będzie dotyczyło projektu firmy HRP Group „Przepis na Rozwój”. 

Projekt „Przepis na rozwój” skierowany jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą rozwijać firmę i zwiększać swoje kompetencje. Opiera się na dofinansowaniu usług rozwojowych (kursy, szkolenia, doradztwo, coaching, studia podyplomowe) nawet do 80% ich wartości, w ramach tzw. bonów rozwojowych. Dzięki bonom można dofinansować usługę rozwojową według uznania przedsiębiorcy. Dofinansowane usługi dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych PARP (BUR). 

Limit wsparcia wynosi 7 200 zł na osobę oraz na firmę:
 - mikroprzedsiębiorstwo 21 600  zł
- małe przedsiębiorstwo 72 000 zł
- średnie przedsiębiorstwo 360 000 zł.

Projekt „Przepis na rozwój” będzie realizowany do dnia 31.12.2019 r. zaś nabory do niego prowadzone są co 2 miesiące. Nabór zostanie zamknięty, kiedy liczba zgłoszeń przekraczać będzie wielokrotność założonej alokacji.

Link do strony internetowej projektu http://przepisnarozwoj.eu/.
 

Nasi karatecy z medalami

Z I Olimpiady Karate w Poraju dziewięcioosobowy rawski team wrócił z szesnastoma medalami. Wojownicy RKKK zdobyli dziesięć złotych, pięć  srebrnych i jeden brązowy krążek.

Na szczególne wyróżnienie zasługują: Adam Karalus i Katarzyna Pacho, którzy zdobyli po dwa złote medale. Startowaliśmy w dwóch konkurencjach, był to grappling i karate. W zawodach wzięło udział 150 uczestników z 9 klubów z całej Polski: Niepoględzie (woj. pomorskie), Łężany (woj. podkarpackie), Brzeziny, Łódź, Ćmińsk, Konin, Tuliszków, Częstochowa i okolice no i oczywiście z Rawy Mazowieckiej. Organizatorem Olimpiady była Polska Federacja Okinawa Uechi-Ryu Karate-Do z Sensei Zbyszkiem Rychlewskim na czele.

Brawa dla naszych zawodników i Sensei Marcina Kopczyńskiego za znakomite przygotowanie!


Grappling
Złote medale
Adam Karalus,
Wiktor Galiński,
Lena Szymczak,
Antonina Pacho,
Katarzyna Pacho
Srebrne medale
Julita Kopczyńska,
Krystian Krupa

Karate
Złote medale
Adam Karalus,
Paweł Krajewski,
Julia Męcina,
Julita Kopczyńska,
Katarzyna Pacho
Srebrne medale
Krystian Krupa,
Lena Szymczak,
Antonina Pacho
Brązowe medale
Wiktor Galiński

tekst: Zbigniew Pacho RKKK
 

fot. Z. Pacho

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rawski Festiwal Biegowy - podsumowanie

W minioną niedzielę odbyła się już 12. edycja ogólnopolskiej, masowej imprezy biegowej, którą ze względu na dużą ilość biegów, nazwaliśmy Rawskim Festiwalem Biegowym.

Rywalizacja rozgrywała się na 4 dystansach. Uczniowie klas zerowych i młodszych biegali na dystansie 400 m, klas I –III  biegali na dystansie 600 m. Klasy IV – VII miały do pokonania 1000 m. Gimnazjaliści rywalizowali na dystansie 1500 m. Punktem kulminacyjnym imprezy był bieg na 10 km czyli tzw. Rawska Dycha o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej.

Na wszystkich dystansach wystartowało w sumie 302 uczestników. W  biegu głównym na dystansie 10 km wystartowało 47 osób. Wszyscy uczestnicy rawskich zawodów, zarówno biegu głównego, jak i dystansów młodzieżowych, otrzymali specjalnie przygotowane pamiątkowe medale.

W tym roku zwyciężczynią Rawskiej Dychy została Pani Elżbieta Deska z czasem 00:45:37, przed Beatą Klimek i Anną Pergał. W kategorii mężczyzn  zwyciężył Daniel Skonieczny z czasem 00:37:30, przed Krzysztofem Wójciakiem i Jackiem Stanem. Zwycięzcy biegu głównego zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami i drobnymi upominkami. Najmłodszym uczestnikiem niedzielnej imprezy został Marcel Karolczuk urodzony w 2016 r. , który pokonał tylko z niewielką pomocą mamy dystans 400 m. Najstarszym uczestnikiem został Pan Krzysztof Mielnicki. Na zakończenie przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą były talony do realizacji w Salonie Rowerowym TEAM.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Poniżej prezentujemy zwycięzców poszczególnych dystansów:

Szkoły Podstawowe 
Klasy 0 - Joanna Melon, Krystian Korzycki
Klasy I - Hania Jarecka, Maciek Pietrzak
Klasy II - Nadia Smyczek, Jakub Nowak  
Klasy III - Natalia Piotrowska, Ksawery Klemba
Klasy IV - Julia Modelewska, Mateusz Asiński
Klasy V - Amelia Dobrowolska, Piotr Nogaj
Klasy VI - Martyna Karolczuk, Cezary Spadliński
Klasy VII - Martyna Gasińska, Krystian Krupa

Gimnazja
Klasy II - Wiktoria Tomaszewska, Daniel Iwański
Klasy III - Sylwia Błażejewska, Wojciech Pawłowski

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejna edycję Rawskiego Festiwalu Biegowego.
 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ART-PIKNIK na powitanie lata

Upalne dni pojawiły się klika tygodni wcześniej niż przewidywały to długoterminowe  prognozy pogody, ale oficjalne otwarcie kalendarzowego lata dopiero przed nami. Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej przygotował kolejną edycję Art-Pikniku, który 24 czerwca o godz. 16 nad rawskim zalewem, na scenie znajdującej się przy hali sportowej TATAR, zainauguruje wakacyjny sezon kulturalny w naszym mieście. W programie tego wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie.

Artyści z magicznego Teatru Łata zabiorą dzieci do świata „Morskich opowieści”. Ich spektakle wyróżnia wyrazisty ruch, ekspresja i niewerbalna narracja. Twórcom zależy, aby otworzyć wyobraźnię najmłodszej widowni i pokazać, że istnieje fascynująca przestrzeń dźwięku, obrazu i ruchu, która niejednokrotnie mówi więcej niż wiele słów. Przed rawską publicznością wystąpi także dobrze nam znany taneczny zespół dziecięcy „Wesołe Nutki”, natomiast Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla wszystkich chętnych zagadki z bibliotecznej szufladki. Oprócz tego dzieci, a i trochę starsi również, będą mogli uczestniczyć w bloku animacyjnym pt. „Z piratem za pan brat”- animatorzy zaprezentują m.in. jak wyprodukować wielkie bańki mydlane, pomogą pokolorować włosy, podarują balonowe zwierzaki, a odważni uczestnicy tych niecodziennych zajęć zmierzą się z wielką skakanką. 

W Art-Piknik z Miejskim Domem Kultury zaangażowało się również Nieformalne Stowarzyszenie Artystów Rawskich, przygotowali dla nas niezwykle bogate kiermasze, na których zaprezentują m.in. dzieła sztuki ludowej. Poza tym zaproszą nas do lepienia gliny i zdradzą tajniki swojej twórczej pracy.

Gwiazdą wieczoru będzie nietuzinkowa postać polskiej sceny muzycznej- wokalista, kompozytor, multiinstrumentalista, poeta, showman Tymon Tymański. Założyciel takich zespołów jak „Miłość”. „Kury”, „Tymon i Trupy”, „Poganie” i wiele innych. Współpracował z wieloma znakomitymi muzykami, także tymi zza granicy. Do Rawy Mazowieckiej przyjeżdża z solowym projektem, którego celem jest odświeżenie największych hitów legendarnej grupy „The Beatles”. 

Partnerami tego przedsięwzięcia są: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, a także Nieformalne Stowarzyszenie Artystów Rawskich.

informacja: Miejski Dom Kultury

O „Czystym powietrzu” w Rawie

W środę 13 czerwca o godz. 16 w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta, w którym uczestniczyli Piotr Woźny - pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego ds. programu „Czyste powietrze” i Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Katarzyna Włodarczyk inspektor ds. informacji o Funduszach Europejskich.

Spotkanie otworzył i powitał przybyłych Dariusz Misztal burmistrz miasta Rawa Mazowiecka. Burmistrz opowiedział o działaniach jakie są podejmowane przez lokalną społeczność i władze samorządowe na rzecz poprawy jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej.

Minister Piotr Woźny w swoim wystąpieniu przedstawił założenia rządowego programu „Czyste powietrze”. Potwierdził również, że Rawa Mazowiecka, jako jedno z kilku pierwszych miast
w województwie jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu. Jednocześnie wskazał, iż adresatami programu będą osoby zamieszkałe w budynkach jednorodzinnych, których obecnie nie stać na przeprowadzenie przedsięwzięć związanych
z wymianą urządzeń grzewczych czy przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych. Wyjaśnił również, że dofinansowanie nie będzie opodatkowane. Po zakończonej prezentacji, uczestnicy spotkania przedstawiali swoje uwagi do funkcjonowania dotychczasowych programów oraz pytali o szczegóły przedstawionego programu. Pani Katarzyna Włodarczyk z Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła aktualne i nowe programy w ramach RPO Województwa Łódzkiego,  z jakich mieszkańcy województwa oraz jednostki samorządowe i przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w odniesieniu do działań służących ochronie powietrza.

Zapraszamy do obejrzenia obszernych fragmentów spotkania

https://www.facebook.com/urzad.miasta.rawa.mazowiecka/videos/695061240825359/

https://www.facebook.com/urzad.miasta.rawa.mazowiecka/videos/695063487491801/

https://www.facebook.com/urzad.miasta.rawa.mazowiecka/videos/695087887489361/

https://www.facebook.com/urzad.miasta.rawa.mazowiecka/videos/695088604155956/

fot. Z. Karpiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Egzamin w rawskim klubie karate

Do egzaminu przystąpiło ponad stu trzydziestu karateków z Rawy i Tomaszowa. Dla wielu młodych sportowców był to pierwszy test ich umiejętności. Egzaminowi towarzyszył więc niemały stres. Surowa postać Shihana Krzysztofa Borowca u niektórych wywoływała wręcz paraliżujący strach. Shihan Krzysztof jednak, jako znakomity mistrz i przyjaciel młodych karateków, potrafił rozładować napięcie i stres towarzyszący początkującym adeptom wschodnich sztuk walki.

Egzamin zdali prawie wszyscy, tylko niektórzy muszą jeszcze trochę poprawić swoje umiejętności. Szczególnie dotyczy to senpai aspirujących na wyższe pasy. Ale z drugiej strony wielu otrzymało wyróżnienia. Gratulacje zatem dla wszystkich senpai.

W szczególności należą się one Karolinie Szczepańskiej, która została drugim "zielonym pasem" w naszym klubie. Brawa dla Sensei Marcina Kopczyńskiego za znakomite przygotowanie zawodników, może być z nich naprawdę dumny.

Wszystkim karatekom życzymy dalszej wytrwałości i sumienności, które zaprowadzą Was na sam szczyt.
„Dzięki ciężkiemu treningowi, słabość staje się siłą”  - Mas Oyama 

tekst: Zbigniew Pacho RKKK

fot. archiwum RKKK

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bezpieczne wakacje z WOPR

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Rawie Mazowieckiej zaprasza na imprezę profilaktyczno-prewencyjną „BEZPIECZNE WAKACJE". Gry i zabawy dla dzieci i młodzieży na plaży związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych podczas wakacji, pokazy pierwszej pomocy, pokazy sprzętu ratowniczego, bezpieczne wakacje z policją to tylko wybrane atrakcje sobotniego popołudnia. Impreza rozpocznie się w sobotę 16 czerwca o godz. 15 na kąpielisku Tatar na Zbiorniku Dolna.

O godz. 16 odbędą się pokazy ratownictwa wodnego: wywrotka łodzi wiosłowej, akcja  klasyczna na kąpielisku, akcja po niefortunnym skoku na kąpielisku. A o godz. 17 podsumowanie akcji oraz ogłoszenie wyników konkursów dla dzieci i młodzieży w kręgu myśliwskim.

Partnerami przedsięwzięcia są: Miasto Rawa Mazowiecka, Ośrodek Sportu i Rekreacji, KPP, PSP i OSP w Rawie Mazowieckiej.

Zapraszamy do uczestnictwa w imprezie. Warto przypomnieć sobie pewne zasady, które zapewnią nam bezpieczny wypoczynek w sezonie wakacyjnym.

 

 • -

Złoty Marcel

Kilka tygodni wcześniej pisaliśmy o niebywałym sukcesie Kuby Kwapisia, zdobywcy trzech złotych medali Mistrzostw Polski w kategorii kadetów. W ślady swojego starszego kolegi poszedł Marcel Błaszczyk, który w miniony weekend został podwójnym złotym medalistą Mistrzostw Polski w tenisie stołowym w kategorii żaków.

Marcel zdobył złote medale w grze pojedynczej i podwójnej. Dodając do tego zdobyty wcześniej złoty medal w grze podwójnej, w kategorii młodzików, zawodnik rawskiej Dwójki został trzykrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polski. Warto dodać, że reprezentant Rawy Mazowieckiej jest bezapelacyjnie najlepszym tenisistą stołowym w swojej kategorii wiekowej. W drodze do turnieju finałowego  wygrał wszystkie zawody Grand Prix Polski, a w meczach mistrzowskich stracił tylko jednego seta.  O wielkim talencie Marcela świadczy również udział w obozie szkoleniowym euro talent,  organizowanym przez Europejską Federację Tenisa Stołowego.

Sukcesy rawskich tenisistów to wielki powód do dumy dla ich trenera Zbigniewa Bajana. Osiągane wyniki świadczą o wielkiej pracy włożonej w szkolenie zawodników, właściwie prowadzonym naborze, który odbywa się już wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przypominamy, że tylko w tym roku zawodnicy MLUKS Dwójka zdobyli 6 złotych i 2 brązowe medale Mistrzostw Polski. 

Serdecznie gratulujemy rawskim zawodnikom oraz ich trenerowi i życzymy, by kolejne sezony rozgrywkowe były co najmniej tak obfite w medale jak obecny. 
 

 • autor: Zbigniew Urbański WOKZiS

fot. MLUKS Dwójka

 • -

Mundial 2018 - zapraszamy do wspólnego kibicowania

Przed nami emocje mundialowe. Od czwartku ruszają rozgrywki grupowe. W związku z tym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do Klubu Piłki AQUARIUM (ul. Katowicka 20) na wspólne oglądanie meczów podczas turnieju MŚ 2018. 

Zaczynamy 14 czerwca meczem Rosja – Arabia Saudyjska o godzinie 17.00. Wejście do Klubu Piłki AQUARIUM  na wszystkie mecze odbywać się będzie na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Dla kibiców przewidzianych jest ponad 300 miejsc siedzących na trybunach i ławeczkach.

Impreza jest bezalkoholowa. Regulamin Klubu Piłki AQUARIUM w załączeniu.

Rawscy karatecy na podium Koronea Cup

Niedawno zakończyła się czwarta edycja Świętokrzyskiej Ligi Karate. I tym razem okazała się szczęśliwa dla naszych zawodników. Rawscy karatecy wrócili do domu z 13 medalami, zajmując w klasyfikacji drużynowej 3 miejsce.

W kieleckim turnieju wzięło udział ponad dwustu zawodników z całej Polski, w tym 18 z rawskiego klubu karate, prowadzonego przez Marcina Kopczyńskiego.

Klasyfikacja indywidualna naszych karateków:

ZŁOTE MEDALE

Michalina Cichowicz

Ewelina Matejczyk

Aleksander Kopczyński

SREBRNE MEDALE

Katarzyna Pacho

Martyna Gasińska

Julita Kopczyńska

Patrycja Dziubałtowska

Paweł Krajewski

BRĄZOWE MEDALE

Martyna Berezowska

Antonina Pacho

Maja Dziubek

Krystian Krupa

Mariusz Bednarek.

Ponadto w turnieju udział wzięli: Wiktor Galiński, Antoni Słomka, Antonina Suska, Maja Kucharska, Julia Męcina.

Z informacji Zbigniewa Pacho z RKKK.

 

fot. M. Gasiński

 • -
 • -
 • -

Rawski Festiwal Biegowy

17 czerwca zapraszamy do udziału w imprezie sportowej Rawski Festiwal Biegowy. W tym roku przygotowaliśmy dystanse biegowe  dla wszystkich lubiących spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Tegoroczny festiwal rozpoczniemy od Rawskiej Dychy czyli biegu na dystansie 10 km. Po zakończeniu najdłuższego dystansu rozpoczniemy biegi dla najmłodszych na dystansie 400 m. Kolejne dystanse to 600, 1000 i 1500 m. Na wszystkich dystansach prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. Przygotujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Uczestnicy Rawskiej Dychy otrzymają specjalnie zaprojektowane pamiątkowe medale.

Elektroniczna forma zapisów jest uruchomiona na stronie miasta pod banerem Rawa Biega - Rawski Festiwal Biegowy na górze strony. Zapisy dla młodzieży w szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego. W dniu imprezy zapisy będą prowadzone w godzinach pracy biura zawodów (hala sportowa OSiR Tatar). Szczegółowe informacje w regulaminie i pod numerem telefonu 781 700 509.

Poniżej zamieszczamy regulamin zawodów i oświadczenia, których wypełnienie jest niezbędne do udziału w imprezie. Zapraszamy 17 czerwca nad zalew Tatar.

 

 • autor: Z. Urbański

Koncert Uwielbienia w Rawie

W niedzielę 3 czerwca, na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie odbył się pierwszy w Diecezji Łowickiej Koncert Muzyki Chrześcijańskiej. Koncert udało się zorganizować dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 2018 miasta Rawa Mazowiecka. Złożony wniosek otrzymał wsparcie w wysokości 50 tys. zł. Poparło go ponad 1500 osób.

Rawskie wydarzenie wpisało się w cykl koncertów uwielbienia w całej Polsce. Na potrzeby rawskiego wydarzenia stworzono chór składający się również z rawian, którzy pod opieką profesjonalistów szkolił się razem z Chórem „Corpus Christi" z Opola.

Biskup Andrzej Franciszek Dziuba objął rawski koncert honorowym patronatem. Podziękował organizatorom, w tym autorom wniosku - Stowarzyszeniu „Chrześcijanie 24h” - „Dziękuję rawskim chrześcijanom, którzy z taką determinacją, we współpracy z władzami miasta na czele z burmistrzem Dariuszem Misztalem i kapłanami, potrafili zorganizować to dzisiejsze uwielbienie. To nasze dziękczynienie wpisuje się w stulecie niepodległości Rzeczypospolitej. To było także nasze dziękczynienie Bogu, który dał łaskę zmartwychwstać Rzeczypospolitej. Wielu wydawało się, że orzeł z łańcuchami już nigdy nie odbije się od ziemi. Jednak orzeł wybił się na niepodległość i dziś także za to dziękujemy” - zakończył ksiądz biskup.

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację koncertu: pracownikom Miejskiego Domu Kultury, Urzędu Miasta oraz jednostek miejskich oraz całej grupie wolontariuszy zaangażowanych w koncert.

 

 • autor: Z. Karpiński

fot. Z. Karpiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dywan kwiatowy u Ojców Pasjonistów w Rawie

Długoletnia tradycja układania dywanu kwiatowego w kościele oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej na Oktawę Bożego Ciała jest kultywowana od kilkudziesięciu lat. Wczoraj wieczorem w rawskiej świątyni zjawili się wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w usypywaniu dywanu w kościele przy ul. Skorupki 3.

Grafika tegorocznego rawskiego dywanu nawiązuje do 80-lecia posługi oo. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej. Projekt dywanu tradycyjnie wykonał artysta plastyk Pan Rajmund Gałecki. Kwiatowe arcydzieło można podziwiać do wieczora.  

 

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Minister Piotr Woźny o rządowym programie "Czyste powietrze”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone tematyce ochrony powietrza i rządowego programu dotyczącego ograniczaniu niskiej emisji w naszym mieście. Rządowy program „Czyste Powietrze” przedstawi pełnomocnik premiera Mateusza Morawieckiego do spraw programu Piotr Woźny.

W ramach spotkania zostaną zaprezentowane cele i założenia tworzonego przez rząd programu obejmującego wymianę urządzeń grzewczych i prac termomodernizacyjnych w budynkach jednorodzinnych dla gospodarstw domowych najsłabszych ekonomicznie.

Spotkanie odbędzie się 13 czerwca 2018 r. (środa) w Miejskim Domu Kultury (sala kinowa) o godzinie 16:00.

 • autor: WRM
 • -

Marsz dla Życia i Rodziny - POLSKA RODZINĄ SILNA

10 czerwca (niedziela) 2018 r. ulicami Rawy Mazowieckiej przejdzie szósty Marsz dla Życia  i Rodziny. Uroczystości rozpocznie o godz. 11.30 Konferencja o Rodzinie w Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, następnie o godz. 12.00 odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Przemysława Drąga. Wymarsz sprzed kościoła o godz. 13:15. Następnie marsz przejdzie ulicami miasta, a finał odbędzie się przy pomniku Jana Pawła II. W programie artystycznym wystąpi młodzież z Katolickiego LO.

W 2018 r. hasło przewodnie Marszów brzmi „Polska rodziną silna!”. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Aby to zadanie mogło być przez rodziny realizowane, potrzeba zrozumienia i pomocy ze strony władz publicznych, instytucji kultury, edukacji, mediów i Kościoła. Tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny są płaszczyzną budowania narodowej solidarności wokół tych zadań do realizacji których zachęcał nas Jan Paweł II.

Marsze odbędą się w ponad 160 polskich miejscowościach. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. W Rawie Mazowieckiej Marsz jest inicjatywą organizacji pozarządowych i parafii, a patronat honorowy nad marszem objął burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal.

 

 • autor: WOKZiS
 • -

Dotacje dla firm

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna realizuje projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych. 

Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z województwa łódzkiego lub działających na jego terenie. Formularz zgłoszeniowy będzie można złożyć w Rawie, w trakcie spotkania z osobami realizującymi projekt Strefa RozwoYou, w środę, 13 czerwca. Eksperci będą do Państwa dyspozycji w godzinach 11 - 17, w specjalnie oznakowanym kamperze, zaparkowanym przy Miejskim Domu Kultury, ul. Krakowska 6C. 

Strefa RozwoYou - spot

Szczególnie mogą zyskać:

- pracownicy 50+
- osoby z niepełnosprawnością
- pracownicy o niskich kwalifikacjach
- przedsiębiorcy generujący najwięcej miejsc pracy
- przedsiębiorcy z sektorów strategicznych
- przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER.

Więcej informacji na stronie projektu: Strefa RozwoYou 

Zapraszamy 13 czerwca do odwiedzenia Regio Strefy - parking przy MDKu.

 • autor: WRGPiIE

Wyczerpujący dzień pracy Małej Pani Burmistrz

Zwyciężczyni konkursu „Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka” Joanna Miśkiewicz, uczennica klasy IIIc Szkoły Podstawowej nr 4 w poniedziałek 4 czerwca urzędowała w miejskim ratuszu. Podpisanie protokołu przekazania władzy, zapoznanie się z zakresem pracy wydziałów Urzędu Miasta, tak rozpoczęło się urzędowanie Małej Pani Burmistrz.

Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 podczas uroczystości związanych z Dniem Dziecka, wizyta w Przedszkolu  nr 1 i czytanie przedszkolakom „Lokomotywy” to poważne wyzwania, z którymi z powodzeniem poradziła sobie Joasia. Potem kilka spotkań z pracownikami urzędu i spotkanie z lokalnymi mediami w siedzibie Radia Victoria.

Mała Pani Burmistrz odważnie, ale i z uśmiechem podeszła do swoich obowiązków. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo zapadnie w jej pamięci.
 
Pomysłodawcą akcji i konkursu plastycznego Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka. Swój pomysł MRM zrealizowało już po raz ósmy.

 

 • autor: WRGPiIE

fot. archiwum UM

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rawski Festiwal Biegowy

17 czerwca zapraszamy do udziału w imprezie sportowej Rawski Festiwal Biegowy. W tym roku przygotowaliśmy dystanse biegowe  dla wszystkich lubiących spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Tegoroczny festiwal rozpoczniemy od Rawskiej Dychy czyli biegu na dystansie 10 km. Po zakończeniu najdłuższego dystansu rozpoczniemy biegi dla najmłodszych na dystansie 400 m. Kolejne dystanse to 600, 1000 i 1500 m. Na wszystkich dystansach prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców.

Przygotujemy atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Uczestnicy Rawskiej Dychy otrzymają specjalnie zaprojektowane pamiątkowe medale. Elektroniczna forma zapisów zostanie uruchomiona na stronie Urzędu Miasta od dnia 4 czerwca. Zapisy dla młodzieży w szkołach u nauczycieli wychowania fizycznego. W dniu imprezy zapisy będą prowadzone w godzinach pracy biura zawodów (hala sportowa OSiR Tatar). Szczegółowe informacje w regulaminie i pod numerem telefonu 781 700 509.

Poniżej zamieszczamy regulamin zawodów i oświadczenia, których wypełnienie jest niezbędne do udziału w imprezie.
Jeszcze raz zapraszamy w dniu 17 czerwca nad zalew Tatar.

 

 • autor: Z. Urbański

Już w poniedziałek dwóch burmistrzów w rawskim ratuszu

Już po raz ósmy Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka postanowiła uatrakcyjnić rok szkolny najmłodszym uczniom ogłaszając konkurs Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. W tym roku dzieci z klas I-III szkół podstawowych tworzyły prace pod tytułem „Rawa moim oknem na świat”. W tym roku na konkurs wpłynęły 24 piękne prace, z których jury wybrało tę najlepszą.

Prace złożone na konkurs oceniała Komisja w następującym składzie:
1/ Pani Małgorzata Jastrząbek - Przewodnicząca Komisji Konkursowej – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 4,
2/ Pani Teresa Głuszcz – plastyk Miejskiego Domu Kultury,
3/ Pani Katarzyna Gierach – opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
4/ Maria Zimecka  – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta,
5/ Kacper Mińkowski  – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta.

Zwycięzcą konkursu została Joanna Miśkiewicz uczennica klasy IIIc ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej. Oprócz nagrody rzeczowej Asia otrzymała również tytuł Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 2018 oraz fotel burmistrza miasta w dniu 4 czerwca. Laureatce konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Komisja konkursowa przyznała również II miejsce Kindze Walewskiej, uczennicy  kl. IIb Szkoły Podstawowej nr 2. Miejsce trzecie zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 1. Komisja postanowiła przyznać również siedem wyróżnień.

Wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie, ale nie mieli szczęścia znaleźć się wśród nagrodzonych dziękujemy za piękne prace i życzymy dalszych sukcesów na polu artystycznym.

 • autor: K. Gierach

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sportowe Dni Rawy

Święto naszego miasta to nie tylko imprezy kulturalne i rozrywkowe. Do tradycji weszły już międzynarodowe zawody, w których uczestniczą sportowcy naszych miast partnerskich. Podczas tegorocznych Dni Rawy zostały rozegrane turnieje piłki nożnej, piłki siatkowej, zawody pływackie, turniej tenisa ziemnego, zawody wędkarskie i Drużynowe Mistrzostwa Polski SZS w tenisie stołowym. Walka na sportowych arenach dostarczyła wiele emocji zawodnikom jak i licznie zgromadzonym kibicom. Zwłaszcza siatkarki z Black Tam-u wygrywając turniej piłki siatkowej sprawiły sobie bardzo miły prezent na Dzień Matki (wszystkie są mamami). Poniżej przedstawiamy najlepsze zespoły i zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Turniej piłki nożnej chłopców kategoria U 13: 1. Widok Skierniewice, 2. FC Boskovice, 3. Mazovia Rawa Mazowiecka, 4. Juvenia Wysokienice, 5. Akademia Champions Rawa Mazowiecka, 6. Dragon Nyirbator (Węgry). Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany zawodnik czeskich Boskovic Frantisek Cejka, najlepszy bramkarz Tymoteusz Ochocki Mazovia i najlepszy strzelec Mikołaj Gendek Widok Skierniewice.

Turniej piłki siatkowej kobiet: 1. Black Team Rawa Mazowiecka, 2. Minerwa Boskovice, 3. Juvenia Rawa Mazowiecka, 4. AZS AWF Warszawa, 5. UKS Olimpijczyk Mszczonów.
Wyróżnione zawodniczki: Zuzanna Sobol Olimpijczyk, Anita Libera Juvenia, Magda Trawniczkowa Boskovice, Natalia Szałagan AZS AWF i cała drużyna zwyciężczyń turnieju Black Team Rawa Mazowiecka.

W Drużynowych Mistrzostwach Polski SZS w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa Trzebieszowice w kategorii chłopców SP nr 24 Zielona Góra. W kategorii chłopców duży sukces odnieśli uczniowie rawskiej Dwójki, którzy zajęli IV miejsce w turnieju.

W zawodach pływackich zwyciężyła drużyna rawskiego WOPR przed SVĆ Boskovice i drużyną KS Triathlon Rawa. W tej dyscyplinie należy wyróżnić zdobywczynię dwóch złotych medali Oliwię Kłos.

Zwycięzcą zawodów wędkarskich w kategorii pań została Jadwiga Bińkowska, w kategorii mężczyzn Kazimierz Dobrowolski, a w kategorii juniorów Robert Grzyb.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne panujące w sobotę finał turnieju tenisa ziemnego zostanie rozegrany 31 maja o godz. 10.00.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dni Rawy za nami

Za nami weekend dobrej zabawy na świeżym powietrzu - Dni Rawy Mazowieckiej.  Świętowanie rozpoczęliśmy 25 maja międzynarodowymi polsko-czesko-węgierskimi spotkaniami sportowymi. W sobotę - 26 maja - spotkaliśmy się w cieniu baszty Zamku Książąt Mazowieckich, by uczestniczyć w niecodziennym eksperymencie naukowym. Powstała strefa atrakcji naukowych, w której byli: szaleni chemicy, kuchnia molekularna… i nie tylko.

Pamiętaliśmy również o mamach, które tego dnia miały swoje święto, dla nich przygotowaliśmy miłą niespodziankę. Tego dnia nie zabrakło również polsko-węgierskiej parady motocyklowej, która na stałe wpisała się w dni naszego miasta.
W sobotnim finale natomiast byliśmy świadkami niezapomnianych koncertów. Na gorącym rawskim firmamencie zabłysnęły dwa znakomite zespoły - Video i KOMBII.

Po krótkiej nocy nadeszła niedziela, a wraz z nią wyjątkowe atrakcje: piknik wojskowy, musztra ułańska z dżygitówką i pokaz akrobatyki motocyklowej z udziałem światowej klasy polskich stunterów: Rafała Pasierbka, Marcina Głowackiego i Ewy Pieniakowskiej. To były niezapomniane chwile.

Dziękuję za Państwa obecność, sympatyczną i spokojną zabawę oraz wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że impreza spełniła Państwa oczekiwania i że każdy z uczestników spędził weekend w miłej atmosferze.

Jednocześnie dziękuję wszystkim instytucjom, mediom i firmom zaangażowanym w organizację Dni Rawy Mazowieckiej 2018.

Dariusz Misztal
burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

fot. Foto Milejka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MRM zaprasza na XVIII Turniej Koszykówki Ulicznej

W sobotę 26 maja 2018 r. o godz. 11.00 Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na 18. edycję Turnieju Koszykówki Ulicznej. Turniej odbędzie się na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 (wejście od ul. Targowej).

Zgodnie z ideą koszykówki ulicznej do udziału w turnieju zapraszamy wszystkich,  którzy chcą się dobrze bawić na świeżym powietrzu, bez ograniczeń wieku i płci. Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach: do lat 16 oraz w kategorii open. Dla zwycięzców i uczestników turnieju przygotowaliśmy ciekawe nagrody.

Zapisy trzyosobowych drużyn przyjmowane będą przez młodzieżowych radnych przed rozpoczęciem turnieju 26 maja od godz. 9 na boisku SP 2. Zapisy internetowe trzyosobowych drużyn już trwają. Zapisywać się można do 25 maja w wiadomości prywatnej wysłanej na profil Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na Facebook’u oraz w dniu turnieju (tj. 26 maja) od godz. 9.30 w miejscu turnieju.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta
 • -

Piętnaście minut wystarczy

Tyle czasu potrzeba, żeby uratować życie TRZEM osobom, bo tyle właśnie trwa oddanie krwi. 

Nie lubimy statystyk, ale mówią one, że co czwarty z nas będzie kiedyś potrzebował transfuzji. Dziś na naszą pomoc czeka m.in. dziewczynka z naszego regionu. Dzielnie walczy z ciężką chorobą, pomóżmy jej tę walkę wygrać. 

W czwartek, 24 maja, w godz. 10.00 - 13.00, na parkingu przed Intermarche, stanie oznakowany autobus, w którym będzie można oddać krew.

Przyjdź, okaż serce.

Tragiczna rocznica w dziejach Rawy

60 lat temu nad Rawą Mazowiecką przeszła trąba powietrzna z gradem, która do dziś jest tragicznym wspomnieniem osób, które ją przeżyły. Efektem huraganu, który trwał zaledwie 10 minut były ogromne zniszczenia. Miasto zrujnowane w 40 %, zerwane dachy, powalone kominy, kilka ofiar śmiertelnych i mnóstwo rannych.

Wspomnijmy dzisiaj te tragiczne wydarzenia mając w pamięci wszystkich rawian, którzy błyskawicznie Rawę odbudowali.

Poniższe materiały prasowe i zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Rawskiej.

ze zbiorów MZR

 • Kurier Polski z roku 1976
  Kurier Polski z roku 1976
 • Świat, rok 1958
  Świat, rok 1958

ze zbiorów MZR

 • huragan, 15 maja 1958 r.
  huragan, 15 maja 1958 r.
 • Okolice Szkoły Podstawowej nr 1 po huraganie
  Okolice Szkoły Podstawowej nr 1 po huraganie
 • Zniszczony dom przy ul. Tomaszowskiej
  Zniszczony dom przy ul. Tomaszowskiej
 • Przewrócony kiosk Ruchu na Placu Wolności
  Przewrócony kiosk Ruchu na Placu Wolności
 • Szkoła Podstawowa nr 1 po huraganie
  Szkoła Podstawowa nr 1 po huraganie
 • Lasek tatarski po huraganie
  Lasek tatarski po huraganie

Nowy układ alejek w parku

Wiosenna, niemal letnia pogoda sprawia, ze prace w parku postępują. Dotyczy to zarówno zieleni, jak i infrastruktury.

Ciekawie wygląda już arabeskowy, tj. naśladujący naturę układ alejek. Jest to wyraźne odniesienie do modernizmu, stylu w którym urządzony był rawski park w okresie międzywojennym. Taki układ komunikacyjny pełni dwie podstawowe role:

- jest osią kompozycyjną dla zieleni parkowej,

- wzmacnia funkcję rekreacyjną parku, pozwalając spacerującym na dotarcie do każdego zielonego zakątka. Alejki wykonywane są z kruszyw naturalnych, a więc mamy do czynienia z powierzchnią częściowo czynną biologicznie i co ważne, adekwatną do zabytkowych obiektów ogrodowych.

Noc Muzeów na zamku

Muzeum Ziemi Rawskiej serdecznie zaprasza na kolejną edycję Nocy Muzeów.

Tym razem wspólnie z Bracią Herbową Ziemi Rawskiej zapraszamy na Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej, gdzie na uczestników będą czekać liczne atrakcje: m.in. warsztaty i pokazy łucznicze, pokaz fechtunku bronią białą oraz musztry, prezentacja rynsztunku wojennego, nocne zmagania artyleryjskie. Poza tym oczywiście nocne zwiedzanie Baszty.

Uwaga! Osoby, które w tym dniu pojawią się w strojach Białej Damy mogą liczyć na upominki :). Szczegóły na plakacie.

W godz. 18:00 - 22:00 będzie można zwiedzać również główną siedzibę muzeum przy ul. Łowickiej 26. Będzie to jedna z ostatnich okazji do zobaczenia wystawy czasowej: "Poczet królów i książąt polskich" z Muzeum Lalek w Pilźnie.

Serdecznie zapraszamy!

 • -

Potrójne złoto Kuby Kwapisia

Kuba Kwapiś zawodnik MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka został bohaterem finałów XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski Kadetów) w tenisie stołowym. Kuba zagrał w trzech finałach i we wszystkich zwyciężył. Zawodnik z Rawy Mazowieckiej popisał się niezwykłą odpornością psychiczną i fizyczną. Rozegrał trzy mecze finałowe, a czasu na regenerację pomiędzy poszczególnymi spotkaniami  miał bardzo mało. Najpierw w parze z Elżbietą Kwiatkowską z Rokity Brzeg Dolny został mistrzem Polski w grze mieszanej, następnie z Patrykiem Pyśkiem w grze podwójnej. Trzeci złoty medal Kuba wywalczył  w grze pojedynczej, pokonując w finale Szymona Kolasę (KS Gorce Nowy Targ) 4:3. Mecz finałowy nie rozpoczął się najlepiej dla reprezentanta Rawy Mazowieckiej, gdyż po rozegraniu dwóch pierwszych setów przegrywał 2:0. Potrafił jednak wygrać decydujące partie i rozstrzygnąć cały mecz na swoją korzyść w stosunku 4:3.

„Czułem już w nogach dwa trudne mecze, ale starałem się nie poddawać. Nie było to łatwe, bo rywal był bardzo wymagający. Bardzo się cieszę, bo nie spodziewałem się, że trzy razy stanę na najwyższym stopniu na podium zawodów o tak wysokiej randze. To mój największy sukces. Dzięki temu będę mógł zagrać w mistrzostwach Europy” – powiedział Kuba Kwapiś, któremu z trybun kibicowali nie tylko koledzy i trenerzy, ale i mama Karolina. To dopiero drugi przypadek w historii Mistrzostw Polski w tenisie stołowym gdy na najwyższym podium trzy razy staje ten sam zawodnik. Wielkie gratulacje należą się Kubie również za wielką ambicję. W poprzednich latach wielokrotnie ocierał się o medale Mistrzostw Polski, ale zawsze brakło odrobiny koncentracji czy też przysłowiowego łutu szczęścia. Tym razem rawianin udowodnił, że jest bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem w kraju w swojej kategorii wiekowej.

Spory sukces odniosły również koleżanki klubowe naszego mistrza, które w rozgrywanych w Krośnie Mistrzostwach Polski Juniorek zajęły bardzo wysokie V miejsce. W rawskiej drużynie wystąpiły Katarzyna Gierach i Eliza Brzęczek.

Sukcesy rawskich tenisistów to nie tylko praca samych zawodniczek i zawodników, ale również ich trenera Zbigniewa Bajana, który świetnie potrafi przygotować i zmotywować swoich podopiecznych do udziału w najważniejszych zawodach.
W sumie w bieżącym roku zawodnicy MLUKS Dwójka zdobyli już 6 medali Mistrzostw Polski (4 złote i dwa brązowe), a to jeszcze nie koniec. Szanse na kolejny medal ma Marcel Błaszczyk, który w dniach 8-10 czerwca wystąpi w turnieju finałowym o Mistrzostwom Polski w kategorii żaków.

Serdecznie gratulujemy rawskim zawodnikom i ich trenerowi, a w szczególności życzymy powodzenia Kubie Kwapisiowi, który będzie reprezentował Polskę i Rawę Mazowiecką na Mistrzostwach Europy.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Mluks Dwójka

 • -

Możesz pomóc - oddaj krew

Już jutro, w środę 9 maja, w godz. 9.00 - 12.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego będzie można oddać krew.

Organizator akcji - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi - przypomina, że krew może być potrzebna każdemu z nas. Niektórzy potrzebują jej w następstwie urazów, krwotoków, wypadków, inni z powodu chorób.

Pamiętajmy, że dobro wraca do człowieka.

Krwi nie można wyprodukować, jedynymi dawcami są zdrowi ludzie, którzy mogą i chcą podzielić się tym bezcennym darem z osobami potrzebującymi.

Każdemu krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:

- ekwiwalent kaloryczny (8 czekolad, batonik )

- zwolnienie do szkoły, uczelni, pracy  - dzień wolny usprawiedliwiony

- nieodpłatne badania: pełna morfologia, oznaczenie grupy krwi, badania wirusologiczne na obecność: HIV, żółtaczki typu B i C, oraz bakterii kiły.

Przed oddaniem krwi należy zjeść lekkostrawne śniadanie i wypić dzień wcześniej ok. 2 litrów płynów więcej niż zazwyczaj (woda, herbata, sok).

 

 • autor: WRGPiIE

Obchody 3 Maja w Rawie

W tym roku wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy 227 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości uroczystościom przyświecało hasło „Rawa Mazowiecka dla Niepodległej”.

Wspólne obchody, których gospodarzami byli: Burmistrz Miasta, Starosta Rawski i Wójt Gminy Rawa Mazowiecka odbyły się w „gorącej atmosferze”, którą wspólnie wytworzyli artyści na scenie, atrakcje dla ducha i ciała oraz pogoda.

Prezentacje i wspólna praca: instytucji, organizacji pozarządowych, szkół, zespołów,  wiosek tematycznych pokazały jak wiele osób angażuje się w działalność na rzecz naszej małej i wielkiej Ojczyzny. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 • autor: T. Sekuter

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Bezpłatne badania mammograficzne

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka  i NZOZ Medica w Łodzi zapraszają na bezpłatną mammografię w technologii cyfrowej.
Badania odbędą się 16 maja 2018 r. (środa) w Rawie Mazowieckiej przy Miejskim Domu Kultury, ul. Krakowska 6c.

Mammografia skierowana jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały badania w tym zakresie. Zapisy na badania pod nr tel. 42 254 64 10, 517 544 004

*do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu

 

 • -

Obchody Dnia Flagi w Rawie

2 maja obchodziliśmy święto naszych barw narodowych Dzień Flagi. Z tej okazji po raz czwarty w naszym mieście zorganizowano Bieg Flagi o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Tegoroczna edycja tej cyklicznej imprezy była rekordowa poda każdym względem. Na starcie środowych zawodów stanęło ponad 300 biegaczy. Rozdano 200 flag i 250 pamiątkowych medali. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal, który w krótkim wystąpieniu przypomniał historię barw narodowych i Święta Flagi. Uczestnicy mieli do wyboru trzy dystanse 800, 1500 i 5000 m.

W rawskiej imprezie wzięli udział zawodnicy z Mińska Mazowieckiego, Łodzi, Skierniewic i kilku miejscowości Powiatu Rawskiego. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymali pamiątkowe statuetki i puchary. Sympatycznym akcentem uczczenia barw narodowych było rozdanie 200 flag, które później mogliśmy oglądać na trasach biegowych oraz w miejscu startu i mety.

Na poszczególnych dystansach zwyciężyli:
Kobiety:
800 m – I Kalina Gos, II Aleksandra Karolczuk, III Wiktoria Kielan
1500 m – I Martyna Karolczuk, II Julia Mozelewska, III Agnieszka Zielińska
5000 m – I Monika Wach, II Beata Klimek, III Magdalena Bilińska
Mężczyźni:
800 m – I Mario Barra, II Olaf Stankiewicz, III Daniel Jednorowski
1500 m – I Roger Sołtysiak, II Robert Klimek, III Michał Damaz
5000 m – I Jacek Stan, II Krzysztof Wójciak, III Marcin Olszak
Na zakończenie imprezy odbył się konkurs wiedzy o tematyce związanej z obchodzonym świętem barw narodowych, w którym główne nagrody stanowiły rowery ufundowane przez Miasto Rawa Mazowiecka. Zwyciężczyniami konkursu zostały: Adrianna Świąder i Aleksandra Machnicka.

Dziękujemy za udział i zapraszamy na Rawski Festiwal Biegowy, którego głównym dystansem będzie bieg na 10 km - Rawska Dycha. Zawody odbędą się 9 czerwca nad zalewem Tatar. Więcej informacji ukaże się wkrótce na stronie internetowej miasta.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończono inwestycje na Osiedlu Pisarzy i ul. Aleksandrówka

Spółka miejska, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, zakończyła niedawno wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje na Osiedlu Pisarzy i na ul. Aleksandrówka. Kilka ulic zyskało odwodnienie, wodociągi i nową asfaltową nawierzchnię ze zjazdami do posesji. Łączna wartość zrealizowanych zadań wyniosła ponad 4 miliony zł. Na Osiedlu Pisarzy prace objęły ulice: Konopnickiej, Żmichowskiej, Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinki od ulicy Fredry.

 Więcej informacji na fb Urzędu Miasta oraz pod linkiem inwestycje RAWiK

 • autor: WRGPiIE

fot. Z. Karpiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rawie

Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Starosta Rawski i Wójt Gminy Rawa Mazowiecka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczną się w środę 3 maja 2018 r. o godz. 10:00 Mszą św. polową w asyście pocztów sztandarowych na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. Asystę honorową podczas Mszy św. wystawi 7. Dywizjon Lotniczy z Nowego Glinnika, a zaraz po Mszy św. odbędzie się koncert Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Uroczystościom będą towarzyszyć: piknik organizacji pozarządowych, prezentacja i degustacja produktów regionalnych we wioskach tematycznych, zwiedzanie baszty zamkowej, zawody strzeleckie, występy artystyczne uczniów rawskich szkół, gra miejska, koncert artystów organizacji pozarządowych. Dla dzieci natomiast niezapomnianą atrakcją będą dmuchane zamki. Będzie się również można posilić gorącą zupą i potrawami z grilla.

Na zakończenie 3-Majowych uroczystości wszystkich zainteresowanych zapraszamy na film pt. „Dzik”, który zostanie wyemitowany w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej o godz. 16.

 • -

Zgłoś projekt do BO woj. łódzkiego

Do 16 maja rawianie i inni mieszkańcy naszego regionu mogą zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego. Na realizację zadań w drugiej edycji BO marszałek przeznaczył 8 mln zł.

W ramach BO można zgłaszać dwa rodzaje projektów – wojewódzkie i subregionalne. Preferowane są projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym. W przypadku projektów wojewódzkich przewidziano finansowanie na poziomie 100 – 500 tys. zł na projekt, zaś w przypadku subregionalnych 10-300 tys. zł. Po zakończeniu naboru projekty będą weryfikowane przez urzędników pod kątem zgodności z regulaminem budżetu obywatelskiego, a także pod względem kosztów realizacji i utrzymania. Do 14 września ma być ogłoszona lista zadań zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie bo.lodzkie.pl

 • autor: WRGPiIE

Sobota na sportowo

W ostatni weekend kwietnia Rawa Mazowiecka została opanowana przez biegaczy i kolarzy. Była to już VI edycja ŻTC Bike Race poszerzona o imprezę biegową. Na starcie 10-kilometrowego dystansu stanęło 65 zawodników w tym kilkunastoosobowa grupa biegaczy z Rawy Mazowieckiej. Zwycięzcą rawskiego biegu został Tomasz Kunikowski z czasem 36,06 min.  W klasyfikacji na najlepszego rawianina zwyciężył Krzysztof Wójciak przed Piotrem Kumanowskim i Rafałem Stępniakiem.

Po biegaczach na starcie sobotniej imprezy stanęli kolarze, którym tego dnia rywalizacji nie ułatwiała pogoda. Palące słońce i podmuchy wiatru sprawiały wiele trudności nawet najlepszym zawodnikom. Wśród rawian najlepiej wypadli: Łukasz Janowski dystans FIT RACE ( 60 km) i Grzegorz Stefaniak SUPER PRESTIG (112 km). Najlepsi biegacze i kolarze z Rawy Mazowieckiej otrzymali pamiątkowe statuetki. Nie można nie wspomnieć o dwóch wyjątkowych postaciach rawskiej imprezy. Pierwsza z nich to wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata i olimpijczyk Lechosław Michalak, który wygrał swoją kategorię wiekową w wyścigu Super Prestige oraz najstarszy uczestnik wyścigu 88-letni Wacław Stanisławek, który na pytanie o ostatnią wizytę u kardiologa pyta „a kto to jest kardiolog?”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sobotnich zawodów i zapraszamy na kolejne imprezy sportowe w naszym mieście, z których najbliższa (IV Bieg Flagi) odbędzie się już 2 maja nad zalewem Tatar.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Medale Mistrzostw Polski dla rawskich zawodników

Dwa wiodące rawskie kluby sportowe wzbogaciły się o kolejne medale w finałowych zawodach Mistrzostw Polski. Brązowym medalistą Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na dystansie 2000 m został zawodnik MLUKS Rawa Kacper Gos. Jest to już drugi brązowy medal w karierze Kacpra i 12 w historii klubu na zawodach tej rangi.

Kolejnymi medalistami zostali tenisiści stołowi MLUKS Dwójka Rawa Mazowiecka. W dniach 19-22 kwietnia 2018 r. w Zielonej Górze odbywały się indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików. Rawski klub w tym turnieju reprezentowało troje tenisistów: Wiktoria Wróbel, Marcel Błaszczyk oraz Brajan Błaszczyk. W rozgrywkach drużynowych młodzików nasza drużyna w składzie: Marcel i Brajan Błaszczykowie zajęła miejsca 9-16. Brązowy medal w turnieju indywidualnym zdobyła zawodniczka naszego klubu Wiktoria Wróbel, która poniosła tylko jedną porażkę z późniejszą Mistrzynią Polski Zuzanną Wielgos z klubu LKS Kąkolówka. Wiktoria zdobyła jeszcze jeden brązowy medal w grze deblowej. Duży sukces  odniósł Marcel Błaszczyk, który w turnieju gry podwójnej grając w parze z zawodnikiem PKS KOLPING Jarosław Dawidem Jadamem wywalczył złoty medal Mistrzostw Polski Młodzików. Trzeba podkreślić, że Marcel wraz ze swoim partnerem deblowym byli najmłodszymi zawodnikami turnieju.

Gratulujemy serdecznie rawskim sportowcom tak wspaniałych osiągnięć i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach.
 

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Mluks Rawa

 • -

fot. Mluks Dwójka

 • -
 • -
 • -

227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Rawie

Burmistrz Rawy Mazowieckiej, Starosta Rawski i Wójt Gminy Rawa Mazowiecka serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na uroczyste obchody 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości rozpoczną się w środę 3 maja 2018 r. o godz. 10:00 Mszą św. polową w asyście pocztów sztandarowych na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. Asystę honorową podczas Mszy św. wystawi 7. Dywizjon Lotniczy z Nowego Glinnika, a zaraz po Mszy św. odbędzie się koncert Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Uroczystościom będą towarzyszyć: piknik organizacji pozarządowych, prezentacja i degustacja produktów regionalnych we wioskach tematycznych, zwiedzanie baszty zamkowej, zawody strzeleckie, występy artystyczne uczniów rawskich szkół, gra miejska, koncert artystów organizacji pozarządowych. Dla dzieci natomiast niezapomnianą atrakcją będą dmuchane zamki. Będzie się również można posilić gorącą zupą i potrawami z grilla.

Na zakończenie 3-Majowych uroczystości wszystkich zainteresowanych zapraszamy na film pt. „Dzik”, który zostanie wyemitowany w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej o godz. 16.

 

 • -

Ile wiedzieli o samorządzie?

Do udziału w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym już po raz ósmy zaprosiliśmy uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu rawskiego. 25 kwietnia odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu z udziałem Pana Dariusza Misztala burmistrza Rawy Mazowieckiej.

Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu maksymalnie 15 uczniów, a udział wzięło łącznie 50 uczniów. Maksymalnie za poprawnie rozwiązany test można było uzyskać 45 punktów. Prace były do końca zakodowane i sprawdzane przez Komisję Konkursową, której przewodniczył Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta.

Zwycięzcą konkursu, już po raz trzeci, została Weronika Lusa, uzyskując 39 pkt., II miejsce z liczbą 38 pkt. zajęła Kamila Papis, a III miejsce z liczbą 37 pkt. Jolanta Cholewińska. Wszystkie są uczennicami Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej.

Dyplomami z wyróżnieniem oraz nagrodami książkowymi zostali nagrodzeni:
1. Partycja Wisińska - LO Rawa,
2. Seweryn Walczak - LO Rawa,
3. Kamila Kotecka - LO Rawa,
4. Aleksandra Miałkowska - LO Rawa,
5. Katarzyna Wójcik - LO Rawa,
6. Mateusz Biskupiak - ZSP Rawa,
7. Natalia Zaręba - LO Rawa,
8. Weronika Socha - LO Rawa,
9. Anna Warston - LO Rawa,
10. Monika Szwed - KPLO Rawa,
11. Weronika Major - ZSP Biała.

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować Panu Bogdanowi Batorkowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cielądzu za ułożenie pytań do konkursu.
Dziękujemy również wszystkim uczniom za udział w konkursie. Mamy nadzieję, że nasz konkurs rozbudził w nich jeszcze większe zainteresowanie tematyką samorządową i że nadal będą pogłębiać wiedzę na temat samorządu terytorialnego.

 

 • autor: Młodzieżowa Rada Miasta

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sportowe Święto Flagi

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Jest to młode święto, ustanowione  20 lutego 2004 r. ustawą  Sejmu RP.  Wszystkich lubiących spędzać  aktywnie czas wolny zapraszamy do uczczenia  Dnia Flagi udziałem w imprezie biegowej pod nazwą IV Bieg Flagi o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Zaplanowaliśmy biegi na trzech dystansach: 800, 1500 i 5000 m. Trasy wyznaczone będą  w lasku tatarskim nad zalewem Tatar.

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca na każdym dystansie otrzymają pamiątkowe puchary. Wszyscy uczestnicy biegów będą mogli wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą będą dwa rowery ufundowane przez Miasto Rawa Mazowiecka (szczegóły konkursu w regulaminie imprezy). Zapisy do biegów będą prowadzone w dniu 2 maja na hali sportowej Tatar w biurze zawodów, które będzie czynne od godz. 9.00 do 11.45.
Zapraszamy na wyjątkowe obchody Dnia Flagi w Rawie Mazowieckiej.

Szczegółowe informacje: sport@rawamazowiecka.pl lub pod nr telefonu 781 700 509.

 

 • autor: Z. Urbański
 • -
 • -

Ostrzeżenie przed burzami

IMGW ostrzega mieszkańców województwa łódzkiego przed nadchodzącym załamaniem pogody. Dzisiaj w godzinach 17.00 - 21.00 spodziewane są burze z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 • autor: WRGPiIE

Muzeum Ziemi Rawskiej zaprasza po remoncie

16 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego Muzeum Ziemi Rawskiej. Budynek Muzeum odzyskał dawną świetność dzięki przeprowadzonemu w 2017 r. remontowi, który realizowany był w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” dofinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.     

Rawa na sportowo – wyścig kolarski i bieg na 10 km

Już wkrótce czeka nas kolejny sportowy weekend w naszym mieście. Sobotę 28 kwietnia można uznać za dzień oficjalnego otwarcia sezonu rowerowego i biegowego. Wszyscy sympatycy tych dwóch dyscyplin sportowych  będą mogli się sprawdzić w kolarskim wyścigu szosowym i biegu na dystansie 10 km.

Kolarze wystartują  w wyścigach SUPERPRESTIGE i FITRACE. Biegacze natomiast zmierzą się z 10-kilometrowym dystansem na trasie usytuowanej w okolicach zalewu Tatar. Zapisów do wyścigu kolarskiego i zawodów biegowych można dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.ztc.pl lub 28 kwietnia w biurze zawodów przy pływalni Aquarium. Dla młodzieży szkolnej z Rawy Mazowieckiej udział w biegu jest bezpłatny (zapisy tylko w dniu 28 kwietnia w biurze zawodów).

Wszelkie szczegóły dotyczące regulaminów biegu i wyścigu kolarskiego dostępne są na stronie ŻTC Bike Race.

 

 • autor: Z. Urbański
 • -
 • -

Piotr Czyrka brązowym medalistą

8 kwietnia 2018 r. Piotr Czyrka został brązowym medalistą Pucharu Polski MMA w Sochaczewie - ALMMA 148. Piotrek w pięknym stylu wygrał dwie pierwsze walki. Jednak w boju o finał musiał uznać wyższość Kacpra Kozikowskiego z MMA Team Ełk, który ostatecznie zwyciężył w kategorii Junior do 70 kg. Ponadto wspaniale reprezentowali Rawę Jan Malik i Kuba Kaźmierczak. Gratulacje dla naszych zawodników.

 

 • autor: Info: Z. Pacho

Pływackie Mistrzostwa Szkół Podstawowych

W sobotę 14 kwietnia na pływalni Aquarium odbyły się  Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w pływaniu w kategorii szkół podstawowych. Na starcie stanęły uczennice i uczniowie klas IV –  VII. W zawodach wzięły udział trzy szkoły z Rawy Mazowieckiej i szkoła podstawowa z Białej Rawskiej. Rywalizowano na dystansach  50 m w stylach: klasycznym, grzbietowym i dowolnym oraz na dystansie 25 m stylem motylkowym.

Jak zwykle na widowni pojawiła się licznie zgromadzona grupa rodziców. Zawody dostarczyły bardzo dużo wrażeń kibicom i samym zawodnikom. Zwłaszcza podczas rywalizacji sztafet dziewcząt i chłopców emocje sięgnęły zenitu. Walka o zwycięstwo trwała dosłownie do ostatniego metra. Ostatecznie w obu sztafetach zwyciężyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 czym przypieczętowali końcowy sukces w całych zawodach. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, trzecie Szkoły Podstawowej nr 2. Główne trofeum rawskich mistrzostw stanowi wspinały puchar przechodni ufundowany przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Zgodnie z regulaminem zawodów szkoła, która odniesie trzy zwycięstwa z rzędu otrzyma puchar na własność. Najbliżej tego osiągnięcia są uczniowie SP nr 1, którzy już dwukrotnie wygrali rawskie mistrzostwa i brakuje im tylko jednego zwycięstwa do końcowego sukcesu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom rawskich mistrzostw i życzymy wytrwałości w podnoszeniu umiejętności pływackich.

Poniżej galeria i wyniki  sobotnich zawodów.
 

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VII Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży

15 kwietnia 2018 r. na Hali Sportowej Milenium odbędzie się VII Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży im. Tomka „Krajana” Krajewskiego.  Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrza Miasta Dariusza Misztala.

Na rawskich matach do rywalizacji sportowej stanie około 250 zawodników z  kilkunastu klubów i miast Polski (Kielce wraz sekcjami z Końskich, Ćmińska, Chęcin, Włoszczowy Opatowa, Zagańska, Częstochowa,  Łódź (dwa kluby), Koluszki, Brzeziny, Ujazd, Sochaczew, Łowicz, Skierniewice, Skarżysko Kamienna, Sandomierz, Turek, Głowno, Tomaszów Mazowiecki i Rawa Mazowiecka). Sędzią głównym będzie Krzysztof  Borowiec z Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin. Zawodnicy będą mogli wystartować w sześciu kategoriach wiekowych i trzydziestu dziewięciu wagowych.

Plan zawodów:
  9- 10 - weryfikacja zawodników (sprawdzenie obecności,  zgody rodziców, badań lekarskich)
10.00 -  rozpoczęcie walk turniejowych / kumie light contact
12.30 -  przerwa - obiad
13.00 -  pokaz walk w formule MMA i K1
13.30 -  finały
16.00 - dekoracje
17.00 -  zakończenie turnieju

 

 • autor: Info: Z. Pacho
 • -

VIII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - 17 kwietnia

Młodzieżowa Rada Miasta już po raz ósmy zaprosiła uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu rawskiego do uczestnictwa w VIII Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkurs organizowany jest przez MRM by sprawdzić poziom wiedzy uczniów z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz z zakresu świadomości samorządowej i obywatelskiej.
Konkurs odbędzie się 17 kwietnia o godz. 10.00 w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. Do konkursu zostało zgłoszonych 56 uczniów.

 

 • autor: Młodziezowa Rada Miasta

Sukces młodych siatkarek Juvenii

W dniu 11 kwietnia burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal spotkał się z grupą siatkarek Juvenii, które w sezonie 2017 – 2018 wywalczyły srebrne medale mistrzostw województwa łódzkiego w kategorii młodziczek.

Rawskie zawodniczki rozpoczęły walkę o medale już w październiku 2017 r. W rozgrywkach tej kategorii wiekowej wystartowało 28 zespołów z całego województwa. Już od pierwszego turnieju rawianki wywalczyły sobie prawo gry w gronie najlepszych drużyn, wśród których znalazły się między innymi zespoły z tak silnych ośrodków siatkarskich jak: Łódź, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki czy Tomaszów Mazowiecki. Rawski zespół rozegrał 68 meczów zdobywając 210 punktów (tyle samo co zdobywca I miejsca, drużyna Aleksandrowa Łódzkiego). O zwycięstwie drużyny z Aleksandrowa zdecydował lepszy stosunek bezpośrednich spotkań. Zdobywając srebrne medale rawskie siatkarki zapewniły sobie udział w rozgrywkach ćwierćfinałowych o Mistrzostwo Polski. Walkę o najwyższe trofea  rawianki  rozpoczną turniejem w Rzeszowie, który odbędzie się w dniach 27 – 29 kwietnia.

Zespół Juvenii wywalczył srebrne medale grając w następującym składzie: Amelia Niezgoda, Aleksandra Supeł, Wiktoria Rataj, Izabela Zendeł, Oliwia Owsianka, Anita Libera, Anita Mirowska, Weronika Stańczyk i Angelika Siudzińska. Trenerem zespołu jest Paweł Dębski.
Serdecznie gratulujemy i życzymy awansu do dalszych rozgrywek o medale Mistrzostw Polski.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

John Clifton na Rawskiej Szczypcie Bluesa

John Clifton to niezwykle uzdolniony muzyk bluesowy, który koncertuje na całym świecie, począwszy od Kalifornii, krajów europejskich, a skończywszy na Nowej Zelandii, czy wyspach Fidżi. Jego muzyka jest pełna pasji, a do tego łączy elementy bluesa wywodzącego się z Zachodniego Wybrzeża USA z klasycznym R&B, pojawiają się też w niej odniesienia do soulu i rock&n’rolla.

Jest bohaterem najważniejszych festiwalów bluesowych na świecie, w tym jednego z najbardziej prestiżowych w Doheny w Kalifornii. Laureat wielu muzycznych wydarzeń, uhonorowany m.in. wyjątkową nagrodą Modesto Area Music Awards, która przyznawana jest wybitnym muzykom. To weteran sceny west coast bluesa, szalony harmonijkarz, gitarzysta i wokalista, który jest także producentem i autorem tekstów, do tego kolekcjonuje płyty, a o muzyce może opowiadać godzinami.

Swoją pozycję na niezwykle tłocznej bluesowej scenie umocnił dzięki zespołowi MoFo Party Band, który stworzył wraz z bratem pod koniec lat 80. Występował też jako artysta solowy w wielu znaczących projektach m.in. Mark Hummell Harmonica Blowout. Ceniony i zapraszany do współpracy przez inne gwiazdy bluesa: James Cottona, Roda Piazzę, Johna Mayalla, Billy Boy Arnolda, czy Jamesa Harmana.

Teraz przyjeżdża do Rawy Mazowieckiej, będąc w wielkiej trasie koncertowej, by uświetnić kolejną edycję Rawskiej Szczypty Bluesa. Stanie się to 21 kwietnia o godz. 19. w Miejskim Domu Kultury, bilety w cenie 10 zł. Serdecznie zapraszamy, nie tylko fanów charyzmatycznego Johna Cliftona.

 

 • autor: Miejski Dom Kultury
 • -

Sukcesy rawskich tenisistów stołowych

W dniach 6-8 kwietnia 2018 r. w Mławie odbywało się 3 Grand Prix Polski Żaczek i Żaków w tenisie stołowym. Rawski klub sportowy reprezentował Marcel Błaszczyk, który przystępował do tego turnieju jako jeden z faworytów i był rozstawiony do tych zawodów z numerem 1. Marcel swoją grupę przebrnął bardzo szybko, nie tracąc żadnego seta. Rawski zawodnik w turnieju głównym pokonał po drodze wszystkich swoich przeciwników i tym samym awansował do finału  rozgrywek. Tam przyszło mu stoczyć bardzo emocjonujący bój z turniejową dwójką - Dawidem Jadamem z PKS-u Kolping Jarosław. Po zaciętym pięciosetowym meczu to nasz tenisista wyszedł z tego spotkania zwycięsko zapewniając sobie tym samym tytuł najlepszego „żaka” 3 Grand Prix Polski.

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. w Łodzi natomiast odbywały się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w kategorii kadetek/-ów, juniorek/-ów w tenisie stołowym. W tym turnieju znalazło się również siedmioro tenisistów stołowych z rawskiego klubu MLUKS Dwójka: Wiktoria Wrzosek, Julia Bachura, Kuba Kwapiś, Tomasz Winiarski, Katarzyna Gierach, Eliza Brzęczek oraz Paweł Nowacki. Turniej rozegrano w następujących konkurencjach: gra indywidualna, deblowa, mieszana oraz drużynowa.

Poniżej prezentujemy wyniki rawskich zawodników.
Gra indywidualna:
Wiktoria Wrzosek - 1 miejsce w kategorii Kadetek
Kuba Kwapiś - 1 miejsce w kategorii Kadetów
Eliza Brzęczek - 1 miejsce w kategorii Juniorek
Katarzyna Gierach - 3 miejsce w kategorii Juniorek

Gra deblowa:
Wiktoria Wrzosek/ Magdalena Frontczak (MKS Jedynka Łódź) - 2 miejsce w grze deblowej Kadetek
Kuba Kwapiś/ Michał Przybył (KS Energetyk Łódź) - 1 miejsce w grze deblowej Kadetów
Katarzyna Gierach/ Eliza Brzęczek - 1 miejsce w grze deblowej Juniorek

Gra mieszana:
Wiktoria Wrzosek/ Kuba Kwapiś - 1 miejsce w grze mieszanej Kadetów
Eliza Brzęczek/ Krzysztof Szulc ( MKS Jedynka Łódź) - 2 miejsce w grze mieszanej Juniorów
Katarzyna Gierach/ Michał Oracz (LKS Stomil Bełchatów) - 3 miejsce w grze mieszanej Juniorów

Gra drużynowa:
Wiktoria Wrzosek oraz Julia Bachura - 3 miejsce w grze drużynowej Kadetek
Kuba Kwapiś oraz Tomasz Winiarski - 1 miejsce w grze drużynowej Kadetów
Katarzyna Gierach oraz Eliza Brzęczek - 1 miejsce w grze drużynowej Juniorek
Dzięki odniesionym sukcesom w przeciągu 2-dniowego weekendu nasi rawscy tenisiści zdobyli łącznie 15 medali Mistrzostw Województwa Łódzkiego, w tym: 10 złotych, 2 srebrne oraz 3 brązowe.

Awans na Mistrzostwa Polski wśród Juniorek uzyskała Eliza Brzęczek. Awans do Turnieju Półfinałowego uzyskała drużyna kadetów MLUKS „DWÓJKA" RAWA MAZOWIECKA. Poza Mistrzostwami Województwa Łódzkiego imienne limity do Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych posiadali: Kuba Kwapiś, Katarzyna Gierach oraz drużyna Juniorek MLUKS "DWÓJKA" RAWA MAZOWIECKA.
Serdecznie gratulujemy.

 • autor: info: J. Polański

fot. MLUKS Dwójka

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Fundusze dla firm – spotkanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z Rawy i okolic, w poniedziałek 9 kwietnia, na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

Gościem specjalnym spotkania będzie Artur Partyka, dwukrotny medalista olimpijski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszech czasów i mówca motywacyjny.

 Spotkanie rozpocznie się  o godz. 14.30 w sali konferencyjnej MUZA ul. Mszczonowska 29.

 Program spotkania:

14.30 - 15.00 Kawa powitalna/networking.

15.00 - 15.10 Powitanie gości – Marszałek Województwa Łódzkiego.

15.10 - 15.30 Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców.

15.30 – 16.00 Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej !!!” Artur Partyka.

16.00 – 16.40 Panel dyskusyjny.

16.40 – 17.30 networking + porady eksperckie.

Udział w spotkaniu jest możliwy po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl . W tytule proszę wpisać datę spotkania, czyli 9 kwietnia.

Więcej informacji znajdą Panstwo na stronie https://www.lodzkie.pl/spotkania-biznes

 • autor: WRGPiIE

Adrian Bartosiński zwycięzcą TFL 13 NOXY NIGHT

23 marca w Lublinie zwycięzcą kolejnej walki na zawodowym ringu MMA został rawianin Adrian Bartosiński, który skrzyżował rękawice z Wojciechem Żuchnikiem (MMA – GKS Górnik Łęczna) w kategorii do 84 kg w piątej co do wielkości federacji Thunderstrike Fight League na gali TFL 13 w Lublinie. Walka odbyła się w hali Globus. Adrian wystąpił w tzw. karcie głównej w swojej drugiej zawodowej walce (trzy rundy po pięć min). Adrian Bartosiński (2-0-0) kontrolował pojedynek od samego początku, a efektowne wyniesienia i znakomita praca w parterze dały mu zwycięstwo. Gratulacje.

 

 • autor: Info: Z. Pacho

fot. RKKK

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Komunikacja miejska z autobusem niskopodłogowym

Rawa Mazowiecka jest jednym z niewielu miast w Polsce, w którym funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska. Od ponad roku cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem i korzysta z niej na co dzień coraz większa liczba mieszkańców. Dotychczasowy mikrobus wykorzystywany do przewozu osób, w pewnym stopniu utrudniał podróżowanie osób niepełnosprawnych oraz rodziców z małymi dziećmi.

Już od Wielkiej Soboty, tj. od 30 marca 2018 r. sytuacja ta ulegnie znaczącej poprawie. Od tego dnia ulicami naszego miasta w ramach komunikacji miejskiej będzie jeździł niskopodłogowy autobus przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi. Komfort przejazdów znacznie wzrośnie, a nowy pojazd ułatwi i umożliwi przemieszczanie się dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Wprowadzenie niskopodłogowego autobusu do przewozów miejskich udało się dzięki owocnej współpracy z dotychczasowym przewoźnikiem - Panem Robertem Nagórką.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

 

 • -
 • -

Rawscy zwycięzcy w MMA i Kickboxingu

16 marca Krystian Krawczyk został zwycięzcą Babilon MMA 3 w Radomiu.  Krystian Krawczyk jest medalistą łódzkiej Shido-Ligi, czy Amatorskiej Ligi MMA. Krystian (2-0-0) w swoim drugim zawodowym pojedynku skrzyżował rękawice na gali Babilon MMA 3 z Damianem Zorczykowskim (4-2-0 ) w kategorii do 66 kg. Krawczyk pokazał, że ma w sobie prawdziwego wojownika i zwyciężył po pięknym trzyrundowym pojedynku jednomyślnie na punkty (29:28, 30:27, 29:28). Walka Krystiana była jedną z najlepszych Gali, co zgodnie podkreślali wszyscy komentatorzy.

W dniach 16-18 marca w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Kickboxingu K-1 Rules. Kuba Kaźmierczak został wicemistrzem Polski Kickboxing K1 Rules. Jakub zdobył srebrny medal w kategorii junior młodszy - 60 kg. W trwających trzy dni mistrzostwach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu wzięło udział 250 zawodników i zawodniczek z prawie 70 klubów z całego kraju w tym czteroosobowa reprezentacja RKKK (Kuba Kaźmierczak, Piotr Czyrka, Kuba Klasztorny oraz Hubert Grochal.

Gratulujemy naszym zawodnikom i trenerom wspaniałych osiągnięć.

 

 • autor: info: Z. Pacho

Babilon MMA 3, fot. G. Adamek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kickboxing K1 Rules, fot. G. Adamek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piłkarska sobota

W minioną sobotę gościliśmy na Hali Millenium najmłodszych piłkarzy z roczników 2012/2013 oraz 2011. Pomimo iż nie było prowadzonej klasyfikacji punktowej, zawodnicy do samego końca wykazywali się ogromną wolą walki. Chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę i dobrze spędzony czas.

W turnieju wystąpiły następujące zespoły: Akademia Piłkarska Rawa Mazowiecka, Akademia Piłkarska Biała Rawska, Akademia Piłkarska Piotrków Trybunalski, Akademia Piłkarska Łowicz, Soccerkids Łowicz, MLKS „Widok” Skierniewice, Unia Skierniewice, RKS „Mazovia” Rawa Mazowiecka, Boruta Zgierz, Relax Radziwiłłów, Brrazilian Soccer Schools Łódź, UKS Concordia Piotrków Trybunalski.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami ufundowanymi przez Miasto Rawa Mazowiecka. Nagrody młodym piłkarzom wręczył Burmistrz Rawy Mazowieckiej  Dariusz Misztal.

Trenerzy składają podziękowania niezawodnym rodzicom zawodników Akademii Piłkarskiej Champions z Rawy Mazowieckiej oraz Białej Rawskiej za pomoc w organizacji turnieju. Dziękujemy wszystkim zespołom i ich opiekunom za przybycie i zapraszamy już za rok na kolejny turniej w Rawie Mazowieckiej.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

30 marca – dniem wolnym od pracy dla pracowników UM

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 stycznia 2018 r. dzień 30 marca 2018 roku będzie dla pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę.

Budowa bloków socjalnych nabiera tempa

Trwa budowa bloku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej. Do końca października 2018 r. planowane jest zakończenie budowy pierwszego z bloków.

Docelowo planuje się wybudowanie dwóch budynków. Każdy z bloków ma składać się z czterdziestu mieszkań socjalnych, w tym trzy w każdym z nich będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Metraż mieszkań będzie dostosowany do potrzeb potencjalnych lokatorów - od jednego pokoju z aneksem kuchennym aż do trzech pokoi z kuchnią. Budynki zostaną wykonane w standardzie „pod klucz”. Będą ogrzewane gazem ziemnym poprzez centralne kotłownie gazowe. W ramach zadania wykonana zostanie również cała towarzysząca infrastruktura techniczna, w tym wszystkie instalacje wszystkich mediów (gaz, energia elektryczna, woda i ścieki), miejsca parkingowe, plac zabaw i drogi dojazdowe.

Budowa drugiego z bloków zaplanowana jest na okres marzec 2019 r. – grudzień 2020 r.

Wykonawcą całej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe „Budokan” L.D. Czesław Dobrzyński ze Skierniewic.

 

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rawa z dofinansowaniem na Dzienny Dom Seniora

W dniu 15 marca 2018 r. burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal na zaproszenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elzbiety Rafalskiej wziął udział w uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018.

W wyniku realizacji tego zadania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka powstanie miejsce dziennej opieki seniorów tj. osób w wieku 60+ - Dzienny Dom „Senior +”. Kwota dofinasowania na powyższe zadanie to ok. 240 tys. zł.

Założeniem projektu jest aktywizacja osób starszych z obszaru Miasta Rawa Mazowiecka. W jego ramach Miasto Rawa Mazowiecka zapewni seniorom możliwość korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego w dniach od poniedziałku do piątku przez okres co najmniej 8 godzin. Dodatkowo zostanie zapewniony co najmniej jeden gorący posiłek dziennie w ramach prowadzenia placówki. Poza tym realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, a także stanowi bodziec do działań prozdrowotnych. Placówka Dziennego Domu Senior + będzie składała się z następujących pomieszczeń:
•    1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,
•    pomieszczenie lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożycia posiłku,
•    1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów,
•    pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
•    łazienka wyposażona w 2 toalety, umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
•    pokój zabiegowo-pielęgniarski,
•    1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputerem z dostępem do internetu.

Regulamin korzystania ze wsparcia w ramach placówki zostanie sformułowany po otrzymaniu środków na jego utworzenie.
Utworzenie Dziennego Domu Seniora nastąpi do końca roku 2018 (wykonanie prac adaptacyjnych wraz z zakupem wyposażenia). Rozpoczęcie funkcjonowania planuje się na styczeń 2019.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Złoto dla rawskich karateków na turnieju w Ujeździe

11 marca rawscy karatecy wzięli udział w IV Ogólnopolskim Turnieju Karate Wszechstylowego. W turnieju wzięło udział 160 zawodników z jedenastu klubów z całej Polski. Rawski klub reprezentowało 29 zawodników. RKKK zaprezentowali się znakomicie zdobywając: 18 złotych, 7 srebrnych i 2 brązowe medale. Dało to podopiecznym trenera Marcina Kopczyńskiego na IV Ogólnopolskim Turnieju Karate Wszechstylowego Ujazd 2018 drużynowe złoto.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Emilka Czapnik, 5 lat, która w pięknym stylu pokonała swoje przeciwniczki i stanęła na najwyższym stopniu podium. Wspaniałe i zwycięskie walki stoczyli: Marek Gasiński, Mariusz Bednarek i Jakub Rychlak, którzy po zaciętych bojach triumfowali w swoich kategoriach wagowych. Gratulujemy postawy wszystkim rawskim zawodnikom.

 

 • autor: Info: Z. Pacho

fot. M. Gasiński

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej,

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z 12 marca 2018 r. w sprawie dojazdu do planowanego centrum dystrybucyjno-logistycznego w miejscowości Chrusty, pragnę Państwa poinformować, że nie wyrażam zgody na udostępnienie ulicy Tomaszowskiej dla potrzeb prowadzenia ciężkiego transportu drogowego do obsługi centrum.

Jak wszyscy mieszkańcy Rawy cieszę się z lokowania takich inwestycji na naszym terenie ponieważ przyczyniają się one do rozwoju naszego regionu i powstania nowych miejsc pracy. Jednakże propozycja dojazdu do tej inwestycji ul. Tomaszowską, przez istniejące i rozbudowywane osiedle mieszkaniowe, nawet jako rozwiązanie tymczasowe, nie może być przyjęta ze względu na planowane bardzo duże natężenie ruchu ciężkiego transportu samochodowego i wynikający z niego wzrost zagrożeń komunikacyjnych oraz zwiększenie zanieczyszczenia powietrza w tej części miasta.

 Obecni na spotkaniu w MDK mieszkańcy w sposób jednoznaczny wypowiedzieli się przeciwko możliwości poprowadzenia ruchu ciężarowego przez ulicę Tomaszowską w kierunku miejscowości Podlas i Chrusty do planowanej inwestycji. Podnoszono trafne argumenty odnośnie wstrząsów, drgań, uszkodzeń budynków, bezpieczeństwa pieszych oraz zwiększonego ruchu drogowego i emisji zanieczyszczeń z tym związanych.

Stawiając zawsze na pierwszym miejscu interes miasta i jego mieszkańców oraz wsłuchując się uważnie w opinie mieszkańców naszego miasta szczególnie ul. Tomaszowskiej i osiedla Tatar, podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie braku akceptacji dla proponowanego przez dewelopera rozwiązania.

Brak zgody dotyczy zarówno tymczasowego dojazdu jak i docelowego. Przedstawiciele firmy deweloperskiej mogą znaleźć alternatywne rozwiązanie kwestii dojazdu, bez naruszania interesów mieszkańców ul. Tomaszowskiej oraz sąsiednich osiedli mieszkaniowych.

Dariusz Misztal
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

Amatorska siatkówka w Rawie

10 i 11 marca na hali sportowej Milenium odbył się II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Zawody rozegrano w kategorii kobiet i mężczyzn. W turnieju wzięło udział 15 zespołów: 7 w kategorii kobiet i 8 w kategorii mężczyzn.  Na hali sportowej Milenium stawili się miłośnicy siatkówki, którzy amatorsko uprawiają tę piękną dyscyplinę sportu. Zawodniczki i zawodnicy przez dwa dni toczyli zacięte boje o jak najlepsze lokaty. Poziom sportowy rawskiego turnieju był bardzo wysoki. Umiejętności siatkarskie jakie zaprezentowali uczestnicy zawodów mogą pozazdrościć zawodnicy grający na co dzień w III i II-ligowych drużynach. Panie rozgrywały swoje mecze systemem każdy z każdym, natomiast panowie zostali podzieleni na dwie grupy po 4 zespoły.

W kategorii kobiet bezkonkurencyjna okazała się drużyna KU AZS PWSZ Skierniewice, która z kompletem zwycięstw zajęła I miejsce. Kolejne miejsca zajęły drużyny: II Grodzisk Mazowiecki, III Fight Łapy Warszawa, IV Black Team Rawa Mazowiecka, V Hubal Białystok, VI ZNP Radom i miejsce VII Juvenia Rawa Mazowiecka. W finale mężczyzn zagrały drużyny CSPSP Częstochowa i brązowi medaliści ubiegłorocznego turnieju Rybnik Team. Siatkarze z Częstochowy pokonali swoich rywali 2:0 odnosząc tym samym zwycięstwo w całym turnieju. II miejsce przypadło siatkarzom z Rybnika, III ubiegłorocznym zwycięzcom turnieju Volley Masters Czechowice, IV Mogielanka Mogielnica, V Chłopaki z Rawy, VI ZNP Radom, VII Frontiera Rawa Mazowiecka, VIII drużyna kadetów Juvenii Rawa Mazowiecka.  

Oprócz nagród zespołowych w obu kategoriach przyznano wyróżnienia indywidualne.
MVP turnieju w kategorii pań została wybrana Karolina Cichocka (Skierniewice). W kategorii panów najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Łukasza Zawiszę (Częstochowa). Nagrody dla najlepszych atakujących przypadły Sylwii Królak-Toczek (Black Team Rawa Mazowiecka) i Aleksandrowi Tomali (Rybnik Team). Na pozycji Libero nagrodzono Kingę Płuciennik (Grodzisk Mazowiecki) i Jacka Gawrońskiego (CSPSP Częstochowa).
Najlepszymi rozgrywającymi turnieju zostali Agnieszka Dworczyńska (Skierniewice) i Artur Grzegorzek (Volley Team Czechowice).
Ponadto Burmistrz Rawy mazowieckiej przyznał dwie nagrody specjalne, które otrzymali: Anna Kryczka (Black Team Rawa Mazowiecka) i Filip Kamiński (Chłopaki z Rawy). Nagrody najlepszym zespołom i wyróżnionym zawodnikom wręczył Burmistrz miasta Dariusz Misztal.

Głównym inicjatorem i organizatorem turnieju była Fundacja Black Team z Rawy Mazowieckiej, współorganizatorem turnieju głównym sponsorem i fundatorem nagród było Miasto Rawa Mazowiecka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom rawskiego turnieju i zapraszamy za rok do Rawy Mazowieckiej.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Polnej

Od 7 marca na ul. Polnej obowiązuje nowa organizacja ruchu, na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja. Po prawej stronie obowiązuje zakaz zatrzymywania się (znak pionowy B-36). Tym samym Burmistrz Miasta zrealizował wniosek zgłoszony przez mieszkańców tej ulicy na spotkaniu 16 stycznia 2018 r.

Kolejne wnioski dotyczące nawierzchni i chodnika oraz odwodnienia ulicy zostały uwzględnione w opracowywanym projekcie, a spółka Rawik sprawdziła i usprawniła kanalizację na tym odcinku.
Natomiast możliwość przebudowy sieci gazowej oraz skablowania napowietrznej linii telefonicznej analizowana jest aktualnie przez gestorów tych mediów. Oczekujemy również na określenie terminów ich realizacji.

30 marca – dniem wolnym od pracy dla pracowników UM

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 stycznia 2018 r. dzień 30 marca 2018 roku (piątek) będzie dla pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka dniem wolnym od pracy, w zamian za święto 6 stycznia 2018 r. przypadające w sobotę.

 

Zawody w wędkarstwie podlodowym na rawskim zalewie

W dniu 4 marca nad zalewem Tatar odbyły się zawody w wędkarstwie podlodowym. Ta forma wędkowania ze względu na specyficzne warunki jest jedną z najniebezpieczniejszych metod połowu ryb, która wiąże się z zachowaniem dużej ostrożności i użycia specjalistycznego sprzętu, który zapewni komfort w łowienia w tak trudnych warunkach.  Piękna słoneczna pogoda i gruba warstwa lodu pozwoliły na bezpieczne wędkowanie na rawskim zalewie.

W zawodach wystartowało 8 zawodników. Zwyciężył Kazimierz Dobrowolski z wynikiem 3 640 g złowionych ryb. Na drugim miejscu uplasował się Michał Redlicki 3 330 g, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Radzyński 2 040 g.
Organizatorem zawodów było Koło Miejskie PZW w Rawie Mazowieckiej.

 

fot. M. Winiarski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piotr Czyrka srebrnym medalistą 144 ALMMA Sochaczew

Dwóch zawodników reprezentowało rawski klub na VII Pucharze Pamięci Żołnierzy Wyklętych ALMMA w Sochaczewie 4 marca 2018 r. Piotr Czyrka (kat. – 70 kg MMA Junior) zdobył drugie miejsce. W finale nieznacznie uległ  Pawłowi Roszkowskiemu z Białegostoku. Kuba Kaźmierczak (kat. – 61 kg MMA Junior) tym razem niestety tuż za podium. Warto zaznaczyć, że został pokonany dopiero przez zwycięzcę kategorii. Gratulacje dla naszych wojowników i trenerów Adriana Bajana i Marcina Kopczyńskiego.

Rawskim zawodnikom i życzymy kolejnych sukcesów.

 

 • autor: info Z. Pacho

fot. G. Adamek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

8 marca - Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim mieszkankom Rawy Mazowieckiej
życzymy, żeby zrozumienie, spokój i ciepło rodzinne
gościło w Waszym życiu każdego dnia.

Życzymy wiele sił, determinacji, wytrwałości i zapału,
byście z powodzeniem realizowały swoje plany i marzenia.

Niech każdy Wasz dzień będzie tak uroczysty i wyjątkowy jak 8 marca.

 
   Zbigniew Sienkiewicz             Dariusz Misztal         Marek Pastusiak
Przewodniczący Rady Miasta   Burmistrz Miasta    Zastępca Burmistrza Miasta

 

 • -

II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Amatorów

Kolejny weekend i kolejna impreza sportowa w naszym mieście. W dniach 10-11 marca na hali sportowej Milenium zostanie rozegrany II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Amatorów w kategorii kobiet i mężczyzn o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej.

W obu kategoriach w turnieju wystąpi 15 zespołów. W rozgrywkach kobiet udział wezmą: KUAZS PWSZ Skierniewice, ZNP Radom, Hubal Białystok, Grodzisk Mazowiecki, Fight-Łapy Warszawa, Juvenia Rawa Mazowiecka oraz gospodynie i współorganizatorki turnieju Black Team Rawa Mazowiecka. W kategorii mężczyzn do rozgrywek przystąpi 8 zespołów: Mogielanka Mogielnica, Rybnik TEAM, ZNP Radom, Volley Masters Czechowice (ubiegłoroczny zwycięzca turnieju), Juvenia Rawa Mazowiecka, CSPSP Częstochowa, Frontiera Rawa Mazowiecka i zespół złożony z byłych zawodników III ligi Chłopaki z Rawy.

Rozgrywki grupowe rozpoczną się w sobotę 10 marca o godz. 9.00. O godz. 11.30 nastąpi uroczyste otwarcie zawodów z udziałem władz miasta. W niedzielę 11 marca zostaną rozegrane mecze finałowe. Niedzielne rozgrywki będą prowadzone w godz. 9.00 – 13.30.
O godz. 15.00 nastąpi zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród dla najlepszych zespołów, zawodniczek i zawodników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sportu do kibicowania uczestnikom rawskich zawodów.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -

Konferencja - poprawa jakości powietrza

W dniu 5 marca na zaproszenia Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, burmistrz Dariusz Misztal oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej uczestniczą w konferencji naukowej zorganizowanej pod Patronatem Marszałka "Współpraca Administracji Rządowej i Samorządowej - niezbędne narzędzia poprawy jakości powietrza w Polsce".

 • -
 • -
 • -

„Tropem Wilczym” - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca o godz. 12.00 nad zalewem Tatar odbył się Bieg „Tropem Wilczym” Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To już czwarta edycja tej imprezy organizowana  w naszym mieście dla uczczenia pamięci bohaterów poległych w walce z  sowieckim reżimem. Tegoroczny bieg był rekordowy pod względem frekwencji. Pomimo nie najlepszych warunków atmosferycznych na dwóch dystansach wystartowało 220 biegaczy. Na  symbolicznym dystansie „Tropem Wilczym” wynoszącym 1963 m pobiegło 185 uczestników, natomiast w biegu głównym na dystansie 5 km udział wzięły 64 osoby. Wielu uczestników niedzielnej imprezy oddało hołd  bohaterom, biegnąc na obu dystansach.

Na dystansie symbolicznym nie prowadzono oficjalnej klasyfikacji. Natomiast na dystansie 5 km wyłoniono zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła  Magdalena Ciołak (MLUKS Rawa ) drugie i trzecie miejsca zajęły panie Beata Klimek i Magdalena Bielińska. W kategorii mężczyzn trzy pierwsze miejsca zajęli zawodnicy klubu sportowego MLUKS Rawa. Najszybszy był Wojciech Sowik, który powtórzył swój sukces z 2017 r., drugie miejsce wywalczył Maciej Budziński, a trzecie Kacper Gos. Ponadto przyznano  nagrody specjalne, które otrzymali: Mariusz Włodarski, który pokonał oba dystanse na wózku inwalidzkim oraz rodzina Państwa Niewolów z Czerniewic. Nagrody otrzymali również najstarsi i najmłodsi uczestnicy niedzielnych biegów: Bogusława Romaldowska i Tadeusz Szymczakowski oraz Lena Abakumiec, Franciszek Niewola (oboje przebiegli 1963 m) i Julia Żebrowska, która pokonała samodzielnie dystans 5 km.
Na mecie czekały na uczestników gorące napoje i smaczna grochówka.

Władze Miasta składają serdeczne podziękowania dowództwu i żołnierzom 7. Dywizjonu Lotniczego w Nowym Glinniku za pomoc przy organizacji imprez związanych z obchodami Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zima nie zatrzymała prac rewaloryzacyjnych w parku

Spokojna i łaskawa pierwsza połowa zimy umożliwiła wykonawcy realizację zaplanowanych prac przy rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Rawie. Zgodnie z projektem wytrasowano pełny układ alejek parkowych oraz ułożono pierwszą warstwę konstrukcyjną nawierzchni. Rozebrano starą nawierzchnię asfaltową z alejki prowadzącej do dworca PKS. Na rozłożystych i wielopniowych drzewach wykonano szereg specjalnych wiązań stabilizujących ich korony. Stanowią one alternatywę dla nadmiernego przycinania lub usuwania całych konarów.

Bieg Tropem Wilczym – 4 marca

4 marca z okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rawie Mazowieckiej po raz czwarty odbędzie się współorganizowany z Fundacją Wolność i Demokracja bieg poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach: 1963 i 5000 m. Do biegu będzie można zapisać się na dwa sposoby. Na naszej stronie w formie elektronicznej w zakładce  Bieg Tropem Wilczym oraz w dniu 4 marca w biurze zawodów na Hali OSiR Tatar w godz. 10.00 – 12.00.

Pierwszych 140 osób wg kolejności zgłoszeń otrzyma bezpłatnie pakiety startowe zawierające między innymi pamiątkową koszulkę z wizerunkiem bohatera. Pierwsze trzy osoby biegnące na dystansie 5000 m w kategorii kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. Pierwszych 70 uczestników na każdym dystansie otrzyma pamiątkowe medale. Na mecie będzie czekał na wszystkich uczestników gorący posiłek i ciepła herbata.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie i uczczenia w ten sposób pamięci bohaterów poległych w walce z sowieckim reżimem.

 • autor: Z. Urbański
 • -

Oddaj krew, uratuj czyjeś życie

Już w najbliższą środę 28 lutego w Rawie Mazowieckiej odbędzie się akcja pobierania krwi. Wszystkich, którzy chcą oddać krew zapraszamy w godzinach 9.00 -12.00 do Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 1.

 

 • -

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rawie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal oraz Rada Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza na uroczystości związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W czwartek 1 marca w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny INKI w programie obchodów: wykład Żołnierze Niezłomni ks. prof. dr hab. Waldemara Glińskiego, przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej oraz gala V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych Żołnierze Niezłomni, w którym biorą udział uczniowie ze szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych z powiatu rawskiego.

O godz. 18.30 w kościele oo. Pasjonistów odbędzie się Masza św. w intencji Żołnierzy Niezłomnych, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy.    

Kolejnym punktem uroczystości będzie bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”,  który odbędzie się nad rawskim zalewem Tatar w niedzielę 4 marca o godz. 12.00. Bieg, organizowany w Rawie po raz czwarty, współorganizowany jest z Fundacją Wolność i Demokracja.
Uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach: 1963 i 5000 m. Do biegu będzie można zapisać się na dwa sposoby: na stronie Urzędu Miasta w formie elektronicznej w zakładce  Bieg Tropem Wilczym  oraz w dniu 4 marca w biurze zawodów na Hali OSiR Tatar w godz. 10.00 – 12.00.
Pierwszych 140 osób wg kolejności zgłoszeń otrzyma bezpłatnie pakiety startowe zawierające między innymi pamiątkową koszulkę z wizerunkiem bohatera. Pierwsze trzy osoby biegnące na dystansie 5000 m w kategorii kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. Pierwszych 70 uczestników na każdym dystansie otrzyma pamiątkowe medale. Na mecie będzie czekał na wszystkich uczestników gorący posiłek i ciepła herbata.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach i uczczenia pamięci bohaterów poległych w walce z sowieckim reżimem.

 

 • -

Nabór kandydatów na urzędnika wyborczego

Informujemy, że Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach przyjmuje zgłoszenia kandydatów na urzędnika wyborczego (w mieście Rawa Mazowiecka – 3 osoby).

Do zadań urzędników wyborczych będzie należeć między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji, a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 14 marca 2018 r. Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do Delegatury pocztą elektroniczną na adres: ski-biuro@kbw.gov.pl, jednakże w terminie do 14 marca 2018 r. muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia. Zgłoszenia, które wpłyną po 14 marca 2018 r. pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego i Informację o liczbie urzędników wyborczych zamieszczamy poniżej

 

Jacek Wójcicki na Dzień Kobiet

Już tradycyjnie z okazji Dnia Kobiet Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza Panie na koncert  wyjątkowego artysty Jacka Wójcickiego. Koncerty o godz. 16 i 18.30 odbędą się w dniu 11 marca 2018 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

Cena biletu 20 zł. Bilety do nabycia w kasie MDK.

 

 • -

Amatorska siatkówka na hali Milenium

17 lutego na hali sportowej Milenium siatkarze amatorzy walczyli o Puchar Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka. W turnieju wzięły udział 4 zespoły: Frontiera, Black Team (drużyna pań), Młodzi Weterani Siatkówki i drużyna kadetów Juveni Rawa Mazowiecka. Na hali sportowej Milenium stawili się wszyscy miłośnicy siatkówki, którzy amatorsko uprawiają tę piękną dyscyplinę sportu. Zgodnie z regulaminem zawodów turniej rozgrywano systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu 1:1 rozgrywano dodatkowy set do 15 pkt. tzw. tie-break. O lepszym miejscu w turnieju decydowała większa ilość zdobytych punktów. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Frontiery, która wygrała wszystkie mecze w stosunku 2:0. Na II miejscu uplasowali się Młodzi Weterani Siatkówki (dwa zwycięstwa). Trzecie miejsce zajęła żeńska drużyna Black Team, a na czwartym uplasowali się młodzi siatkarze Juvenii.

Przyznano również nagrody indywidualne: MVP  turnieju została wybrana Bożena Koprowska – Frontiera, za najlepsza zawodniczkę uznano Justynę Gałecką  – Black Team, najlepszy rozgrywający Adam Łazowski - Frontiera. Nagroda dla najlepszego zawodnika w ataku przypadła kolejnemu reprezentantowi Frontiery Kamilowi Ciszewskiemu. Najlepszym zawodnikiem na pozycji przyjmującego uznano Krzysztofa Dziąga – MWS.
Ponadto wyróżniono zawodniczki i zawodników z poszczególnych zespołów: Ewa Nozderka – MWS, Patryk Szymański – Frontiera, Maciek Frącz – Juvenia.

Nagrody najlepszym zespołom i wyróżnionym zawodnikom wręczył Przewodniczący Komisji Oświaty Leszek Jarosiński. Organizatorem turnieju i fundatorem nagród było Miasto Rawa Mazowiecka. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach sportowych.

W dniach 10 – 11 marca zostanie rozegrany ogólnopolski turniej piłki siatkowej amatorów w kategorii kobiet i mężczyzn. W zawodach wystąpi 20 zespołów siatkarskich z całego kraju. Mecze będą rozgrywane na hali sportowej Milenium.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański, P. Zduńczyk

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pół miliona dotacji dla rawskiego żłobka

To już kolejny rok, kiedy środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płyną do Rawy Mazowieckiej. Są to fundusze przeznaczone dla naszego żłobka. Największa część dotacji (blisko 350 tys. zł) zostanie skierowana na utworzenie 35 nowych miejsc dla najmłodszych rawian.

Tym samym już ponad setka maluszków od 1 września będzie mogła korzystać z profesjonalnej opieki w naszym żłobku. Pozostała kwota dotacji (139 tys. 200 zł) pokryje część kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki.

Dotacja pochodzi z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Celem programu jest wsparcie rodziców, zwłaszcza mam, w powrocie na rynek pracy, poprzez poprawę dostępności do takich miejsc jak rawski żłobek.

W Rawie, w ramach otrzymanych środków, pojawią się nowe miejsca dla dzieci, a sale zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki i nowe meble. Zaplanowana jest też rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw oraz modernizacja terenów zielonych. Dzięki tym działaniom Tuptuś utrzyma wysoki standard opieki i zagwarantuje najlepsze warunki dla prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dla naszych dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.

Ponadto Rawski „Tuptuś” jako jedyny żłobek w województwie łódzkim otrzymał również dofinansowanie na utworzenie miejsca dla dziecka niepełnosprawnego z programu Maluch PLUS 2017 w kwocie 17.284,00 zł. Za uzyskaną dotację zakupiono wyposażenie sali do terapii integracji sensorycznej oraz 4-osobowy wózek dziecięcy.

Terapia w powyższej sali odbywać się będzie poprzez zabawę. Dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie bodźce sensoryczne. Pod kierunkiem wykwalifikowanego personelu będzie w stanie osiągnąć sukces, który byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie. Wszystkie ćwiczenia będą dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka.

 

 • autor: WRGPiIE

Powstanie Dzienny Dom Pobytu

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka z przyjemnością informuje, że w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” w wysokości 239 681,23 zł.

Przedmiotowa instytucja będzie się mieściła w budynku plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. W pierwszej kolejności, po podpisaniu umowy, zostaną zlecone prace projektowe i zostanie wyłoniony wykonawca prac adaptacyjnych pomieszczeń, koniecznych dla funkcjonowania placówki. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na koniec roku 2018, a w ramach jego działalności przewiduje się utworzenie 30 miejsc dla rawskich seniorów. 

Utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Rawie Mazowieckiej przyczyni się do zaspokojenia potrzeb osób starszych, w szczególności poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu pomoże w  aktywizacji społecznej korzystających z placówki, a także zwiększy dla nich możliwości dostępu do dobrej opieki zdrowotnej. Pozwoli również na wzmocnienie relacji społecznych, wypełnianie wolnego czasu.

Mariusz Szadkowski - koordynator ds. rewitalizacji

 

Bezpłatne badania profilaktyczne

Warto się badać i nie dopuścić do rozwoju chorób, które mogą zagrażać naszemu życiu. W załączeniu znajdą Państwo wykaz placówek medycznych, które oferują nieodpłatne badania w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Warto też zapoznać się z Programem rehabilitacyjno-edukacyjnym dla pacjentów kardiologicznych, oferującym bezpłatne konsultacje z lekarzem w zakresie m.in. rehabilitacji kardiologicznej, bezpłatne badania EKG, echokardiograficzne, próbę wysiłkową, badania laboratoryjne.

Szerzej o wspomnianych programach można przeczytać na:

http://https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan i

http://https://www.facebook.com/ZmieniamyLodzkie/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1483784451750665/?type=3

Wykaz ośrodków oraz kryteria udziału w ww. programach znajdą Państwo poniżej w załącznikach.

 • autor: WRGPiIE

Zimowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w pływaniu

W dniach 17-18 lutego 2018 r. odbędą się Zimowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego pod patronatem Burmistrza Rawy Mazowieckiej.
W dniu 17.02 (sobota) basen i kompleks SPA będzie nieczynny. Lodowisko będzie czynne w godzinach 12.00 - 21.00.
W dniu 18.02 (niedziela) basen i kompleks SPA będzie czynny od godziny 16.00 natomiast lodowisko będzie czynne w godz. 12.00 - 21.00.

Prosimy  przed odwiedzeniem obiektu w niedzielę o wcześniejszy kontakt telefoniczny (46 815 40 55)  ponieważ godziny ze względu na odbywające się zawody mogą ulec zmianie.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego kibicowania. Uroczyste otwarcie  Mistrzostw w sobotę  17 lutego o godzina 8.45.

 

Nabór do pracy w Policji

Łódzki Garnizon Policji liczy 22 komendy miejskie i powiatowe oraz 36 komisariatów. Służbę w nim pełni 6015 funkcjonariuszy. W 2017 roku do służby przyjęto 205 nowych funkcjonariuszy.

Sukces rawskiego atlety Kacpra Gosa

Kacper Gos z klubu MLUKS RAWA zdobył brązowy medal na dystansie 2000 m Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych jakie odbyły się w Toruniu. To 12 medal Mistrzostw Polski PZLA podopiecznych trenera Jarosława Wasiaka.

Maciej Budziński zajął szóstą lokatę na 3000 m (8.51.73). Również szóstą lokatę zajęła Magda Ciołak na 2000 m (6.45.37). Szymon Staroń był 11 na 800 m (1.58.80).
Gratulujemy rawskim sportowcom wspaniałych wyników.

 • autor: MLUKS Rawa

fot. Mluks Rawa

 • -

Bieg Tropem Wilczym – 4 marca

4 marca z okazji obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rawie Mazowieckiej po raz czwarty odbędzie się współorganizowany z Fundacją Wolność i Demokracja bieg poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Uczestnicy będą mogli wystartować na dwóch dystansach: 1963 i 5000 m. Do biegu będzie można zapisać się na dwa sposoby.

Pierwszych 140 osób wg kolejności zgłoszeń otrzyma bezpłatnie pakiety startowe zawierające między innymi pamiątkową koszulkę z wizerunkiem bohatera. Pierwsze trzy osoby biegnące na dystansie 5000 m w kategorii kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone pamiątkowymi statuetkami. Pierwszych 70 uczestników na każdym dystansie otrzyma pamiątkowe medale. Na mecie będzie czekał na wszystkich uczestników gorący posiłek i ciepła herbata.

Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie i uczczenia w ten sposób pamięć bohaterów poległych w walce z sowieckim reżimem.

 

 • autor: Z. Urbański
 • -

Oświadczenie burmistrza miasta

Jako Burmistrz Miasta pragnę odnieść się w kilku słowach do  sytuacji związanej z uchwaleniem budżetu gminy Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. Chcę przypomnieć, że w III kwartale 2017 roku zwróciłem się do wszystkich radnych Rady Miasta o przedstawienie propozycji inwestycyjnych celem uwzględnienia ich w projekcie budżetu na 2018 r. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem i szerokim odzewem ze strony radnych. Konstruując ostateczny projekt budżetu, 95% z przedstawionych przez radnych propozycji zostało w nim ujętych, celem podjęcia ich realizacji w bieżącym roku.

Tym większe zdumienie budzi  fakt, że budżet na 2018 r. został przyjęty tylko czterema głosami „za”, a pozostali radni poprzez wstrzymanie się od głosu niejako sami zdystansowali się od własnych propozycji wniesionych wcześniej. W szczególności zaskakująca jest wypowiedź prasowa radnego Piotra Irli, że w przeciwieństwie do ubiegłorocznej uchwały budżetowej, w roku 2018 daje on Burmistrzowi mandat do wykonywania rzekomo jego  autorskiego budżetu, podczas gdy budżet ten składa się (w części dotyczącej zamierzeń inwestycyjnych) w przygniatającej części z propozycji samych radnych. Należy przypomnieć i podkreślić, że budżet 2017 w części dotyczącej planów i zamierzeń inwestycyjnych został znacząco zmieniony głosami i propozycjami grupy radnych opozycyjnych wobec Burmistrza, przez co na półkę odłożone zostały kompletne i przygotowane do szybkiej realizacji ważne działania inwestycyjne. Za wszelką cenę forsowano zaś uwzględnienie w budżecie inwestycji całkowicie nieprzygotowanych (projektowo bądź wykonawczo).

Odnosząc się jednocześnie do twierdzeń Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Sienkiewicza na temat rzekomo wzrastającego „kilkukrotnie i w sposób niekontrolowany” deficytu budżetowego Miasta Rawa Mazowiecka, pragnę wyraźnie zaznaczyć, że opinie takie są absolutnie bezzasadne i nieuprawnione w kontekście rzeczywistego stanu finansów publicznych Miasta.

Wskazać należy, że w przywoływanych wypowiedziach nie odróżnia się w sposób poprawny dwóch pojęć z zakresu finansów publicznych, to jest „deficytu budżetowego” oraz „długu”. Deficyt budżetowy to różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w danym roku budżetowym, określona w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy, natomiast dług miasta to stan wieloletnich zobowiązań finansowych i całe aktualne zadłużenie miasta wynikające m.in. z wszystkich poprzednich budżetów rocznych (w tym tych z deficytem).

Od początku bieżącej kadencji powziąłem zdecydowane działania mające na celu ograniczenie narosłego przez wiele ubiegłych lat długu Miasta. Podjąłem szereg akcji mających na celu ograniczenie nadmiernych wydatków oraz uzyskanie dodatkowych przychodów budżetowych, mając również na względzie konieczność zapewnienia odpowiednich środków finansowych na planowaną w najbliższych latach rewitalizację miasta.  Budżety na pierwsze lata mojej kadencji, tj. na lata 2015 i 2016 przygotowane zostały jako budżety zrównoważone (2015 r. – deficyt tylko 99 tys., 2016 r. – nadwyżka 2.185 tys.), co pozwoliło na zmniejszenie rzeczywistego długu gminy z poziomu prawie 50% na koniec 2014 r. do poziomu 37% na koniec 2017 r. (kwota długu na koniec roku w stosunku do dochodów w procentach).

Zaakcentować i podkreślić  należy, że wszystkie działania mające na celu zmniejszenie długu Miasta realizowane były bez jakiejkolwiek szkody bądź uszczerbku dla planowanych w tym okresie działań inwestycyjnych, które były na bieżąco podejmowane i prowadzone.

Dariusz Misztal
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Zmiany w rozkładzie jazdy rawskiej komunikacji miejskiej

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2018 r. w Rawie ulega zmianie rozkład jazdy komunikacji miejskiej w dni robocze poniedziałek-piątek. Rozkład jazdy świąteczny pozostaje bez zmian.

Sukcesy tenisistów stołowych

Szkolne rozgrywki tenisa stołowego w województwie łódzkim zostały zdominowane przez zawodników z Rawy Mazowieckiej. Na sześć rozegranych finałów cztery tytuły mistrzowskie przypadły reprezentantom szkół z Rawy Mazowieckiej. W kategorii szkół podstawowych I miejsce w województwie wywalczyli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2: Brajan Błaszczyk, Marcel Błaszczyk i Szymon Puchalski. W kategorii dawnych klas gimnazjalnych najlepszą drużyną województwa łódzkiego została reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4, w której grali: Kuba Kwapiś, Paweł Nowacki i Tomasz Winiarski.

Równie dobrze wypadli reprezentanci szkół średnich medaliści Mistrzostw Polski SZS z 2017 roku. W kategoriach dziewcząt i chłopców mistrzostwo województwa zdobyli reprezentanci rawskiego Liceum Ogólnokształcącego: Katarzyna Gierach, Eliza Brzęczek i Paulina Stachecka (złote medalistki MP 2017) oraz Jakub Gierach, Piotr Matysiak i Jonasz Kaniowski, którzy będą bronić brązowych medali z 2017 r. Wszystkie finały ogólnopolskie odbędą się w Rawie Mazowieckiej na przełomie maja i czerwca.

Rawscy tenisiści stołowi odnoszą również spore sukcesy w zawodach klubowych.
W dniu 28 stycznia w Łodzi odbył się III Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorek i Juniorów. W tym turnieju nie zabrakło również tenisistek oraz tenisistów z rawskiego klubu, który reprezentowali: Wiktoria Wróbel, Wiktoria Wrzosek, Katarzyna Gierach, Eliza Brzęczek, Marcel Błaszczyk, Brajan Błaszczyk, Tomasz Winiarski oraz Kuba Kwapiś. Najlepiej wśród Juniorek zaprezentowała się Katarzyna Gierach, która w finale pokonała swoją koleżankę klubową Elizę Brzęczek. Na najniższym stopniu podium stanęła Wiktoria Wróbel.

W turnieju Juniorów najlepiej wypadł Kuba Kwapiś, który w tym turnieju zajął 1 miejsce. Na 4 miejscu został sklasyfikowany Marcel Błaszczyk. Kasia, Eliza oraz Kuba dzięki zdobytym lokatom uzyskali bezpośredni awans do III Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów, który zostanie rozegrany w dniach 23-25 lutego w Łomży.

W ostatni weekend (2-4 lutego) odbył się turniej Grand Prix Polski żaczek i żaków. W kategorii chłopców bezapelacyjnym zwycięzcą zawodów został reprezentant rawskiej Dwójki Marcel Błaszczyk. Pisząc o sukcesach rawskich zawodników nie można zapomnieć o twórcy ich sukcesów Zbigniewie Bajanie, któremu również składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy powodzenia na turniejach ogólnopolskich.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. MLUKS Dwójka

 • -
 • -
 • -

fot. Z. Urbański

 • -
 • -
 • -

Powalczyły w Rzeszowie

Cztery zawodniczki z rawskiego klubu karate wzięły udział w prestiżowym turnieju Carpathia Cup 2018. Martyna Gasińska, Martyna Berezowska, Katarzyna Pacho oraz najmłodsza - Antonina Pacho wystartowały w gronie sześciuset zawodników z 12 państw. Najlepiej zaprezentowała się Martyna Berezowska, która po pięknych pojedynkach zdobyła brązowy medal.  Pozostałe zawodniczki, tj. Martyna, Kasia i Tosia, spisały się również znakomicie i wywalczyły czwarte miejsca.  Możemy być zadowoleni i dumni z postawy naszych dziewcząt. Pracę i serce w przygotowania zawodniczek włożył jak zwykle Sensei Marcin Kopczyński.

 • autor: WRGPiIE, data: 2018-02-02

fot. M. Gasiński

 • -
 • -
 • -

Rekordowy Budżet Obywatelski 2018

W dniu 29 stycznia 2018 roku Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego wypracował oficjalne wyniki Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Ten budżet okazuje się rekordowy pod wieloma względami. Największa liczba zgłoszonych wniosków do BO, największa liczba zakwalifikowanych wniosków, rekordowa liczba głosujących. Rekordowy również pod względem liczby wniosków, które otrzymają środki na realizację, aż 11 z nich.
W sumie działania związane z wykonaniem Budżetu Obywatelskiego 2018 pochłoną kwotę całą zarezerwowaną w budżecie na ten cel kwotę - 200 tysięcy złotych.

W obszarze rewitalizacji do głosowania zakwalifikowane zostały tylko dwa wnioski - koncert „Agnes Violin” o wartości 7 000 zł oraz Organizacja koncertu muzyki chrześcijańskiej autorstwa Marzeny Walczak i Daniela Błędka. Właśnie on, zdobywając 1571 głosów zwyciężył. Wartość tego przedsięwzięcia to 50 tysięcy złotych.

Na pozostałym terenie miasta niezwyciężony okazał się wniosek autorstwa Adriana Galacha „Rawa Mazowiecka z Widzewem od dziecka”, który zdobył 1034 głosów i z całej puli zgarnął 22000 zł., pozostawiając pozostałe wnioski daleko w tyle. Pozostałe wnioski, które otrzymają wsparcie prezentujemy w tabeli poniżej.

Mimo dużego wsparcia mieszkańców, środków z Budżetu Obywatelskiego 2018 nie wystarczyło dla następujących projektów:
rewitalizacyjne - 1/R/2018 – Tomasz Walas, Koncert „Agnes Violin”, wartość 7 000 zł, 1147 głosów;
pozostałe – ogólne:
1/O/2018 - Tomasz Walas, Las Młodej Rawy, wartość 15 000 zł, 75 głosów;
6/O/2018 - Elżbieta Bernacik -Wykonanie przejścia między ul. Wodna a ul. Jerozolimską, wartość 40 tys. zł, 332 głosy;
12/O/2018 - Marcin Domański, Na straży Bezpieczeństwa, wartość 20 000 zł, 196 głosów;
13/O/2018 – Rawa gra Rap 10, Radosław Galiński, wartość 40 000 zł, 125 głosów.

 

 • autor: Z. Karpiński

RAWA CUP 2018

W  minioną sobotę  na hali sportowej Milenium odbyła się VII edycja turnieju piłki nożnej Młodych Widzewiaków - Rawa Cup 2018. W zawodach zorganizowanych przez rawskie Stowarzyszenie Kibiców Widzewa i  Miasto Rawa Mazowiecka wzięło udział 17 zespołów z terenu powiatu rawskiego.  Młodzi piłkarze walczyli o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej.
 
Po rozegraniu meczów eliminacyjnych w półfinałach spotkały się zespoły AP Biała Rawska – RTS Regnów  oraz  RED ARMY (SP nr 1 Rawa Mazowiecka) – Widzewski Cielądz. Zwycięsko z tych pojedynków wyszły zespoły z Regnowa i Cielądza. W meczu o trzecie miejsce zwyciężyła drużyna RED ARMY, która pokonała zespół z Białej Rawskiej w stosunku 1:0. Jak przystało na finał mecz o pierwsze miejsce był bardzo zacięty i wyrównany. Spotkanie w regulaminowym czasie zakończyło się remisem 2:2. O zwycięstwie w całym turnieju zdecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się młodzi piłkarze z Regnowa.

Ostateczna kolejność w VII Turnieju Rawa CUP 2018 przedstawia się następująco: miejsce I - RTS Regnów, miejsce II - Widzewski Cielądz, miejsca III i IV zajęły odpowiednio zespoły RED ARMY i AP Biała Rawska.  Drużyny z miejsc I - III  otrzymały  puchary, a pozostałe statuetki.  

Wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowymi  koszulkami i plecakami z logiem Rawy Mazowieckiej i Widzewa. Nagrody ufundowało Miasto Rawa Mazowiecka. Warto podkreślić, że w dotychczasowych VII edycjach rawskiego turnieju wzięło udział ponad 1000 młodych sympatyków piłki nożnej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom sobotnich zawodów i już dziś zapraszamy na kolejny turniej w roku 2018.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018
 • RAWA CUP 2018

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji

Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, zarządców nieruchomości z obszaru rewitalizacji i przedsiębiorców do składania swoich kandydatur do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji w terminie do dnia 5.02.2018 r.

Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wobec Burmistrza w zakresie realizacji programu rewitalizacji, w szczególności stanowi forum współpracy, dialogu interesariuszy z organami gminy w procesie rewitalizacji.

W celu zgłoszenia kandydatury prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłać ich skan na adres e-mail: rewitalizacja@rawamazowiecka.pl.

Przed złożeniem kandydatury prosimy o zapoznanie się z Regulaminem powoływania członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, jego składem oraz Regulaminem prac Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.
Liczymy na Państwa obecność w procesie rewitalizacji i zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

 

 • autor: M. Szadkowski

Nowy rozkład jazdy rawskiej komunikacji miejskiej

Informujemy, że od dnia 29 stycznia 2018 r. w Rawie będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą rozkładu jazdy zarówno w dni robocze jak i świąteczne. Kursy zaznaczone kolorem czerwonym obejmują trasę wydłużoną obejmującą ul. Jeżowską, Willową, Ogrodową i Sadową.

Ponadto zawiadamiamy, że przystanek, który znajdował się przy rondzie Jana Pawła II w ul. Katowickiej został przeniesiony na ul. Orzeszkowej, od strony ul. Tomaszowskiej.
Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych przejazdów.

 

10 lat plakatu Grzegorza Matyszewskiego

W piątek 26 stycznia, o godz. 19.00, w Miejskim Domu Kultury zostanie otwarta wystawa prac Grzegorza Matyszewskiego - artysty grafika, związanego z Rawą. Wśród różnych pól działalności artystycznej Grzegorza Matyszewskiego, sztuka plakatu zajmuje ważne miejsce. W holu wystawowym będzie można obejrzeć część prac, które powstały przez ostatnie 10 lat w wyniku współpracy artysty z naszym domem kultury.

Zapraszamy na wystawę.

Grzegorz Matyszewski, urodzony w 1986 r. w Rawie Mazowieckiej, absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na wydziale Sztuka Nowych Mediów. Jest liderem zespołu kreatywnych programistów w firmie Huncwot, gdzie na co dzień zajmuje się tworzeniem serwisów internetowych. Od 2007 roku związany jest z rawskim Domem Kultury, dla którego zrealizował niemal 300 projektów plakatów. Zasiada w jury międzynarodowego konkursu Awwwards.

Sportowa Feriada 2018

Ferie zimowe w Rawie, które rozpoczną się już za kilka dni będą bogate w szereg atrakcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach „Rawskiej Feriady 2018”. Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności te, które na co dzień nie mają do czynienia ze sportem (instruktorzy prowadzący zajęcia będą je tak organizować by były atrakcyjne również dla osób nie uprawiających sportu).

Jak co roku zostaną rozegrane turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, zostaną przeprowadzone zajęcia z karate, tenisa ziemnego czy strzelania z broni pneumatycznej.

Sportowe ferie dla dzieci i młodzieży przygotował wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu wspólnie z rawskimi organizacjami sportowymi. Zajęcia będą odbywały się na obiektach rawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram zajęć sportowej feriady i kilka zdjęć z lat ubiegłych.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018
 • Sportowa Feriada 2018

VII Turniej Młodych Widzewiaków

W najbliższą sobotę 27 stycznia o godz. 9.00 na hali sportowej Milenium rozpocznie się  VII edycja turnieju piłkarskiego Młodych Widzewiaków Rawa CUP 2018. W turnieju weźmie udział 16 drużyn złożonych z uczniów szkół podstawowych reprezentujących Rawę Mazowiecką i powiat rawski.

Celem organizacji tego wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia, przekazywanie pozytywnych wzorców kibicowania i rywalizacji sportowej. W dotychczasowych VI edycjach w zawodach wzięło udział ponad 900 młodych piłkarzy.

Głównym organizatorem rawskiego turnieju jest ogólnopolskie stowarzyszenie kibiców „Tylko Widzew” Oddział w Rawie Mazowieckiej. Honorowy patronat nad sobotnią imprezą objął Burmistrz Miasta Dariusz Misztal.

Zapraszamy do kibicowania.

 

 • autor: Z. Urbański

Piłkarski weekend

W miniony weekend wszyscy sympatycy sportu dla najmłodszych mieli możliwość oglądania zmagań piłkarskich  uczestników turniejów piłki nożnej, których organizatorem była Akademia Piłkarska Champions  Rawa Mazowiecka.

W sobotę zaprezentowali piłkarze z rocznika 2010, którzy walczyli o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej Dariusza Misztala. W tej grupie wystąpiło 7 zespołów reprezentujących Rawę Mazowiecką, Piotrków Trybunalski, Łowicz, Skierniewice i Mszczonów. Walka o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana, losy zwycięstwa w całym turnieju ważyły się praktycznie do ostatniego meczu. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła Akademia Piłkarska Mszczonów, która zgromadziła na swoim koncie 13 pkt., II miejsce wywalczyli piłkarze Widoku Skierniewice, a III A.P. Champions Piotrków Trybunalski. Nagrody dla najlepszych zawodników otrzymali: Antek Łęgiecki – A.P. Mszczonów (najlepszy strzelec), Szymon Kindel – Widok Skierniewice (najlepszy zawodnik), Adam Kaźmierczak – A.P. Rawa Mazowiecka (najlepszy bramkarz). Ponadto wyróżnienia otrzymały dwie piłkarki Helenka Czernecka (Łowicz) i Lena Dzikowska Rawa Mazowiecka.

W drugim dniu turnieju swoje umiejętności zaprezentowali  nieco starsi piłkarze z rocznika  2009. Grupa tych zespołów walczyła o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Sienkiewicza. W turnieju udział wzięły zespoły z Boryszewa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Wiśniowej Góry, Łowicza i Rawy Mazowieckiej, którą reprezentowały 3 zespoły: RKS Mazovia i dwie drużyny Akademii Piłkarskiej. Zwycięstwo w tej rywalizacji odniósł zespół SoccerKids z Łowicza, II i III miejsce wywalczyły drużyny z Rawy Mazowieckiej: Akademia Piłkarska Chapions i RKS Mazovia. Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Marcel Stefaniak RKS Mazovia Rawa Mazowiecka (najlepszy strzelec), Igor Owczarczyk – Mazovia Tomaszów Mazowiecki (najlepszy zawodnik) i Michał Stalmach A.P. Champions Rawa Mazowiecka (najlepszy bramkarz).

Młodzi adepci futbolu zostawili na boisku wiele serca i ambicji. Każdy piłkarz marzył o zdobyciu gola, który da zwycięstwo jego drużynie. W ciągu dwóch dni turnieju strzelono wiele pięknych bramek. Tak naprawdę nie było zwycięzców i pokonanych. Pamiątkowe puchary i medale wręczyli młodym piłkarzom: Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta, a w imieniu Burmistrza Leszek Jarosiński przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Trofea sportowe ufundowało Miasto Rawa Mazowiecka.
Serdecznie gratulujemy młodym piłkarzom i życzymy sukcesów w dorosłej karierze sportowej.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend

fot. P. Zduńczyk

 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend
 • Piłkarski weekend

Powstanie styczniowe na ziemi rawskiej

Przybliżamy Państwu przebieg Powstania styczniowego na ziemi rawskiej według autorstwa Andrzeja Wróbla. Artykuł ukazał się w wydaniu nr 12 (1183) Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego z dnia 22 marca 2013 r.

„Powstanie styczniowe 1863 r., którego 155 rocznica przypada w tym roku, wplotło się na stałe w życiorysy wielu mieszkańców naszego miasta i regionu rawskiego. Pierwszą potyczkę na ziemi rawskiej stoczył 26 stycznia niewielki oddział, liczący około 30 ludzi, pod dowództwem Stanisława Tyszkiewicza w okolicach miejscowości Strzybodze, położonej zaledwie 7 km od Skierniewic. Oddział ten zaatakował Rosjan eskortujących rekrutów i odbił ich. Był on częścią grupy powstańców rawskich, organizowanej przez hrabiego Władysława Strojnowskiego. On też, wraz ze Stanisławem Tyszkiewiczem i Józefem Lenieckim, zamierzali uderzyć na Rawę Mazowiecką, jednak projektu tego nie udało im się zrealizować.
Dokonał tego dopiero oddział dowodzony przez wojennego naczelnika powiatu rawskiego, pułkownika Antoniego Jeziorańskiego. Wcześniej był on uczestnikiem powstania węgierskiego i wojny krymskiej. Oddział Jeziorańskiego liczył 374 osoby. W okolicach Rawy przyłączył się do niego oddział liczący 200 osób pułkownika Józefa Śmiechowskiego. Atak na Rawę przeprowadzony w nocy 4 lutego 1863 r. przez słabo przeszkolonych powstańców nie był łatwy. Dowódca wysłał sześciu strzelców z przewodnikiem na zwiady. Wkrótce dowiedział się od nich, że na ulicach miasta jest spokój, ale w koszarach panuje duży ruch. Wobec tego pułkownik Jeziorański rozkazał strzelcom podejść pod koszary bez otwierania ognia. Gdy tylko pojawili się na wzniesieniu, Rosjanie zaczęli do nich strzelać. Zluzowawszy strzelców pułkownik A. Jeziorański pchnął na pierwszy ogień kosynierów pod dowództwem majora Śmiechowskiego. Dostali oni zadanie podpalenia drewnianych budynków przy pomocy słomy i łuczywa. Żwawo ruszyli do dzieła, niosąc w jednej ręce paliwo, a w drugiej kosę. Za nimi dopiero szli strzelcy. Kosynierzy, gdy doszli do budynku, poodrywali okiennice, wybili okna i podpalili budynek. W jednej chwili cały drewniany budynek stanął w płomieniach. Żołnierze rosyjscy zaczęli wybijać drzwi. Tak się wewnątrz zatarasowali, że wydostać się szybko z budynku nie mogli. Wyskakiwali z okien pierwszego i drugiego piętra. Powstańcy zaczęli ciąć Rosjan kosami. Wkrótce Polacy opanowali całkowicie sytuację, odnosząc zwycięstwo.
Dwa dni później pułkownik Jeziorański wraz ze swoim oddziałem przybył do Lubochni. W godzinach popołudniowych 6 lutego posłaniec przyniósł wiadomość o zbliżającym się wojsku rosyjskim w sile 1000 ludzi. Powstańcy, których było 400, znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Oddział obstawił od wewnątrz mur wozami, drabinami i innym sprzętem. Dowódca kazał strzelcom wejść na niego, ale tak, by byli niewidoczni, natomiast bramy kazał otworzyć, ogniska rozpalić, wszystkiemu nadać pozór, jakby nie wiedzieli o nadchodzącym wojsku. Podstęp się powiódł. Antoni Jeziorański tak opisuje bitwę w Lubochni: "Gdy kawaleria nieprzyjacielska znajdowała się nie więcej jak trzydzieści kroków od murów folwarcznych, za danym znakiem strzelcy moi dali do nich ognia: kilkunastu kawalerzystów zsunęło się z koni - reszta zaczęła w nieładzie uciekać. W pogotowiu będąca kawaleria moja poszła w pogoń za nimi. Dałem rozkaz strzelcom jedną, a kosynierom drugą bramą wychodzić z folwarku. Sam dosiadłszy konia galopem ruszyłem za kawalerią, aby ją wstrzymać od za dalekiego zapędzenia się za nieprzyjacielem, po czym wróciłem do piechoty".
Gdy Rosjanie byli już na dziedzińcu, posypały się na nich strzały. Zaskoczenie było całkowite, a w szeregach wojska carskiego powstało zamieszanie. Cofającego się wroga ścigała kawaleria, a za nią atakowała piechota. Rosjanie, mając liczebną przewagę, okopali się w pobliskim lesie. Tymczasem do walki włączyli się, zdążający do oddziału Jeziorańskiego, strzelcy z okolicznych wsi, którzy zaatakowali od tyłu siły moskiewskie. W tej sytuacji Rosjanie zostali zmuszeni do odwrotu. Po tej bitwie oddział pułkownika Jeziorańskiego, w obawie przed spotkaniem większych sił rosyjskich, zaszył się w lasach koło Studziannej w powiecie opoczyńskim.
Rawa Mazowiecka po raz drugi została zdobyta 9 lutego 1863 r. przez oddział powstańczy dowodzony przez hrabiego Władysława Strojnowskiego. Zabrali oni z kasy miejskiej za pokwitowaniem Rządu Narodowego 33000 zł.
Ale powstańcy odnosili nie tylko zwycięstwa. 24 lutego 1863 roku oddział dowodzony przez łęczyckiego lekarza Józefa Dworzaczka, w wyniku dekonspiracji został zaatakowany przez kolumnę wojsk rosyjskich. Doszło do krwawej bitwy, w wyniku której 70 powstańców zostało zabitych, a wielu rannych. Znaczna część dostała się do niewoli. W końcu czerwca 1863 r. naczelnikiem wojskowym powiatów warszawskiego i rawskiego został Ludwik Żychliński. Został także dowódcą oddziału "Dzieci Warszawy". W dniu 10 lipca 1863 r. oddział ten odniósł efektowne zwycięstwo w bitwie pod wsią Ossa w powiecie opoczyńskim. Po niej Żychliński ze swoim oddziałem skierował się w stronę Budziszewic. Gdy dotarł do wsi Brenica koło Lubochni, został zaskoczony i wprowadzony w zasadzkę. Chcąc się ratować, rzucił przeciwko trzem sotniom kozaków i szwadronowi dragonów swoich strzelców i żuawów. Sam zajął pozycję w pobliskim lesie, oczekując na odpowiednią chwilę. Walka ciągnęła się z górą trzy godziny i prawdopodobnie zakończyłaby się zwycięstwem Polaków, gdyby nie nagłe zjawienie się nowego oddziału piechoty rosyjskiej, z konnicą zaopatrzoną w trzy działa. Pułkownik zarządził odwrót. Nastąpił popłoch i tumult nie do opisania. Wszyscy rzucili się do ucieczki, ale droga była zamknięta. Trzeba było siłą przebić się przez pierścień nieprzyjaciela. Dowódca w otoczeniu szefa sztabu, kapelana, cudem przedarł się w bezpieczne miejsce. Znaczna część powstańców, cofając się, szukała schronienia po stodołach i chatach. Tam też znalazła w płomieniach męczeńską śmierć. Tak więc jedni legli od kul i szabel, a drudzy w ogniu i dymie. Powstańcy w bitwie stoczonej 14 lipca 1863 r. ponieśli klęskę. Żychliński zebrał po niej 140 piechurów i 64 jeźdźców i udał się w stronę Warszawy.
Powstanie styczniowe zakończyło się wiosną 1864 roku klęską. Było ono szkołą organizacji i źródłem doświadczeń dla całego społeczeństwa polskiego. Rosła świadomość narodowa, poczucie własnej wartości, ambicji i dumy narodowej. W miesiącach walk powstańczych cały wysiłek skierowany został na czynne poparcie walki przeciwko zaborcy. Obowiązek wobec ojczyzny w 1863 r. zawierał się w haśle: bić się za Polskę.”

 

 • autor: Andrzej Wróbel, TIT nr 12, 22.03.2013 r.

Rawska Feriada tuż tuż

Od 29 stycznia 2018 r. rozpoczynają się ferie zimowe w województwie łódzkim. W Rawie przygotowaliśmy dwutygodniowy program atrakcji dla dzieci i młodzieży, którzy zostają na czas ferii w mieście. Z Rawską Feriadą startujemy już w piątek 26 stycznia.

Różnorodność ciekawych wydarzeń jest bardzo szeroka, a została przygotowana we współpracy Urzędu Miasta, miejskich jednostek, organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych.

Będzie czas na spotkania, wędrówki w świat bajek i filmów, odkrywanie talentów artystycznych, rywalizację sportową, smaczną  przekąskę i nawiązanie nowych przyjaźni. Maluchów zapraszamy na parking przy Miejskim Domu Kultury, gdzie będzie czekała na Was super atrakcja – SNOWTUBING. W programie ferii również: warsztaty z zakresu plastyki i rękodzieła, gry i zabawy integracyjne, rywalizacja sportowa, jazda na łyżwach, pływanie, a przede wszystkim wspaniała zabawa.

A na zakończenie - 10 lutego – zapraszamy młodsze dzieci na Bal Karnawałowy, a młodzież na dyskotekę.
Do zobaczenia na  Rawskiej Feriadzie…

 

 • autor: WOKZiS

Wieczór literacki z Urszulą Fedorowicz

Kto chce usłyszeć jak powstała opowieść o spotkaniu nieba i ziemi w człowieku i życiu codziennym, powinien wybrać się do miejskiej biblioteki w najbliższy piątek, na godz. 18.00. Nie będzie to zwykłe spotkanie z autorką książki - Urszulą Fedorowicz, ale raczej wieczór literacki, z prezentacją fragmentów debiutanckiej powieści "W liczbie mnogiej" oraz recytacją poezji pani Urszuli.

Urszula Fedorowicz jest rawianką, polonistką. O talencie literackim pani Urszuli dotychczas nie wiedziało zbyt wiele osób. Piątkowe spotkanie pozwoli przybliżyć szerszemu gronu odbiorców twórczość rawianki.

 • autor: WRGPiIE, data: 2018-01-23
 • Zaproszenie na uroczystość

Ostrzeżenie dla mieszkańców Rawy i województwa łódzkiego

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Piotr Szewczak informuje, że na terenie województwa łódzkiego istnieje wysoki 2 stopień zagrożenia – porywy silnego wiatru. Zjawisko – silny wiatr, stopień zagrożenia – 2, obszar - województwo łódzkie. Ważność: od godz. 16:00 dnia 18.01.2018 r. do godz. 08:00 dnia 19.01.2018 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h na północy i do 110 km/h na południu województwa, z południowego zachodu i zachodu. Przy opadach śniegu miejscami zawieje śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.

Zalecana ostrożność oraz potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

 

Koncert karnawałowy Sopranissimo

27 stycznia o godz. 18:00 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury odbędzie się koncert żeńskiego zespołu wokalnego o potrójnej mocy artystycznej. Trzy śpiewaczki operowe, które własny talent, pracowitość i umiejętności połączyły w niezwykły muzyczny koktajl urody, pasji i przyjaźni. W pierwszej części koncertu artystki zaprezentują się w repertuarze operowo-operetkowym. Drugą część koncertu wypełnią utwory o zdecydowanie lżejszym charakterze

Joanna Horodko laureatka i finalistka konkursów wokalnych m.in: Passau, Sycylia. Solistka Teatru Muzycznego w Poznaniu, śpiewała na scenach teatrów muzycznych i oper w Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, a także Austrii, Holandii, Belgii i Niemiec.
Agnieszka Adamczak-Hutek laureatka konkursu Hans Gabor Belvedere w Wiedniu. Występowała na polskich scenach operowych m.in. w Łodzi, Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu oraz na międzynarodowych m.in. w Opernhaus Zurich i Opera de Oviedo. Występuje w warszawskim Och-Teatrze u boku Krystyny Jandy w spektaklu Maria Callas Masterclass Terrence Mc Nally.
Agnieszka Sokolnicka wielokrotnie występowała w teatrach w kraju i za granicą m.in. w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Lübeck, Braunschweig, Palermo, Lucca, Livorno, Pisa, Ravenna. Laureatka Międzynarodowego Konkursu Kammeroper Schloss Rheinsberg.
Przy fortepianie wystąpi Paweł Mazur, a koncert poprowadzi Marcin Sitek.

Cena biletu 30 zł. Zapraszamy.

 • autor: Miejski Dom Kultury
 • Zaproszenie na uroczystość

E-meldunek od 1 stycznia 2018 roku

Wprowadzenie zameldowania elektronicznego, a więc bez wychodzenia z domu, jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2017, poz. 2286) zainicjowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. E-meldunek jest kolejną, uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, usługą ułatwiającą obywatelom kontakt z administracją. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego i za to zapłacić, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego.

Usługa e-meldunku pozwala  na zameldowanie się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie lub przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby. Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.  Jeśli dołączone do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów budzą zastrzeżenia  — urzędnik może poprosić o ich oryginały i dokona zameldowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.

Wniosek o zameldowanie wysyłamy przy użyciu Profilu Zaufanego do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.  
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis, potwierdza tożsamość obywatela  — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Nowy formularz meldunkowy

Nowością jest też wprowadzenie jednego formularza meldunkowego. Za jego pomocą będzie można jednocześnie zameldować się na pobyt stały i wymeldować z pobytu czasowego (to samo działa w drugą stronę – będzie można zameldować się na pobyt czasowy i jednocześnie wymeldować z pobytu stałego). Takie rozwiązanie uprości procedurę i ograniczy zbędną dokumentację.

 

 • autor: Wydział Spraw Obywatelskich

Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej

W niedzielę 14 stycznia na hali sportowej Milenium został rozegrany III Rodzinny Turniej Piłkarski o Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo. Pasjonistów. Turniej rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych: do lat 10, do lat 15  i w kategorii powyżej 15 lat. Drużyny składały się z dwóch osób: rodzica i dziecka.

W grupie najmłodszej już po raz kolejny w historii turnieju rozegrano finał międzynarodowy Polska – Francja. Francję reprezentowali Teo i Nico Oblette, a w zespole Polski wystąpili Michał i Konrad Góreccy. Po bardzo emocjonującym meczu zwycięsko z tego pojedynku wyszli reprezentanci Francji Nico i Teo Oblette. W grupie „średniej” zwyciężył zespół Wojciech i Kacper Patuszczykowie.  W grupie najstarszej powyżej 15 lat bezkonkurencyjna okazała sie drużyna grająca w składzie Krzysztof i Mirosław Klimkowie.

Świetnym uzupełnieniem zawodów rodzinnych był pokazowy turniej piłkarski chłopców w kategorii młodzików. W zawodach wystartowało 6 zespołów: Pelikan Łowicz, Widzew Łódź, Unia Skierniewice, Juvenia Wysokienice, Mazovia Rawa Mazowiecka i drużyna złożona uczestników turnieju rodzinnego. W meczu o III miejsce drużyna Widzewa pokonała reprezentację turnieju rodzinnego 2:1. W meczu o I miejsce Mazovia Rawa Mazowiecka zwyciężyła Unię Skierniewice 1:0. 

Zmagania sportowców uświetniły występy grupy tanecznej dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem Pani  Renaty Węgrzynowskiej.

Gratulujemy organizatorom tak udanej imprezy i zapraszamy na kolejny turniej rodzinny, który odbędzie się w dniu 17 czerwca.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej

fot. Z. Karpiński

 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej
 • Halowy Rodzinny Turniej Piłki Nożnej

Bezpłatne badania mammograficzne

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka i NZOZ Medica  w Łodzi  zapraszają na bezpłatną mammografię w technologii cyfrowej. Badania odbędą się obok siedziby Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 1.

Bezpłatną mammografię mogą wykonać kobiety od 50 do 69 lat, które w ciągu 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały badania w tym zakresie. Badania będą wykonywane (w poniedziałek) 22 stycznia 2018 r.

Zapisy pod nr tel.  42 254 64 10, 517 544 004
*do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu
Możliwa jest również rejestracja online www.salvemedica.pl/mammografia

 

 • Zaproszenie na uroczystość

Mazovia MTB 2018 na początku września

W czwartek 11 stycznia odbyło się spotkanie burmistrza Rawy Mazowieckiej Dariusza Misztala z  Cezarym Zamaną, głównym organizatorem największego w Polsce cyklu maratonów rowerowych „Mazovia MTB Marathon”. Miło nam zakomunikować, że efektem rozmów jest decyzja o organizacji w naszym mieście kolejnej edycji maratonu rowerowego Cezarego Zamany.

Zawody odbędą się 9 września jak zwykle nad zalewem Tatar. Tegoroczna edycja będzie miała nieco inny charakter od poprzednich. Zostaną przygotowane nowe atrakcje dla dzieci jeżdżących na rowerkach biegowych. 20-kilometrowa trasa dystansu FIT zostanie tak zaprojektowana by każdy uczestnik bez względu na wiek, umiejętności i rower jakim dysponuje był w stanie ją pokonać. Będą oczywiście dystanse dla maratończyków o wyższych umiejętnościach. Dla nich dedykowane są trasy  ½ PRO (40 km)  i PRO (70 km).

Tegoroczna edycja maratonu odbędzie się tydzień po Rawskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, na którym Cezary Zamana osobiście będzie zachęcał rawian do wzięcia udziału w maratonie.  Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w obu imprezach rowerowych.

 

 • autor: Z. Urbański

fot. Z. Urbański

 • zdjęcie dwóch mężczyzn

Rawski Klub Karate Kyokushin w roku 2017

Liczba roku 2017 dla klubu karate to sto siedemdziesiąt dziewięć (179), tyle medali zdobyli zawodnicy RKKK starując w siedemnastu turniejach w całej Polsce. To o pięćdziesiąt więcej niż w roku 2016. Rawscy karatecy startowali na największych międzynarodowych zawodach karate kyokushin w Polsce Carpathia Cup w Rzeszowie, skąd przywieźli dwa brązowe medale, a starsze wojowniczki były czwarte. W Świętokrzyskiej Lidze Karate Koronea po trzech edycjach klub RKKK plasuje się na drugim miejscu na kilkanaście klubów z całej Polski. To również duże osiągnięcie.

Na duże wyróżnienie zasługuje rawski zawodnik Jakub Klasztorny, który został Mistrzem Polski Low Kick Juniorów Młodszych w Nowym Targu. Doskonale prezentowali się również: Piotr Czyrka, Jakub Kaźmierczak, Jan Malik oraz Hubert Grochal, zdobywając medale Amatorskiej Ligi MMA oraz wygrywając walki K1 w Ujeździe i Częstochowie. Wartym podkreślenia jest debiut na zawodowym ringu i Gala TFL 12 w Radomiu Adriana Bartosińskiego i Krystiana Krawczyka, którzy odnotowali pierwsze zwycięstwa jako zawodowcy.

Rawski klub zorganizował Fight Camp z RKKK w Spale, na którym gościł wspaniały wojownik  Marcin „Bomba” Bandel. To niewątpliwe udany rok dla zawodników Rawskiego Klubu Karate Kyokushin.

Na chętnych czeka rawski klub karate. Oczekują was wspaniali zawodnicy i trenerzy Marcin Kopczyński i Adrian Bajan. A informacje o rawskim klubie karate znajdziecie na
www.karaterawa.pl lub https://www.facebook.com/karaterawa

 

 • autor: Info: Z. Pacho

fot. G. Adamek

 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin
 • Rawski Klub Karate Kyokushin

Stypendia sportowe przyznane

Już po raz siódmy zostały przyznane stypendia  zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym  współzawodnictwie sportowym. W roku bieżącym burmistrz Rawy Mazowieckiej przyznał stypendia sportowe osiemnastu zawodniczkom i zawodnikom.

Wśród stypendystów znaleźli się medaliści Mistrzostw Polski zawodów makroregionalnych i wojewódzkich:  
Kuba Kwapiś, Wiktoria Wrzosek, Marcel Błaszczyk, Jakub Polański, Jakub Gierach, Katarzyna Gierach, Paulina Stachecka  i Tomasz Winiarski reprezentujący klub MLUKS Dwójka  - trener Zbigniew Bajan,
Wojciech Sowik, Kacper Gos, Maciej Budziński, Szymon Staroń, Magdalena Ciołak, Wojciech Pawłowski reprezentanci Klubu  MLUKS Rawa -  trener Jarosław Wasiak.

Stypendia otrzymali również:  pływacy - Adrian Jastrzębski reprezentant IKS AWF Warszawa członek Kadry Polski osób niepełnosprawnych, Oliwia Kłos WOPR Rawa Mazowiecka, Jakub Borowski UKS Judo Rawa, Piotr Lisicki Pelikan Łowicz (piłka nożna).

Wśród rawskich stypendystów znajdują się zawodnicy objęci szkoleniem centralnym (powołanie do Kadry Polski). Są to medaliści mistrzostw Polski: tenisiści stołowi - Kuba Kwapiś i Wiktoria Wrzosek, lekkoatleci – Szymon Staroń i Magdalena Ciołak oraz Adrian Jastrzębski medalista Mistrzostw Polski osób niepełnosprawnych.

Ogółem na rok 2018 przyznano stypendia sportowe na kwotę 27 360 złotych.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym sportowcom i ich trenerom oraz życzymy jeszcze większych sukcesów w kolejnych startach.

 

 • autor: Z. Urbański

Rawskie kolędowanie w MDK

W dniu 13 stycznia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury odbędzie się koncert RAWSKIE KOLĘDOWANIE. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00.

Wystąpią uczniowie Szkół Podstawowych nr 1,2 i 4, dziecięcy i młodzieżowy zespół wokalny Rava Cantorum działający przy MDK, goście specjalni i zespół RavaBelferBand, który powstał specjalnie na okoliczność sobotniego koncertu.

Usłyszymy i wspólnie zaśpiewamy wiele znanych i mniej znanych kolęd i piosenek świątecznych. Zapraszamy.

 

 • Zaproszenie na uroczystość

Na wnioski zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego 2018 głosujemy do 11 stycznia

Trwa głosowanie na wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego 2018, które zakończy się 11 stycznia. Dlatego też chętnych do udzielania poparcia któremuś z wniosków zachęcamy do oddawania głosów.

Listy wniosków dostępne są w zakładce budżet obywatelski i znajduje się na nich 16 zakwalifikowanych projektów. Wybrane przez mieszkańców projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku, a na ich realizację ustalono kwotę w wysokości 200 tys. zł.

Głosować może każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej przez wrzucenie do urny karty do głosowania w holu głównego budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5 lub elektronicznie przez platformę ePuap.

Zasady głosowania:
1. Głosować należy przez wpisanie w tabeli numerów projektów wybranych z listy opublikowanej przez Zespół. Każdy może oddać jeden głos na wniosek z listy wniosków rewitalizacyjnych i jeden głos na wniosek z listy pozostałych wniosków.
2. Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.

Zapraszamy mieszkańców do głosowania. Głosujemy do 11 stycznia 2018 r. włącznie.

 

V Orszak Trzech Króli w Rawie

6 stycznia 2018 r. już po raz piąty będziemy w sposób wyjątkowy obchodzić Święto Trzech Króli. Ulicami Rawy we wspaniałym Orszaku, w skupieniu, modlitwie, ale i z wielką radością podążymy za światłem Gwiazdy Betlejemskiej i oddamy cześć nowo narodzonemu Jezusowi. Szczególna okazja do spędzenia tego pięknego święta w gronie rodziny i przyjaciół.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal oraz ks. Konrad Świstak Proboszcz Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata serdecznie zapraszają na jubileuszowy Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się  o godz. 12:00 w dniu 6 stycznia 2018 r. w kaplicy parafialnej pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej.

Program uroczystości:
godz. 12:00 - Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Wojciecha Osiala
godz. 13:00 - przejście V Orszaku Trzech Króli w kierunku „Rawskiego Betlejem”      
- spotkanie z kolędnikami (skrzyżowanie ulic Zamkowa Wola i Jerozolimska),
- nawiedzenie oddziału dziecięcego w szpitalu przez Skautów Europy,
- oddanie pokłonu  Świętej rodzinie przy Betlejemskiej Szopce (parafia NPNMP),
- spotkanie z kolędnikami z klasztoru Ojców Pasjonistów,
- radosne kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca „Głuchowiacy”,
- wspólne spożywanie ciepłego posiłku,
- słodki upominek dla każdego uczestnika,
- gorąca czekolada dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy na V Orszak Trzech Króli w Rawie Mazowieckiej.

 

 • Zaproszenie na uroczystość

„Zima na łyżwach w Rawie Mazowieckiej”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Dariusz Misztal zaprasza na bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach organizowane w ramach zadania upowszechnianie sportów zimowych „Zima na łyżwach w Rawie Mazowieckiej”.

Zapisy na kasie pływalni osobiście  lub pod numerem tel.  46 815 40 55, do dnia 7 stycznia. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Dla osób nie posiadających własnych łyżew  istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na miejscu. Zaczynamy od 8 stycznia!

PONIEDZIAŁEK – 8 stycznia - 16.00- 17.00, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i gimnazjalne)
PONIEDZIAŁEK 17.00- 18.00, nauka jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku 7-9 lat (klasy I-III)
PONIEDZIAŁEK 18.15- 19.15, nauka jazdy na łyżwach dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV-VI)
PONIEDZIAŁEK 19.15- 20.15, nauka jazdy na łyżwach młodzieży w wieku 16-18 lat (szkoły średnie)

WTOREK – 9 stycznia - 16.00- 17.00, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i gimnazjalne)
WTOREK 17.00- 18.00, nauka jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku 7-9 lat (klasy I-III)
WTOREK 18.15- 19.15, nauka jazdy na łyżwach dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV-VI)
WTOREK 19.15- 20.15, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i  gimnazjalne)

ŚRODA – 10 stycznia - 16.00- 17.00, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i  gimnazjalne)
ŚRODA 17.00- 18.00, nauka jazdy na łyżwach dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV-VI)
ŚRODA 18.15- 19.15, nauka jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku 7-9 lat (klasy I-III)
ŚRODA 19.15- 20.15, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i gimnazjalne)

SOBOTA – 13 stycznia - 12.00- 13.00, nauka jazdy na łyżwach dla dzieci w wieku 7-9 lat (klasy I-III)
SOBOTA 13.00- 14.00, nauka jazdy na łyżwach dzieci w wieku 10-12 lat (klasy IV-VI)
SOBOTA 14.00- 15.00, nauka jazdy na łyżwach dla młodzieży w wieku 13-15 lat (klasy VII i  gimnazjalne).

Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, a organizowane przez ZGO Aquarium sp z o.o. w Rawie Mazowieckiej.

 

 • Hokej na lodzie

Banery

Kalendarium

Banery