2019

2019

Stronicowanie

 • Zdjęcie ze szkolenia

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w szkoleniu — Jak tworzyć projekty, które wygrywają. (03.02.2023)

  Przedstawiciele rawskich organizacji pozarządowych 2 lutego 2023 r. uczestniczyli w pierwszym tegorocznym warsztacie przygotowanym w ramach działalności Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pt. „Jak tworzyć projekty, które wygrywają”. 

 • Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – statut MRM

  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – statut MRM (03.02.2023)

  Od 6 do 13 lutego br. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta mogą przesłać uwagi i spostrzeżenia do projektu Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Uwagi należy przesłać drogą elektroniczną, na adres email: um@rawamazowiecka.pl

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta (03.02.2023)

  Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. dokumentu.

 • -

  Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka (02.02.2023)

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) zwołuję XLVII. Sesję VIII. kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

 • -

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025 - pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 - pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

 • Wyniki konkursu ofert

  Wyniki konkursu ofert (01.02.2023)

  Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025 - udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

 • Grafika - konkurs walentynkowy

  Zapraszamy do udziału w konkursie -Napisz list na walentynki  (31.01.2023)

  Chcesz wyrazić swoje uczucia ukochanej osobie w liście? To doskonały pomysł.

  Z okazji walentynek 2023 Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka, zaprasza zakochanych (uczniów rawskich szkół i osoby dorosłe) do udziału w konkursie walentynkowym na najładniej napisany list dla ukochanej / ukochanego.

 • Walne zebranie członków lokalnej grupy działania „Kraina Rawki”.

  Walne zebranie członków lokalnej grupy działania „Kraina Rawki”. (30.01.2023)

  W piątek Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla, uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”. Tematem zebrania były głównie zmiany w statucie i regulaminach LGD „Kraina Rawki”.

Stronicowanie

Banery

Kalendarium

Banery