2022

Zbliża się Nowy Rok.

Przed nami noc sylwestrowa. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Ale to również noc, podczas której odpalamy fajerwerki. Pamietajmy, że używanie środków pirotechnicznych wiąże się z poparzeniami, zranieniami, a niekiedy pożarami i śmiertelnymi wypadkami.

Przyczyną większości tych sytuacji jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zawsze zgodnie z instrukcją. W naszym mieście przebywają dzieci z Ukrainy, dla nich odgłos petardy może kojarzyć się z traumatycznymi przeżyciami z ich ojczyzny... Pamietajmy o tym. Nie zapominajmy też, że huk petard niepokoi zwierzęta, a często jest dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Jeśli mamy zwierzęta domowe, pamiętajmy by zapewnić im bezpieczne, spokojne miejsce. Na spacer z psami wychodźmy tylko na smyczy, nagły wystrzał petardy może je tak zestresować, że po prostu uciekną. Pamiętajmy o tym aby pies miał założoną adresatkę lub chip, dzięki któremu, w razie ucieczki psa jego znalazca będzie mógł bardzo szybko dotrzeć do jego właściciela.

Wigilia tuż tuż

O najpiękniejszym święcie w roku rozmawia Dorota Męcina z Burmistrzem Piotrem Irlą oraz Przewodniczącą Rady Miasta Grażyną Dębską. 

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Świetna wiadomość dla organizacji pozarządowych. Z tego postu dowiecie sie o nowych programach dofinansowań i konkursów. Jest o co zabiegać.

Organizacje pozarządowe zapraszamy do korzystania z nowych dofinansowań: Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.; Dotacje mFundacji w nowej odsłonie (Kultura), Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (Różne). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych konkursów.

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięty

Trzecia edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. Komisja konkursowa przyznała wszystkie nagrody przewidziane regulaminem konkursu budynkom przy ulicy Kilińskiego, Ziemowita i Wyszyńskiego. Trzy wyróżnienia przyznał także Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla.
Trzecia edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. 9 grudnia laureatom konkursu wręczono nagrody. W tegorocznej edycji komisja konkursowa przyznała wszystkie nagrody przewidziane regulaminem konkursu. Nagrodzone budynki znajdują się przy ulicy Kilińskiego, Ziemowita i Wyszyńskiego. Trzy wyróżnienia, przyznał także Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla – jeden z wyróżnionych budynków znajduje się przy ulicy Słowackiego, dwa pozostałe przy ulicy Warszawskiej. Konkurs na najładniejszą elewację został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę w listopadzie 2019 roku i jest jednym z instrumentów finansowych uruchomionych w ramach projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. Zasadniczym celem konkursu jest poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji. Konkurs miał zachęcić właścicieli budynków do wykonania prac remontowych w ramach działań poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznej. Konkurs był adresowany do właścicieli/współwłaścicieli oraz do wspólnot mieszkaniowych budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych z obszaru rewitalizacji. Tegorocznym laureatom gratulujemy. Właścicieli budynków, znajdujących się na obszarze rewitalizacji, którzy zamierzają przeprowadzić prace remontowe elewacji frontowej budynku, zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach oraz do korzystania z pozostałych instrumentów uruchomionych w ramach projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.
 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.56.08
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.56.22
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.57.12
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.57.32
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.57.52
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.58.43
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.58.59
 • Zrzut ekranu 2022-12-13 o 08.59.17

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Informacja Burmistrza Miasta o dofinansowaniu zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rawa Mazowiecka” uzyskanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 29 listopada 2022 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie dotacji zadania pn: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Rawa Mazowiecka”.
Koszt całkowity zadania – 5 606,50 zł w tym:
4.471,00 zł – kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi,
1 135,50 zł – środki własne Miasta Rawa Mazowiecka.
Realizowane zadanie obejmowało odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 9 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ilości 14,42 Mg.

XXIV Edycja konkursu na ,,Szopkę ludową regionu rawskiego”

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs otwarty na „Szopkę ludową regionu rawskiego”, skierowany do uczniów szkół podstawowych z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu rawskiego. 

REGULAMIN XXIV EDYCJI KONKURSU OTWARTEGO NA „SZOPKĘ LUDOWĄ REGIONU RAWSKIEGO”

 

 § 1.

Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs otwarty na „Szopkę ludową regionu rawskiego”, skierowany do uczniów szkół  podstawowych z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu rawskiego.

 § 2.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie u młodzieży zainteresowań sztuką ludową i rękodziełem artystycznym.

2. Pobudzanie uzdolnień plastycznych i kształtowanie wrażliwości estetycznej.

3. Rozszerzanie współpracy ze szkołami.

4. Propagowanie wiedzy o bożonarodzeniowych tradycjach ludowych regionu rawskiego.

5. Rozszerzanie działalności działu oświatowego i etnograficznego muzeum.

 

§ 3.

Przedmiotem konkursu jest: 

      Tradycyjna szopka ludowa – plastyczna praca własna, przestrzenna, wykonana dowolną techniką, wcześniej nie prezentowana i nie zgłaszana do innych konkursów. Ogłaszając konkurs mamy na uwadze zainteresowanie młodzieży polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz wytworami tradycyjnego rękodzieła. Prosimy, aby zwrócić uwagę na wykonywanie prac przy użyciu jak największej ilości surowców naturalnych: papieru, słomy, drewna itp. Wzorem ich wykonania mogą być przykłady z literatury, wiadomości zaczerpnięte z lekcji religii, czy też przekazy ustne od rodziców i dziadków. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpropagowanie konkursu w szkołach.

Prosimy o dokonanie wstępnej selekcji prac.

§ 4.

        Uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę konkursową, dopuszczone są też prace zbiorowe.

 

§ 5.

         Prace należy składać do 15 grudnia 2022 r. włącznie w Muzeum Ziemi Rawskiej, ul. Łowicka 26,

 Rawa Mazowiecka, które jest organizatorem konkursu. Prace konkursowe można również dostarczać do Jatek Miejskich, ul. Mickiewicza 11, Rawa Mazowiecka w czasie ich otwarcia: we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. 10.00- 14.00

 § 6.

      1. Każda praca musi być zaopatrzona w kartę z następującymi danymi:

 1. Nazwa przedmiotu i data jego wykonania.
 2. Imię i nazwisko wykonawcy oraz wiek.
 3. Dokładny adres oraz nr telefonu kontaktowego.
 4. Nazwa szkoły, klasa i nazwisko opiekuna.

2. Do karty, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wzór której stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisaną przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

§ 7.

     Prace dostarczone na konkurs będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie muzeum. Po terminie prezentacji prace należy odebrać. Za nieodebrane prace Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Nieodebrane prace zostaną komisyjnie zniszczone.

§ 8.

          Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród  oraz otwarcie wystawy pokonkursowej planowane jest na  21 grudnia 2022 r., godz. 12:00 w Jatkach Miejskich. O wszelkich zmianach poinformujemy na stronie internetowej muzeum oraz profilu facebookowym.

§ 9.

Oceny prac i podziału nagród dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę:

-   jakość wykonania prac, w tym ich walory estetyczne,

-   konstrukcję prac, stopień trudności wykonania,

         -   zgodność z tradycją materiałów użytych do wykonania pracy.

§ 10.

Organizator konkursu nie dostarcza uczestnikom materiałów potrzebnych do wykonania prac.

§ 11.

      Muzeum zastrzega sobie prawo do publikacji fotografii prac konkursowych, publikacji danych osobowych  uczestników konkursu oraz pozostawienia niektórych z nagrodzonych prac. 

§ 12.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Organizator  konkursu -  Muzeum Ziemi Rawskiej,

 ul. Łowicka 26, tel. 781 700 503, e-mail:muzeumziemirawskiej@tlen.pl

Spotkanie informacyjno szkoleniowe dla organizacji pozarządowych.

W dniu 9 listopada na zaproszenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Piotra Irli odbyło sie w Jatkach Miejskich szkolenie dla organizacji pozarządowych. Na spotkaniu omówiono mozliwości finansowania projektów oraz podstawy prawne działalności orgaznizacji pozarządowych. 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-11-16 o 13.35.37
 • Zrzut ekranu 2022-11-16 o 13.36.04
 • Zrzut ekranu 2022-11-16 o 13.36.38

Odpowiedzialny sprzedawca

Szkolenie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

foto

 • Zaproszenie na szkolenie

Obchody Dnia Niepodległości

Od złożenia wiązanek i zapalenia zniczy na cmentarzu wojskowym rozpoczęły się obchody Dnia Niepodległości. Następnie złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

O 10:00 w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestry OSP odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Po nabożeństwie odbyło się uroczyste wciągnięcie przez Skautów Europy flagi państwowej na maszt, w ramach projektu “Pod biało-czerwoną”. O 11:30 w Miejskim Domu Kultury można było zobaczyć Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska – przedstawienie teatralne w reżyserii Zbigniewa Pacury. Wiecej zdjęć pod linkiem https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

foto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Światowy Dzień Cukrzycy w Rawie Mazowieckiej

Każdego roku dnia 14 listopada, w dzień urodzin odkrywcy insuliny Frederica Bantinga, obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. W tym roku, dzień później rawscy diabetycy spotkali się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Cukrzyca została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pierwszą niezakaźną epidemię świata. Tym sprawom i problemom zdrowotnym było poświęcone zebranie. Tym bardziej, że liczba zachorowań na tę nieuleczalną chorobę rośnie. Rawskie Stowarzyszenie Diabetyków działa już 17 lat. Głównym założeniem działalności jest wsparcie i pomoc w zwalczaniu choroby ludziom chorym na cukrzycę. Jest to od samego początku wolontariat.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD, delegacje zaprzyjaźnionych kół ze Skierniewic i Drzewicy, przedstawiciele Sanepid-u, Miejskiej Rady Seniorów oraz ZNP.
Prezes rawskich diabetyków mocno podkreśliła, że działalność statutową Stowarzyszenie może rozwijać nie tylko dzięki pracy działaczy, ale i wsparciu i pomocy merytorycznej władz miasta, powiatu, województwa oraz innych ludzi sprzyjających działalności ukierunkowanej na zdrowie diabetyków. Uroczystość była okazją do podziękowania i uhonorowania osób za zasługi na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Odznaczenia w tym roku otrzymali:
1. Honorowy medal "Razem w walce z Cukrzycą " - p. Maria Stolarska, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łodzi.
2. Odznakę "Złote Serce" - p. Włodzimierz Pomykała, sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSD w Łodzi .
3. Odznakę "Ambasador PSD" - p. Tomasz Góraj, sekretarz Powiatu Rawskiego.
4. Odznakę "Ambasador PSD" - p. Teresa Sekuter, inspektor ds. zdrowia i organizacji pozarządowych w Rawie Mazowieckiej.
5. Złotą honorową odznakę PSD - p. Władysława Dybowska, członek zarządu rawskiego PSD.
6. Złotą honorową odznakę PSD - p. Joanna Kielak, redaktor prowadząca "Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy".
7.Dyplom uznania - p. Marianna Sęczek, członek zarządu rawskiego PSD.
8. Dyplom uznania - p. Marianna Kaczorek, członek zarządu rawskiego PSD.
9. Dyplom "Przyjaciel Koła Diabetyków" p. Jan Stolarski, PSD Piotrków Trybunalski.
Z wyjątkowym programem muzyczno-wokalnym wystąpili uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. I. Paderewskiego w Rawie Mazowieckiej. Repertuar wyjątkowo podobał się wszystkim i mali artyści byli nagradzani hucznymi brawami za każde wystąpienie. Zespół przygotował i prowadził prezes Ogniska pan Wojciech Szymański.
Spotkanie zakończył smaczny poczęstunek.
Wiecej zdjęc pod linkiem https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

foto

 • _DSC0007-1
 • _DSC0008-1
 • _DSC0021-1

Wręczenie nagród w konkursie na plakat profilaktyczny „Razem przeciw nałogom”.

14 listopada 2022 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie na plakat profilaktyczny „Razem przeciw nałogom”.13 zwycięskich prac zostanie zamieszczonych w kalendarzu na 2023 rok.

14 listopada 2022 r. odbyło się wręczenie nagród w konkursie na plakat profilaktyczny „Razem przeciw nałogom”. 13 zwycięskich prac zostanie zamieszczonych w kalendarzu na 2023 rok, którego projekt mogli podziwiać licznie zgromadzeni na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Rozdanie nagród uświetnił iluzjonista Maciej Pęda- wywołując swym pokazem euforię wśród widzów. Dziękujemy i gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie o tak ważnej problematyce. Kalendarze trafią do szkół w grudniu. Wiecej zdjęc pod linkiem https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

foto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

11 Edycja Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyki Raka Piersi.

Bezpatne badanie mammograficzne przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat. 17 listopada na parkingu obok Miejskiego Domu Kultury. Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy.

plakat

 • Plakat Rawa Mazowiecka

Charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniach 11-13 listopada 2022 r. zostanie zorganizowane charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane przez portal Dyktanda.pl 

W tym roku przeprowadzona zostanie już 3. edycja. Co roku dyktando gromadzi tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o jak najlepszy wynik. Może w nim uczestniczyć każdy, bez względu na wiek. 
Środki zgromadzone w ramach tego wydarzenia trafią do Fundacji Zarys, która wysyła pomoc medyczną do Ukrainy. Fundacja do tej pory wyekspediowała już osiem tirów z towarem o łącznej wartości 2,6 mln zł. W ramach Dyktanda na Święto Niepodległości gromadzimy środki na kolejnego tira.
Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zarejestrować lub zalogować się na portalu Dyktanda.pl i kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie: http://dyktanda.pl/.../dyktando-na-swieto-niepodleglosci...
Organizatorem jest serwis edukacyjny www.dyktanda.pl, natomiast treść dyktanda została przygotowana jak zawsze, specjalnie na tę okazję przez członków Fundacji Języka Polskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął kanał Historia Realna. Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji poprzez udział w dyktandzie!

Plakat

 • Zrzut ekranu 2022-11-10 o 12.12.31

Film Bicz Boży na dużym ekranie w Miejskim Domu Kultury

Jak bardzo zmieniło się nasze miasto można było zobaczyć wczoraj na pokazie filmu Bicz Boży, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w ramach Kina Konesera. Obraz, który swoją premierę miał dokładnie 55 lat i 4 miesiące temu zapełnił po brzegi widownię sali kinowej MDK.

Pomysłodawcą wydarzenia był Vice Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Artur Piotrowski za co mu serdecznie dziękujemy. Po seansie filmowym, prowadzący Kino Konesera Wojciech Kubicki połączył się telefonicznie z grającym główną rolę dziecięcą, Remigiuszem Zarzyckim. Felek, bo tak miał na imię bohater filmu, opowiedział o swojej przygodzie z filmem i naszym miastem. Rawa Mazowiecka też miała swoich reprezentantów w filmie. Zbigniew Ciołek, który asystował w produkcji podzielił się swoimi wspomnieniami, a Jadwiga Wrona prowadząca od ponad 50 lat salon fryzjerski na seans przyniosła pamiątkę w postaci umowy zawartej miedzy nią, a wytwórnią filmową. Jak wyglądało wydarzenie w obiektywie? Zapraszamy do galerii. Napiszcie w komentarzach, jakie uczucia Wam towarzyszyły podczas oglądania filmu

 • _DSC2545-1
 • _DSC2548-1
 • _DSC2553-1
 • _DSC2559-1
 • _DSC2565-1
 • _DSC2575-1

XXVI OPEN POLISH CHAMPIONSHIPS - Mistrzostwa Polski PZTan w klasach sportowych.

Najstarsza cykliczna impreza tańca nowoczesnego w Polsce zagości w dniach 11 - 13 listopada Rawie Mazowieckiej. Turniej odbędzie się w Hali Milenium pod patronatem honorowym Józefa Matysiaka - Starosty Rawskiego oraz Piotr Irla - Burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Bilety dla mieszkańców dostępne na hali Milenium w przedsprzedaży w promocyjnej cenie.
Podczas Mistrzostw Polski PZTan w klasach sportowych będzie można uzyskać wyższą klasę sportową wg poniższego klucza.
- rywalizacja od ¼ finału - cały finał
- rywalizacja od ½ finału – zawodnicy z miejsc 1,2,3
- finał 7 lub 8 osobowy – zawodnicy z miejsc 1, 2
- finał 5 lub 6 osobowy – zawodnik z miejsca 1
Na zdjęciu Prezes Polskiego Związku Tańca Zbigniew Zasada oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla.

foto

 • Zrzut ekranu 2022-11-4 o 08.16.16
 • Zrzut ekranu 2022-11-4 o 08.16.42

Dokumenty do pobrania

Grillowanie u rawskich seniorów w altanie.

Dzienny Dom Seniora przy ul. Warszawskiej dzięki wsparciu z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka ma nową altanę w otoczeniu pięknej rawskiej przyrody.  
A wszystko po to, aby zwiększyć komfort i poprawić samopoczucie naszych seniorów, którzy mają swoje niezwykłe miejsce i czują się tutaj jak w rodzinie – powiedział Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 

Piotr Irla Burmistrz Rawy Mazowieckiej był gościem seniorów - po raz pierwszy altana udzieliła schronienia od słońca uczestnikom grillowania. Seniorzy powiedzieli, że nie wyobrażają sobie życia bez tego miejsca, mogą liczyć na wsparcie personelu, który wkłada kawał serducha w wykonywaną przez siebie pracę jak również swoich koleżanek i kolegów. Altana przedstawiała się w pełnej krasie, została udekorowana kwiatami, wyhodowanymi w Domu Seniora od ziarenka.

Pyszny posiłek przygotowały panie zatrudnione w Domu Seniora: Kierownik Dziennego Domu Seniora Patrycja Skoczek, Katarzyna Szymańska i Elżbieta Trębacz. Gościem wydarzenia (towarzyszyła mamie) była siostra Agnieszka Ozimek. W uroczystości uczestniczyły: Dyrektor MOPS Agnieszka Zimecka, Zastępca Dyrektora MOPS Mariola Błaszczyk, Inspektor Urzędu Miasta Teresa Sekuter, a przede wszystkim seniorzy – podopieczni Dziennego Domu Seniora.

Dzienny Dom Seniora, jest jednostką funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, świadczy usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej (kinezyterapii), aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Stwarza możliwości rozwijania istniejących już zainteresowań i poszukiwania nowych,  seniorzy są angażowani w wykonywanie czynności dnia codziennego. Mają dużo wolnego czasu, a tutaj mogą go zagospodarować. Są jeszcze wolne miejsca w Domu Seniora. Naszych seniorów zapraszamy do wyjścia z domu i poprawy jakości życia, oraz poznania nowych osób.
 
Letnie miejsce spotkań będzie służyło również organizacjom pozarządowym, które korzystają z Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, jak również Parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

 • Zdjęcie seniorów w nowo otwartej altanie
 • Zdjęcie seniorów w nowo otwartej altanie
 • Zdjęcie seniorów w nowo otwartej altanie
 • Zdjęcie seniorów w nowo otwartej altanie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 będą uczestniczyć w Projekcie z Fundacją PZU po lekcjach "Zróbmy to razem"

Pomysłodawcą projektu jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin Świetlica Środowiskowa w Rawie Mazowieckiej. Działania projektowe finansowane są ze środków Fundacji PZU w ramach ogólnopolskiego konkursu „ Z Fundacją PZU po lekcjach”. 
Odbiorcami zadania będą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach: kulinarnych, tanecznych, naukowych. Dla najmłodszych zaplanowano  "Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot".
 
W ramach działań przeprowadzone zostaną konkursy plastyczne i kulinarny. Nagrodzeni uczniowie /90 osób/ pojadą na wycieczkę jednodniową.
 
Podsumowaniem projektu będzie piknik podczas którego odbędą się: quizy, animacje i zabawy o tematyce prośrodowiskowej, kiermasz przedmiotów użytkowych powstałych w ramach konkursu "Ekocoś z niczego", wystawa prac konkursowych i prac powstałych podczas zajęć "Kodowanie na dywanie i programowanie robotów Ozobot", występ projektowej grupy tanecznej, degustacja dań przygotowanych przez grupę warsztatową. 

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 15 lipca 2022 r.

Od 15 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie wprowadzenia możliwości  prefinansowania przedsięwzięcia dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku tych Wnioskodawców część kwoty dotacji w formie zaliczki może zostać przekazana na konto wykonawcy prac przed zakończeniem przedsięwzięcia. Więcej o programie - Czyste powietrze

Wspaniałe wieści prosto z Rabki - Zdrój

Zwyrtała tak pięknie grał, że roztańczył i rozśpiewał całe niebo… Co roku, w ramach Rabka Festival trwają poszukiwania „czytelniczego Zwyrtały”, który dzięki świetnemu pomysłowi promocyjnemu potrafił „rozczytać” swoje środowisko…

Główna nagroda w konkursie promującym czytelnictwo „Zwyrtała 2022” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej !!!

Kochani, jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejna nagroda za promocję czytelnictwa trafia do naszej biblioteki i naszego miasta Rawa Mazowiecka. 
Po wielu wyróżnieniach nadeszła wiekopomna i wymarzona chwila … 
Jury konkursu na najlepszy pomysł promujący czytanie „Zwyrtała 2022”składzie: prof. Anna Janus – Sitarz, prof. Grzegorz Leszczyński i pan Konstanty Przybora zdecydowało, iż zwycięzcą tegorocznego konkursu jest - 
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej !!!

Zwyrtała już w domu, zajął honorowe miejsce w samym sercu wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej i już od wejścia wita rawskich czytelników.

Uznanie w oczach szanownego jury znalazły dwa z czterech zgłoszonych projektów, a mianowicie: Biblioteczny TikTok  oraz #MBPzprzymróżeniemOKA. Nagradzany był zarówno sam pomysł, jak i jego realizacja i właśnie te propozycje znalazły uznanie. Jesteśmy przeszczęśliwi. W minionym roku znaleźliśmy się w piątce wyróżnionych bibliotek zaś w tym roku mamy zaszczyt odebrać główną nagrodę !!!

Kilka słów o zgłoszonych inicjatywach. Biblioteczny TikTok stał się automatycznym przedłużeniem naszych filmików z cyklu #MBPzprzymróżeniemOKA. Wykorzystujemy je często w podobnej formie. Od samego początku nad bibliotecznymi TikTok’ami oraz innymi bibliotecznymi filmikami pracujemy z naszymi wolontariuszami - Antonina (15 l.) Katarzyna (18 l.) Mikołaj (15 l.) Jakub (16 l.) oraz dwie Wiktorie (17 l.). Są wspaniali a ich pomoc jest bezcenna. Tak powstawał coraz większy zespół, niektórzy wystąpili spontanicznie, jednorazowo, lecz trzon jest cały czas ten sam …
W między czasie zakupiliśmy profesjonalną lampę oraz gimbala by nasze filmiki były jak najlepszej jakości. Obecnie publikujemy codziennie jeden filmik, 7 dni w tygodniu. Warto dodać, że jako pierwsi w województwie łódzkim założyliśmy konto na tym kanale i rozpoczęliśmy na nim promocję biblioteki i czytelnictwa !!! Co do filmów z cyklu #MBPzprzymróżeniemOKA to krótkie formy zachęcające do odwiedzenia biblioteki i czytania.
W zeszłym roku powstało 11 filmików + wydania specjalne z okazji Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Dnia czytania Tolkiena czy Dnia Gwiezdnych Wojen (6 filmików).
Główną cechą projektów jest ogromna dawka humoru i ukazanie biblioteki jako naprawdę wyjątkowego miejsca a czytania jako inspiracji do kreatywnego myślenia. Zapraszając młodzież do współpracy chcemy pokazać, że w bibliotece znajdą, prócz znakomitych książek, swoją przestrzeń by realizować swoje pasje i pomysły. 
To NASZ wspólny sukces, brawo #superteamMBP !!!

Ogólnopolski konkurs organizowany jest w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival 2022”. Oficjalne wręczenie nagród nastąpiło podczas Konferencji dla dorosłych, 15 lipca o godz. 9.00, w Teatrze Lalek Rabcio, ul. Orkana 3C w Rabce – Zdroju (dokładny program na stronie www.rabkafestival.pl). Fundatorem nagród jest Uzdrowisko Rabka S.A.

Na koniec dziękujemy raz jeszcze szacownemu jury oraz organizatorce konkursu i Festivalu Pani Iwonie Haberny i oczywiście przesyłamy pozdrowienia i słowa uznania dla wszystkich bibliotek biorących udział w konkursie oraz gratulacje i brawa dla laureatów wyróżnień.

 • Zwyrtała MBP Rawa
 • Zdjęcie z konkursu "Zwyrtała 2022"
 • Zdjęcie z konkursu "Zwyrtała 2022"

Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny - Morskie Opowieści

Ahoj morska przygodo!!!
23 lipca 2022 r. o gdz. 11:00, wspólnie z Teatrem Katarynka zapraszamy dzieci na letni spektakl teatralny, który odbędzie się w SALI WIDOWISKOWEJ MDK. Koszt biletu 10 zł. Zabierzemy Was w wyjątkową podróż po morzach i oceanach.

"Morskie opowieści" to historia, która pozwoli małym widzom przenieść się na pokład statku, gdzie rozpoczną pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga opowie im o niejednej przygodzie, która wydarzyła się na morzu. Na pokładzie odbędzie się również akcja ratunkowa z udziałem Ratownika WOPR, a dzieci dowiedzą się, jak należy postępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego odpoczynku nad jeziorem czy morzem. Meteorolog Krabs wyjaśni widzom, jak rozpoznawać pogodę na podstawie obserwacji chmur.

Czy łatwo jest być żeglarzem? Czy każdy może śpiewać szanty? Na te pytania odpowie humorystyczny spektakl muzyczny, podczas którego nie zabraknie wspólnej zabawy. Wszyscy widzowie wraz z załogą będą m.in. uczestniczyć w przeciąganiu liny.

Spektakl jest nie tylko piękny wizualnie, ale także ma walory edukacyjne. Warto przyjść i bawić się razem z nami!

 

Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny - Morskie Opowieści

Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny - Morskie Opowieści

Ahoj morska przygodo!!!
23 lipca 2022 r. o gdz. 11:00, wspólnie z Teatrem Katarynka zapraszamy dzieci na letni spektakl teatralny, który odbędzie się w SALI WIDOWISKOWEJ MDK. Koszt biletu 10 zł. Zabierzemy Was w wyjątkową podróż po morzach i oceanach.

"Morskie opowieści" to historia, która pozwoli małym widzom przenieść się na pokład statku, gdzie rozpoczną pełen przygód rejs. Rozśpiewana załoga opowie im o niejednej przygodzie, która wydarzyła się na morzu. Na pokładzie odbędzie się również akcja ratunkowa z udziałem Ratownika WOPR, a dzieci dowiedzą się, jak należy postępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego odpoczynku nad jeziorem czy morzem. Meteorolog Krabs wyjaśni widzom, jak rozpoznawać pogodę na podstawie obserwacji chmur.

Czy łatwo jest być żeglarzem? Czy każdy może śpiewać szanty? Na te pytania odpowie humorystyczny spektakl muzyczny, podczas którego nie zabraknie wspólnej zabawy. Wszyscy widzowie wraz z załogą będą m.in. uczestniczyć w przeciąganiu liny.

Spektakl jest nie tylko piękny wizualnie, ale także ma walory edukacyjne. Warto przyjść i bawić się razem z nami!

Zapraszamy dzieci na spektakl teatralny - Morskie Opowieści

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Rawa Gra Szanty

Jesteście gotowi na kolejną edycję Rawa Gra Szanty?. Bo my właśnie szykujemy dla Was moc atrakcji!
Już w najbliższą sobotę, 23 lipca rozpocznie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Rawa Gra Szanty w altanie koncertowej parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej! 

Będziecie mogli smacznie zjeść, napić się i odwiedzić stoiska organizacji pozarządowych z naszych okolic oraz obejrzeć klimatyczne pokazy taneczne przygotowane przez Strefę Zdrowia Active oraz zagrać w grę miejską!

Zaczynamy już od 15:00 ponieważ mamy dla Was aż czterech wykonawców, a więc o cztery powody więcej, aby spędzić ten dzień właśnie z nami! 
Kto wystąpi? Dowiecie się klikając w wydarzenie ➡️ tutaj

W programie:
koncerty czterech wyśmienitych wykonawców, 
gra miejska, 
pokaz tańca przygotowany przez Strefę Zdrowia Active, 
strefa gastronomiczna z pysznym jedzeniem z grilla i napojami, 
stoiska organizacji pozarządowych z naszych okolic, 
animacje dla dzieci i dorosłych. 

Do zobaczenia!

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Rawa Gra Szanty

Jesteście gotowi na kolejną edycję Rawa Gra Szanty?. Bo my właśnie szykujemy dla Was moc atrakcji! Już w najbliższą sobotę, 23 lipca rozpocznie się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Rawa Gra Szanty w altanie koncertowej parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej! 

Będziecie mogli smacznie zjeść, napić się i odwiedzić stoiska organizacji pozarządowych z naszych okolic oraz obejrzeć klimatyczne pokazy taneczne przygotowane przez Strefę Zdrowia Active oraz zagrać w grę miejską!

Zaczynamy już od 15:00 ponieważ mamy dla Was aż czterech wykonawców, a więc o cztery powody więcej, aby spędzić ten dzień właśnie z nami! 
Kto wystąpi? Dowiecie się klikając w wydarzenie ➡️ tutaj

W programie:
koncerty czterech wyśmienitych wykonawców, 
gra miejska, 
pokaz tańca przygotowany przez Strefę Zdrowia Active, 
strefa gastronomiczna z pysznym jedzeniem z grilla i napojami, 
stoiska organizacji pozarządowych z naszych okolic, 
animacje dla dzieci i dorosłych. 

Do zobaczenia!

 • Plakat maraton pływacki

Zapraszamy na maraton pływacki

W imieniu Burmistrza – Piotra Irli oraz organizatorów zapraszamy na kolejny weekend pełen atrakcji. W sobotę 23 lipca 2022 r. odbędzie się XXVIII Maraton Pływacki im Pawła Pioruna i pamięci Marcina Kaźmierskiego o Puchar Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

Elektromobilność – nasza przyszłość

Obecnie bardzo ważne stało się rozwijanie technologii, które dotyczą nie tylko produkcji samochodów elektrycznych i akumulatorów, ale również niezbędnych do tego surowców oraz recyklingu.

Według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) łączna wartość inwestycji w sektorze elektromobliności w Polsce może wzrosnąć o 5 mld euro osiągając wartość na poziomie 11 mld euro. Według analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), Polska jest największym w Europie i 5. co do wielkości globalnym dostawcą litowo-jonowych akumulatorów samochodowych lub ich komponentów. Zagraniczna sprzedaż takich baterii przekroczyła 2 proc. całego polskiego eksportu w 2021 r., a rosnący popyt na baterie jest szansą dla dalszego rozwoju tej branży w Polsce.

Kluczowe wydaje się jednak zaspokojenie zapotrzebowania na surowce. W ramach rozwoju obszarów związanych z elektromobilnością, należy także spodziewać się dynamicznego wzrostu ilości punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym punktów dostępnych w miejscach publicznych.
Przypominamy także, że od lipca 2021 r. trwa nabór w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest uniknięcie zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu nowych, ekologicznych pojazdów oraz upowszechnienie aut zeroemisyjnych. 

Wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością na rok szkolny 2022/2023

Do 15 września 2022 r. będą przyjmowane wnioski w celu uzyskania dodatkowego dofinansowania dla uczniów z niepełnosprawnością z przeznaczeniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023.

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 2. W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom:

  1)  słabowidzącym,
  2)  niesłyszącym,
  3)  słabosłyszącym,
  4)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­– Prawo oświatowe, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, klas I–IV pięcioletniego technikum lub klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

 3. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCHI MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH:
  3.1  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2022/2023 do kwoty  225 zł,

  3.2 dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia; do kwoty  390 zł,
   dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  • w roku szkolnym 2022/2023 do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych do kwoty  445 zł.

  JAK UBIEGAĆ SIĘ O POMOC? Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

      • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

      •  do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

      • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

      • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

      • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

      •  w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do końca grudnia 2022 r.

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyna Dębska i Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla  zapraszają na uroczystości patriotyczne obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Powstanie Warszawskie było walką o niepodległość całego kraju i wolność wszystkich Polaków. Godzina „W” - 1 sierpnia 1944 roku o 17.00 była początkiem Powstania Warszawskiego, w którym wzięli udział żołnierze AK pochodzący niemal z wszystkich rejonów Polski.
1 sierpnia mija 78 lat od wydarzeń, które powinny żyć w pamięci Polaków w całym kraju. To była walka o naszą wolność. Nie zapomnimy o Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Program obchodów:
godz. 17.00 cmentarz wojskowy w Rawie Mazowieckiej 
    • włączenie syren w godzinę „W”
    •  odegranie hymnu państwowego
    •  modlitwa w intencji pokoju na świecie i za poległych powstańców
    • wystąpienie okolicznościowe przygotowane przez Krzysztofa Dróżdża historyka, bibliotekarza
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. św. Jana Pawła II
    • złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK 
    • złożenie kwiatów na grobach powstańców warszawskich spoczywających na rawskim cmentarzu

godz. 18.30 Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej
    • Kino Konesera film Jana Komasy „Miasto 44” - wstęp wolny

Nasze miasto otrzymało Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 Społecznie Odpowiedzialny Samorząd.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej od pięciu lat nagradza samorządy, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej, które w sposób widoczny przyczyniają się do wzmacniania sektora ekonomii społecznej oraz do szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, a także wzmacniania spójności i solidarności społecznej. 
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Miasto Rawa Mazowiecka inicjuje działania społeczne w których mieszkańcy mają szansę podejmowania decyzji, aktywności, sprawczości i podejmowania odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest dobrostan naszego miasta.  Prowadzimy również Dzienny Dom Seniora dla rawskich seniorów. Naszym sprzymierzeńcem w działaniach są ciała doradcze: Młodzieżowa Rada Miasta i Rawska Rada Seniorów,  oraz organizacje pozarządowe i kluby sportowe, spółdzielnia socjalna, lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz w Łodzi. 

 • Zdjęcie certyfikatu
 • Zdjęcie pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

Muzykowanie w altanie z rawskimi seniorami

To będzie prawdziwie rozśpiewane i roztańczone popołudnie!
W niedzielę, 31 lipca gospodarzami spotkania w parkowej altanie, będą rawscy seniorzy. Artyści już szykują moc muzycznych niespodzianek. Wspólną zabawę zaczynamy o godzinie 17:00. Repertuar został tak dobrany, aby była to miła forma spędzenia niedzielnego popołudnia w plenerze dla całej rodziny. Zachęcamy do wspólnej zabawy!

Zapraszamy na XI. Edycję Garmin Iron Triathlon!

Zapraszamy na XI. Edycję Garmin Iron Triathlon!
Doskonała lokalizacja Rawy Mazowieckiej i świetna infrastruktura sprawiają, że jest to idealne miejsce do organizacji imprez triathlonowych. Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka rozegrane zostaną w okolicy Zalewu Tatar, w otoczeniu leśnych alejek.
Rawa Mazowiecka pojawiała się wielokrotnie na triathlonowej mapie naszego kraju. W ubiegłych latach odbywały się tam między innymi Mistrzostwa Polski Elity oraz Age-Group na dystansie sprinterskim.

🔹 Zawody w Rawie Mazowieckiej odbędą się 31 lipca 2022 r.
🔹Trzy dystanse do wyboru:
1/2 IM (1,9 km - 90 km - 21,1 km),
1/4 IM (0,95 km – 45 km – 10,5 km),
1/8 IM (0,475 km – 22,5 km – 5,275 km).


🔹 Sztafety na wszystkich dystansach!
🔹 Jedna klasyfikacja generalna całego cyklu!
🔹 Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży Garmin Junior.

🔹Etap pływacki w Rawie Mazowieckiej odbędzie się w Zalewie Tatar. Na dystansie 1/2 IM zawodnicy będą mieli do pokonania 1,9 km, na dystansie 1/4 IM – 0,95 km, a na dystansie 1/8 IM – 0,475 km. Po pływaniu zawodnicy udadzą się na szybką i płaską trasę kolarską. Zostanie ona poprowadzona w kierunku miejscowości Zarzecze oraz Podkonice, a także drogą techniczną wzdłuż drogi S8.
Wybierając dystans 1/2 IM do pokonania będzie 90 km, 1/4 IM – 45 km, a na 1/8 IM – 22,5 km. Na zakończenie zawodnicy pokonywać będą etap biegowy wytyczony urokliwą alejką biegnącą wzdłuż Zalewu Tatar (na 1/2 IM – 21,1 km, 1/4 IM – 10,55 km, zaś dla dystansu 1/8 IM – 5,275 km).

Zapraszamy na Turniej Koszykówki Ulicznej

Młodzieżowa Rada Miasta i Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zapraszają na 19 edycję Turnieju Koszykówki Ulicznej. Turniej odbędzie się w sobotę 6 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 na boisku przy LO im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Kościuszki 20. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Turniej będzie odbywał się w dwóch kategoriach: do lat 16 i open. Zapisy internetowe już są prowadzone i będą trwać do 5 sierpnia. Wysyłamy zgłoszenia w wiadomości prywatnej na profil Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka na Facebook’u lub Instagramie oraz drogą mailową na adres mlodziezowaradamiasta4454@gmail.com

Można zapisać się również 6 sierpnia w godz. 9:30-10:30 w miejscu odbywania się turnieju.
Zapewniamy moc wrażeń sportowych oraz nagrody dla zwycięzców turnieju.

Szykuje się grudzień pełen emocji !

Wszystko za sprawą Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który od 9 do 18 grudnia po raz pierwszy zagości na zrewitalizowanym Pl. Piłsudskiego. Na mieszkańców będzie czekała bogata oferta spożywczo — gastronomiczna oraz stoiska z rękodziełem.

Brama Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego zostanie oficjalnie otwarta w sobotę tj. 10 grudnia przez burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę i od tego momentu, aż do 18 grudnia Plac J. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej zamieni się w magiczne miasteczko św. Mikołaja. Na Jarmarku stanie ponad 20 wystawców z Rawy Mazowieckiej i okolicy, będzie można zakupić niepowtarzalne rękodzieło, artykuły spożywcze, prezenty świąteczne czy też napić się gorącej czekolady lub aromatycznej herbaty oraz grzanego wina. Nie zabraknie gastronomii z potrawami świątecznymi na wynos, a na miejscu rawianie będą mogli zjeść ciepłe naleśniki, gofry, gorącą kiełbaskę z grilla czy też oscypka z żurawiną. Oprócz jarmarku rawski ratusz w pierwszy weekend tj. 10-11 grudnia przygotował liczne atrakcje dla całych rodzin! W sobotnim programie dzieci z rawskich szkół i przedszkoli na Pl. Piłsudskiego ubiorą piękne pachnące choinki, które stworzą niepowtarzalną świąteczną atmosferę, a w godzinach popołudniowych uczniowie ze szkół podstawowych wystąpią z repertuarem świątecznym. Dla najmłodszych będzie czekała świąteczna zagroda ze zwierzętami. Tymczasem w niedzielę wystąpi dla rawian kapela Beskid z programem świątecznym, w którym nie zabraknie wspólnego kolędowania, opowieści wigilijnych, oryginalnych góralskich zabaw i konkursów z nagrodami. W niedzielne popołudnie dzieci na pewno nie będą się nudzić, bowiem ratusz przygotował dla nich specjalny program pt. „Mikołaj sunie saniami”, a w nim Elfy i Śnieżynki na szczudłach, malowanie twarzy, zwierzątka z balonów, świąteczne animacje plastyczne. Najmłodsi będą mieć niepowtarzalną okazję, aby przybić piątkę z Reniferem Rudolfem, a z Biura Świętego Mikołaja wysłać kartkę z życzeniami. Mikołaj będzie dyżurował w bajkowym domku i każde dziecko będzie mogło sobie z nim zrobić pamiątkowe zdjęcie. W kolejną jarmarkową sobotę tj. 17 grudnia od godz. 11:00, Muzeum Ziemi Rawskiej przygotuje w jatkach miejskich warsztaty świąteczne dla dzieci. Zaraz po nich zostaną zorganizowane plenerowe animacje dla rodzin rawsko-ukraińskich pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Po południu dla mieszkańców zostanie zorganizowana otwarta miejska wigilia z udziałem burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli. Oprócz opłatka nie zabraknie świątecznych potraw i wspólnego kolędowania. Na scenie z programem świątecznym wystąpi chór seniorów oraz dzieci ze szkoły muzycznej MonoArt i ogniska muzycznego im. J. Paderewskiego. W ostatni dzień jarmarku tj. w niedzielę 18 grudnia Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizuje dla rodzin grę miejską o tematyce świątecznej. Będzie to też ostatni dzień handlu na Pl. Piłsudskiego, dlatego mieszkańcy będą mieć możliwość zrobienia zakupów na stoiskach wystawienniczych z niepowtarzalnego asortymentu oferowanego przez wystawców. Wieczorem Miejski Dom Kultury zaprasza na koncert świąteczny – Miłosna Osiecka.

Plakat

 • Zrzut ekranu 2022-11-25 o 12.45.46

Podsumowanie konkursu „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”.

24 listopada w Miejskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie kolejnej edycji konkursu „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wręczenia nagród oraz filmem podsumowującym konkurs. 

Materiał z wręczenia nagród dostępny pod linkiem https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka/videos/655913119510361

Szkolenie on-line dla przedsiębiorców.

W czwartek 24 listopada w godzinach 10:00 - 11:30 zapraszamy na szkolenie w temacie ,, PUE funkcje dla przedsiebiorców'' 

plakat

 • szkolenie PUE

Przyjazny Urząd.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź 22 listopada w godzinach 8:00 - 10:45 do Urzędu Miastal, gdzie dyżurować będzie ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

plakat

 • info dyżur RM

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Burmistrz Miasta zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, klubów sportowych zainteresowanych szkoleniem z pozyskiwania środków na rozwój działalności. 

 

 1. NOWEFIO i PROO - jak zwiększyć swoje szanse na zdobycie dotacji?
 2. Jak zdobyć pakiety o wartości 5.000,00 zł na rozwój i promocję  Twojej organizacji

 01.12.2022 roku (czwartek) w godz. 16:00-18:30 w Jatkach Miejskich ul. Mickiewicza 11 Rawa Mazowiecka

Podczas spotkania przedstawimy: założenia i cele poszczególnych konkursów; zasady i wytyczne regulaminów konkursowych;wskazówki, na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek.
Nabór wniosków w ramach konkursu NOWEFIO trwa do 12.12.2022 roku, a w ramach PROO do 02.01.2023 roku. 

Sprawdź ogłoszenia o naborach: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-konkursach-na-rok-2023/

Nabór wniosków w ramach konkursów „Pakiet dla Społecznych Rakiet" i „Pakiet dla Społecznych Przedsiębiorców" trwa w dniach 30.11.2022 r. – 16.12.2022 r. 

Sprawdź ogłoszenia o naborach: Pakiety: https://centrumklucz.pl/dzieje-sie/pakiet-dla-spolecznych-przedsiebiorcow-edycja-iv-dla-subregionu/

Rakiety: https://centrumklucz.pl/dzieje-sie/pakiet-dla-spolecznych-rakiet-edycja-iv-dla-subregionu/).

Na spotkanie zaprasza Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i przedstawicielki Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej CENTRUM KLUCZ w Łodzi - Aleksandra Bogusiak    i Ilona Sobul.                                                                                                                   Aby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/GdTouNSAaWPB7okr6

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

W nawiązaniu do ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla informuje, że Miasto Rawa Mazowiecka zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. 

W związku z tym, zainteresowani mieszkańcy miasta są proszeni o zgłaszanie zapotrzebowania na paliwo stałe (groszek, orzech).  Wnioski o zakup należy składać:

 • w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, przy Pl. Piłsudskiego 5, w Biurze Podawczym w godzinach urzędowania lub,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

w terminie od 3 listopada 2022 r.

Ilość paliwa dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych na maksymalnie 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. Należy pamiętać, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Zebrane informacje pozwolą określić skalę zapotrzebowania gospodarstw domowych z terenu miasta na paliwa stałe (groszek, orzech), co pozwoli na odpowiednie zaplanowanie działań w zakresie zakupu oraz dalszej sprzedaży paliwa stałego na jego terenie.

Jednocześnie informujemy, że zakup zamówionego przez Miasto Rawa Mazowiecka paliwa stałego będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania, o czym osoby zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków o zakup.

Należy pamiętać, że do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Poniżej znajduje się wzór wniosku o zakup. 

Oficjalne otwarcie Hali Tatar.

3 grudnia odbędzie się tak wyczekiwane otwarcie zrewitalizowanej hali sportowej przy ulicy Katowickiej. Hala Tatar oficjalnie zostanie otwarta o godzinie 11.00, ale od 9.30 trwać będą VIII Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym. 

Więcej o imprezie w oficjalnym zaproszeniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli oraz Grzegorza Stefaniaka Dyrektora OSiR  Facebook Miasta Rawa Mazowiecka

Plakat

 • tenis tatar

Rawska Lodówka Społeczna na nowym miejscu.

Ze względu na akty wandalizmu postanowiliśmy zmienić zasady korzystania z lodówki. Przenieśliśmy lodówkę społeczną do Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Szansa.

Ze względu na akty wandalizmu – zniszczenie drzwi lodówki,  brak porządku wokół miejsca ustawienia lodówki tj. pozostawiane butelki po alkoholu, puste opakowania po produktach spożywczych, oraz ze względu na to, iż osoby korzystające z lodówki często od razu zabierały wszystkie produkty spożywcze, nie dzieląc się z innymi potrzebującymi - postanowiliśmy zmienić zasady korzystania z lodówki. Zrezygnowaliśmy z „szafy na ubrania”, gdyż nasi mieszkańcy nie odbierali ich z szafy, część nie nadawała się do użytku - ubrania zalegały i tworzyły bałagan. Przenieśliśmy lodówkę społeczną do Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego Szansa, mającego swoją siedzibę z drugiej strony budynku tj. przy ul. Tomaszowskiej 10j. Została zatrudniona stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy, która wydziela żywność dla potrzebujących,  w ten sposób dystrybucja żywności odbywa się pod kontrolą. Żywność jest wydawana  w dni robocze w godz. od 13.00 do 15.00. Pieczę nad lodówką sprawują: Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstyneckie „Szansa”, prowadzące bank żywności, oraz odbierające żywność z naszych lokalnych supermarketów.  W tych godzinach również można pozostawić swoje nadwyżki żywności i podzielić się z potrzebującymi. Jeżeli macie Państwo problem z dostarczeniem większej ilości żywności,  prosimy o kontakt z Prezesem RSA „Szansa” Janem Ośródką tel. 691 489 605. Jak mówią osoby korzystające z naszej lodówki to dobra decyzja, przede wszystkim dlatego, że więcej osób może z niej skorzystać. Niektóre osoby zabierają mięso, porcje rosołowe, gdyż mają możliwość ugotować potrawy, są również tacy, którzy biorą gotowe produkty, ponieważ nie mają dostępu do kuchni.  Dzięki lodówce mogą przeżyć.

Nie zmieniły się zasady korzystania -  z lodówki może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje, czyli jeśli brakuje mu żywności może przyjść na ulicę Tomaszowską 10 j i nie płacąc za nic otrzymać produkty żywnościowe.  W rawskich piekarniach, cukierniach czy sklepach również zostają produkty, które nie zostały sprzedane, można przekazać je do naszej lodówki.

  

W lodówce możemy zostawić: 

 • Produkty, które nie przekroczyły daty minimalnej trwałości.
 • Produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości („najlepiej spożyć przed”), ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia („należy spożyć do”).
 • Produkty zapakowane lub w pojemnikach.
 • Produkty suche, napoczęte – starannie zapakowane, np. torebka ciastek, słój mąki lub ryżu.
 • Wyroby własne, na przykład ciasto lub zupę – starannie i szczelnie zapakowane, z naklejonym krótkim opisem potrawy i datą przygotowania.
 • Produkty, które wymagają schłodzenia, należy dostarczyć w przenośnej lodówce lub torbie termicznej (takie produkty są opisane na etykiecie: „przechowywać w temperaturze od +2 do +8 stopni Celsjusza” lub „przechowywać w warunkach chłodniczych”) 
 • Produkty, które można zjeść samemu.

Do lodówki nie wkładajmy: 

 • Produktów przeterminowanych, którym skończył się termin przydatności do spożycia „należy spożyć do”.
 • Produktów z oznakami zepsucia, nietypowym zapachem lub kolorem, nadgniłych, nadpleśniałych, opakowań z wydętym wieczkiem.
 • Produktów, które miały kontakt z pleśnią, odpadami spożywczymi lub komunalnymi.
 • Produktów wymagających warunków chłodniczych, które znajdowały się poza lodówką ponad 30 minut.
 • Otwartych puszek, konserw, słoików z przetworami itp.
 • Produktów zawierających surowe jaja (w tym budynie, kremy, majonezy domowej roboty itp.).
 • Wyrobów z niepasteryzowanego mleka (ale możesz zostawić sery, jogurty, twarogi).
 • Surowego mięsa.

Foto

 • _DSC1997
 • _DSC1998
 • _DSC1999

XXI edycji Festiwalu ,,Wlazł Kotek na Płotek''

56 solistów zaprezentowało się w Miejskim Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki'' podczas XXI edycji Festiwalu ,,Wlazł Kotek na Płotek" 

Każdy uczestnik Festiwalu otrzymał w nagrodę za piękny występ pandkę - milutką przytulankę. Dodatkowo, komisja konkursowa obradująca w składzie: Barbara Furmańska i Janusz Furmański, uhonorowała najlepszych wykonawców równorzędnymi wyróżnieniami i pamiątkowymi dyplomami. Więcej o konkursie tu https://mdkrawa.pl/wpisy/xxi-wlazlkoteknaplotek-wyniki/

Finałowe głosowanie na muzyczne gwiazdy Dni Rawy 2023

Początek listopada to wybór Gwiazd Dni Rawy 2023. Wpłynęło do nas ponad 550 propozycji wykonawców, których chcecie zobaczyć na Dniach Miasta. Spośród nich liczbą głosów wybraliście :

Nocny Kochanek
Dawid Kwiatkowski
Kubańczyk
Enej
Cleo
Agnieszka Chylińska
Defis
Skolim
Piękni i Młodzi
Marie
Teraz czas na finałowe głosowanie. Głosy na CZTERECH wykonawców wysyłamy wyłącznie na adres email: dni.rawy@miastorawa.pl
Na głosy czekamy do 14 listopada.
WAŻNE !!! Głosy oddane na inną ilość wykonawców niż CZTERECH, nie bedą brane pod uwagę. 

Bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania łąki kwietnej oraz naturalnych metod nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie

Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania łąki kwietnej oraz naturalnych metod nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie. Praktyczne spotkanie prowadzone będzie przez doświadczonych instruktorów, którzy w przyjazny sposób otworzą przed uczestnikami wskazaną tematykę.
Będzie okazja do zadawania pytań dotyczących własnych ogrodów. 
Każdy uczestnik warsztatów otrzyma od nas upominek, w postaci rośliny, którą będzie mógł zabrać do swojego ogrodu. Zapewniamy też drobny poczęstunek oraz napoje podczas warsztatów. 
Rejestracja na warsztaty nie jest niezbędna, jednak zachęcamy do zapisów poprzez stronę internetową www.spotkania.gmsynergy.com.pl Rejestracja gwarantuje możliwość otrzymania upominku od organizatora. 
Warsztaty organizowane są w ramach programu Województwo Łódzkie Ogrodem Polski. W załączniku znajdą Państwa grafiki pozwalające na promocję wydarzenia. Będziemy wdzięczni za przekazanie kontaktu do Kół Gospodyń Wiejskich i Klubów Seniora.
 

FOTO

 • 02-11_1080x1920

Badanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w nowej perspektywie 2023-2027

Zapraszamy do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Rawki" na lata 2023-2027. Termin składania dokumentów do 10 listopada 2022 roku do godziny 15.30

Drodzy mieszkańcy Krainy Rawki, decyzją Zarządu LGD "Kraina Rawki" termin składania fiszek projektowych został wydłużony do 𝟭𝟬 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼𝗽𝗮𝗱𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿𝗼𝗸𝘂. Zachęcamy Was do podzielenia się pomysłami na rozwój naszego regionu. W dalszym ciągu trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027r.

Zakresy tematyczne i wzór fiszki znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/ankieta-badanie-potrzeb-mieszkancow-obszaru-lgd-kraina-rawki-w-nowej-perspektywie-2023-2027/

Uwaga! Fiszki należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do nas do dnia 10.11.2022 r. (osobiście, pocztą - data wpływu lub mailowo na adres: biuro@krainarawki.eu)

 

''Bicz Boży'' film w którym nasze miasto było planem filmowym już 7 listopada w ramach Kina Konesera.

W ramach Kina Konesera 7 listopada zapraszamy na wyjątkowy pokaz filmowy. Od premiery filmu, która odbyła się 7 lipca 1967 roku minie dokładnie 55 lat i 4 miesiące. Proponujemy Państwu film, w którym nasze miasto posłużyło jako plan filmowy.

Podczas seansu w Miejskim Domu Kultury, widzowie będą mogli zobaczyć jak wyglądała Rawa w roku 1966. Mowa oczywiście o filmie ''Bicz Boży'' w reżyserii Marii Kaniewskiej. Muzykę do niego napisał Wojciech Kilar. Niewątpliwą gwiazdą tego obrazu jest filmowy agent J23, czyli Stanisław Mikulski, ale to nie jedyna gwiazda, którą możemy zobaczyć na ekranie.Oprócz Mikulskiego na ekranie zobaczymy Janusza Gajosa, Pole Raksę, Barbarę Drapińską, Leona Niemczyka czy Mariusza Dmochowskiego. Przed seansem zapraszamy do obejrzenia wystawy fotosów filmowych, a potem zaprosimy do wspomnieniowej dyskusji, jak zmieniła się Rawa Mazowiecka. Szczególnie zapraszamy tych rawian, którzy pamietają czasy realizacji tego filmu. Może nawet zobaczą siebie na ekranie. Wstęp bezpłatny.
(fot. fototeka.fn.org.pl)

foto

 • Zrzut ekranu 2022-10-28 o 11.17.18
 • Zrzut ekranu 2022-10-28 o 11.56.12
 • Zrzut ekranu 2022-10-28 o 13.24.19

Jarmark Bożonarodzeniowy

Święta juz wkrótce. Burmistrz miasta zaprasza wystawców do zapoznania sie z ofertą udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym. 

Wszystkie informacje dostępne pod linkami : https://www.rawamazowiecka.pl/plik,16672,regulamin-jarmarku-bozonarodzeniowego-2022-w-rawie-mazowieckiej.pdf

oraz : https://www.rawamazowiecka.pl/plik,16673,karta-zgloszenia-uczestnictwa-w-jarmarku-bozonarodzeniowym-2022-w-rawie-mazowieckiej.pdf

plakat

 • Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 -zapraszamy wystawców do współpracy(2)

W którym kierunku pojedzie Kolej Rogowska? Czekamy na opinie mieszkańców Łódzkiego

Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała to jeden z przykładów wyjątkowego dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego. Licząca już 107 lat 50-kilometrowa linia oraz zabytkowa infrastruktura wymagają ochrony i naprawy dla kolejnych pokoleń. 

Samorząd Województwa Łódzkiego chce ocalić tę kolej, aby jak najdłużej woziła pasażerów. O tym, czy będą to tylko kursy turystyczne, czy Kolej Rogowska zostanie włączona do regularnych przewozów, zdecydują sami mieszkańcy Łódzkiego.

Badania mają określić potrzeby i oczekiwania pasażerów, mieszkańców położonych przy trasie kolei gmin: Rogów, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Regnów, miasta Rawa Mazowiecka oraz miasta i gminy Biała Rawska.  Są częścią projektu pod nazwą „Identyfikacja kluczowego kierunku rozwoju Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała” i pozwolą przygotować opracowanie eksperckie określające  szczegóły dalszego funkcjonowania Kolei Rogowskiej. Opracowanie, wykonywane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego WŁ, dotyczy kilku wariantów m.in. wykorzystania kolei tylko do przewozów turystycznych, ale również  przywrócenia codziennych połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego z wyższymi prędkościami i atrakcyjnymi czasami przejazdu, zarówno w ramach samej linii wąskotorowej, jak i w skomunikowaniu z normalnotorowymi pociągami ŁKA. To ostatnie rozwiązanie zapewni mieszkańcom gmin, przez które przebiega linia kolei, połączenie ze stolicą naszego regionu.

- Jako samorząd, od lat, konsekwentnie, budujemy siatkę połączeń w ramach transportu zbiorowego w całym Łódzkiem. Chcemy, aby na mapie naszego województwa nie było miejscowości wykluczonych komunikacyjnie. Teraz będziemy sprawdzać, w jakim stopniu możemy w tym celu wykorzystać Kolej Rogowską, która dodatkowo jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, który zachęca mieszkańców do udziału w badaniach. – Dzięki temu poznamy potrzeby i pomysły pasażerów, a to najważniejszy kierunek działania, bo przecież  robimy to wszystko dla Państwa.

Istniejąca od 107 lat, licząca blisko 50 km linia kolejowa łączy Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską. Do 2001 roku linia funkcjonowała w systemie pasażerskiego transportu publicznego. Po tej dacie, w ramach restrukturyzacji polskiej sieci kolejowej, wyłączano z eksploatacji poszczególne odcinki linii lokalnych. Od 20 lat Kolej Rogowska służy już tylko turystom. Jej operatorem jest organizacja pozarządowa – Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW), a wszystkie pociągi prowadzone są obecnie wyłącznie z użyciem  zabytkowego taboru.

Na szersze wykorzystanie możliwości kolejki liczy m.in. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

-  Postępująca degradacja Kolei Rogowskiej sprawia że jej dalsze funkcjonowanie jest dziś zagrożone. Prowadzona obecnie wielostronna współpraca z UMWŁ oraz FPKW pozwala mieć nadzieję, że uda zapewnić szersze wykorzystanie tego wyjątkowego środka transportu – podkreśla Katarzyna Zagajewska, dyrektor wydziału infrastruktury ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Jak z kolei przypomina Adam Wawrzyniak, prezes zarządu FPKW, w krajach sąsiadujących z Polską, koleje wąskotorowe z powodzeniem wykonują regularne przewozy pasażerskie jako element sieci transportowej regionów.

Wykonawcą badania oraz opracowania eksperckiego jest  spółka Multiconsult Polska sp. z o.o., a cały projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

- Projekt realizowany dla Kolei Rogowskiej jest pierwszym przedsięwzięciem dla linii kolejowej o prześwicie toru mniejszym niż 1 435 mm. Jest to więc zadanie nowatorskie i wymagające nieszablonowego podejścia – przyznaje Przemysław Panek z Multiconsult Polska.

Fot. Adam Staśkiewicz

***********

Link z filmem o Kolei Rogowskiej:

https://wetransfer.com/downloads/af96b8717c6ff4e61ad22706ae88a7e420221012151408/0203621f9c86303d544f0c0dcbdf4c1220221012151424/26a7a0

foto

 • _AST2276
 • _AST2277
 • _AST2279
 • _AST2282

Rawskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek 13 października 2022 r. w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W czwartek 13 października 2022 r. w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny "Inki" odbyły
się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan
Piotr Irla, Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pani Grażyna Dębska, Pan Artur Piotrowski
Zastępca Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Pani Zofia Kalisz Starszy Wizytator Delegatury
Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, Pani Celina Szczur Przewodnicząca Komisji
Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pani Zofia Winiarska Prezes Oddziału Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Rawie Mazowieckiej złożyli serdeczne życzenia nauczycielom szkół i
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Rawa Mazowiecka. Podziękowano
również za trud jaki nauczyciele i wychowawcy, a także pozostali pracownicy placówek oświatowych
wkładają w wychowanie i naukę młodego pokolenia rawian.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej były jednocześnie okazją do uhonorowania nagrodami Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka nauczycieli, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli liczne sukcesy w
swej pracy zawodowej.
Nagrodzeni zostali:
 
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:
Teresa Łucka – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
 
Medal Komisji Edukacji Narodowej:
Urszula Fedorowicz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Medal Złoty za długoletnią służbę:
Teresa Anna Piotrowska – nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Nagrody Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka:
1. Anna Rzadkiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”
2. Joanna Wodzińska – Hurst – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1         „Tęczowa Jedyneczka”
3. Bożena Paterka – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka”
4. Anna Rosińska – zastępca dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Niezapominajka”
5. Agata Popowicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
6. Karina Gajecka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Przedszkola Miejskiego Nr 3
  „Bajkowy Zakątek”
7. Jarosław Wasiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
8. Hanna Stankiewicz – nauczyciel biologii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
9. Katarzyna Abramova – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza     Kościuszki
​10. Agnieszka Kołodzińska – nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
11. Magdalena Kępa – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
 Kościuszki
12. Zbigniew Golizda – Zastępca dyrektora, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
13. Monika Mierzejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
14. Bożena Socha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
15. Bogusława Gołuch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
16. Jolanta Wojakowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii
 Konopnickiej
17. Urszula Gonta – nauczyciel, terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
18. Iwona Kocik – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
19. Jolanta Lipska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
20. Irena Wiśniewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
21. Agnieszka Szostek – nauczyciel techniki, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa w
 Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
22. Marzena Mikołajczyk – psycholog szkolny w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
23. Alina Krzemińska – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
24. Bogusława Jastrzębska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w Szkole
 Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
 
Nauczyciele, którzy w 2022 r. otrzymali awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:
1. Michał Filipczak – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
2. Dorota Kryczka – nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
3. Nina Batorek – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej
4. Monika Działak - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
5. Magdalena Pawlikowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
​6. Martyna Chlebicka - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii   Konopnickiej
7. lona Kowalczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela   Makuszyńskiego
8. Magdalena Kaczorowska - nauczyciel współorganizujący w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kornela
 Makuszyńskiego
9. Izabela Stęplowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
10. Izabela Szczepańska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
11. Paulina Frankowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”
12. Karina Gajecka – nauczyciel wychowania przedszkolnego/logopeda w Przedszkolu Miejskim Nr 3
 „Bajkowy Zakątek”
 
Złote odznaki za zasługi dla ZNP wręczyła Pani Zofia Winiarska Prezes ZNP oddział w Rawie Mazowieckiej.
Nagrodzeni zostali:
Pani Aleksandra Macuda – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej
Renata Lusa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. O.ppłk. Franciszka Mientkiego w Cielądzu.
 
Po oficjalnych uroczystościach dla wyróżnionych nauczycieli i pracowników oświaty wystąpił
Artur Andrus, polski dziennikarz i prezenter telewizyjny i radiowy, aktor, pisarz, poeta, autor tekstów
piosenek, artysta kabaretowy i konferansjer.

foty

 • _DSC1620-1
 • _DSC1630-1
 • _DSC1632-1
 • _DSC1766-1
 • _DSC1781-1
 • _DSC1790-1
 • _DSC1792-1

Supernauczyciel naszej szkoły

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Młodzieżowa Rada Miasta zaprosiła uczniów rawskich szkół do udziału w plebiscycie „Supernauczyciel naszej szkoły”. Plebiscyt odbył się pod honorowym patronatem Grażyny Dębskiej Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka i Piotra Irli Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Do udziału w plebiscycie zostały zaproszone wszystkie rawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Głosowania zostały przeprowadzone w szkołach, przez zaproszone do współpracy przy organizacji plebiscytu Samorządy Uczniowskie, w dniach 3-7 października 2022 r.

W plebiscycie wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Liceum Ogólnokształcące, Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych, Zespół Placówek Specjalnych.

Zwycięzcami plebiscytu  „Supernauczyciel naszej szkoły” zostali następujący nauczyciele:

Szkoła Podstawowa nr 2: Olga Zarzycka - Supernauczyciel, Michał Filipczak – II miejsce, Jolanta Lipska – III miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 4: Małgorzata Jastrząbek - Supernauczyciel, Katarzyna Węglewska – II miejsce, Roksana Klimczak – III miejsce.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii-Skłodowskiej Curie: Dorota Błażejewska - Supernauczyciel, Marek Hoffman – II miejsce, Lidia Gruntowska  - III miejsce.

Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II: Katarzyna Węglewska - Supernauczyciel, Sławomir Kępa – II miejsce, Teresa Trojanowska – III miejsce.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych: Grzegorz Krawczyk - Supernauczyciel, Andrzej Babis – II miejsce, Jolanta Ornafa – III miejsce.

Zespół Placówek Specjalnych: Ewa Ułasiewicz - Supernauczyciel, Justyna Gruszfeld – II miejsce, Anna Urbaniak – III miejsce.

Celem konkursu „Supernauczyciel naszej szkoły”, którego inicjatorem była Młodzieżowa Rada Miasta jest nagrodzenie nauczycieli/pedagogów, którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem w nauczanie młodzieży i którzy cieszą się największą sympatią uczniów.

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje.

 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.22.44
 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.22.57
 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.23.09
 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.23.24
 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.23.34
 • Zrzut ekranu 2022-10-14 o 09.23.45

Dotacje WFOŚiGW w Łodzi z zakresu edukacji ekologicznej

12.10.2022 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”  między innymi dla dwóch rawskich placówek oświatowych.

Umowy podpisał Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Piotr Irla przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Marii Jolanty Witczak, a ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Prezes Zarządu Pan Wojciech Miedzianowski.

Na mocy umów Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej otrzyma z Funduszu dotację w wysokości 59.993,00 zł na realizację projektu pn.  Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej "Zielone Audytorium" (całkowity koszt zadania to 66.483,00 zł). Natomiast Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” otrzyma dotację w wysokości 55.698,00  na realizację zadania pn. Utworzenie punktu dydaktycznego Przedszkole Miejskie nr 1 "Tęczowa  Jedyneczka" w Rawie Mazowieckiej "Tęczowa ścieżka" (całkowity koszt realizacji zadania to 58.698,00 zł).

Rozpoczęła się budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Rozpoczęła się budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ulicy Kolejowej.🏗🏗🏗 Będzie to inwestycja przeznaczona dla osób dorosłych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością.

Koszt inwestycji wynosi 6.1 miliona złotych. Zakończenie inwestycji przewidziany jest na październik 2023 roku.

 • DJI_0049-1
 • DJI_0050-1
 • DJI_0051-1

XI Memoriał im. Wojciecha Zembowicza za nami

W ostatni weekend na hali sportowej Milenium został rozegrany XI Memoriał im Wojciecha Zembowicza. W turnieju wystartowały zespoły w kategorii młodzików reprezentujące Warszawę, Tomaszów Mazowiecki i Rawę Mazowiecką. Rozgrywki przeprowadzono systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

Zwycięzcami Memoriału z kompletem zwycięstw zostali zawodnicy Lechii Tomaszów Mazowiecki. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka. Trzecią lokatę wywalczyła drużyna MKS MDK Warszawa przed zespołem MOS Wola Warszawa.

Przyznano również nagrody indywidualne najlepszym zawodnikom XI Memoriału im W. Zembowicza. MVP turnieju został zawodnik Lechii Tomaszów Mazowiecki Dawid Wojtalczyk, nagrodę dla najlepszego zawodnika na pozycji rozgrywającego otrzymał zawodnik MUKS Juvenia Wiktor Szczepański. Za najlepszego zawodnika w ataku uznano reprezentanta Lechii Macieja Chmielewskiego. Nagroda dla najlepszego zawodnika na pozycji Libero przypadła Marcelowi Walickiemu (MOS Wola Warszawa). Nagrodę dla najlepszego zawodnika na pozycji przyjmującego otrzymał Gustaw Żędzian (MKS MDK Warszawa). 

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Oliwier Koprowski (Juvenia Rawa Mazowiecka), Antoni Balcerski (MOS Wola Warszawa), Hubert Kubacki (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Tytus Hejnrych (MKS MDK Warszawa).

Nagrody najlepszym drużynom i wyróżnionym zawodnikom wręczył zastępca burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Pan Artur Piotrowski

Głównym organizatorem turnieju i fundatorem nagród było Miasto Rawa Mazowiecka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok na kolejny memoriał.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 9
 • 10
 • Plakat - Zaproszenie na spotkanie warsztatowe w Jatkach miejskich dot. lokalnej strategii rozwoju w ramach obszaru LGD...

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe obszaru LGD "Kraina Rawki"

Zapraszamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej do udziału w pracach nad stworzeniem 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗻𝗲𝗷 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗶 𝗥𝗼𝘇𝘄𝗼𝗷𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟬𝟮𝟳! Chcemy usłyszeć Państwa opinie, propozycje projektów, pomysły i kierunki działań, które chcieliby Państwo z nami realizować oraz na jakie działania powinny zostać przeznaczone środki z nowej perspektywy finansowej UE w ramach dotacji LGD.

Aby dowiedzieć się, jak mieszkańcy definiują najpilniejsze potrzeby Miasta Rawa Mazowiecka, jaka jest ich opinia o aktualnych problemach i trudnościach, jakich efektów spodziewają się po wdrożeniu Lokalnej Strategii Rozwoju, zaplanowaliśmy spotkanie warsztatowe w jatkach miejskich.

Spotkania skierowane są do mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i fundacji, przedstawicieli organizacji nieformalnych, przedsiębiorców, osoby bezrobotne przedstawicieli i pracowników JST, przedstawicieli lokalnych instytucji kultury, dyrektorów i nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, aktywną młodzież i członków klubu seniora.

Zależy nam na Państwa włączeniu się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ tak szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych.

Program spotkań warsztatowych:
1. Przedstawienie charakterystyki i dotychczasowej działalności LGD „Kraina Rawki” oraz krótkie podsumowanie okresu 2014-2020
2. Przedstawienie założeń PROW na lata 2023-2027.
3. Analiza SWOT -Dyskusja na temat mocnych i słabych stron obszaru oraz analiza szans i zagrożeń rozwoju obszaru.
4. Dyskusja na temat potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, z uwzględnieniem zagadnień: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko lokalne i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.
5. Przedstawienie pomysłów na działania przez mieszkańców obszaru LGD.

Rozpoczynamy nabór w konkursie „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

1 października 2022 r. rozpoczął się nabór w konkursie pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Aby wziąć w nim udział, należało: w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji budynku znajdujących się w pierzei ulicy lub placu, a następnie w terminie od 1 do 31 października 2022 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Więcej informacji na temat konkursu -tutaj.

Zapraszamy do udziału w rehabilitacji postcovidowej

WOMP CP -L w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie pn.  "Regionalny Program Rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID - 19. Łódzkie Centrum Postcovidowe" ul. Aleksandrowska 61/63. Zapisy tel. 42 2721914, 505511566 w godz. 9:00-15:00
Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej tzn. od 15 roku życia do momentu, aż osoba zadeklaruje chęć podjęcia zatrudnienia.
Co ważne, uczestnicy muszą mieć wynik pozytywny testu, lub zrobiony test na przeciwciała potwierdzający przejście choroby.

Wsparcie:

1. kwalifikacja do programu- odbywa się w Łodzi w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na ul. Aleksandrowskiej 61/63 - tutaj umawiamy pacjentów na konkretny dzień, tak aby mogli jednego dnia załatwić wszystkie badania i  wizyty lekarskie- zajmuje to około 2-3 godz.

2. badania, jakie wykonywane są w ramach projektu to: RTG klatki piersiowej, spirometria, EKG, morfologia, oznaczenie parametrów układu krzepnięcia, gazometria, test wysiłkowy (lekarz podczas pierwszej wizyty określa zakres badań).

3. konsultacja wyników badań (II wizyta), możliwość skorzystania z wizyty u kardiologa i neurologa, kwalifikacja na rehabilitację domową.

4. rehabilitacja w warunkach domowych (możliwość odbycia rehabilitacji na miejscu w Rawie Mazowieckiej).

W czasie trwania rehabilitacji w warunkach domowych i ambulatoryjnych każdy pacjent będzie miał do wykorzystania maksymalnie 15 wizyt terapeutycznych, które powinny zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 28 dni.

Częstotliwość i czas trwania każdej z nich określany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Co do zasady, za cytowanymi wytycznymi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, pacjent powinien zostać objęty 3 wizytami terapeutycznymi w tygodniu, podczas których otrzyma co najmniej 4 z wyżej wymienionych interwencji podstawowych. Możliwe jest także zwiększenie wymiaru liczby wizyt do 5 w tygodniu, jeśli stan zdrowia pacjenta i jego możliwości czasowe na to pozwolą, przy zachowaniu wymogu maksymalnie 15 wizyt terapeutycznych.


Zalecane jest, aby początkowo stosować ćwiczenia o niskiej intensywności, monitorując parametry życiowe (częstość akcji serca, pulsoksymetrię i ciśnienie krwi), stopniowy wzrost ćwiczeń. Zgodnie z rekomendacjami, pacjenci otrzymają tyle świadczeń terapeutycznych ile „potrzebują” i będą w stanie tolerować, aby przystosować, odzyskać i/lub wrócić do optymalnego osiągnięcia niezależności funkcjonowania.


W końcowej fazie realizacji rehabilitacji domowej i ambulatoryjnej zostanie przeprowadzony
uproszczony sprawdzian praktyczny w zakresie właściwego wykonywania ćwiczeń rehabilitacji
po przebyciu COVID-19.


Krok 5. Wykonanie badań oraz ocena stanu zdrowia po zakończonej rehabilitacji.
Krok 6 Konsultacja rehabilitacja końcowa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

 • Plakat - zaproszenie na miejską potańcówkę

Zapraszamy na miejską potańcówkę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości, na miejską potańcówkę, która odbędzie się, w niedzielę tj. 9 października 2022 r. o godz. 14:00. Chcemy, abyście razem z nami hucznie przetańczyli Pl. Piłsudskiego. Czekaliśmy długo na piękną złotą jesień, ale pogoda do tej pory nas nie rozpieszczała. Jednak prognozy pokazują słońce, więc startujemy o 14 -tej. Mamy nadzieję, że złapiemy jeszcze trochę ciepłych promieni, wit. D3 i pozytywnych endorfin. Czekamy na Was przy dębie.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

W dniu 20.09.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Możliwością ubiegania się o dodatek objęte zostały również podmioty niebędące gospodarstwami domowymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (podmioty wrażliwe) w tym szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, palcówki opiekuńcze, itp.

Podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, jeżeli wykorzystywany jest on na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności. Wyłączone są te podmioty, które są ogrzewane ciepłem systemowym, jak również podmioty ogrzewane paliwem gazowym objęte, ochroną taryfową na zasadach wskazanych w przepisach odrębnych.

Podmiot wrażliwy składa wniosek o dodatek w gminie właściwej ze względu na swoją siedzibę, bez względu na to czy prowadzi swoją działalność również w placówkach znajdujących się w różnych miejscowościach, powiatach czy też województwach. W takiej sytuacji składa wniosek na każdą z placówek.

W celu ubiegania się o dodatek podmiot wrażliwy powinien podjąć następujące kroki:

Mieć zgłoszone lub wpisane główne źródło ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W terminie do 30 listopada 2022 r. złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami
do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, jeżeli jego siedziba znajduje się na terenie miasta.

Dołączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo, lub  notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania wnioskującego podmiotu.

Dołączyć dokumenty sprzedaży wystawione na rzecz podmiotu wrażliwego lub których podmiot wrażliwy jest odbiorcą, będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty dodatku, tj.:

w celu wyliczenia średniego rocznego kosztu zakupu paliwa wykorzystywanego
na potrzeby ogrzewania z 2 wybranych lat z okresu 3 lat poprzedzających złożenie wniosku (lata 2019-2021) - prawidłowość wyliczenia potwierdzą załączone dokumenty sprzedażowe,

w celu wyliczenia średniego rocznego kosztu zakupu paliwa w roku 2022 posiadać dokumenty sprzedażowe, obejmujące koszty zakupu co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia średniego rocznego kosztu zakupu paliwa
z wybranych 2 lat (załączone dokumenty sprzedażowe będą potwierdzać prawidłowość wyliczenia).

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski składamy na piśmie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5 w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 46 814 23 39 lub osobisty – pokój nr 9 Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 4.

Nasza delegacja z ratusza odwiedziła partnerskie miasto  Nyirbator na Węgrzech

Od 29.09 do 02.10.2022 r. delegacja z Rawy Mazowieckiej na czele z Burmistrzem Miasta -Piotrem Irlą, gościła w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech. 

W trakcie wizyty nasza delegacja zapoznała się m.in. z działalnością biblioteki w Nyirbator oraz z funkcjonowaniem żłobka. Była też możliwość obejrzenia stadniny koni, w której mieści się również mini zoo, zarządzane przez Miasto Nyirbator. 
Przedstawiciele miejskiego ratusza zostali zapoznani z firmami ze strefy przemysłowej Nyirbator, które brały udział w święcie plonów (częściowo podobne do naszych dożynek), które odbywało się w tym czasie. Święto to było połączone z targami pracy dla młodzieży, która miała możliwość poznania firm i podjęcia decyzji co do dalszej pracy zawodowej lub nauki, tak by w przyszłości znaleźć zatrudnienie w jednej z firm funkcjonujących w ich rodzinnym mieście.

Nasza delegacja poznała również tradycje Węgrów,  biorąc udział w święcie plonów, w które zaangażowane, były organizacje społeczne oraz szkoły i przedszkola. Ulicami miasta przeszedł kolorowy korowód prezentujący zwyczaje ludowe, tradycyjne stroje i tańce oraz zebrane plony. 

Ważną częścią wizyty było również ustalenie zasad współpracy w zakresie kultury i sportu, gdyż po pandemii współpraca ta została wyhamowana. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zaproponował organizację wspólnego turnieju sportowego miast partnerskich (w tym czeskich Boskovic, ale także miast partnerskich Nyirbator, czyli rumuńskich: Carei oraz Șimleu Silvaniei), przedstawił też bogatą ofertę kulturalną, w której udział mogą wziąć mieszkańcy Nyirbator, w tym głównie uczniowie szkół oraz członkowie organizacji społecznych, zespoły muzyczne, artyści itp. 

Ustalono, że wkrótce  zostaną zaplanowane dalsze szczegóły współpracy, w tym kalendarz wspólnych imprez odbywających się zarówno w Rawie Mazowieckiej jak i Nyirbator.

 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech
 • Zdjęcie z wizyty przedstawicieli miejskiego ratusza w partnerskim mieście Nyirbator na Węgrzech

Zapraszamy Wystawców do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022

Wystawcy, którzy chcą zaprezentować się w trakcie I edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rawie Mazowieckiej, na świeżo zrewitalizowanym Pl. Piłsudskiego, do 14 listopada 2022 r. powinni złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

Serdecznie zapraszamy wystawców do składania zgłoszeń, do udziału w  Rawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym 2022. W tym roku odbędzie się on w dniach 09-18 grudnia 2022 r. i po raz pierwszy zagości na Pl. Piłsudskiego w świeżo zrewitalizowanej części staromiejskiej dawnego rynku.

Jego celem jest prezentacja i promocja lokalnych wyrobów artystycznych, rzemieślniczych i żywnościowych oraz wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych.

W trakcie Jarmarku preferowana będzie wystawa i sprzedaż produktów o charakterze regionalnym, o tematyce świątecznej i związanej z okresem zimowym, takich jak: artykuły przemysłowe: m.in. ceramika artystyczna, zabawki, artykuły świąteczne (w tym ozdoby świąteczne), wyroby regionalne, pamiątki, ozdoby, rękodzieło, wyroby własne, itp.; artykuły spożywcze: wyroby regionalne, wypieki świąteczne, sery, pieczywo, słodycze, miody, itp.


Ważna informacja!
Organizator -Miasto Rawa Mazowiecka, prosi o zapoznanie się z regulaminem Jarmarku Bożonarodzeniowego do pobrania poniżej:

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe zapraszamy do korzystania z nowych dofinansowań: Fundusz Pomocowy -otwarty konkurs jesień 2022; Program dotacyjny Powstanie Styczniowe 1863 – 1864 (Kultura), Sąsiedzka Moc; Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU (Różne). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych konkursów.

Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka — ważna informacja

Miasto Rawa Mazowiecka informuje mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem paliwa stałego (groszek, orzech), że zgodnie z ostatnią interpretacją ministerstwa, można złożyć tylko jeden wniosek o zakup na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, maksymalnie 1,5 tony na jedno gospodarstwo domowe.

 • Palakat z okazji Narodowego Świeta Niepodległości

Zapraszamy na obchody  NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI — RAWA MAZOWIECKA 2022

Starosta Rawski, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zapraszają na obchody NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - RAWA MAZOWIECKA 2022

Program obchodów:
11.11.2022r. 
9.10  –  złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na cmentarzu wojskowym
9:40  –  złożenie wiązanek pod tablicami upamiętniającymi Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 
10.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w asyście pocztów sztandarowych oraz orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
11.00 – uroczyste wciągnięcie przez Skautów Europy flagi państwowej na maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” 
-      odegranie Hymnu Państwowego przez orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 
-     wystąpienie okolicznościowe Pani Pauliny Śmigiel – nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
-    wiązanka utworów patriotycznych w wykonaniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 
11.30 – Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI”
-     PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA –
      przedstawienie teatralne w reżyserii  Zbigniewa Pacury

Imprezy towarzyszące:
08.11.2022r. - Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI”
      10.00 - "Co to jest Niepodległość" koncert dla uczniów rawskich szkół podstawowych 
09.11.2022r. - Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI”
       10.00 - XI Festiwal Pieśni Patriotycznej „Biało-Czerwone Nuty”
09.11.2022r.  - Jatki Miejskie ul. Mickiewicza 11
      18.00 - MUZYCZNA JATKA –  NA POLSKĄ NUTĘ...

Program wydarzeń dla mieszkańców podczas Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2022

Przed nami dwa weekendy wypełnione po brzegi atrakcjami! Brama Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego zostanie oficjalnie otwarta w sobotę tj. 10 grudnia przez burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę i od tego momentu, aż do 18 grudnia Plac J. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej zamieni się w magiczne miasteczko św. Mikołaja.

Na Jarmarku stanie ponad 20 wystawców z Rawy Mazowieckiej i okolicy, będzie można zakupić niepowtarzalne rękodzieło, artykuły spożywcze, prezenty świąteczne czy też napić się gorącej czekolady lub aromatycznej herbaty oraz grzanego wina. Nie zabraknie gastronomii z potrawami świątecznymi na wynos, a na miejscu rawianie będą mogli zjeść ciepłe naleśniki, gofry, gorącą kiełbaskę z grilla czy też oscypka z żurawiną.

Oprócz jarmarku rawski ratusz  przygotował liczne atrakcje dla całych rodzin! 

Program:

9 grudnia – piątek

Od godz. 7:00 – 8:00 – przekazanie kluczy do drewnianych domków, spotkanie organizacyjne z Wystawcami, uruchomienie handlu przez Wystawców.


10 grudnia – sobota
Od godz.14:30 – ubieranie przez dzieci ze szkół i przedszkoli choinek świątecznych (wysokość ok. 2 m; 10 szt.) ustawionych na Pl. Piłsudskiego, stanowiących potem dekorację podczas Jarmarku;

od 13:00 – 17:00 – dla dzieci mini zagroda z żywymi zwierzętami (kozy, owce, króliki);

od 16:00 – oficjalne otwarcie Jarmarku, włączenie iluminacji świetlnych na Pl. Piłsudskiego, przekazanie symbolicznego klucza do bram Jarmarku przez Burmistrza Miasta,

od 16:15 – 17:30 – występy szkół z repertuarem świątecznym


11 grudnia – niedziela
Od godz. 14:00 – 18:00 - spotkanie Mikołajkowe dla rodzin z dziećmi pn. „Mikołaj sunie saniami”,


17 grudnia – sobota

Od godz. 11:00 – 13:00 w jatkach miejskich warsztaty świąteczne dla dzieci,

Od godz. 14:30 – 15:30 „Dzielmy się miłością” - animacje dla dzieci rawsko-ukraińskich

Od godz. 16:00 – 19:00 wigilia z mieszkańcami w dużym ogrzewanym namiocie z wystrojem świątecznym, w nim wystąpi: chór emerytów, ognisko muzyczne im. J. Paderewskiego oraz szkoła muzyczna MonoArt, będzie wspólne śpiewanie kolęd przy muzyce na żywo, wspólny opłatek wraz z poczęstunkiem w formie cateringu.


18 grudnia – niedziela
Od godz. 11:00 – 14:00 rodzinna gra miejska o tematyce świątecznej zorganizowana przez OSiR

Od godz. 18:00 w MDK – koncert świąteczny – Miłosna Osiecka

Wszystkich mieszkańców i gości serdecznie zapraszamy!

 • Plakat dotyczący Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

Pierwszy transport paliwa stałego już w Rawie

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Grupą Górniczą SA, a Miastem Rawa Mazowiecka do naszego miasta dotarła pierwsza transza paliwa stałego (groszek, orzech).

Do miasta trafiły 204 tony, z czego 50 ton orzecha, 52 tony kostki oraz 102 tony groszku. Cena, za jaką węgiel będzie sprzedawany to kwota 2000,00 zł brutto za tonę. Sortyment odbierany jest z kopalń KWK – Wesoła i KWK Piast-Ziemowit ruch Wola. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej od wczoraj przekazują wnioskodawcom wg kolejności wpływu wniosków informacje telefonicznie w zakresie rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny węgla i dalszej procedury odbioru. Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Węgiel można odbierać w następujących lokalizacjach:
1. „ANDI-KUBA sp. z o.o.” – plac składowania sortymentu : ul. Katowicka 15, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. „PHU Stępniak” Andrzej Stępniak – plac składowania sortymentu: ul. Zamkowa Wola 44, 96-200 Rawa Mazowiecka.
3. Zakład Handlowo-Usługowy „ROSGAZ” Edward Rosa – plac składowania sortymentu: ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.
4. „Koks-Bud Małgorzata Szczuka – Misztal” – plac składowania sortymentu: Podkonice Miejskie 11, 97-216 Czerniewice.

foto

 • image0000011(1)

Gala Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego

Wczoraj w Orientarium ZOO Łódź odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi. Nasze miasto w kategorii gminy miejskie znalazło się w pierwszej trójce.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Nagrodę odebrał Burmistrz Potr Irla. 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-12-2 o 09.27.41

Dni Rawy 2023

Za oknami jesień, a my przygotowujemy się już do najgorętszej imprezy w roku. Dni Rawy 2023! Powielając dobrą praktykę i zwracamy się do mieszkańców o pomoc w wytypowaniu gwiazd święta naszego miasta.

Od dziś do 23 października czekamy na Wasze muzyczne propozycje. Można je składać na adres e:mail dni.rawy@miastorawa.pl . Z Waszych propozycji, po sprawdzeniu dostępności artystów przystąpimy do finalnego głosowania. Prosimy o niepodawanie w propozycjach muzyków, którzy występowali w naszym mieście w ostatnich 3 latach. Zatem czekamy na Wasze propozycje.

Pierwsza Rawska Potańcówka już za nami.

W niedzielę o godzinie 14:00 po raz pierwszy w naszym mieście odbyła się miejska potańcówka. Tego dnia prócz muzyki mogliśmy się też delektować piękną złotą jesienią

Muzycznie dowództwo powierzyliśmy wodzirejowi Markowi któremu towarzyszył Saxoludwik. Uśmiechy uczestników i fantastyczna muzyka w takiej atmosferze odbyła się Rawska Potańcówka. Napiszcie w komentarzach, czy się podobało i czy muzycznie w przyszłym roku kontynuować tego typu imprezy. Wiecej zdjęc z wydarzenia zobaczą Państwo na stronie https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka

foto

 • _DSC1567-1
 • _DSC1641-1
 • _DSC1645-1
 • _DSC1658-1
 • _DSC1679-1
 • _DSC1686-1
 • _DSC1790-1
 • _DSC1807-1
 • _DSC1792-1
 • _DSC1853-1

W piątkowe popołudnie Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla spotkał się z mieszkańcami osiedla 9 Maja.

W piątkowe popołudnie na boisku osiedla 9 Maja, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Piotr Irla spotkał się z mieszkańcami. Celem spotkania było podsumowanie realizowanych inwestycji drogowych dotyczących modernizacji ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich i A. Urbańskiego

Zakres inwestycji był szeroki i obejmował: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników i opasek, rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągu wraz z przyłączami, wykonanie nowej podbudowy oraz położenie nowej warstwy bitumiczne jezdni, nowych chodników oraz zjazdów i miejsc postojowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i ciepłej atmosferze, nie zabrakło zabaw integracyjnych dla dzieci i rodziców, wspólnych rozmów z mieszkańcami przy grochówce i kiełbasce z grilla. Dziękujemy pracownikom Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej za przygotowanie pysznego poczęstunku. Pomimo jesiennej aury wspólnie bawiliśmy się do późnego wieczora. Dziękujemy Wam za to drodzy mieszkańcy.
 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.23.56
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.24.15
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.24.38
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.25.11
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.25.54
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.26.12
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.27.00
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.28.07
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.29.05
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.30.15
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.30.35
 • Zrzut ekranu 2022-10-10 o 14.31.42

Wspomnienia z dziejów Rawy

W jatkach miejskich odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Wspomnienia z dziejów Rawy", zainicjowane przez Jana Karalusa, a organizowane przez Muzeum Ziemi Rawskiej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Rawie Mazowieckiej, Kamilą Strutyńską i Marcinem Strutyńskim.

Tematem spotkania były rawskie zakłady mięsne, które przez lata słynęły na całym świecie z produkcji doskonałych wędlin. Licznie przybyli uczestnicy spotkania, między innymi byli pracownicy zakładów, podzielili się swoimi wspomnieniami, dotyczącymi pracy w kombinacie mięsnym. Rys historyczny w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dyrektor muzeum Marcin Broniarczyk. Spotkaniu towarzyszyła wystawa przygotowana przez Kamilę i Marcina Strutyńskich ze zbiorów: muzeum, Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz Państwa Strutyńskich.

foto

 • IMG_6695
 • IMG_6775
 • IMG_6782
 • IMG_6679
 • IMG_6659
 • IMG_6677

Otwórz się na pomoc z Miastem Rawa Mazowiecka

Według danych PARPA spożycie alkoholu w Polsce rośnie od 30 lat. Zbliżamy się do granicy spożycia 10 litrów czystego alkoholu rocznie na osobę. Coraz więcej osób młodych pada ofiarą choroby alkoholowej. Alkohol towarzyszy zabawie, aby była „dobra”; jest sposobem uczczenia sukcesów, pocieszeniem w smutku. Staje się kluczem wejścia do grupy rówieśniczej, niszcząc zdrowie fizyczne i psychiczne, często prowadząc do uzależnienia. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć walkę o zdrowie i o lepsze, szczęśliwe życie. Miasto Rawa Mazowiecka przyłączyło się do drugiej edycji  ogólnopolskiej kampanii „Otwórz się na pomoc”. Zachęcamy młodzież oraz Rodziców/Opiekunów do zapoznania się z interaktywnym filmem, w którym od widza zależy jak potoczą się losy bohatera oraz z historiami rodziców wraz z komentarzem specjalisty.

Uroczystości uczczenia pamięci ofiar napaści sowieckiej na Polskę

83 lata temu, 17 września 1939 roku, Armia Czerwona, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Była to realizacja ustaleń zawartych w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.

Łącznie siły Armii Czerwonej skierowane w trzech rzutach przeciwko Rzeczypospolitej wynosiły około 1,5 miliona żołnierzy, ponad 6 tysięcy czołgów i około 1800 samolotów. Wczoraj na cmentarzu parafialnym odbyły się uroczystości uczczenia pamięci ofiar tej napaści. Zgromadzeni na cmentarzu odmówili modlitwę za poległych, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK.

Foto

 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.19.48
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.20.19
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.20.28

Spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko

16.09.2022 r. w naszym mieście odbyły się dwa spotkania z profesorem Mariuszem Jędrzejko – socjologiem, pedagogiem, terapeutą uzależnień. Spotkania dotyczyły psychospołecznych problemów dzieci i młodzieży w post pandemii oraz poruszały temat wychowania dzieci w granicach i normach. 

Na spotkaniach zarówno nauczyciele, specjaliści jak i rodzice mogli dowiedzieć się jak technologie cyfrowe wpływają na rozwój dzieci oraz jak łatwo paść ofiarą uzależnienia. Podczas warsztatów prof. Mariusz Jędrzejko dzielił się ze słuchaczami „nietypowymi” przykładami wykorzystania metod behawioralnych w wychowaniu dzieci. Podczas spotkań można było dowiedzieć się jak wprowadzać zasady dotyczące korzystania z elektroniki przez dzieci i młodzież oraz jaki wpływ na kształtowanie młodych jednostek mają popularne aplikacje i portale społecznościowe. Profesor szczególnie podkreślał zalety aplikacji kontroli rodzicielskiej, które pozwalają kontrolować rodzicom aktywność ich pociech w sieci oraz wyraźnie sprzeciwiał się korzystaniu przez dzieci do 3 roku życia z elektroniki oraz oglądania telewizji.

Był to dobry czas z profilaktyką uzależnień behawioralnych.

Foto

 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.05.38
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.07.10
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.07.22
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.08.26
 • Zrzut ekranu 2022-09-20 o 15.08.58

Rowerowe emocje w Rawie Mazowieckiej

W ostatnią niedzielę w Rawie Mazowieckiej gościliśmy organizowany przez Cezarego Zamanę wyścig Cisowianka Mazovia MTB Marathon.  Mimo nienajlepszych prognoz pogoda okazała się łaskawa dla rowerowych maratończyków.

Na trasach Hobby, Fit i Pro wystartowało ponad 150 zawodniczek i zawodników w tym kilkuosobowa grupa z Rawy Mazowieckiej. 

Na 7 kilometrowym dystansie Hobby najszybszym rawianinem został startujący w kategorii HM1 (do 10 lat) Adam Przerwa.

Na 27 kilometrowej trasie dystansu Fit miano najlepszego zawodnika z Rawy Mazowieckiej wywalczył  Szymon Grochowalski. Na drugim miejscu uplasował się Wojciech Skoczek (obaj Ditta – Seria MTB TEAM) a trzecią lokatę na tym dystansie  zajął Piotr Sołtysiak

(Pana Piotra zapraszamy po odbiór nagrody do UM pokój nr 6).

 Na dystansie PRO (37 km) w klasyfikacji na najlepszego mieszkańca Rawy zwyciężył Mirosław Przerwa. 

O atrakcyjności trasy w Rawie niech zaświadczy wypowiedź jednego z zawodników:

  Można śmiało powiedzieć, że trasa w Rawie Mazowieckiej stanowiła kwintesencję jazdy ''

MTB. Cezaremu Zamanie i jego zespołowi udało się wyczarować w centralnej Polsce trasę, której ze świecą szukać na innych zawodach”.

Nie mniejsze emocje zapanowały również podczas zmagań najmłodszych rowerzystów (od 2 do 6 lat) startujących na rowerkach biegowych w wyścigu Mni-Mini + Mazovia.  Na specjalnie przygotowanej trasie ścigało się 27 zawodników. Widać że Cezary Zamana jako główny organizator tej imprezy sportowej dba by każdy miłośnik dwóch kółek znalazł coś dla siebie i swojej rodziny.  

Po raz kolejny okazało się, że trasy rowerowe wokół Rawy Mazowieckiej mogą zmusić zawodników do maksymalnego wysiłku i dać kolarzom MTB wiele niezapomnianych wrażeń. 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom rawskiej edycji Cisowianka Mazovia MTB Marathon. Zapraszamy na kolejne imprezy sportowe organizowane w naszym mieście.

 

foto

 • Zrzut ekranu 2022-09-19 o 15.57.02
 • Zrzut ekranu 2022-09-19 o 15.56.50
 • Zrzut ekranu 2022-09-19 o 15.57.38

Aktualny rozkład jazdy linii nr 1 komunikacji miejskiej

Od dnia 16.09.2022 r., został uruchomiony przystanek komunikacji miejskiej przy ul. Kolejowej.

Przekazujemy Państwu aktualny rozkład jazdy linii nr 1. Życzymy przyjemnego korzystania.

Aktualny rozkład jazdy linii nr 1.

Zdjęcia

 • bf7fc149efc6e67fb33a533f318e9566-0
 • bf7fc149efc6e67fb33a533f318e9566-1
 • f32b51c295d26f1a69a022849575d36f-0
 • f32b51c295d26f1a69a022849575d36f-1

W miniony piątek Miasto Rawa Mazowiecka zostało oficjalnie przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Stało się to w trakcie walnego zgromadzenia, które odbyło się w Gminnym Domu Kultury w Cielądzu, a przyjęcie do Stowarzyszenia zbiegło się z 15. rocznicą jego istnienia.

Dziękując za włączenie w szeregi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla życzył jego członkom wytrwałości oraz kolejnych wielu lat realizacji ciekawych projektów i inicjatyw, które będą wzmacniały lokalne społeczeństwa działające na terenie gmin, działających w ramach Stowarzyszenia.

 

Przez 15 lat swojej działalności LGD „Kraina Rawki” pozyskała liczne środki finansowe, które były przeznaczane w formie dotacji na podejmowanie  i rozwijanie działalności gospodarczej, organizację wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje. „Kraina Rawki przyznawała również granty, mi.in na rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych (np. remonty świetlic gminnych), rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych (np. siłownie zewnętrzne), na stwarzanie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+, czy też na wparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”. Środki pozyskiwane przez LGD „Kraina Rawki” trafiają zarówno do przedsiębiorców, stowarzyszeń, jak i grup nieformalnych. Dzięki wstąpieniu w szeregi Stowarzyszenia również Miasto Rawa Mazowiecka będzie teraz mogło realizować wiele ciekawych inicjatyw, projektów, przedsięwzięć i inwestycji, które często zgłaszane są przez mieszkańców, a które nie zawsze udaje się zrealizować w ramach budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

 

 

Szerzej z działalnością LGD „Kraina Rawki” i projektami, które realizuje, można zapoznać się po przez  stronę internetową: https://www.krainarawki.eu/aktualnosci/

Rowerowe zakończenie wakacji

 W ostatnią sobotę wakacji odbył się Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy. W tym roku była to już XXII edycja tej chyba największej imprezy rowerowej w województwie łódzkim, która rokrocznie gromadzi na starcie kilkuset miłośników jazdy na dwóch kółkach. 

Pomimo panującego upału warunki atmosferyczne do uprawiania turystyki rowerowej były całkiem dobre. Po przejechaniu 18 km rowerzyści zatrzymali się na krótki odpoczynek w Regnowie gdzie otrzymali batony i wodę. Po krótkiej przerwie ruszyliśmy w dalsza drogę, która biegła przez miejscowości Komorów, Byszewice, Głuchówek do Rawy Mazowieckiej.  Po przejechaniu około 13 km dotarliśmy na metę na terenie zamku Książąt Mazowieckich.Trasę tegorocznego rajdu  pokonało ją ponad 800 rowerzystów, w tym bardzo liczna grupa dzieci, którym należą się wielkie brawa za wytrwałość.Na mecie tradycyjnie rozstrzygnięto konkursy na najstarszą uczestniczkę i uczestnika, najciekawszą konstrukcję rowerową, najbardziej oryginalny strój i konkurs na najliczniejszą rodzinę. Wszyscy „rajdowicze” mieli szansę na wygranie wielu nagród wśród których znalazło się 11 rowerów ufundowanych przez sponsorów i Miasto Rawa Mazowiecka. Składamy podziękowania i gratulacje wszystkim  uczestnikom, którzy zapisali się w historii Rawskich Rodzinnych Rajdów Rowerowych pokonując 33 kilometrową trasę. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie i również będziemy się doskonale bawić. Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację XXII Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Dziękujemy w szczególności sponsorowi głównemu - firmie DITTA SERIA za ufundowanie wspaniałych koszulek i rowerów. Składamy również podziękowania pozostałym sponsorom, bez pomocy których nie byłoby możliwe przeprowadzenie rajdu. Sponsorami rajdu były firmy: TABO, METALBUD, RAW-POL, CHORTEN, HAGMED, EMKA MEBLE, FOOD - SERVICE, RAW – MEDICA, CLEVRO, NETTO, SALON ROWEROWY TEAM. Spółki miejskie AQUARIUM i ZEC oraz FIRMA RODOS której przedstawiciele zadbali o uporządkowanie miejsca postoju w RegnowieDziękujemy również służbom porządkowym, które czuwały nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego rajdu a w szczególności funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej i Straży Miejskiej, którzy w sposób perfekcyjny zabezpieczyli przejazd rowerzystów. 

 

zdjęcia

 • _DSC0298
 • _DSC0312
 • _DSC0366
 • _DSC0393
 • _DSC0354
 • _DSC0393

Piknik Rodzinny „Sportowa Rawa”

W Dniu 11 września na hali sportowej Milenium w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego odbył się piknik rodzinny pod nazwą „Sportowa Rawa”. 

Pomysłodawczynią i autorką projektu jest sympatyczka Widzewa Łódź Pani Katarzyna Kowalczyk. Na hali sportowej bardzo licznie stawili się sympatycy aktywnego spędzania czasu wraz ze swoimi pociechami. Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji takich jak: dmuchane tory przeszkód, mega piłkarze, zjeżdżalnie oraz liczne konkursy zręcznościowe, w których nagrodami były gadżety sportowe z symbolami Widzewa Łódź. Na realizację projektu przeznaczono ze środków Miasta Rawa Mazowiecka kwotę 31 500,00 złotych. Imprezę zorganizował Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej wraz z pracownikami rawskiego OSiR, którzy w ekspresowym tempie przygotowali obiekt do tej atrakcyjnej imprezy sportowej. Poniżej przedstawiamy krótką foto relację z niedzielnego wydarzenia.

 • _DSC0014
 • _DSC0025
 • _DSC0049
 • _DSC0082
 • _DSC0134

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl pod hasłem "Muzyczna Jatka"

We wrześniu proponujemy wyjątkowy koncert złożony z piosenek z pogranicza poezji śpiewanej, piosenki literackiej i aktorskiej interpretacji piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory i innych.

SZPETNI – to projekt artystyczny wokalisty Dawida Mika i pianisty Filipa Kota, działający na pograniczu piosenki literackiej, poezji śpiewanej i aktorskiej interpretacji piosenki. Artyści to laureaci licznych nagród, w tym najważniejszych wyróżnień w swojej dziedzinie – m.in.: I nagrody na 66. i 67. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Turnieju Poezji Śpiewanej we Włocławku (2021, 2022). Za pomocą poezji i muzyki artyści budują niepowtarzalny klimat koncertów, który zachwyca i wzrusza najbardziej wymagających widzów. Współtworzą kameralny, studencki teatr literacki – Najmniejszą Scenę Świata w Tarnowie. Swoje doświadczenie nabywali koncertując na dużych scenach i w kameralnych salach, wykonując już ponad 250 koncertów!“Tylko miłość” to koncert złożony z różnorodnych piosenek literackich. Od utworów pełnych wdzięku i humoru po liryczne i nastrojowe piosenki Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, Wojciecha Młynarskiego czy Marka Grechuty. Całość dopełniają recytacje monologów oraz anegdoty o autorach, utworach i czasach, w których powstały.W programie usłyszymy m.in.: Miłość w Portofino, Okularnicy, Szpetni czterdziestoletni, Przedostatni walc, Miłość biuralisty, W dzikie wino zaplątani, Już kąpiesz się nie dla mnie, Tak jak malował pan Chagall, Piosenka Starych Kochanków.

Muzyczna Jatka - Tylko miłość...

Środa, 14 września, godz. 18:00, wstęp wolny

Jatki Miejskie, ul. Mickiewicza 11 w Rawie Mazowieckiej 

Gramy na finał lata!

3 WRZEŚNIA · 16:00
Oficjalnie pożegnamy artystyczne lato!
 
Wakacje dobiegają końca. Zamierzamy pożegnać artystyczny, letni sezon z prawdziwym przytupem! Przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji. W najbliższą sobotę, 3 września nie może Was zabraknąć na zielonym placu przy MDK.
 
- Posłuchacie koncertu Orkiestra OSP Rawa Mazowiecka, zespołu BELFERband i Krawczyk Show.
- Zatańczą dla nas wychowankowie SHOW ME Dance Studio.
- Poznamy cyrkowe sztuczki w wykonaniu artystów Edukacji Artystycznej.
- Podsumujemy także Młodzieżowy Plener Malarski pod hasłem Perełki Rawskiej Starówki.
 
Na wystawie plenerowej będziecie mogli podziwiać twórczość młodych, zdolnych artystów. Sami
również będziecie mieli okazję stać się artystami odwiedzając nasz namiot, gdzie będą odbywać
się warsztaty plastyczne.
 
- Będą z nami lokalni rękodzielnicy, którzy należą do Nieformalnego Stowarzyszenia Artystów i
Twórców Rawskich.
Bawimy się od godziny 16:00 na zielonym placu przy MDK. Mile widziane całe rodziny!

Panel Dyskusyjny, porozmawiajmy o rewitalizacji.

Co na temat rewitalizacji sądzą zaproszeni na Panel Dyskusyjny goście, Ewa Wendrowska Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Dariusz Klimczak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Eugeniusz Góraj Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka IV, V i VI kadencji, Dariusz Misztal Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji oraz obecny włodarz miasta Piotr Irla. Rozmowę przeprowadził Robert Stępowski z portalu KochamRawę.pl

Baśniowe podróże po literaturze

Zajęcia literacko-plastyczne oparte na znanych i mniej znanych bajkach i baśniach z różnych kontynentów to nasza propozycja na spędzenie lata w mieście. Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci / Plac Piłsudskiego 9
Zajęcia odbędą się od 8 do 12 sierpnia w godzinach od 11:00 do 12:30 zaś finałem wakacji w bibliotece będzie kolorowy plenerowy. Piknik przy Altanie w Parku Miejskim, 13 sierpnia od godziny 13:00 do 17:00 !!!
Z letnią ofertą startujemy w poniedziałek, 8 sierpnia. Przez cały tydzień będziemy proponować najmłodszym spotkania z dobrą literaturą. Codzienne zajęcia rozpocznie wspólne czytanie bajeczki. Później przyjdzie pora na zabawy animacyjne i kreatywny kącik plastyczny. Nie zabraknie uwielbianych przez najmłodszych zagadek, malowanek i gier. Zajęcia rozplanowane zostały na półtorej godziny (zaczną się codziennie punktualnie o godzinie 11:00). Będą się odbywać w czytelni bibliotecznego Oddziału dla Dzieci (przy Placu Piłsudskiego 9).
Uwaga – na zajęcia obowiązują zapisy. Chęć udziału dziecka w spotkaniach należy zgłosić pod numerem telefonu 535 282 791.

Wakacje z MBP zakończy plenerowy piknik „Cała naprzód ku nowej przygodzie”. Impreza odbędzie się w sobotę, 13 sierpnia w altanie w miejskim parku. Jego głównym punktem będzie podsumowanie konkursu „Najlepsi Czytelnicy roku 2021” oraz przedstawienie Teatru Arlekin. W pikniku wezmą udział także przyjaciele biblioteki – policjanci, strażacy, młodzież, lokalni rękodzielnicy i wielu innych naszych przyjaciół.
W trakcie zabawy prowadzona będzie kwesta na rzecz Kamila Dziubińskiego „Agregat dla Kamila”
 • Plakat promocyjny wydarzenia

XXII Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

27 sierpnia w godz. 10:00 - 14:00 odbędzie się kolejna edycja Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla.  Organizatorami rajdu są: Miasto Rawa Mazowiecka, Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej a partnerem imprezy jest klub sportowy MLUKS Dwójka 
Start i zakończenie rajdu – Dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich. Zapisy przyjmowane są na przystani nad zalewem Tatar  oraz w hali sportowej Milenium przy ul. K. Wielkiego 28 w godz. 10.00 – 18.00 oraz w dniu 27 sierpnia w biurze rajdu, które będzie usytuowane na zewnątrz murów od strony boiska treningowego w godz. 8.30 - 9.30. Jak zwykle na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, pamiątkowe koszulki. 

 Trasa tegorocznego rajdu wynosi 32 km i przebiega przez następujące miejscowości: Rawa Mazowiecka (przejazd ścieżką rowerową  do osiedla Zamkowa Wola), Kaleń, Podskarbice Szlacheckie Regnów (przerwa na odpoczynek), Komorów, Byszewice, Głuchówek. Dojazd do Rawy Mazowieckiej ul Reymonta. Następnie ulicami Miłą, Kilińskiego, Mazowiecką, Ziemowita, Ks. Skorupki, Zamkową  wjazd na metę.
W tym roku rowerzyści będą poruszać się głownie drogami asfaltowymi. Na trasie nie ma też spektakularnych podjazdów. Nieco kłopotów może sprawić podjazd na osiedle Zamkowa Wola. Trasa tegorocznego rajdu jest bardzo przyjemna i każdy rowerzysta powinien ją pokonać bez większych trudności.
Poniżej załączamy druki oświadczeń, regulamin i mapkę z trasą rajdu.
Zachęcamy do pobrania i wypełnienia oświadczeń co znacznie ułatwi pracę osobom przyjmującym zapisy.
Pragniemy również poinformować, że w trakcie imprezy kończącej rajd będzie prowadzona rejestracja dawców szpiku kostnego.
Zapraszamy na 22 edycję Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

 • Grupa ludzi jadąca na rowerach przez miasto
 • mapa rajdu rowerowego
 • oświadczenie zawodnika
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Regulamin Rajdu
 • Regulamin Rajdu część 2.
 • Regulamin Rajdy część 3.
 • Regulamin Rajdu część 4

Srebro dla rawskiej zawodniczki na mistrzostwach Polski

Zawodniczka rawskiego klubu pływackiego Raw-Swim Julita Niewczas dokonała niezwykłego wyczynu zdobywając srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorek młodszych na dystansie 50 m stylem dowolnym. Jest to pierwszy medal w historii rawskiego pływania zdobyty na zawodach najwyższej rangi krajowej. 

Od początku  przygody z pływaniem trenerem rawskiej medalistki jest Piotr Zimecki założyciel i trener klubu pływackiego Raw – Swim. 
Do czerwca tego roku Justyna była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej, a od września rozpocznie naukę w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie. 
Warto również zaznaczyć, że rawska zawodniczka jest zwyciężczynią prestiżowego cyklu ogólnopolskich zawodów pływackich „Od Młodzika do Olimpijczyka”. 
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy jeszcze wielu wspaniałych wyników sportowych.

 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich

Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka serdecznie zaprasza mieszkańców ulic: Gąsiorowskiego, Braci Świderskich i Antoniego Urbańskiego na spotkanie informacyjne.
Tematem przewodnim spotkania będą sprawy związane z budową dróg oraz światłowodu i dostępu do internetu.
Spotkanie odbędzie się w dniu 14 lipca 2022 r. o godz.18:00 na krańcówce ul. Gąsiorowskiego.

 • Zdjęcie z wywiadu Burmistrza Rawy do TVP 3 Łódź
 • Zdjęcie z wywiadu Burmistrza Rawy do TVP 3 Łódź
 • Logo TVP 3 Łódź

W Łódzkich Wiadomościach Dnia rozmowa z Burmistrzem

Dziś (13 lipca) w Łódzkich Wiadomościach Dnia wywiad z Piotrem Irlą - Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka.
Zapraszamy na emisję  programu na kanale  TVP 3 Łódź o 18:30.

 • Zdjęcie z zajęć dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej
 • Zdjęcie z zajęć dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej
 • Zdjęcie z zajęć dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej
 • Zdjęcie z zajęć dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej

„Lato z Przymierzakami” to Projekt realizowany przez Świetlicę Środowiskową

Kierownik i wychowawcy Świetlicy Środowiskowej zadbali o to, aby młodzi Rawianie nie nudzili się w czasie wakacji.
„Lato z Przymierzakami” to Projekt realizowany przez Świetlicę Środowiskową im. Bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Miłej przez cały lipiec, dla ponad 100 dzieci z Rawy. 

Nasze dzieciaki mają zagospodarowany czas wakacji poprzez udział w wielu zajęciach (tj. gry, warsztaty, zabawy, tańce oraz wycieczki plenerowe). Zawierają nowe znajomości, czasami przyjaźnie. Najważniejsze jest jednak jest to, jak same powiedziały, że się nie nudzą.

Ten tydzień jest pod hasłem „Ahoj przygodo”. Tematem przewodnim jest morze. Jak wygląda wieloryb, rekin, ośmiornica. Młodzi Rawianie w czasie warsztatów pracują wykorzystując wiele technik artystycznych, dzięki którym prace plastyczne są ciekawe i kolorowe.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” z Warszawy, Fundacji „Orlen” oraz firmy Pepco. Za co gorąco dziękujemy.

Różany Koncert w Altanie

To będzie wyjątkowe wydarzenie w różanym klimacie!

W sobotę, 16 lipca na godz. 19:00 zapraszamy na klimatyczny koncert zespołu STARLESS. Koncert odbędzie się w altanie w parku miejskim (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, koncert odbędzie się w sali widowiskowej MDK -
o ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco!). 

Zespół Starless powstał w 2020 roku na przełomie trudnego pandemicznego czasu z inicjatywy Marty Bejmy oraz Wojciecha Kokocińskiego. W tym trudnym czasie muzycy nagrali i wydali nakładem wytwórni Lynx Music płytę „Missing You”, która spotkała się z ciepłym przyjęciem publiczności.

Płyta charakteryzuje się ciekawym brzmieniem z pogranicza artrocka, muzyki alternatywnej, popu i folku. Po głośnej premierze albumu zespół rozpoczął jesienną trasę koncertową “Autumn Leaves 2021”, w ramach której uświetnił m.in. VI Edycję Festiwalu Rocka progresywnego ProgRockFest 2021 w Legionowie.

Marta Bejma - liderka zespołu Starless za swoje zasługi muzyczne zdobyła pierwszą nagrodę w Plebiscycie Toruńskie Gwiazdy 2021 w kategorii "Nadzieja Roku" oraz otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Toruń. 23 czerwca na Gali w Toruniu Starless ponownie został Nadzieją Roku 2022 – co jest dużym wyróżnieniem w świecie artystów z tamtego regionu.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Marta Bejma – wokal, Piotr Pryka – piano, Bartek Pilarski - instrumenty perkusyjne, Szymon Czarnecki – flet, Piotr Pilarski – gitara klasyczna.

Wokalistka wraz z muzykami rozpoczęli w tym roku premierową trasę koncertową Rose Concert z autorskim repertuarem. Różany Koncert w wyjątkowych aranżacjach światła, z żywymi czerwonymi różami na scenie, wzbogacony o ciekawe zabiegi poetyckie będzie w dalszym ciągu promował album “Missing You”, ale będzie też zapowiedzią kolejnej płyty – tym razem w języku polskim!

Rose Concert w 2022 roku będzie grany na wielu scenach muzycznych w Polsce, w tym w Rawie Mazowieckiej. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Rajd rowerowy do ujścia Rawki

17 lipca OSiR Rawa, Rowerowa Rawa oraz Stowarzyszenie WOW organizuję rajd rowerowy do ujścia Rawki.
Start godz. 10 przy Przystani Wodnej Zalewu Tatar w Rawie Mazowieckiej.
Dla Uczestników czeka zwiedzanie  Muzeum Ludowe rodziny Brzozowskich w Sromowie oraz wspólny grill przy ujściu Rawki.
Start Sport (trasa kolarska) poprowadzi Was Rowerowa Rawa.
Start Fit (trasa turystyczna) poprowadzi Was Stowarzyszenie Wow.
Zapisy: biuro@osirrawa.pl, 798 411 246

Święto dmuchańców

W dniach 16-17 lipca 2022 r. przy plaży nad Zalewem Tatar odbędzie się  Święto Dmuchańców.
Na dzieci będzie czekało Moc Atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia Statek, dmuchana zjeżdżalnia Jungla.
Wszystkie atrakcje za symboliczne 5 zł.
Impreza będzie organizowana przez   Dmuchany uśmiech - wynajem dmuchańców oraz OSiR Rawa

Multimedialna rzeźba Paska

Wspominaliśmy niedawno o tym, że na Placu Piłsudskiego swoje miejsce znalazła rzeźba Jana Chryzostoma Paska. Pisaliśmy wtedy, że będzie „coś jeszcze”. I tak się stało.
Rzeźba została wyposażona w pewną interakcję – multimedialny odtwarzacz, który przeniesie Was do czasów Polski sarmackiej. Usłyszycie fragmenty dzieł tego wybitnego kronikarza jak również kilka słów o nim.

By je usłyszeć wystarczy dotknąć srebrnego przycisku na frontowej ścianie skrzyni (jest czuły na dotyk, nie ma potrzeby go wciskać lub przekręcać). Na pewno szybko go znajdziecie!
Życzymy miłego odsłuchu!

Zamontowaliśmy również tablicę z kilkoma słowami o Janie Chryzostomie, tak by nikt nie miał zagwozdki kim jest ta postać siedząca na kufrze.
 

 • Zdjęcie z wydarzenia związanego z narodzeniem dziecka i przekazaniem upominku dla rodziny
 • Zdjęcie z wydarzenia związanego z narodzeniem dziecka i przekazaniem upominku dla rodziny
 • Zdjęcie z wydarzenia związanego z narodzeniem dziecka i przekazaniem upominku dla rodziny

Zapraszamy rodziców z nowo narodzonymi mieszkańcami Rawy Mazowieckiej do Ratusza!

Rawa Mazowiecka wspiera rodziców z małymi dziećmi. Od stycznia br. przybyło nam 65 nowych mieszkańców. Wspólnie z rodzicami cieszymy się z pojawienia dziecka w ich rodzinie. Od ubiegłego roku rozpoczęliśmy wspólne celebrowanie radosnych narodzin. 

Bohaterami kolejnej odsłony wydarzenia była rodzina  Państwa Kowalczyków: Klaudia i Szymon, rodzice Blanki. W Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pojawiła się Blanka z mamą Klaudią, które otrzymały okolicznościowe upominki w postaci segregatora pediatrycznego i okrycia kąpielowego.

Segregator pediatryczny jest to materiał edukacyjny – kompendium wiedzy o zdrowiu dziecka, zawierający informacje przydatne dla rodzica, adekwatne do kolejnych etapów rozwoju dziecka od urodzenia aż do dorosłości. W segregatorze zostały wyodrębnione miejsca do przechowywania dokumentacji medycznej.  
W jego treści został umieszczony list gratulacyjny dla rodziców od Przewodniczącej Rady Miasta Grażyny Dębskiej i od Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli.
Okrycie kąpielowe z kapturkiem zostało wykonane z przyjaznej dla skóry dziecka flaneli, może być wykorzystane również jako kocyk.

Drodzy rodzice nowo narodzonych mieszkańców Rawy, cieszymy się z Waszego szczęścia życząc maluchom beztroskiego dzieciństwa, oraz aby w naszym mieście dorastały otoczone miłością i wspólną troską osób, które spotkają na swojej drodze w kolejnych etapach życia.
Kolejne rodziny, które otrzymały list gratulacyjny, zapraszamy po odbiór upominków.

 • Zdjęcie z remontu hali sportowej Tatar
 • Zdjęcie z remontu hali sportowej Tatar
 • Zdjęcie z remontu hali sportowej Tatar
 • Zdjęcie z remontu hali sportowej Tatar

Trwa remont Hali Sportowej -Tatar

W okresie wakacyjnym trwa rozpoczęty remont i termomodernizacja Hali Sportowej -Tatar. Całkowity koszt inwestycji to 6.300 000 zł, z czego 1.390.000 zł stanowi pozyskana dotacja przez Miasto Rawa Mazowiecka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego.

Wykonawca (tj.  Konsorcjum firm: OPOL-SKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Opola – Lider Konsorcjum, DAN-BUD Damian Łuczyk z  Rakowa – Partner Konsorcjum) obecnie prowadzi prace wykończeniowe zarówno w części sportowej jak i w pomieszczeniach zaplecza.

Do wykonania na zapleczu pozostały jeszcze posadzki, sufity oraz wyposażenie łazienek i szatni, a na hali głównej remont parkietu instalacja nowych drabinek, trybuny oraz kurtyny dzielącej hale na dwie części.

Na zewnątrz wykonany będzie system kanalizacji deszczowej odwadniający teren wokół budynku. Powstanie także nowa nawierzchnia dla parkujących samochodów.  

Zakończenie wszystkich robót planowane jest w październiku 2022 r.

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

Starosta Rawski Józef Matysiak, Burmistrz Miasta Piotr Irla, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI” Grzegorz  Klimczak zapraszają na obchody z okazji 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 oraz Święta Wojska Polskiego organizowane w dniu 15 sierpnia 2022 r. 

Program obchodów:
godz. 10.50 - złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na cmentarzu wojskowym w Rawie Mazowieckiej,

godz. 11.15 - złożenie wiązanek pod tablicami upamiętniającymi Wincentego Witosa (Starostwo Powiatowe, Pl. Wolności 1), Józefa Piłsudskiego (budynek UM, Pl. Piłsudskiego 5), Romana Dmowskiego (budynek UM, Pl. Piłsudskiego 4),


godz. 11.30 - msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

w Rawie Mazowieckiej w asyście pocztów sztandarowych,


godz. 17.00 - Miejski Dom Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI”

Pieśni Powstania Warszawskiego oraz muzyka Stanisława Moniuszki 160. Rocznicę śmierci kompozytora – koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich:

Wanda Bargiełowska Bargeyllo – mezzosopran,

Hanna Kitkowska-Kass – sopran koloraturowy,

Witold Żołądkiewicz – baryton,

Robert Morawski – fortepian.


Zapraszamy do wspólnego świętowania.

Zapraszamy na piknik - "Popołudnie z J.Ch. Paskiem"

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza Państwa serdecznie na piknik rodzinny pn. "Popołudnie z J.Ch. Paskiem" w związku z zakończeniem projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka".

 • data: 2022-08-09
 • Plakat - Zaproszenie na piknik - popołudnie z J.Ch.Paskiem

Zapraszamy na bezpłatne występy Teatru Muzycznego

Miło nam poinformować, że Miasto Rawa Mazowiecka jest miejscem, od którego swoje bezpłatne występy w Polsce zaczyna grupa teatralna Wind-Up Penguin.

Będzie to jeden z nielicznych występów zaplanowanych w naszym kraju. Tym bardziej czujemy się wyróżnieni.


Wind-Up Penguin to trupa profesjonalnych muzyków i aktorów. Sztuka może zmienić życie i ta właśnie grupa jest tego doskonałym przykładem. Artyści kierują swoje występy przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale dorośli również będą się doskonale bawić. Tworzą przestrzeń, w której widzowie mogą się bawić, śmiać, dawać upust wyobraźni i po prostu być sobą.
Do tej pory odwiedzili dzieci w Grecji, Indiach, Brazylii, Libanie, Jordanii, Kolumbii, Peru, Meksyku, Niemczech, Belgii, Bułgarii, Rumunii, Bośni i Serbii. Niedawno wrócili z Bośni.


Nie zabraknie kolorowych strojów i instrumentów. Mnóstwo gestów i żadnych słów!!!
Przedstawienie trwa 60-90 minut.
Spotykamy się 16.08.2022 r. o godz.18:00 na Placu Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej (w okolicach fontanny!)
https://winduppenguin.org.uk/
https://www.facebook.com/WindUpPenguin/

Program dla przedsięwzięć w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu pn. Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się - tutaj

Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przez osoby fizyczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu pn. Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się - tutaj

20 sierpnia 2022 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego

W związku z organizacją imprezy pn. "Popołudnie z J.|Ch.Paskiem", w dniu 20 sierpnia 2022 r.  tj. sobota w godz. 7:00-24:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego.

Zmiana będzie polegała na czasowym wyłączeniu ul. Wyszyńskiego (z dojazdem tylko właścicieli posesji). Ruch zostanie skierowany w ul. Armii Krajowej i Słowackiego. W ul. Słowackiego, na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Fawornej, zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Za utrudnienia przepraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie zmotoryzowanych.

 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego
 • Zdjęcie z obchodów Dnia Wojska Polskiego

15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w całym kraju zostały zorganizowane uroczystości patriotyczne a także wydarzenia kulturalne.

Rawa Mazowiecka również uczciła to ważne wydarzenie. Pierwsza część obchodów miała miejsce na cmentarzu wojskowym. Pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez przedstawicieli następujących delegacji: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych koło w Rawie Mazowieckiej, władz samorządowych Miasta Rawa Mazowiecka, władz samorządowych Powiatu Rawskiego, władz samorządowych Gminy Rawa Mazowiecka, placówek oświatowych, miejskich instytucji kultury,  Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej, komitetu powiatowego PiS, komitetu PSL, oraz posła Dariusza Klimczaka, posła Grzegorza Wojciechowskiego, Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 


Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wiązanek pod tablicami upamiętniającymi Wincenta Witosa (budynek Starostwa Powiatowego Pl. Wolości 1), Józefa Piłsudskiego (budynek Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5), Romana Dmowskiego (budynek Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 4).


O godz. 11.30 odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogumiła Karpa a homilie wygłosił ks. Wojciech Kmak - wikariusz,  w asyście pocztów sztandarowych oraz 9 Łódzkiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.


Druga część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury im. Danuty Siedzikówny „INKI”, wspaniała uczta muzyczna pieśni Powstania Warszawskiego oraz muzyka Stanisława Moniuszki w 160. rocznicę śmierci kompozytora – koncert w wykonaniu artystów scen warszawskich.

Zachęcamy do składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Od dnia dzisiejszego istnieje możliwość składania wniosków o uzyskanie na jedno gospodarstwo domowe dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł. Dodatek przysługuje tylko w sytuacji gdy źródło ciepła objęte dodatkiem węglowym zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z zapisem ustawy wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dla miasta Rawa Mazowiecka wnioski o dodatek węglowy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krakowska 22a (parter, dział świadczeń rodzinnych) w terminie do 30 listopada 2022 r. w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek 8:00 - 10:00 i 14:00 - 16:00

Wtorek 12:00 - 16:00

Środa 8:00 - 12:00

Czwartek 8:00 - 12:00

lub drogą elektroniczną, przy czym w takiej sytuacji wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrzynki ePUAP: MOPSRawaMaz/SkrytkaESP

Informacje dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków

Celem działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest m.in. wspieranie mieszkańców Polski w znajdowaniu korzystnych rozwiązań technicznych i energetycznych skutkujących poprawą efektywności energetycznej budynków oraz opłacalnych z punktu widzenia budżetów domowych. 

Na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem - tutaj dostępne są informacje o obowiązujących przepisach, dostępnych programach finansowych oraz podstawowa wiedza techniczna  odnośnie poprawy efektywności energetycznej budynków.

Ruszył nabór członków do komisji konkursowej konkursu pn. "Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej"

22 sierpnia rozpoczął się nabór członków do komisji konkursowej trzeciej edycji konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Celem naboru jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej będących członkami organizacji pozarządowych. Nabór będzie prowadzony  do 16 września 2022 r. 
Informacje na temat naboru znajdują się tutaj

Województwo łódzkie ogłosiło konkurs fotograficzny pn. „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”.

Wystarczy zrobić zdjęcie ukazujące piękno przyrody województwa łódzkiego i wysłać zgłoszenie.

Termin na przysłanie zdjęcia konkursowego i formularza upływa 30 września br.
Pula nagród wynosi aż 17 tys. zł., a Laureaci konkursu otrzymają od Województwa łódzkiego bony do sklepu multimedialnego o wartości:
5 tys. zł. za zajęcie I miejsca
4 tys. zł. za zajęcie II miejsca
3 tys. zł. za zajęcie II miejsca oraz
1 tys. zł. za wyróżnienie, które może otrzymać aż 5 autorów zdjęć.
Szczegóły konkursu oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej: tutaj
 
Konkurs jest elementem nowego projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski”. Jego celem jest popularyzacja wiedzy ogrodniczej i ekologicznej wśród mieszkańców i zachęcanie ich, a także samorządów, do aranżacji terenów zielonych: parków, skwerów, alei kwietnych czy ogrodów deszczowych.

 Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy i Dzień Dawcy Szpiku w Rawie Mazowieckiej.

W Polsce co 40 minut stawiana jest komuś diagnoza - nowotwór krwi, białaczka - możesz mu pomóc zostań potencjalnym dawcą komórek macierzystych.

Jeśli masz od 18 do 55 lat, swój stan zdrowia oceniasz jako dobry, nie leczysz się na choroby przewlekłe - dołącz do bazy potencjalnych Dawców szpiku - przyjdź w sobotę 27 sierpnia w godz. od 10.30 do 15.00 na teren Zamku Książąt Mazowieckich. 

Kino Konesera Zaprasza.

Dzień Gry w Karty obchodzony 28.12 to idealna okazja, by zdradzić, co zaproponujemy Wam w styczniowym Kinie Konesera

 • data: 2022-12-28

Doświadczony szuler zgadza się uczyć swoich sztuczek młodego i pełnego zapału gracza. Tą rolą Jan Nowicki zapisał się w historii polskiego kina i to właśnie jego pamięci poświęcimy najbliższy, pierwszy w nowym roku seans Kina Konesera. 9 stycznia o godzinie 18.30 zapraszamy na seans obrazu w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego - Wielki Szu. Premiera filmu miała miejsce w 1983 r. 

plakat

 • Zrzut ekranu 2022-12-9 o 09.02.19

Hala Tatar w nowej odsłonie.

Świętem tenisa stołowego uroczyście rozpoczęliśmy funkcjonowanie hali TATAR. Hala w ostatnim roku przeszła w ramach termomodernizacji praktycznie kapitalny remont, a jedynymi pozostałościami po starym obiekcie są konstrukcje stalowe. 

 

Dzisiaj hala jest obiektem w pełni energooszczędnym wraz z funkcjonującą instalacją fotowoltaiczną. Koszt termomodernizacji budynku hali sportowej łącznie z kosztem dodatkowych prac remontowych i zagospodarowaniem otoczenia to nieco ponad 6 mln zł. Na inwestycję pozyskano dofinasowanie w wysokości 1,3 mln zł ze środków RPO Województwa Łódzkiego. Hala posiada nowoczesne zaplecze techniczne, nowe szatnie i pomieszczenia dla trenerów czy pomieszczenie medyczne. W dzsisiejszych zawodach uczestniczyło ponad 100 zawodników od 7 do 70 roku życia. Od poniedziałku zajęcia sportowe rozpoczynają dzieci z SP1. Popołudniami z hali będą korzystały kluby sportowe oraz wszyscy chętni chcący w zdrowy i sportowy sposób spędzać wolny czas.

 • DSC289175
 • DSC289188
 • DSC289189
 • DSC289199
 • DSC289195
 • DSC289204

ZGO Aquarium zaprasza do udziału w akcji „Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz”

Oddając w PSZOK ZGO Pukinin surowce wtórne lub elektroodpady masz szansę otrzymać choinkę. Wystarczy 17-18 grudnia pojawić się w Pukininie z odpadami. Co należy zrobić, aby otrzymać choinkę? 
W dniach 17-18 grudnia (w godz. 7-15) należy dostarczyć do PSZOK ZGO Pukinin odpowiednie surowce.
- min. 10 kg surowców wtórnych (butelki pet, opakowania szklane, makulatura, puszki aluminiowe) lub
- min. 1 kompletny duży sprzęt AGD/RTV (lodówka, pralka ) lub min 10 kg innych, kompletnych elektroodpadów (np. telewizor, monitor, żelazko, toster, mikser, laptop itp.)
Odpady będą ważone na legalizowanej wadze na terenie PSZOK w ZGO Pukinin.
Jedna choinka przysługuje na jedno gospodarstwo domowe.
Ilość drzewek w akcji ograniczona.
Kto może wziąć udział w akcji choinka za surowce?
Zbiórka surowców wtórnych w zamian za choinki adresowana jest do mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Kowiesy oraz Gminy Regnów, którzy są zameldowani i uiszczają opłaty za odpady w swoich gminach.
Jaki jest cel akcji? Zwiększenie świadomości proekologicznej wśród mieszkańców Miasta Rawy Mazowieckiej, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów oraz Gminy Kowiesy
Rozpropagowanie wśród mieszkańców świadomości o możliwości bezpłatnego oddawania odpadów do PSZOK.
Aktywne dbanie o środowisko naturalne oraz przypomnienie jak ważna jest segregacja, szczególnie elektroodpadów, które zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące. uświadamianie mieszkańców, że tego typu odpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci i należy z nimi postępować w odpowiedni sposób.
Organizatorem akcji „Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz” jest ZGO Aquarium Sp. z o.o. Zbiórka odpadów organizowana jest w Zakładzie ZGO Pukinin nr 140.
Po świętach, wszystkie choinki, nie tylko te pochodzące z akcji „Odpady segregujesz choinkę otrzymujesz”, będzie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pukininie. W ramach pracy kompostowni Spółka przetworzy choinki na polepszacz gleby „PUKININ-ek”, który można wykorzystać np. przy zakładaniu trawników, nawożeniu pół, uprawa roślin ozdobnych itp.

plakat

 • PLAKAT 2022 choinka

Uroczyste obchody „Światowego Dnia Seniora”

Wczoraj tj. 6 października 2022 r. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej zorganizował uroczyste obchody „Światowego Dnia Seniora”

Uroczystość, którą wspaniale poprowadziła Prezes Związku Zofia Nester, rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania 👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤pieśni pt. Błogosławiona dobroć człowieka. Były życzenia, prezenty, gratulacje, adresowane do naszych cudownych seniorów❤️❤️❤️. Burmistrz Miasta, Piotr Irla został poproszony o wręczenie Złotej Odznaki Honorowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów dla Pani Ewy Sowik - w uznaniu zasług za wieloletnią pracę w Zarządzie Związku w Rawie Mazowieckiej🥇. Inspektor naszego urzędu, Teresa Sekuter otrzymała dyplom uznania od Zarządu Głównego za wspieranie działalności Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Okolicznościowe upominki wręczono jubilatom, którzy ukończyli 80 lat, a były to: Panie Władysława Sadach, Zofia Koczywąs, Stefania Kuba, Janina Stolarek, Teresa Kacprzak oraz Pan Tadeusz Brzeziński. W okolicznościowym programie wystąpił chór związkowy „Złota jesień”👩‍🎤👩‍🎤👩‍🎤. Była również rehabilitacja w tańcu, przy akompaniamencie orkiestry w składzie: Stanisław Marcinkowski, Stanisław Szybalski, Ryszard Góra i Zbigniew Rochala🎷🪗🎸. Drodzy seniorzy jesteście niesamowici, pełni energii, uśmiechnięci i potraficie się bawić, mamy nadzieję, że rozkręcicie również Rawską Potańcówkę, na którą wszystkich zapraszamy 😘😘😘.

foto

 • _DSC1157
 • _DSC1163
 • _DSC1168
 • _DSC1180
 • _DSC1195
 • _DSC1246
 • _DSC1255
 • _DSC1276

Wsparcia osób z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich"

16 września 2022 r. Rawa Mazowiecka, jako jedno z 40 miast w Polsce uczestniczyła w wideokonferencji  zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska pt. Możliwości wsparcia osób z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich".

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani zachęcamy obejrzenia powtórki z tego wydarzenia.

 Link do relacji z konferencji: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/konferencja-alzheimer-wsparcie-chorych-i-opiekunow-relacja

Nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=rW0vNwqfY2U

 

W załączeniu list od władz Rawy Mazowieckiej, skierowany do organizatorów konferencji

List

 • Zrzut ekranu 2022-09-29 o 13.53.38

Szkolenie dla przedstawicieli rawskich organizacji pozarządowych

W dniu 6 października od godziny 10.00 w Jatkach Miejskich przy ulicy Mickiewicza 13 odbędą się warsztaty z wykorzystania w pracy bezpłatnego programu graficznego Canva.

foto

 • Zrzut ekranu 2022-09-29 o 13.33.40

Podpisanie umowy na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

20 września została podpisana umowa na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej. Wykonawcą inwestycji została firma Zakład Remontowo-Budowlany Lasota Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego. Budynek powstanie przy ul. Kolejowej.

 

Placówka będzie przeznaczona dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obiekt będzie przeznaczony dla 20 osób, z czego 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. Wartość inwestycji to 6,1 mln zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 mln zł pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku 2023.

 

 • 26567
 • 26568
 • 26569

Obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Punktualnie o 17.00 gdy wybiła godzina „W” Rawa Mazowiecka stanęła by oddać hołd bohaterom w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Modlitwę za poległych w Powstaniu Warszawskim odmówili ks. Bogumił Karp – proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej i ks. Konrad Świstak – proboszcz parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej, wystąpienie okolicznościowe przygotowane przez Pana Krzysztofa Dróżdża historyka, bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej odczytał prowadzący Pan Wojciech Kubicki.
Treść wystąpienia okolicznościowego.

Szanowni Państwo,
Zebraliśmy się tutaj, na terenie rawskiego cmentarza, aby upamiętnić 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wówczas, 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17 rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę działania, które ostatecznie pociągnęły za sobą wiele tysięcy istnień zarówno wśród osób zaprzysiężonych i czynnie uczestniczących w walkach, jak również – czy raczej przede wszystkim – wśród ludności cywilnej.

Ciemiężona latami przez niemieckiego okupanta ludność Warszawy i okolic podjęła nierówną walkę. W bój poszły osoby o różnym pochodzeniu społecznym, różnym wykształceniu, kobiety, mężczyźni i dzieci. Znaczny procent z tego grona stanowiły osoby, które przyszły na świat w różnych regionach kraju, a także poza jego granicami. Dotyczy to również Rawy Mazowieckiej, jak i całej Ziemi Rawskiej.

Jak wynika z badań historyka Krzysztofa Dróżdża, pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie, w naszym mieście urodziło się niemal trzydzieścioro uczestniczek i uczestników Powstania Warszawskiego, kolejnych dwadzieścia kilka osób na terenie obecnej gminy. Łącznie z tymi, którzy urodzili się w obecnych i przedwojennych granicach powiatu, mieszkali w Rawie przed wojną, podczas okupacji i po wojnie było to znacznie ponad sto osób. To zaiste imponująca liczba. Sam ten fakt powinien skłonić nas do zadumy i refleksji. Winniśmy tym osobom pamięć – wszystkim tym, którzy stanęli do walki nie oglądając się na  to, czy decyzja o wybuchu Powstania w tamtej konkretnej sytuacji była słuszna czy też nie. Uczynili to powodowani chęcią odwetu za doznawane krzywdy, pomszczenia pomordowanych bliskich, lecz przede wszystkim poczucia powiewu prawdziwej wolności – nie zważając na to, że mogą zapłacić za to najwyższą cenę.

Dziś wiemy, że na terenie rawskiej nekropoli znajduje się przynajmniej dziesięć grobów (w tym jeden symboliczny) tych, którzy brali udział w Powstaniu. Spoczywa tutaj Krysia Okołów, niespełna 14-letnia łączniczka z Czerniakowa. W 1999 roku pochowano tu Zygmunta Przedborskiego z batalionu radiotelegraficznego „Iskra”. Osiem lat temu ostatnie miejsce spoczynku znalazła tutaj Bronisława Biel, która w Powstaniu była w Wojskowej Służbie Kobiet w Śródmieściu. Dziesięć osób i dziesięć historii. Każda z nich ze wszech miar zasługuje na osobną uwagę. Jesteśmy tutaj także dlatego, żeby temu zadośćuczynić. Baczmy, żeby do takiego rozlewu krwi więcej nie doszło, lecz przede wszystkim pamiętajmy o tamtych odważnych ludziach, którzy w chwili próby stanęli do walki w obronie Ojczyzny.
Cześć i chwała bohaterom Powstania Warszawskiego!

Hołd powstańcom warszawskim oddali przedstawiciele: władz miasta, związku kombatantów, starostwa powiatowego, urzędu gminy, placówek oświatowych, placówek kultury, spółdzielni mieszkaniowej, Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Rawie Mazowieckiej, Platformy Obywatelskiej koło w Rawie Mazowieckiej. Wartę honorową na cmentarzu pełnili harcerze SHK Zawisza.
Walczących w Powstaniu Warszawskim i pochowanych na miejscowym cmentarzu uczczono składając symboliczną różę i zapalając znicze na ich grobach.

Ostatnim elementem obchodów 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego był film Jana Komasy "Miasto 44" wyświetlony w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. • pomnik ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK
 • Modlitwa w intencji pokoju na świecie i za poległych powstańców
 • złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK

Zlot Food Trucków w Rawie Mazowieckiej

Po raz kolejny nad rawskim zalewem będziemy gościć Food Tracki. Od najbliższego piątku do niedzieli serdecznie zapraszamy razem z organizatorem - OSIR Rawa, na kulinarne szaleństwo.

W piątek od 16.00, a w sobotę i niedzielę od 12.00.
Na co możecie liczyć ?

✅ CAŁKOWICIE NOWE FOOD TRUCKI I KUCHNIE 
✅Przepyszne jedzenie z różnych zakątków świata 
✅Roll bary z piwem
✅Konkursy z nagrodami
✅Wspaniała atmosfera i dobra muzyka 
✅Strefa dla najmłodszych brzdąców i młodzieży

 • Plakat informujący o zlocie foot tracków

Rawskie Lato Artystyczne - 2022

Lato w mieście nie będzie nudne! Zadbaliśmy o to już od pierwszych dni wakacji. Serdecznie zapraszamy na kreatywne warsztaty artystyczne.

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

W związku z upałami i prognozami pogody wskazującymi na utrzymanie wysokich temperatur - do odwołania został ustalony czas pracy dla pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach 7.00 - 15.00.

Gala Sukcesu 2022 – wybitni w sporcie

27 czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie władz miasta z uczniami  szkół podstawowych i rawskich klubów sportowych osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie i nauce.

W tym roku nagrody i listy gratulacyjne otrzymało 134 laureatów w tym ponad 100 osobowa grupa sportowców i ich trenerów. Młodym sportowcom towarzyszyli rodzice i opiekunowie, którym symboliczne róże  wręczali: przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska oraz Burmistrz Rawy Mazowieckiej  Piotr Irla.

Jako pierwsza na scenę wkroczyła grupa sportowców osiągających bardzo dobre wyniki na arenach międzynarodowych
i krajowych

W tym gronie znaleźli się: Lena Nowakowska – Pałka wielokrotna Mistrzyni Polski oraz  złota srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata w tańcu sportowym w kategorii młodzików. Marcel Błaszczyk zawodnik MLUKS Dwójka dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski w tenisie stołowym i reprezentant kadry narodowej w kategorii kadetów. Kolejną grupę stanowili przedstawiciele Rawskiego Klubu Karate Kyokushin. Złota i srebrna medalistka w kickboxingu, zdobywczyni brązowego medalu w Pucharze Świata Martyna Gasińska, Mistrzyni Polski i srebrna medalistka Pucharu Świata Zuzanna Szczepanik oraz Marcel Pietraszek i Mateusz Kubryn, złoty i brązowy medalista Mistrzostw Polski w kickboxingu.

Kolejne wyróżnienia otrzymali uczniowie Szkół Podstawowych i klubów sportowych

Medaliści Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci. Medaliści Mistrzostw województwa,  zajmujący wysokie miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Polski  w takich dyscyplinach jak biegi krótkie, średnie, biegi przełajowe, pływanie i gry zespołowe (piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka ręczna). 
W gronie laureatów znalazły się również tenisistki stołowe klubu MLUKS Dwójka, które wywalczyły awans do rozgrywek pierwszej ligi kobiet.

Podziękowania z rąk Przewodniczącej rady Miasta i Burmistrza odebrali również trenerzy i nauczyciele wyróżnionych sportowców:

Zbigniew Bajan i Jakub Polański ( MLUKS Dójka – tenis stołowy), Jarosław Wasiak (MLUKS Rawa – lekka atletyka), Elżbieta Majcher (SP nr 4 - lekka atletyka), Piotr Zimecki (Raw - Swim – pływanie), Magdalena Woźniak i Paweł Dębski (SP nr 2 – piłka siatkowa dziewcząt), Renata Milczarek-Madej (SP nr 1 – piłka siatkowa chłopców), Marcin Kopczyński i Adrian Bajan ( RKK Kyokushin, Tomasz Trzonek (MUKS Juvenia – piłka siatkowa chłopców).

Jeszcze raz składamy wszystkim laureatom i ich trenerom serdeczne gratulacje i życzymy co najmniej powtórzenia wyników sportowych jakie osiągali w dotychczasowej karierze.

Zdjęcia z Gali Sukcecu 2022 - część sportowa

 • nagrodzeni sportowcy
 • gala sukcesu wspólne zdjęcie nagrodzonych
 • nagrodzeni sportowcy
 • nagrodzeni sportowcy
 • zbiorowe zdjęcie z uhonorowanymi sportowcami
 • zdjęcie nagrodzonych sportowców

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w nowych konkursach, w których przewidziano dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje. Są to: Fundacja PZU z Kulturą oraz Kierunek Sukces w zakładce (Kultura i Edukacja) oraz Wsparcie Fundacji PGE w zakładce (Różne). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych konkursów.

Kierunek Sukces
Organizatorem Konkursu grantowego Kierunek Sukces jest Fundacja Empiria i Wiedza. Program ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. 
Fundacja PZU z Kulturą
Organizatorem Konkursu jest Fundacja PZU. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich do poznawania tzw. kultury wysokiej poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury takich jak muzea, teatry, opery, galerie, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. 
Bliższe informacje o konkursach znajdują się: https://www.rawamazowiecka.pl/3134,kultura-i-edukacja
Wsparcie Fundacji PGE
Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są w przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych. 
Bliższe informacje o konkursie znajdują się: https://www.rawamazowiecka.pl/3132,rozne

 

Nowe Konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w nowych konkursach, w których przewidziano dofinansowanie działań prowadzonych przez organizacje. Są to: Fundacja PZU z Kulturą oraz Kierunek Sukces w zakładce Kultura i edukacja oraz Wsparcie Fundacji PGE w zakładce Różne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych konkursów.

Kierunek Sukces
Organizatorem Konkursu grantowego Kierunek Sukces jest Fundacja Empiria i Wiedza. Program ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. 

Fundacja PZU z Kulturą
Organizatorem Konkursu jest Fundacja PZU. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich do poznawania tzw. kultury wysokiej poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury takich jak muzea, teatry, opery, galerie, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. 
Bliższe informacje o konkursach znajdują się: Kultura i edukacja

Wsparcie Fundacji PGE
Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są w przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych. 
Bliższe informacje o konkursie znajdują się:Różne

Raz na Ludowo - Zabawa w Rytmach Folk

W tym roku wcześniej, bo już 10 lipca zapraszamy na doroczną imprezę w rytmach folk - Raz na ludowo! Co w programie?

- prezentacje zespołów ludowych regionu rawskiego,
- stoiska wiosek tematycznych i lokalnych twórców ludowych, 
- warsztaty artystyczne dla najmłodszych, m.in. garncarskie i wikliniarskie,
- gwiazdą imprezy będzie Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „KODERKI” z Łowicza

Zapraszamy na zielony teren przy MDK w Rawie Mazowieckiej. Wspólną zabawę rozpoczniemy o godz. 16:00. Naszymi partnerami zaangażowanymi w organizację 12. edycji "Raz na ludowo" są Muzeum Ziemi Rawskiej oraz Gmina Rawa Mazowiecka. 

KODERKI

Zespół „Koderki” powstał w 1957 roku przy Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu. “Koderki” – to nazwa, która pochodzi od „kodry” - prostokątnej, kolorowej, kwiatowej lub tematycznej wycinanki łowickiej. Zespół tę nazwę przybrał w 1986 roku, a prekursorem “Koderek” był Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca “Budowlani”. Grupę od samego początku tworzyły dzieci i młodzież do 18-tego roku życia i tak jest do dziś. 

Od 1992 roku zespół działa przy Łowickim Ośrodku Kultury. Członkami zespołu nadal są uczniowie łowickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Obecnie liczy on około 80 członków, a młodzi ćwiczą w trzech grupach wiekowych : 6-10 lat, 11-15 lat oraz 16-19 lat.

Grupy prezentują przede wszystkim tańce i śpiewy regionu łowickiego, który jest najbliższy sercu członków zespołu. Jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie w tradycji, obrzędach i zwyczajach.

Miasto Rawa Mazowiecka bliskie Inwestorom

Miasto Rawa Mazowiecka uzyskało CERTYFIKAT potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora w ramach projektu "Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego".

Projekt “Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” realizowany jest przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. (liderem projektu).

Celem jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Sukcesy rawskich siatkarzy

W dniach 1-3 lipca zawodnicy MUKS Juvenia Rawa Mazowiecka przebywali w Gliwicach na Ogólnopolskich Mistrzostwach
w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving.

Rawianie mieli swoją reprezentację w dwóch kategoriach: dwójkach i czwórkach chłopców. Dodatkowo jeden z podopiecznych rawskiego klubu wystąpił w zawodach w drużynie Bzury Ozorków w kategorii trójek.  
Ostatecznie dwójka w składzie: Szymon Fiuczek (SP 2), Aleksander Oblette (SP 2), Igor Szczepański (SP 2) zajęła 24 miejsce
w stawce 32 zespołów. 

W kategorii czwórek zawodnicy Juvenii uplasowali się na 9 miejscu. Chłopcy w 11 meczach odnieśli aż 10 zwycięstw i tylko odrobiny szczęścia zabrakło im do awansu do strefy medalowej. Skład ekipy: Wiktor Szczepański (SP 2), Kuba Przybyłkowicz  (SP 12 Tomaszów Mazowiecki), Piotr Beska (SP 4), Hubert Rutkowski (SP 4), Bartosz Walczak (SP 1), Patryk Stachecki
(SP 12 Tomaszów Mazowiecki).
Bartosz Rymarczyk z Bzurą Ozorków zakończyli turniej na 14 miejscu. 

Po gliwickim finale powołanie do reprezentacji Polski U-13 otrzymał rawianin Wiktor Szczepański.
Wiktor wraz ze swoimi kolegami z drużyny Kubą Przybyłkowiczem I Patrykiem Stacheckim weźmie udział w zgrupowaniu
kadry narodowej, które w dniach 17-29 lipca odbędzie się w Białej Podlaskiej.
Trenerem zawodników jest Tomasz Trzonek. Na turnieju finałowym obecny był dodatkowo Paweł Dębski. 

 • Zdjęcie zawodników rawskiej siatkówki
 • Zdjęcie zawodników rawskiej siatkówki
 • Zdjęcie zawodników rawskiej siatkówki
 • Zdjęcie zawodników rawskiej siatkówki
 • Zdjęcie zawodników rawskiej siatkówki
 • plakat bezpłatna mammografia

Zapraszamy na bezpłatną mammografię do Miejskiego Domu Kultury

Serdecznie zapraszmy Panie w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 m-cy) nie wykonywały bezpłatnego badania. Badania będą wykonywane 14 lipca 2022 (czwartek) w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich
 • Zdjęcie z zawodów pływackich

Zapraszamy Amazonki do udziału w wyjeździe integracyjno-rehabilitacyjnym do hotelu "MAGELLAN" w Bronisławowie

Wyjazd w dniach 04-05 września 2022 r. organizuje nieformalna grupa "RAZEM ŁATWIEJ" pod patronem RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA AMAZONEK. Wszystkie chętne osoby prosimy o kontakt telefoniczny nr 697-301-414".

Realizacja Projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030"

Zapraszamy na obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Starosta Rawski Józef Matysiak, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla i Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik zapraszają na obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2022 r.

Program wydarzenia:
 1. godz. 15.00 - złożenie wiązanek okolicznościowych na Cmentarzu Wojskowym w Rawie Mazowieckiej
2. odegranie Hymnu Państwowego,
3. wystąpienia okolicznościowe przygotowane przez dr. Marcina Broniarczyka, Dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej,
4. modlitwa za poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
5. złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i
pomnikiem AK,
6. godz. 15.30 - Park Miejski w Rawie Mazowieckiej: złożenie kwiatów pod obeliskiem Braci Świderskich.

Uczcijmy pamięć tych, którzy zginęli za naszą wolność.

Zapraszamy do wspólnego czytania „Ballad i romansów” przy pomniku J. Ch. Paska

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej serdecznie zapraszają do udziału w XI edycji akcji Narodowe Czytanie. „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza będzie można posłuchać w sobotę, 3 września w samo południe na Placu Piłsudskiego.

Kolejny rok z rzędu rawska MBP przyłącza się do ogólnopolskiej akcji promującej czytanie.

- Mamy nadzieję, że przyłączą się do nas wszyscy miłośnicy książek – podkreśla Zbigniew Pacho, dyrektor MBP. – Wystarczy przyjść po pomnik Jana Chryzostoma Paska i zasłuchać się w romantycznych balladach.

Doskonale znane utwory czytać będą nie tylko bibliotekarze, ale przede wszystkim zaproszeni goście. Wśród nich nie zabraknie przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta i Urzędu Miasta, zaprzyjaźnionych z biblioteką instytucji kultury i stowarzyszeń oraz czytelników.

- Warto być z nami, bo przygotowaliśmy także niespodziankę dla wszystkich widzów i słuchaczy – zdradza dyrektor Pacho. – Wśród chętnych rozlosujemy 10 pięknych wydań „Ballad i romansów” ostemplowanych okolicznościową pieczęcią, którą stworzono specjalnie na tegoroczną edycję akcji.

Zainteresowani mogą zabrać ze sobą także własny egzemplarz książki i ją na pamiątkę ostemplować. Wspólne czytanie w plenerze rozpocznie się w sobotę, 3 września w samo południe na Placu Piłsudskiego przy pomniku Jana Chryzostoma Paska.

Zapraszamy na 10 urodziny pływalni ZGO  AQUARIUM Sp. z o.o. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla i ZGO  AQUARIUM Sp. z o.o.  zapraszają 4 września tj. niedziela na jubileusz 10-lecia krytej pływalni Aquarium Centrum Fit Rawa.

Zapowiada się wspaniała zabawa i nie może Was zabraknąć. 𝙋𝙧𝙯𝙮𝙥𝙤𝙢𝙞𝙣𝙖𝙢𝙮 𝙬𝙨𝙩𝙚̨𝙥 𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙣𝙚 𝙖𝙩𝙧𝙖𝙠𝙘𝙟𝙚 𝙟𝙚𝙨𝙩 𝙙𝙖𝙧𝙢𝙤𝙬𝙮.
Udział w POOL PARTY po wcześniejszym zapisie, będzie to dobra okazja do przybicia piątki z naszymi olimpijczykami.

 • Plakat - zaproszenie na jubileusz krytej pływalni
 • pływalnia poll party
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
 • Zdjęcie z nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

W jatkach miejskich odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli

31.08.2022 r. o godzinie 12:00 w jatkach miejskich odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i powołania dyrektorów przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Pana Piotra Irlę. 

W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 9 nauczycieli, którzy w sesji letniej pomyślnie zdali egzamin. Akty mianowania otrzymali następujący nauczyciele:

Aneta Wawrzyniak -nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Paulina Śmigiel -nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Katarzyna Dymecka -nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Damian Gała -nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Aleksandra Czekalska -nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Małgorzata Zimecka -nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Ewa Urbańska -nauczyciel chemii, fizyki, biologii w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Agata  Daria Dobrosz- nauczyciel współorganizujący kształcenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Izabela Kamińska – Strzechowska -nauczyciel logopeda w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej powołanie na stanowisko dyrektora otrzymali Pan Jarosław Wasiak i Pani Monika Mierzejewska. Zgodnie z prawem oświatowym kadencja dyrektora szkoły trwa pięć lat i rozpocznie się z dniem 1 września.

Wszystkim nauczycielom gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, życzymy satysfakcji z pracy i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.

Nowo powołanym dyrektorom życzymy wytrwałości i wszelkiej pomyślności w realizacji zadań na powierzonym stanowisku, kolejnych wspaniałych osiągnięć zawodowych.

 • zdjęcie z obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • zdjęcie z obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • zdjęcie z obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • zdjęcie z obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • zdjęcie z obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 2022 r. obchodziliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji na rawskim cmentarzu wojskowym, a także w parku miejskim złożono wiązanki pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i pomnikiem AK. 

Uroczystość na cmentarzu rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego. Modlitwę w intencji żołnierzy poległych za naszą Ojczyznę poprowadził ks. proboszcz dr Bogumił Karp i ks. proboszcz Konrad Świstak, a rys historyczny przygotowany przez Dyrektora Muzeum Ziemi Rawskiej wygłosił Wojciech Kubicki.

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej złożyły delegacje: Miasta Rawa Mazowiecka, Starostwa Powiatowego, Gminy Rawa Mazowiecka, Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Mjr. Hubala, placówek oświatowych, placówek kulturalnych, Rawsko -Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz delegacja Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej.

Kolejna część uroczystości odbyła się w parku miejskim, gdzie pod pomnikiem Braci Świderskich złożono kwiaty i zapalono znicze.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 w rawskich podstawówkach

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Pracownicy Administracji, początek roku szkolnego otwiera przed nami nowe możliwości i skłania do podejmowania ambitnych wyzwań. Jesteśmy przekonani, iż po wakacyjnej przerwie z entuzjazmem przystąpicie do dalszej nauki, pracy i realizacji zamierzeń.

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy, Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka, Pani Grażyna Dębska i Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Pan Piotr Irla życzą Państwu, wytrwałości i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów i we wskazywaniu wychowankom właściwych ścieżek. Niech nadchodzący rok szkolny będzie okresem nowych wyzwań, pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszelkich działaniach, a podejmowany trud stanie się źródłem Waszego zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów.

U progu nowego roku szkolnego drodzy uczniowie, niech szkoła będzie dla Was miejscem odkrywania talentów i rozwijania pasji. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.

Szczególne słowa należy skierować do pierwszoklasistów. Niech nowe środowisko będzie dla Was domem, nauczyciel najlepszym przyjacielem, a Rodzicom i Opiekunom życzymy wytrwałości oraz radości z sukcesów szkolnych dzieci.

Niech Nasze szkoły będą przyjazne i bezpieczne, w których panuje klimat współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania.

 • _DSC0016
 • _DSC0021 — kopia
 • _DSC0594
 • _DSC0004
 • _DSC0012
 • _DSC0005
 • _DSC0614
 • _DSC0601
 • _DSC0607
 • _DSC0577
 • _DSC0582
 • _DSC0587

Narodowe czytanie 2022: rawianie czytali „Ballady i romanse” Mickiewicza

„Miej serce i patrzaj w serce!” – ten fragment ballady „Romantyczność” przyświecał Narodowemu Czytaniu w Rawie Mazowieckiej. Do wysłuchania wybranych utworów Adama Mickiewicza zachęcała Miejska Biblioteka Publiczna i Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Pan Piotr Irla.

Lektura, jak co roku, wybrana została nieprzypadkowo. „Ballady i romanse” wydane zostały dokładnie 200 lat temu, a rok 1822 uznaje się za symboliczny początek epoki romantyzmu w Polsce.

- Wybraliśmy sześć utworów ze wspomnianego zbioru – mówi Zbigniew Pacho, dyrektor MBP w Rawie Mazowieckiej. – Do ich przeczytania zaprosiliśmy włodarzy miasta oraz naszych przyjaciół reprezentujących różne instytucje, organizacje i stowarzyszenia, łącznie blisko 20 osób.

W słoneczne sobotnie (3.09) południe ballady i romanse zabrzmiały w samym sercu Rawy Mazowieckiej – na Placu Piłsudskiego. – Niespodziankę przygotowaliśmy także dla widzów i słuchaczy – dodaje dyrektor Pacho. – Wśród chętnych rozlosowaliśmy 9 egzemplarzy pięknie wydanego zbioru utworów Mickiewicza opatrzonych pamiątkową pieczęcią tegorocznej akcji.

Dziesiąta książka powędrowała do czytelnika, który udostępnił informację o planowanym wydarzeniu na wskazanym profilu społecznościowym. – Gratulujemy wszystkim szczęśliwcom, wydanie jest tak piękne, że naprawdę warto je mieć w swojej biblioteczce – dodaje Zbigniew Pacho. – Cieszymy się, że akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wiele osób widząc, że coś dzieje się na placu, po prostu zatrzymywało się i słuchało czytających. Mamy nadzieję, że z roku na rok zainteresowanie taką formą promocji czytelnictwa będzie rosło.

Już wiadomo, że lekturą przyszłorocznej XII edycji Narodowego Czytania będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Akcja odbędzie się w całej Polsce w pierwszą sobotę września.

Czytali z nami (w kolejności):

- Amelia Antosik, Mateusz Szostek, Antonii Garbarz -Młodzieżowa Rada Miasta

- Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej z małżonką Ewą Irlą

- Artur Piotrowski, wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej

- Dorota Męcina, kierownik Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

- Dagmara Skopiak, dziennikarz Radia Victoria

- Zofia Winiarska, prezes Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

- Romuald Ptasiński, przedstawiciel Braci Herbowej Ziemi Rawskiej

- Teresa Cieciorek, przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

- Marcin Kalinowski, przedstawiciel Skautów Europy Hufiec Rawski

- Zofia Telus, inicjatorka akcji Narodowe Czytanie w Rawie Mazowieckiej

- Grzegorz Klimczak, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej

- Elżbieta Stąporek, reprezentantka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rawskiej, nasza stała Czytelniczka,

- Wojciech Kubicki, prowadzący Kino Konesera przy Miejskim Domu Kultury

- Beata Sienkiewicz, nasza Czytelniczka należąca do rawskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej

- Elżbieta Brocka, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach – kierownik rawskiej filii Biblioteki Pedagogicznej

- Katarzyna Kaczmarek, nasza Czytelniczka należąca do rawskiego Dyskusyjnego Klubu Książki, pedagog z Niepublicznego Przedszkola EKOgroszki w Rawie Mazowieckiej.

 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • _DSC0719
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.
 • zdjęcie uczestników narodowego czytania 2022 r.

Nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe mogą skorzystać z nowych konkursów na dofinansowanie działań: Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne (Kultura), Sportowo Kulturalnie Lokalnie, Konkurs Sportowa Natura, Bank Młodych Mistrzów Sportu (Sport), Z Fundacją PZU po lekcjach edycja 2022 (Różne). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszonych konkursów.

Zapraszamy na koncert MusicaLove

Zapraszamy Państwa do SALI WIDOWISKOWEJ MDK w najbliższą niedzielę tj. 11 września na godz. 17:30 na koncert: "MusicaLove". 

Zaśpiewa dla "swojej" publiczności rawianka  -Julia Skierska, która u nas stawiała pierwsze kroki na scenie i rozwijała swoją muzyczną pasję.

Po latach wraca na scenę Miejskiego Domu Kultury. Zadurzycie się w wybranych przez młodą artystkę utworach wpisujących się w hasło przewodnie koncertu: MusicaLove.

Julii towarzyszyć będzie przy fortepianie Michał Baranowski.

 • Plakat - zaproszenie na koncert: "MusicaLove"

Zachęcamy do włączenia się w akcję "Drzewko za surowce” — wymień odpady na rośliny

Spółka ZGO Aquarium wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka uruchamia po raz kolejny akcję „Drzewko za surowce”. Przedsięwzięcie ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, takich jak: papier, plastik, opakowania szklane, puszki aluminiowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

W dniach 22-24 września 2022 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK”, Pukinin 140, mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy Kowiesy, czyli gmin współpracujących z ZGO Pukinin w zakresie PSZOK, będą mieli okazję wymienić ww. surowce wtórne na sadzonki roślin, a tym samym wzbogacić własny ogród o piękną zieleń. 

Dla osób zainteresowanych udziałem w akcji przygotowane zostaną sadzonki roślin ozdobnych. Rośliny będą wydawane do wyczerpania asortymentu. Obowiązuje limit dwóch roślin dla jednej osoby. 

Zachęcamy do włączenia się do akcji.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży  - "Koduj z Gigantami-cyberbezpieczeństwo"

Wrzesień pod znakiem programowania i bezpieczeństwa w sieci, dzięki warsztatom dla dzieci i młodzieży "Koduj z Gigantami: Cyberbezpieczeństwo".
Co łączy cyberbezpieczeństwo z programowaniem? 11. edycja “Koduj z Gigantami”, czyli największe w Polsce bezpłatne warsztaty programistyczne dla dzieci i młodzieży! Akcja edukacyjna potrwa od 3 do 25 września w całej Polsce. Wydarzenie wspierają MEN, GovTech, NASK i ORE. 
Jak wziąć udział w zajęciach?
Wiek i miejsce już dawno przestały być barierą w nauce programowania. Powszechny dostęp do urządzeń i nowych technologii sprawia, że dzieci już od najmłodszych lat mogą rozpocząć naukę zawodu przyszłości. Szansą na postawienie pierwszych kroków w programowaniu są bezpłatne warsztaty “Koduj z Gigantami”, w których, stacjonarnie lub online, mogą wziąć udział dzieci i młodzież z całej Polski. Zapisy na wydarzenie startują już 22 sierpnia na stronie www.kodujzgigantami.pl.

Program zajęć “Koduj z Gigantami” dostosowany jest do dzieci i młodzieży w różnym wieku, dzięki czemu uczestnicy mogą jak najefektywniej czerpać wiedzę z zajęć. Wszystko to odbywać się będzie w przyjaznym dla nich środowisku przy wykorzystaniu popularnych gier komputerowych, znanych aplikacji czy języków programistycznych. Tym razem jednak, uczestnicy nie tylko będą programować, ale poznają też zagadnienia związane z cyberzagrożeniami i sposobami na bezpieczne korzystanie z sieci.

11. edycję warsztatów postanowiliśmy poprowadzić wokół tematyki cyberbezpieczeństwa. Dziś ataki hakerskie są tak powszechne, że powinniśmy wyczulać na nie dzieci już od najmłodszych lat, aby wiedziały jak zadbać o bezpieczne hasło, jak odróżnić fałszywe strony i jak się bronić przed czyhającymi na nich w sieci zagrożeniami - mówi Dawid Leśniakiewicz, współorganizator warsztatów.

Na młodszych uczestników warsztatów czekają zajęcia z programowania w języku Scratch oraz w świecie popularnej i lubianej przez dzieci gry Minecraft. Dzieci w wieku 10-12 lat także zmierzą się z nauką programowania w języku Scratch lub będą mogły wybrać zajęcia prowadzone w środowisku App Inventor. W przypadku warsztatów online, do wyboru są także warsztaty z tworzenia stron internetowych. W trakcie lekcji, uczestnicy dowiedzą się na czym polega Phishing, jak stworzyć własny generator silnych haseł oraz jak rozpoznawać zagrożenia.

Starsi uczestnicy warsztatów zmierzą się zaś z kodowaniem w znanych i popularnych językach programowania, które są powszechnie używane w branży IT.
W trakcie warsztatów z programowania w językach Python oraz C# zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, młodzież w wieku 13 -18 lat dowie się m.in. jak tworzyć generatory haseł czy aplikacje blokujące reklamy.

Na uczestników, oprócz ogromnej dawki wiedzy i zabawy, czekają gadżety przygotowane przez organizatorów - szkołę Giganci Programowania.
W tej edycji jednak nie tylko dzieci będą miały okazję, aby zdobywać wiedzę. Dla chętnych rodziców uczestników przygotowaliśmy specjalny webinar z cyberbezpieczeństwa, podczas którego zwrócimy uwagę na zagrożenia w sieci, sprawdzimy czy nasze hasła nie zostały zhakowane i pokażemy przykłady hakerskich wyłudzeń - dodaje Dawid Leśniakiewicz.

Zapisy na warsztaty startują już 22 sierpnia, a akcja będzie prowadzona we wrześniu w całej Polsce, zarówno w formule stacjonarnej jak i online. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, konieczna jest jedynie rejestracja na wybrane warsztaty.

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na stronie www.kodujzgigantami.pl.
Warsztaty w Rawie Mazowieckiej odbędą się w Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Niepodległości 8 w dniach 10 i 11 września (sobota i niedziela).
Program zajęć:
Sobota 10.09:
09:00-10:35 - Bezpłatne warsztaty KzG - Minecraft (wiek 7-9 lat)
11:00-12:35 - Bezpłatne warsztaty KzG - Scratch (wiek 7-9 lat)
13:00-14:35 - Bezpłatne warsztaty KzG - Scratch (wiek 10-12 lat)
15:00-16:35 - Bezpłatne warsztaty KzG - Projektowanie aplikacji na smartfony (wiek 10-12 lat)
17:00-18:35 - Bezpłatne warsztaty KzG - Python (wiek 13-18 lat)
Niedziela 11.09 ma taki sam harmonogram.
Zajęcia będą odbywać się w grupach nie większych niż 12 osób.

 • Plakat - warsztaty z programowania

Zapraszamy na integracyjny piknik rekreacyjno-sportowy

Już w najbliższą niedzielę tj. 11.09.2022 r. w ramach realizacji budżetu obywatelskiego zapraszamy wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej i okolicy na integracyjny piknik rekreacyjno – sportowy, który odbędzie się na hali sportowej Milenium (zmiana miejsca ze względu na złe prognozy pogodowe).

W ramach pikniku będzie można wziąć udział w licznych konkurencjach sprawnościowych takich jak strzały na bramkę radarową, mecz mega piłkarzy, piłkarskie sumo, tory przeszkód, gry zręcznościowe. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają atrakcyjne upominki. Będzie również strefa dla najmłodszych z pneumatycznymi zjeżdżalniami, grami stołowymi, euro bungee i wieloma innymi atrakcjami.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w tej imprezie.

 • plakat - zapraszamy piknik sportowy

Zapraszamy na wideokonferencję dotyczącą możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich

Grażyna Dębska Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka i Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zapraszają na wideokonferencję Rzecznika Praw Obywatelskich i Związku  Stowarzyszeń  Alzheimer Polska pt. "Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich".

16 września 2022 r. (piątek)  godz. 11.00 – 15.00
Miejski Dom Kultury (sala widowiskowa) ul. Krakowska 6 c Rawa Mazowiecka.

 • Plakat - zaproszenie na wideokonferencję

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego, osiągają najlepsze efekty ekonomiczne, realizują innowacyjne projekty oraz cieszą się uznaniem w województwie łódzkim, w kraju i za granicą.
 
Przez wszystkie edycje nagradzane były podmioty, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa łódzkiego.

Organizatorem Nagrody jest Województwo Łódzkie.
Statuetki będą przyznawane w sześciu kategoriach:
Świadomi w biznesie – Nagroda Publiczności;
 
Debiut roku; Sukcesja z sukcesem; Łódzkie zaprogramowane na przyszłość; Międzynarodowy sukces; „Biznes na PLUS”.
Zgłoszenia od Państwa będą przyjmowane do 30 września 2022 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje: regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie: https://biznesnaplus.lodzkie.pl
Laureatów poznamy 15 grudnia 2022 roku w Vienna House Andel`s Łódź.

Zapraszamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Drodzy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej,
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Piotr Irla, zaprasza Państwa na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 20 września 2022 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Zaproszenie w sposób szczególny jest kierowane do mieszkańców obszaru ograniczonego ulicami: Laskową, Ogrodową, Wiśniową, Kolejową, Skierniewicką oraz ulicami do niej przyległymi, jak również obszaru ograniczonego ulicami: Faworną, Kościuszki, Wyszyńskiego, Łowicką wraz z ulicami przyległymi oraz ulic: Słowackiego, Księże Domki i 1 Maja.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, Pan Piotr Irla przedstawi Państwu działania przeprowadzone przez Miasto w ostatnim czasie, jak również zapozna Państwa z problemami występującymi w naszym mieście i sugestiami dotyczącymi jego rozwoju.

Dodatkowym punktem spotkania będzie przedstawienie zasad Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, który umożliwia właścicielom budynków jednorodzinnych uzyskanie dofinansowań na wymianę starych pieców na paliwo stałe oraz na termomodernizację. Miasto uruchomiło punkt konsultacyjno- informacyjny, w którym mieszkańcy miasta mogą otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

W spotkaniu wezmą również udział: zastępca burmistrza, Pan Artur Piotrowski oraz Radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Zapraszamy na spotkanie i liczymy na Państwa liczny udział.

Cisowianka Mazovia MTB Marathon

Kolejny weekend i kolejne wielkie ściganie w Rawie Mazowieckiej. W niedzielę 18 września na trasach Cisowianka Mazovia MTB Marthon w rowerowe szranki staną „kolarze terenowi”. Jest to już XI edycja jednego z największych maratonów rowerowych organizowana w naszym mieście.

Dyrektorem sportowym tego wydarzenia jest Cezary Zamana, historyczny zwycięzca Tour de Pologne i triumfator wielu międzynarodowych wyścigów kolarskich.

 Dziesiątki kolarzy, pasjonatów ścigania MTB, wyruszą na trasy, żeby rywalizować ze sobą na trzech zróżnicowanych dystansach – Hobby (7 km) dystans przeznaczony dla młodych adeptów ścigania terenowego, Fit (około 30 km) i dystans  Pro (40 km). Zawody skierowane są do wszystkich dbających o swoje zdrowie i kondycję. Oprócz samego wyścigu, na terenie miasteczka sportowego odbędą się  także wydarzenia towarzyszące dla dzieci.

Dla najmłodszych zawodników (do lat 6) zorganizowane zostaną specjalne wyścigi, na których pojawi się znana wszystkim dzieciom z ekranów telewizyjnych rybka MiniMini. Organizatorzy przygotują dla dzieci ciekawe konkursy z nagrodami oraz upominki. 

Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy hali sportowej TATAR, gdzie będzie można zapisać się do zawodów w dniu maratonu. Działa też panel on-line, pozwalający na szybkie, wygodne i tańsze zapisy (https://sts-live.pl/zamanagroup/Event/Details/234).

W maratonie MTB zorganizowana będzie klasyfikacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy/czki Rawy Mazowieckiej na dystansach Hobby Fit i Pro.

Zawodnikom z Rawy Mazowieckiej będzie przysługiwać 50%  zniżka  przy opłacie startowej.

Pozostałe kwestie dotyczące udziału w maratonie opisane są w regulaminie Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2022, który znajduje się na stronie organizatora.

UWAGA !!! na dystansach Hobby, Fit i Pro uczestników obowiązuje posiadanie kasku sztywnego. 

Ważna informacja

Dla zawodników z Rawy Mazowieckiej mamy do rozdania 50% karty rabatowe, które trzeba okazać w momencie zapisu w biurze zawodów. Przy zapisie elektronicznym należy podać kod znajdujący się na karcie.

Karty można odebrać po uprzednim kontakcie telefonicznym 

na nr 781 700 509. Ilość kart ograniczona.

 • Plakat -Zaproszenie na imprezę kolarską
 • Plakat - Zaproszenie na imprezę kolarską
 • Zdjęcie z zawodów kolarskich
 • Zdjęcie z zawodów kolarskich
 • Zdjęcie z zawodów kolarskich
 • Zdjęcie z zawodów kolarskich
 • Zdjęcie z zawodów kolarskich

Zapraszamy na obchody 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Pan Piotr Irla oraz Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka Pani Grażyna Dębska, zapraszają Państwa w dniu 17 września tj. sobota o godz. 9:00 na obchody 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Obchody odbędą się na Cmentarzu Wojskowym w Rawie Mazowieckiej.

 • Zaproszenie na obchody 83. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
 • Zdjęcie z obchodów napaści sowieckiej na Polskę
 • Zdjęcie z obchodów napaści sowieckiej na Polskę

„Nauka przez zabawę” dobiegła końca

Miasto Rawa Mazowiecka to nie tylko nowe zrewitalizowane miejsca, ale przede wszystkim otwarte i pełne miłości serca mieszkańców, którzy wspólnymi silami stworzyli projekt "Rawa dla Ukrainy".

Polsko-ukraiński projekt, zrodził się z ogromnej chęci pomocy w tak wyjątkowej sytuacji. „Nauka przez zabawę” miała zintegrować ukraińskie dzieci, które nowy dom znalazły w Rawie Mazowieckiej i ułatwić im start w lokalnych szkołach.

Lekcje języka polskiego dla ukraińskich dzieci prowadzili nauczyciele z rawskich szkół, zaś zajęcia integracyjne fantastyczna rawska młodzież. Zrobili to bezpłatnie, z potrzeby serca.

Założenie idei „Nauki przez zabawę” było proste: pomóc dzieciakom odnaleźć się w zupełnie nowych dla nich realiach. Pierwsze spotkania wystartowały w maju w czytelni Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- Spotykaliśmy się raz w tygodniu, na dwie godziny – przypomina Zbigniew Pacho, dyrektor rawskiej książnicy. – W zajęciach uczestniczyło od 8 do 13 naszych młodych przyjaciół z Ukrainy.

Zajęcia podzielone zostały na dwie części. Pierwszą, która stawiała na integrację grupy, prowadzili radni Młodzieżowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Drugą, która stawiała na kreatywne lekcje języka polskiego, z prawdziwą pasją poprowadzili wspaniali pedagodzy z lokalnych szkół. W pierwszym etapie projektu dużym wsparciem służyła nam pani Tatiana Tymoszczuk, psycholożka z Ukrainy.

- Dziękuję Wam wszystkim z całego serca za zaangażowanie i poświęcenie własnego, prywatnego czasu na rzecz innych, podkreśla dyrektor Zbigniew Pacho. Zainteresowanie zajęciami, było tak duże, że były one kontynuowane także w okresie wakacyjnym. 

Wielkie ukłony należą się także wolontariuszom akcji, którzy od początku wpierali projekt "Rawa dla Ukrainy" oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli charytatywną zbiórkę na rzecz tej inicjatywy. – Dzięki temu wsparciu mieliśmy zapewnione materiały niezbędne na zajęcia, a także poczęstunek dla naszych gości – wyjaśnia Zbigniew Pacho. 

Księgozbiór Oddziału dla Dzieci wzbogacił się o książki w języku ukraińskim. Jest ich coraz więcej, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w tym kierunku.  

Jeszcze raz dziękujemy każdemu, kto dołożył do projektu swoją cegiełkę. W projekcie udział wzięli ludzie o otwartych sercach:

Pedagodzy: Monika Działak, Agata Kosińska, Małgorzata Melon, Maria Jasiorowska, Katarzyna Dawidowicz, Lesja Czaprjańska (tłumacz) oraz Tatiana Tymoszczuk (psycholożka).

Młodzieżową Radę Miasta Rawa Mazowiecka reprezentowali: Amelia Antosik, Hania Kielan, Antoni Garbarz, Adam Zimecki, Marcelina Przerwa, Wojtek Szewczyk, Mateusz Szostek.

 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy
 • Zdjęcie z realizacji Projektu - Rawa dla Ukrainy

Historia rawskich Zakładów Mięsnych

Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej wraz z Muzeum Ziemi Rawskiej i prawdziwymi pasjonatami rawskiej historii Janem Karalusem, oraz Kamilą i Marcinem Strutyńskimi, zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Wspomnienia z dziejów Rawy”. Tym razem tematem przewodnim będzie historia rawskich Zakładów Mięsnych.


Te jedne z największych zakładów wywarły znaczący wpływ na rozwój naszego miasta oraz życie mieszkańców. Gorąco Was zachęcamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami związanymi z Zakładami Mięsnymi. Prosimy również w imieniu organizatorów o przyniesienie na spotkanie zdjęć związanych z rawskimi Zakładami. Liczymy na Wasz aktywny udział i do zobaczenia w Jatkach.


Spotkanie odbędzie się 06 października 2022 roku o godzinie 18:00 w jatkach miejskich przy ul. Mickiewicza 11 w Rawie Mazowieckiej.
Serdecznie zapraszamy – WSTĘP WOLNY !!!
Link do wydarzenia - tutaj

 • Plakat - zaproszenie do miejskich jatek na wspomnienia z dziejów Rawy

INFORMACJA!

Dyżur psychologa w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22.09.2022 r. (czwartek) zostaje przeniesiony na dzień 23.09.2022 r. (piątek),

w godzinach 17:15 – 20:15.

Komunikat w sprawie szczepienia lisów w roku 2022

Komunikat Łódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w powiatach: opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim i łęczyckim w roku 2022.

XI Memoriał im. Wojciecha Zembowicza

W tym roku mija 13 lat od śmierci wybitnego trenera i działacza sportowego Wojciecha Zembowicza. Trener Zembowicz był prekursorem i twórcą podwalin rawskiej siatkówki.

Dla uczczenia pamięci tego wybitnego szkoleniowca od 2010 r. organizowany jest w naszym mieście siatkarski memoriał jego imienia.

Również w tym roku w najbliższą sobotę na hali sportowej Milenium zostanie rozegrany XI Memoriał im Wojciecha Zembowicza w piłce siatkowej chłopców.

W turnieju wezmą udział młodzi siatkarze w kategorii kadetów i młodzików.

Rawę Mazowiecką reprezentować będą drużyny MUKS Jedynka i MUKS Juvenia, które będą rywalizować z zespołami z Warszawy, Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego.

Początek rozgrywek zaplanowano na godz. 10.00.

Wszystkich miłośników sportu zapraszamy do kibicowania.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030”.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości informację o przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag i wniosków do projektu strategii. Szczegóły obwieszczenia: tutaj

Zapraszamy na Rawskie Dni Muzyki Klasycznej Viva Italia

Rawskie Dni Muzyki Klasycznej to dwudniowe święto nie tylko melomanów, ale tych wszystkich, którzy uwielbiają słuchać muzyki na najwyższym poziomie. "RDMK" to wydarzenie, które takie doznania oferuje, a jego kolejna odsłona -jak zwykle w ostatni weekend września. Zapraszamy!

Viva Italia -to propozycja sobotniego koncertu w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

To będzie prawdziwa muzyczna uczta! Na scenie wystąpi niesamowity, charyzmatyczny duet -tenor Ivo Orłowski oraz skrzypek Mariusz Kielan. Warto spędzić ostatnią sobotę września właśnie w Rawie Mazowieckiej w Miejskim Domu Kultury.

24 WRZEŚNIA, GODZ. 18:00

SALA WIDOWISKOWA MDK

BILET - 30 ZŁ

Kilka słów o artystach

IVO ORŁOWSKI -solista scen muzycznych Warszawy, Gdyni, Poznania i Łodzi.

Tenor obdarzony wspaniałą barwą głosu, odtwórca wielu niezapomnianych ról musicalowych i operetkowych, ale także ceniony i wszechstronny aktor. Jest laureatem nagrody Grand Prix festiwalu teatralnego w Meksyku. Iwo Orłowski występował w spektaklach i koncertach w wielu krajach Europy, np.: w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech.

Iwo Orłowski obdarzony jest nie tylko zachwycającym głosem, ale także ujmującą osobowością i niespotykanym darem nawiązywania naturalnego i bezpośredniego kontaktu z publicznością. Każdy koncert z jego udziałem to gwarancja profesjonalnego show podnoszącego prestiż imprezy, a dla widzów to niesamowite przeżycia i wzruszenia, które na zawsze pozostają w ich pamięci.

MARIUSZ KIELAN -absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W 1996 roku, po ukończeniu studiów, rozpoczął współpracę z Polską Orkiestrą Radiową, której członkiem jest do dziś. Równolegle rozwijał, swoje zainteresowania kameralistyką współtworząc, kwartet smyczkowy „Scherzo” i „A.B.C.D.”

Od 2011 roku jest członkiem Orkiestry „Viva Iwo”, której twórcą jest Iwo Orłowski. Razem z Orłowskim tworzą, brawurowy duet „Duo Viva Iwo” występując z ogromnym powodzeniem w wielu salach koncertowych w kraju i za granicą. Wspólnie aranżują i realizują autorskie podkłady muzyczne do własnych recitali.

 • Plakat - Zaproszenie na Rawskie Dni Muzyki Klasycznej

Zapraszamy na Rawskie Dni Muzyki Klasycznej Anielskie brzmienie

Anielskie brzmienie harfy i fletów -to propozycja niedzielnego koncertu w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Zapraszamy !

25 WRZEŚNIA · 19:00
KOŚCIÓŁ PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Poczuj cudowne brzmienie harfy i fletów

Rawskie Dni Muzyki Klasycznej to dwudniowe święto nie tylko melomanów, ale tych wszystkich, którzy uwielbiają słuchać muzyki na najwyższym poziomie. RDMK to wydarzenie, które takie doznania oferuje, a jego kolejna odsłona -jak zwykle w ostatni weekend września.

Serdecznie zapraszamy w niedzielę, 25 września, godz. 19:00, wstęp wolny!

Specjalnie dla rawskiej publiczności -trio! Małgorzata Zalewska to jedna z niewielu harfistek koncertujących na kilku rodzajach harf (harfa współczesna celtycka, harfa elektryczna i barokowa arpa doppia). Agata Długosz i Łukasz Długosz to uznani fleciści. Posłuchaj, jak wspaniale współgrają te instrumenty! Z zaproszenia można skorzystać bezpłatnie. Koncert rozpocznie się po wieczornej mszy w najstarszy rawskiej świątyni.

Program:

Léo Delibes (1936-1891) - Duo des fleurs na 2 flety i harfę


Bernard Andres (*1941) - Algues na flet i harfę


Adam Wesołowski (*1980) - Kołysanka na flet i harfę


Philippe Gaubert (1879-1941) - Divertissement Grec 2 flety i harfę


Johannes Donjon (1839-1912) - Rossignolet na flet i harfę


Johannes Donjon (1839-1912) - Pan! na flet i harfę


Tadeusz Paciorkiewicz (1916-1998) – Improwizacja na harfę solo (prezentacja instrumentu)


Ennio Morricone (1928-2020) - Gabriel's Oboe na 2 flety i harfę


Astor Piazzolla (1921-1992) - Oblivion na 2 flety i harfę

Kilka słów o artystach

Małgorzata ZALEWSKA -harfistka. Zadebiutowała w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 1994 r. Od tego czasu wystąpiła z wieloma orkiestrami wieloma orkiestrami filharmonicznymi w Polsce i poza granicami naszego kraju.

Wzięła udział w kilku autorskich programach telewizyjnych, poświęconych muzyce harfowej.

Na prośbę producenta harf CAMAC Joela Garniera wzięła udział w światowej promocji harfy Atlantyda jako jedyna harfistka z Europy Wschodniej, a jej zdjęcie promujące instrument ukazało się na okładkach prestiżowych czasopism muzycznych "Harpa/Piano"(Europa) i "Harp International" (USA).

Na swoim koncie ma nagrania (jako muzyk orkiestrowy oraz kameralny) ok. 50 płyt CD dla firm fonograficznych m.in.: EMI, Decca, Hungarton, EMI, Pro Musica, Sony, Classical, Sony.

Artystka przez ostatnie 20 lat reprezentuje Polskę poza granicami na częste zamówienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta i Premiera RP.


Agata DŁUGOSZ -uznana polska flecistka, propagatorka muzyki polskiej, absolwentka studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz w Hochschule für Musik w Weimarze, oraz Yale University w New Haven.

Jest laureatką międzynarodowych konkursów fletowych m.in.: w Uelzen, Padwie, Ovadzie, Viggiano oraz Timisoarze.

Jako solistka i kameralistka czynnie koncertuje w kraju i za granicą. Do tej pory nagrała 18 albumów płytowych, na które składa się twórczość współczesnych kompozytorów, jak również twórców XIX wieku, która warta jest popularyzowania.

Jest propagatorką muzyki najnowszej. Do tej pory powstało ponad 100 utworów jej dedykowanych.

Za wybitne osiągnięcia otrzymała wiele nagród i stypendiów. Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich przyznało Artystce Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich 2021 za szczególne zasługi dla promocji muzyki polskiej oraz poszerzanie repertuaru współczesnych kompozycji fletowych; za stymulowanie twórczości kompozytorskiej w tym zakresie oraz promocję nowej muzyki polskiej na świecie.

W 2019 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka. Za wybitne zasługi dla kultury polskiej została odznaczona przez Prezydenta RP Orderem Odrodzenia Polski.


Łukasz DŁUGOSZ -uznany przez międzynarodowych krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą. Luxemburskie PIZZICATO za płytę "Flute Stories" okrzyknęło Długosza jednym z najwybitniejszych flecistów na świecie.

Artysta nagrał 56 albumów płytowych zawierających w przeważającej części muzykę polską, które zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską i europejską i za które otrzymał wiele prestiżowych międzynarodowych nagród fonograficznych.

Jest zwycięzcą kilkunastu konkursów międzynarodowych w tym tak prestiżowych, jak w Paryżu, Odense, Monachium oraz Viggiano. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami.

Do tej pory powstały 174 utwory dedykowane jemu oraz żonie Agacie Kielar-Długosz. Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, przyznał artyście statuetkę Orfeusz 2016 za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie wykonawstwa muzyki fletowej, w tym dzieł kompozytorów polskich. Prezydium Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich przyznało tegoroczną Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich Artyście za szczególne zasługi dla promocji muzyki polskiej oraz poszerzanie repertuaru współczesnych kompozycji fletowych; za stymulowanie twórczości kompozytorskiej w tym zakresie oraz promocję nowej muzyki polskiej na świecie.

Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski oraz medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2019 roku otrzymał od Prezydenta RP tytuł Profesora sztuki.

 • Plakat - zaproszenie na koncert muzyki klasycznej

Program „Cyfrowa Gmina”

Miasto Rawa Mazowiecka dzięki #FunduszeEuropejskie 🇪🇺 otrzymało grant w ramach programu „Cyfrowa Gmina” w wysokości 100 000,00 zł. 
Dzięki tym środkom  zakupione zostaną m.in.  2 serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem,  5 komputerów do obsługi interesantów w Systemie Rejestrów Państwowych, szkolenia administratorów. Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa urzędowych systemów teleinformatycznych.

 • cyfrowa gmina

Rawianin zdobył złoto w Mistrzostwach Polski

Ogromne brawa dla 15-latka z Rawy Mazowieckiej, który zdobył złoto w Mistrzostwach Polski.

To pierwszy w historii Rawy Mazowieckiej złoty medal Mistrzostw Polski w sprincie oraz 23 medal imprezy tej rangi dla zawodników klubu MLUKS RAWA.

Igor Łuczyński z klubu MLUKS RAWA (trener Jarosław Wasiak) podczas Mistrzostw Polski Młodzików Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Lublinie zdobył złoty medal w prestiżowej konkurencji 100 m (11.15).

Igor o 0.01 wyprzedził Eryka Krakowskiego ze Stali Ostrów Wielkopolski. Zwycięstwo młody sprinter zawdzięcza perfekcyjnie technicznie wykonanemu rzutowi na taśmę.

Igor w finale musiał zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale również z kontuzją, której nabawił się w biegach eliminacyjnych.

Łuczyński pozostał liderem krajowych tabel sprintu w kategorii młodzików z rezultatem 11.04 uzyskanym podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików tydzień temu Łodzi, kiedy to wywalczył swój drugi tytuł mistrza makroregionu z rzędu.

Podczas Mistrzostw Polski w Lublinie równie dobrze spisała się druga z podopiecznych trenera Jarosława Wasiaka Julia Modelewska, która w finałowym biegu uzyskała 12.52, zajmując 7 lokatę.

 • Zdjęcie z Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
 • DSC_0211
 • Zdjęcie z Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
 • Zdjęcie z Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce

Rawski Dyskusyjny Klub Książki świętował 15-lecie

Był tort, popłynęły wspomnienia i narodziło się kilka nowych pomysłów… W minioną sobotę (17.09.22 r.) miało miejsce wyjątkowe spotkanie rawskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Wyjątkowe, ponieważ DKK obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia!


W spotkaniu wzięło udział 21 osób. Wszystkie tworzyły lub nadal tworzą rawski Dyskusyjny Klub Książki. Wszystko zaczęło się w maju 2007 roku. Wtedy grupa miłośników dobrej literatury spotkała się po raz pierwszy.

- W ramach współpracy z Instytutem Książki i British Council w kwietniu 2007 roku na terenie województwa łódzkiego powstały pierwsze Dyskusyjne Kluby Książki, lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach lub innych placówkach kultury – przypomina Zbigniew Pacho, który od początku moderuje spotkania rawskiego Klubu.

Koordynatorem tego czytelniczego projektu z ramienia Wojewódzkiej Biblioteki Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi została pani Kinga Siekierska.

- To wspaniała osoba, która wkłada mnóstwo pracy i serca by wszystkie Kluby otrzymały jak największe wsparcie – podkreśla Zbigniew Pacho. - Tym bardziej należy docenić jej pracę, ponieważ zaczynaliśmy naszą przygodę, jako jeden z 17 Klubów w województwie łódzkim. Obecnie jest ich … uwaga ponad 120!


Blisko 150 książek

Sobotnie spotkanie było idealną okazją, by obejrzeć archiwalne zdjęcia, wycinki prasowe i powspominać. A jest co! 15 lat to ponad 140 spotkań i dyskusji o książkach, 21 spotkań autorskich (w tym 6 w formie on-line) oraz dokładnie 42 czytelników – tyle osób należało lub wciąż należy do Klubu. Obecnie – stały skład – to 14 osób.

- Nieprzerwanie, od samego początku do klubu należą dwie osoby, nasza nestorka Józefa Śniady zwana pieszczotliwie „babcią Ziutką” oraz Sylwia Majewska – podkreśla twórca rawskiego DKK. – To klubowicze tworzą niesamowity klimat naszych spotkań. Zdarzało się, że w trakcie naszych dyskusji mocno iskrzyło… Zawsze były to jednak dyskusje na poziomie, kulturalne, pełne argumentów, za lub przeciw. Jestem zaszczycony, że mogłem poznać tylu wspaniałych i wyjątkowych ludzi, którzy kochają książki i oczywiście dyskusję o nich.

Z całego czytelniczego serca im za to dziękuję.

Co ciekawe, każdemu z czytelników utkwił w pamięci inny, ulubiony tytuł.

- Za to byliśmy zgodni co do tytułów, których zdecydowanie nie polecamy – dodaje ze śmiechem Zbigniew Pacho. - Na szczęście to tylko dwie pozycje.


Nie tylko czytali

Warto podkreślić, że rawski Klub spotykał się nie tylko, by dyskutować o książkach. Klubowicze wielokrotnie wybierali się wspólnie do teatrów lub na spotkania autorskie do innych książnic. – Był to cykl podróży małych i dużych naszego DKK i podjęliśmy decyzję, że reaktywujemy tę formę wspólnego spędzania czasu – zdradza Zbigniew Pacho. – Udało nam się także zaprosić do Rawy Teatr Mały z Łodzi ze spektaklem „Morderstwo w hotelu”.

Klub ma też na swoim koncie sukcesy, którymi warto się pochwalić. Jego koordynator Zbigniew Pacho został recenzentem miesiąca, zaś klubowicz Radosław Magiera SUPERRECENZENTEM w plebiscycie Instytutu Książki na najlepszy tekst opisujący przeczytaną książkę. Rawski Klub znalazł się w bazie Dobrych Praktyk (www.dobrepraktyki.pl). Klubowicz Krzysztof Waluchowski wygrał natomiast odcinek bardzo wymagającego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Lubisz czytać i dyskutować o przeczytanej lekturze? W dodatku nie wiesz, jak spędzić sobotnie popołudnie? Przyjdź na spotkanie rawskiego DKK! Rozmowa o książce jest przedłużeniem przyjemności jej czytania. Wszyscy chętni nieustająco są mile widziani.

 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki
 • Zdjęcie z 15 - lecia Dyskusyjnego Klubu Książki

Stypendia sportowe – zbliża się termin składania wniosków

Przypominamy, że dnia 15 grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia sportowe przyznawane za wysokie osiągnięcia zawodnikom rawskich klubów sportowych. Stypendia są formą wsparcia udzielanego uzdolnionej sportowo młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 


Stypendia, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka, będą przyznawane za osiągane  wyniki uzyskane w 2022 r., począwszy od zawodów szczebla wojewódzkiego (złoty medal) do zawodów na szczeblu międzywojewódzkim i ogólnopolskim. 
O stypendium mogą ubiegać się również sportowcy niepełnosprawni. 


Wnioski o stypendium mogą składać zainteresowane organizacje sportowe lub sami zawodnicy w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta.


Poniżej zamieszczamy wzór wniosku oraz tekst Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.
Wszelkich informacji dotyczących stypendiów sportowych udzielamy telefonicznie pod nr 781 700 509.

Wigilia dla mieszkańców już 17 grudnia 2022 r., serdecznie zapraszamy

W sobotę 17 grudnia o godzinie 16:00 w części staromiejskiej na Pl. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej odbędzie się dla mieszkańców miejska wspólna wigilia. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na wspólne dzielenie się opłatkiem, kolędowanie, program artystyczny i poczęstunek.

 • Plakat - Zaproszenie na rawską wigilię

Miasto Rawa Mazowiecka serdecznie zaprasza na kolejny świąteczny weekend pełen atrakcji dla rodzin

W imieniu Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irli
i Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka Grażyny Dębskiej serdecznie zapraszamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej i gości na kolejny, jedyny w swoim rodzaju weekend pełen atrakcji świątecznych. Zachęcamy do zapoznania się z programem na nadchodzący weekend. 

 • Program wydarzeń świątecznych w czasie jarmarku bożonarodzeniowego
 • Program rawskiej wigili
 • Program animacji dla dzieci
 • Program animacji dla dzieci w języku ukraińskim
 • Informacje dotyczące Rawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

Spotkanie świąteczne z byłymi pracownikami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

15 grudnia 2022 roku Miasto Rawa Mazowiecka zorganizowało spotkanie wigilijne dla byłych pracowników, obecnie emerytów. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla i Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski. Przedstawiciele władz miasta złożyli świąteczne życzenia i podzielili się opłatkiem.

Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i refleksji, podziękowań i składania życzeń. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, nikt z uczestników nie chciał opuścić sali konferencyjnej urzędu. Rozmowy skupiały się na wspomnieniach z minionych lat, co u kogo słychać, jak szybko dorastają wnuki. Dziękujemy Wam Drodzy Emeryci za wzajemną integrację środowiska i ciepłą rodzinną atmosferę. 

 • Zdjęcie ze spotkania świątecznego z emerytami
 • Zdjęcie ze spotkania świątecznego z emerytami
 • Zdjęcie ze spotkania świątecznego z emerytami
 • Zdjęcie ze spotkania świątecznego z emerytami

Gala Noworoczna w rytmie swingu

Burmistrz Miasta Piotr Irla oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury Grzegorz Klimczak zapraszają na wyjątkową Galę Noworoczną!

Złote czasy swingu. Przypomnimy je sobie na pierwszym koncercie w nowym 2023 roku.

Tradycyjnie Nowy Rok powitamy wspólnie z mieszkańcami lampką szampana.


Już w sobotę, 7 stycznia 2023, godz. 18:00


Bilety w cenie 40 zł można nabyć w kasie MDK lub on-line przez stronę biletyna.pl.


W programie koncertu znajdą się kompozycje z repertuaru niezapomnianych Dam Jazzu XX wieku oraz najpiękniejsze utwory klasyki amerykańskiego kina. Nie zabraknie też polskich przebojów srebrnego ekranu. Wszystko w odświeżonych, swingujących aranżacjach. Usłyszymy m.in. "Over The Rainbow", "Diamonds Are A Girls Best Friends", "Mack The Knife", "Hello Dolly", "Smile", “Ach, jak przyjemnie”, “Już nie zapomnisz mnie”. Wyjątkowy głos Krystyny Durys i sześcioosobowy zespół swingowy spowodują, że cofniemy się do czasów pięknych melodii, wdzięku i elegancji.


Krystyna DURYS – to wokalistka zafascynowana nurtami swing, dixieland i bossa nova, inspirująca się przede wszystkim wykonaniami królowej jazzu Elli Fitzgerald. Stypendystka Związku Artystów Wykonawców STOART, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miasta Gdańska. Laureatka ZŁOTEJ TARKI na 44. Old Jazz Meeting w Iławie. Laureatka 2. miejsca w kategorii NOWA NADZIEJA ankiety JAZZ TOP. Nominowana w kategorii WOKALISTKA ROKU ankiety JAZZ TOP. Nominowana do Grand Prix Łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Jazzu w kategorii NADZIEJA MELOMANÓW. Wydała dwie płyty - "Tribute To Ladies Of Jazz" (2016) i „At The Movies” (2022).


Zespół Krystyny Durys to jedni z najlepszych polskich muzyków z ogromnym dorobkiem scenicznym. Swoim kunsztem i prezencją wprowadza publiczność w magiczną atmosferę muzyki rozrywkowej lat 30-tych do 60-tych a solistka dzieli się ciekawostkami na temat muzyki tamtych lat, wykonawców i samych utworów. Zespół gra w składzie:


Dawid Lipka – trąbka,

Alan Balcerowski – saksofony/ klarnet,

Adam Wiśniewski – puzon,

Jakub Hajdun – fortepian,

Maciej Sadowski – kontrabas,

Adam Zagrodzki – perkusja.


Krystyna Durys swoim kunsztem muzycznym i prezencją wprowadza publiczność w niesamowitą atmosferę amerykańskiej muzyki ery swingu. Jej koncerty są przyjmowane z ogromnym entuzjazmem i uzyskują znakomite recenzje. Przekonaj się o tym osobiście.

 • Plakat - Zaproszenie na galę noworoczną

Mikołajki na sportowo

W ten jakże świąteczny dzisiejszy dzień (6 grudnia) w Białej Rawskiej został rozegrany Powiatowy Turniej Mikołajkowy Szkół Podstawowych pod patronatem Burmistrza Białej Rawskiej oraz Wicestarosty Powiatu Rawskiego. Turniej przeprowadzono w dwóch rocznikach: klasy VI i młodsze oraz klasy VII-VIII. Również w tym turnieju udział wzięli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej, a cała impreza zgromadziła 34 startujących. Poniżej prezentujemy wyniki rawskich podopiecznych:
 
Dziewczęta z klasy VI i młodsze:
1 miejsce - Zofia Krokowicz
2 miejsce - Anna Mirowska
3 miejsce - Maria Wiśnik
4 miejsce - Lena Różańska
5 miejsce - Jagoda Prasolik
6 miejsce - Aleksandra Kowalska
 
Chłopcy z klasy VI i młodsi:
1 miejsce - Jan Kalinowski
2 miejsce - Karol Kęski
3 miejsce - Bartosz Mika
4 miejsce - Karol Wiśnik
5 miejsce - Ignacy Kosiński
6 miejsce - Stanisław Krokowicz
8 miejsce - Mateusz Jakubiak
 
Chłopcy z klasy VII-VIII:
1 miejsce - Adam Kwapiś
2 miejsce - Natan Błaszczyk
3 miejsce - Patryk Gierach
 
Partner klubu Miasto Rawa Mazowiecka
 
* W dniach 9-11 grudnia w Zielonej Górze rozegrano II Grand Prix Polski Kadetek/ów w tenisie stołowym. Grupka tenisistów stołowych z rawskiego klubu: Laura Wille, Juliusz Wille oraz Adam Kwapiś wzięli udział w piątkowych eliminacjach. Pomimo walecznej walki, dzięki,  której udało im się awansować z grup turniejowych do dalszej fazy, dalsze gry już nie poszły po ich myśli i tym samym musieli oni zakończyć udział na rozgrywkach piątkowych. Gratulujemy walki podczas tego turnieju i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach.
 
Partner klubu Miasto Rawa Mazowiecka
 

 • Zdjęcie z mikołajkowych zawodów w tenisie stołowym
 • Zdjęcie z mikołajkowych zawodów w tenisie stołowym
 • Zdjęcie z mikołajkowych zawodów w tenisie stołowym
 • Zdjęcie z mikołajkowych zawodów w tenisie stołowym
 • Zdjęcie z mikołajkowych zawodów w tenisie stołowym

Banery

Kalendarium

Banery